Išpildyk vaiko svajonę turėti šeimą. Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymas ir konsultavimas Anykščiuose. Anykščių rajono socialinių paslaugų centras (Šaltupio g. 11, Anykščiai. Tel.: 8 381 5 20 79).

2017-03-30

Įsivaikinę tėvai dvejus metus gaus išmokas, galės eiti atostogų

Seimas ketvirtadienį su tam tikrais pakeitimais priėmė prezidentės Dalios Grybauskaitės pasiūlytą įstatymų pataisų paketą, kuriuo siekiama paskatinti šeimas įsivaikinti globos namuose augančius vaikus. Aulelių vaikų globos namų direktorius Vaidas Niaura „Anykštai“ sakė, kad pastariaisias metais šeimos buvo labiau linkusios tapti vaikų globėjais, nei juos įsivaikinti.

Skaityti daugiau...
2017-03-30

Rinkimų agitacija nenuobodi (1)

Anykštėnas Alvydas Janickas sako, kad prieš balandžio 23-ąją vyksiančius rinkimus į Seimą akį labiausiai traukia netradiciniai politikų reklamos sprendimai bei kandidatų įkyrumas.

Skaityti daugiau...
2017-03-30

Apie savivaldybių veiksmus - atvirai Konkurencijos tarnybos svetainėje

Konkurencijos tarybos interneto svetainėje nuo šiol bus galima stebėti, kaip Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybės renkasi komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų teikėjus – vykdo konkurencingą procedūrą (viešąjį pirkimą), sudaro vidaus sandorius su savo įmonėmis ar paveda joms teikti paslaugas, nepaisydamos, ar rinkoje yra kitų žaidėjų, galinčių ir norinčių varžytis dėl paslaugų teikimo.

Skaityti daugiau...
2017-03-30

Istoriką Tomą Baranauską rastas Vasario 16-osios nepriklausomybės akto originalas įkvėpė komentarams (2)

Žinią apie tai, kad Vokietijoje rastas 1918 metų Vasario 16-osios nepriklausomybės akto originalas, socialinėje erdvėje gan aktyviai komentuoja kraštietis istorikas Tomas Baranauskas.

Skaityti daugiau...
2017-03-30

Valdžios vyrus anykštėnai apipylė klausimais (1)

Vakar vakare Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas Viktoras Pranskietis ir Aplinkos ministras Kęstutis Navickas pilnutėlėje Anykščių sakralinio meno centro salėje susitiko su anykštėnais. Svečiams anykštėnai uždavė daug klausimų, kurių dalis buvo asmeninio pobūdžio. Šiek tiek pakalbėti apie savo problemas spėjo ūkininkai ir, nors salėje buvo miškininkų, kuriems aktuali urėdijų reforma, pakalbėti apie ją nespėta.

Skaityti daugiau...
2017-03-25

Griežionėlių muziejuje - knygnešių epochos atšvaitai

Atokiau nuo didžiųjų turistinių maršrutų Andrioniškio seniūnijos Griežionėlių vienkiemyje išlikusi Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių sodyba (dabar A. Baranausko ir A. Vienuolio – Žukausko memorialinio muziejaus padalinys) mena Lietuviškos spaudos draudimo laikotarpį, knygnešių žygdarbius, joje gyvenusius tautos žadintojus ir švietėjus, pirmąją lietuvę moterį beletristę, geriausią Lietuvos gaspadinę Liudviką Didžiulienę – Žmoną, tautosakos rinkėją, bibliofilą Stanislovą Didžiulį bei aštuonių jų vaikų pasiekimus ir likimus. 1968 m. įkurto muziejaus ekspozicija pasakoja apie vaikų rašytojos Aldonos Didžiulytės – Kazanavičienės, gydytojo Antano Didžiulio, vertėjos Onos Didžiulytės – Sketerienės, mokytojo Vytauto Didžiulio, gydytojos Michalinos Didžiulytės – Ševeliovienės, rašytojos, gydytojos Vandos Didžiulytės – Albrechtienės gyvenimą ir veiklą, nes nors ir išblaškyti karų ir perversmų audrų, jie sugrįždavo į gimtųjų namų glėbį. Sodyboje lankėsi žymiausi ir šviesiausi to laikmečio žmonės, tarp jų vyskupas ir poetas Antanas Baranauskas, kunigas, rašytojas Juozas Tumas–Vaižgantas. Su šia sodyba susiję ir dabartiniai Anykščių krašto šviesuoliai, rašytojai Milda ir Vygandas Račkaičiai, nupūtę užmaršties dulkes nuo kūrybinio L. Didžiulienės - Žmonos palikimo, išleidę jos raštų dvitomį ir parašę biografinę knygą „Kaip lašas mariose...“
Muziejų per metus aplanko apie 800 Lietuvos istorija ir kultūra besidominčių žmonių, daug svečių muziejuje apsilankė užvakar per Knygnešio dieną. Šis muziejus ypatingo susidomėjimo turėtų sulaukti šiemet paskelbtais Lietuvos kalbos kultūros metais.

Skaityti daugiau...
2017-03-25

Šovenių seniūnaitis ir bendruomenės pirmininkas dirba išvien (5)

Septynetą kilometrų nuo Kavarsko, seniūnijos centro, nutolęs Šovenių kaimas tris dešimtmečius buvo „Atžalyno” kolūkio centrine gyvenviete. Tą mena aptrupėjusios raidės ant nenaudojamo dviaukščio buvusio kolūkio administracijos ir kultūros namų pastato.
Dabar gyvenimas verda šalia esančiame buvusios mokyklos pastate, kur įsikūrusi Budrių bendruomenė, vienijanti Šovenių, Budrių ir dar kelių mažų kaimelių žmones. Šių kaimų žmonės yra draugiški, bendruomeniški, kartu švenčia, linksminasi ir užjaučia vienas kitą nelaimėje. Šoveniuose gyvenamąją vietą deklaruoja per 100 gyventojų.

Skaityti daugiau...
2017-03-26

Rašytojas Antanas Drilinga: „Pramogos niekada nenustums į šešėlį meno“ (2)

Rašytojas, vertėjas, žurnalistas, redaktorius, operos libretų autorius, Anykščių rajono Garbės pilietis Antanas Drilinga yra daugiau nei keturiasdešimties knygų autorius. Eilėraščiai, romanai, mikropoemos, lyrika, proza – šie stiliai ir žanrai nėra svetimi kūrėjui.

Skaityti daugiau...
2017-03-28

Dievo Tarybų Sąjungoje nebuvo...

Kurdami naują visuomenę, komunistai siekė pakirsti visus tautos dvasinius pamatus. Vienas iš jų - religija. Tarybų Sąjungoje Dievo neturėjo būti. Vis dėlto religinės apeigos buvo atliekamos, net ir komunistų partijos nariai slapta tuokdavosi bažnyčiose, krikštydavo savo vaikus. 

„Žmogus be Dievo...“ - taip pavadintas vienas muziejininko, Anykščių rajono T. Mikeliūnaitės kultūros premijos laureato, apdovanoto Gabrielės Petkevičaitės – Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“, kraštotyrininko Raimondo Guobio straipsnis apie vieną iškiliausių Lietuvos filosofų Juozą Girnių.
Ši antraštė ne muziejininko sumanymas – „Žmogus be Dievo“ taip vadinosi viena svarbiausių 1964 metais, išeivijoje, kai Lietuvą kausto stagnacija, parašyta filosofo J. Girniaus knyga, apmąstanti aukštesnės valios nepripažįstančio žmogaus egzistenciją ir iš to kylančias pasekmes.
„Niekas ar Dievas?“ – klausia filosofas ir apmąsto Nieką pasirinkusio žmogaus gyvenimą, kuriame dominuoja rūpestis savimi, nerimas, vienišumas, skausmas.
Dvi kartos išaugo Lietuvoje maitintos mintimi, kad nieko nėra virš žmogaus.
„Dievo nėra, tai medicinos įrodytas klausimas“,- sakė Ostapas Benderis. Taip šmaikštauja iš kovingojo ateizmo propagandistų ir jų argumentų neigiančių aukštesnės valios buvimą garsūs rusų žurnalistai Ilfas Ir Petrovas.
Šiandien „Mitų karuose“ supažindiname su krikščioniškojo egzistencializmo atstovo filosofo J. Girniaus įžvalgomis apie būtį.

Skaityti daugiau...
2017-03-29

Antanui Katlioriui panaikintas teistumas („Anykšta“, Nr. 21, 2017-03-18) (3)

Anykščių rajono apylinkės teismas priėmė sprendimą panaikinti buvusio Anykščių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjo Antano Katlioriaus teistumą. Jis teismui nurodė, kad galiojantis teistumas trukdo įsidarbinti ir prašė teismo teistumą panaikinti. Teisėja Vitalija Ragauskienė A. Katlioriaus prašymą tenkino, prokuroras Arvydas Miečius jam neprieštaravo.

Skaityti daugiau...
2017-03-27

Kultūros centro kadrais rūpinasi Raguvėlės bendruomenė („Anykšta“, Nr. 20, 2017-03-14)

Nuo kovo 1 dienos Troškūnų seniūnijos Raguvėlės kaime nebeliko kultūros organizatoriaus. Šį darbą dvejus metus dirbusi Eglė Kanapeckienė išėjo į kitą darbą.
Pusė kultūros organizatoriaus etato raguvėliečiams rajono Tarybos sprendimu buvo įsteigta Anykščių kultūros centro Troškūnų skyriuje šios kaimo bendruomenės prašymu. Bendruomenė, o ne Anykščių kultūros centras dabar rūpinasi ir tuo, kas šį darbą dirbtų.

Skaityti daugiau...
2017-03-26

Sotesnės duonos ieško svetur („Anykšta“, Nr. 19, 2017-03-10)

Anykščių rajonas per metus neteko tiek darbingų gyventojų, kiek jų gyvena maždaug visoje vienoje didesnėje Anykščių rajono gyvenvietėje.
Anykščių rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus duomenimis, 2016 metais išvykimą iš rajono į užsienį deklaravo 382 gyventojai.
Žmonės bėga ieškoti sotesnio duonos kąsnio ne tik iš Anykščių. Nepriklausomybės aušroje -1990 – aisiais turėjusi 3 mln. 694 tūkstančius gyventojų Lietuva per 27 metus neteko penktadalio piliečių. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2016 metų pradžioje Lietuvoje suskaičiuota 2 mln. 889 tūkstančiai gyventojų.

Skaityti daugiau...
2017-03-24

Optimizacijos egzaminui Anykščių technologijos mokykla pasiruošusi

Portalo anyksta.lt redaktorius Robertas ALEKSIEJŪNAS kalbina Anykščių technologijos mokyklos direktorių Ramūną ZLATKŲ. Skaityti daugiau...

Kokiu kuru varomas Jūsų automobilis?

Orai

Naktį -2
Dieną +6

Dienos anekdotas

Tarybiniais laikais pagavo milicija užkietėjusį narkomaną. Galvoja kaip čia atpratinti jį nuo narkotikų. Pagaliau sugalvojo. Trim dienom uždarė žmogelį į kamerą su dviem pašvinkusiais lavonais. Galvoja, va pasėdės kraupiom sąlygom, tikrai atpras. Po trijų dienų ateina išleisti narkomano, atidaro duris, o tas rėkia: uždarykit duris, uždarykit duris, kaifą išleisit!.

Komentaras

Anykštėnas:„Alfrydai ir vėl i lankas kalbate. Kuris tau seniūnas savo seniūnaitį blogai vertins ? Seniūnaičiai turi didesnį žmonių palaikymą, nei seniūnai ir tokiu poelgiu, seniūnas užsitrauktų žmonių nemalonę. Mąstykite daugiau nors kartą."

Komentuoti
Lietuvos ambasadorius Berlyne Deividas Matulionis ketvirtadienį Vokietijos užsienio reikalų ministerijos archyve apžiūrės Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus Liudo Mažylio rastą 1918 metų Vasario 16-osios nepriklausomybės akto originalą. Skaityti daugiau...
Balandžio 8 d., šeštadienį, Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos ir visos šalies miškų urėdijos kviečia miškui neabejingus piliečius, kolektyvus, organizacijas, įmones į visuotinę miško sodinimo talką – Nacionalinį miškasodį 2017. Šitaip prasmingai pažymėti pavasario pradžią bus galima visose VĮ miškų urėdijose. Skaityti daugiau...
Anykščių rajono psichikos sveikatos centro duomenimis, lyginant 2015 ir 2016 metus, bendras Anykščių rajono gyventojų apsilankymų skaičius psichikos sveikatos centre padidėjo 926 pacientais. Skaityti daugiau...
2022 metų Europos kultūros sostinė bus Kaunas, paskelbta trečiadienį Kultūros ministerijoje vykstančioje atrankos rezultatų paskelbimo ceremonijoje. Skaityti daugiau...
Šiandien po pietų į Anykščius atvyko Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas Viktoras Pranskietis. Biomedicinos mokslų daktaras, buvęs Aleksandro Stulginskio universiteto Sodininkystės ir daržininkystės katedros vedėjas, Agronomijos fakulteto dekanas Anykščiuose sutiko savo buvusių studentų. Skaityti daugiau...
Išleistas pirmasis šių metų žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ numeris. Šį kartą žurnalo viršelyje penkiolikmečių Aurelijos ir Kristinos Budryčių iš Čekonių nuotrauka. „Aukštaitiškame formate“ spausdinama žurnalistės Daivos Goštautaitės publikacija apie dramatišką mergaičių istoriją („Medikės rūpestį už dvynes prisiėmė dar joms negimus“). Skaityti daugiau...
Kovo 31-ąją, penktadienį, portalo anyksta.lt forume į skaitytojų klausimus atsakys Lietuvos centro partijos kandidatas į Seimą Kristupas Krivickas. Klausimus politikui galite užduoti jau dabar šios žinutės komentarų skiltyje.  Skaityti daugiau...
Rajono Taryba ketvirtadienį tvirtins naujas Anykščių kultūros centro teikiamų paslaugų kainas. Skaityti daugiau...
Pastebėta, kad prekybos tinklus valdančios bendrovės mažesniuose miestuose ir sostinėje daugeliui identiškų prekių taiko skirtingas kainas. Kitaip sakant, kasdienės, visiems įprastos prekės regionuose kainuoja brangiau, palyginti su tų pačių prekių kainomis didesniuose miestuose. Skaityti daugiau...
Susitikimas su Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininku Viktoru Pranckiečiu ir aplinkos ministrus Kęstučiu Navicku vyks kovo 29 d. (trečiadienį) 17.30 val. Angelų muziejuje/Sakralinio meno centre (Vilniaus g. 11, Anykščiai).   Skaityti daugiau...
Liberalų „Nikė“ tradiciškai laimėjo antradienio „Auksinio proto“ žaidimą. „Nikė“ surinko solidžius 92 taškus. Antrąją vietą užėmė „Justelis Kaune“ (86 tšk.), trečiąją-ketvirtąją vietas pasidalino „Šį kartą neatvyko“ ir „Varpas“  (po 75 tšk.) Skaityti daugiau...
Šiandien į Anykščiuose surengtą 13-ųjų įstojimo į NATO metinių minėjimą neatėjo nei vienas gyventojas. Anykštėnė, MPB "Geležinis Vilkas" kunigaikščio Vaidoto mechanizuotojo pėstininkų bataliono viešųjų ryšių specialistė, vyresnioji seržantė Vilma Lisauskaitė sako, kad to jokiu būdu negalima sieti su gyventojų nusivylimu padėtimi šalyje ar juolab pačia Šiaurės Atlanto sutarties organizacija. Skaityti daugiau...
Šiandien šalia Anykščių rajono savivaldybės paminėta įstojimo į NATO diena. Į minėjimą atėjo tik savivaldybės specialistai ir rajono vadovai. Skaityti daugiau...
Netylant diskusijoms apie mokslo metų ilginimą, Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos direktorė Jurgita Banienė sako, kad tokiems siūlymams nepritarianti. Skaityti daugiau...
Mero patarėjui „valstiečiui“ Dominykui Tutkui patiko Anykščių turizmo informacijos centro direktorės Vilandos Reikalienės „Anykšta“ TV išsakyta mintis, kad medinės pilies statybų procesą turistams būtų galima pateikti kaip naują pramogą. Skaityti daugiau...
Anykščių dekanato Šeimos centras Balandžio 1 d.,šeštadienį,12 val.kviečia į susitikimą su Kauno arkivyskupijos vyskupu Kęstučiu Kėvalu L. ir S.Didžiulių viešojoje bibliotekoje. Skaityti daugiau...
Kovo 16-20d. Suomijoje, Pyha slidinėjimo kurorte vyko tarptautinės kalnų slidinėjimo taurės „Baltic Cup“ III etapo varžybos. Jose dalyvavo Anykščių sporto centro kalnų slidininkė Gabija Šinkūnaitė. Skaityti daugiau...
Rajono Tarybos narys, „darbietis“ Alfrydas Savickas mano, kad atlygis už darbą turėtų būti mokamas ne visiems seniūnaičiams. Skaityti daugiau...
Pernai vadovaujančių Anykščių kultūros centro darbuotojų metinis atlyginimų vidurkis siekė 10 320 eurų, įstaigos darbuotojų metinis atlyginimų vidurkis - 6 070 eurų ( 2015 metais – 10 100 Eur ir 5 600 Eur). Skaityti daugiau...
Prieš 13 metų Lietuva įstojo į Šiaurės Atlanto sutarties organizaciją – NATO. Šia proga Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis  viešėjo Rukloje, kur susitiko su Lietuvos bei užsienio kariškiais, domėjosi jų turima technika, stebėjo karines pratybas. Skaityti daugiau...
Anykštėnas Dainius Žičkus mano, kad baudų didinimas už pasirodymą neblaiviam – ne išeitis. Skaityti daugiau...
Šiandien savivaldybėje vykusiame Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto posėdyje jo nariai vienbalsiai pritarė tam, kad seniūnaičiams už jų darbą būtų mokamas atlygis. Skaityti daugiau...
Trečiadienį 18:30 val. Kultūros ministerijoje bus iškilmingai paskelbtas Europos kultūros sostinės 2022 atrankos konkurso nugalėtojas. Šio titulo siekė ir Anykščių rajono savivaldybė, deja, nesėkmingai. Skaityti daugiau...
Svėdasų seniūnijos seniūno pavaduotojas Rolandas Pajarskas mano, kad didinant baudas už pasirodymą neblaiviam, reikėtų nepersistengti. Skaityti daugiau...
Buvęs Anykščių rajono meras, vienas iš alkoholio kontrolės politikos iniciatorių Leonas Alesionkas sveikina Seimo iniciatyvą didinti baudas už pasirodymą neblaiviam. Skaityti daugiau...
„Andrioniškio seniūnija – pavojuje. Meras Tubys inicijuoja seniūnijos sunaikinimą“, - „Facebook“ puslapiuose andrioniškėnai dalinasi tokia karo retorika persmelkta informacija. Buvęs Andrioniškio seniūnas Saulius Rasalas net įsitikinęs, kad meras tokius žingsnius daro iš keršto. Kaip įrodymą, S.Rasalas net pateikia savo rinkiminius pažadus, kuriuose numatyta, jog ši seniūnija išliks. Skaityti daugiau...
  Anykščių menų inkubatoriuje šį penktadienį 18 valandą anykštėnai vėl turės galimybę pamatyti trumpametražius filmus iš viso pasaulio. Tai festivalio FUTURE SHORTS pavasario sesija. Skaityti daugiau...
Seimas svarstys siūlymą didinti baudas už pasirodymą neblaiviam, neatsargų elgesį vandenyje ar ant ledo. Skaityti daugiau...
Kandidato į Seimo narius, liberalo Luko Pakelčio rinkiminį šūkį „Seimas – ne cirkininkams“ įvertino cirko pasaulio atstovai. „Baltijos cirko“ projektų vadovė Ieva Variakojytė-Reynshtrom sakė, kad toks šūkis yra „ne kažką“. Skaityti daugiau...
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1V-214 skirtas finansavimas projekto ,,Bendruomeninės aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros įrengimas Anykščių mieste“ pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonę „Miestų kompleksinė plėtra" įgyvendinimui. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos finansavimas, kartu su Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis, sudarys 622.158,87 eurus. Skaityti daugiau...
Pirmadienį  apie 18.30 val. neblaivus vyras (nustatytas 1.88 prom. girtumas) (g. 1955 m.), namo esančio Anykščiuose, K. Ladygos gatvėje, kieme įžeidinėjo necenzūriniais žodžiais ir kartą kumščiu sudavė savo sesei (g. 1956 m.) į pakaušį. Skaityti daugiau...
Visos naujienos