Išpildyk vaiko svajonę turėti šeimą. Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymas ir konsultavimas Anykščiuose. Anykščių rajono socialinių paslaugų centras (Šaltupio g. 11, Anykščiai. Tel.: 8 381 5 20 79).

2017-03-28

Viena ranka baudžiame, kita - reklamuojame... (5)

Anykštėnas Dainius Žičkus mano, kad baudų didinimas už pasirodymą neblaiviam – ne išeitis.

Skaityti daugiau...
2017-03-28

Išleistas naujas žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ numeris (1)

Išleistas pirmasis šių metų žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ numeris. Šį kartą žurnalo viršelyje penkiolikmečių Aurelijos ir Kristinos Budryčių iš Čekonių nuotrauka. „Aukštaitiškame formate“ spausdinama žurnalistės Daivos Goštautaitės publikacija apie dramatišką mergaičių istoriją („Medikės rūpestį už dvynes prisiėmė dar joms negimus“).

Skaityti daugiau...
2017-03-28

Diskusijų dėl atlygio seniūnaičiams nekilo (6)

Šiandien savivaldybėje vykusiame Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto posėdyje jo nariai vienbalsiai pritarė tam, kad seniūnaičiams už jų darbą būtų mokamas atlygis.

Skaityti daugiau...
2017-03-28

Trečiadienį paaiškės, kas taps Europos kultūros sostine (1)

Trečiadienį 18:30 val. Kultūros ministerijoje bus iškilmingai paskelbtas Europos kultūros sostinės 2022 atrankos konkurso nugalėtojas. Šio titulo siekė ir Anykščių rajono savivaldybė, deja, nesėkmingai.

Skaityti daugiau...
2017-03-28

Turi būti "protingumo kriterijus" (5)

Svėdasų seniūnijos seniūno pavaduotojas Rolandas Pajarskas mano, kad didinant baudas už pasirodymą neblaiviam, reikėtų nepersistengti.

Skaityti daugiau...
2017-03-25

Griežionėlių muziejuje - knygnešių epochos atšvaitai

Atokiau nuo didžiųjų turistinių maršrutų Andrioniškio seniūnijos Griežionėlių vienkiemyje išlikusi Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių sodyba (dabar A. Baranausko ir A. Vienuolio – Žukausko memorialinio muziejaus padalinys) mena Lietuviškos spaudos draudimo laikotarpį, knygnešių žygdarbius, joje gyvenusius tautos žadintojus ir švietėjus, pirmąją lietuvę moterį beletristę, geriausią Lietuvos gaspadinę Liudviką Didžiulienę – Žmoną, tautosakos rinkėją, bibliofilą Stanislovą Didžiulį bei aštuonių jų vaikų pasiekimus ir likimus. 1968 m. įkurto muziejaus ekspozicija pasakoja apie vaikų rašytojos Aldonos Didžiulytės – Kazanavičienės, gydytojo Antano Didžiulio, vertėjos Onos Didžiulytės – Sketerienės, mokytojo Vytauto Didžiulio, gydytojos Michalinos Didžiulytės – Ševeliovienės, rašytojos, gydytojos Vandos Didžiulytės – Albrechtienės gyvenimą ir veiklą, nes nors ir išblaškyti karų ir perversmų audrų, jie sugrįždavo į gimtųjų namų glėbį. Sodyboje lankėsi žymiausi ir šviesiausi to laikmečio žmonės, tarp jų vyskupas ir poetas Antanas Baranauskas, kunigas, rašytojas Juozas Tumas–Vaižgantas. Su šia sodyba susiję ir dabartiniai Anykščių krašto šviesuoliai, rašytojai Milda ir Vygandas Račkaičiai, nupūtę užmaršties dulkes nuo kūrybinio L. Didžiulienės - Žmonos palikimo, išleidę jos raštų dvitomį ir parašę biografinę knygą „Kaip lašas mariose...“
Muziejų per metus aplanko apie 800 Lietuvos istorija ir kultūra besidominčių žmonių, daug svečių muziejuje apsilankė užvakar per Knygnešio dieną. Šis muziejus ypatingo susidomėjimo turėtų sulaukti šiemet paskelbtais Lietuvos kalbos kultūros metais.

Skaityti daugiau...
2017-03-25

Šovenių seniūnaitis ir bendruomenės pirmininkas dirba išvien (4)

Septynetą kilometrų nuo Kavarsko, seniūnijos centro, nutolęs Šovenių kaimas tris dešimtmečius buvo „Atžalyno” kolūkio centrine gyvenviete. Tą mena aptrupėjusios raidės ant nenaudojamo dviaukščio buvusio kolūkio administracijos ir kultūros namų pastato.
Dabar gyvenimas verda šalia esančiame buvusios mokyklos pastate, kur įsikūrusi Budrių bendruomenė, vienijanti Šovenių, Budrių ir dar kelių mažų kaimelių žmones. Šių kaimų žmonės yra draugiški, bendruomeniški, kartu švenčia, linksminasi ir užjaučia vienas kitą nelaimėje. Šoveniuose gyvenamąją vietą deklaruoja per 100 gyventojų.

Skaityti daugiau...
2017-03-26

Rašytojas Antanas Drilinga: „Pramogos niekada nenustums į šešėlį meno“

Rašytojas, vertėjas, žurnalistas, redaktorius, operos libretų autorius, Anykščių rajono Garbės pilietis Antanas Drilinga yra daugiau nei keturiasdešimties knygų autorius. Eilėraščiai, romanai, mikropoemos, lyrika, proza – šie stiliai ir žanrai nėra svetimi kūrėjui.

Skaityti daugiau...
2017-03-28

Dievo Tarybų Sąjungoje nebuvo...

Kurdami naują visuomenę, komunistai siekė pakirsti visus tautos dvasinius pamatus. Vienas iš jų - religija. Tarybų Sąjungoje Dievo neturėjo būti. Vis dėlto religinės apeigos buvo atliekamos, net ir komunistų partijos nariai slapta tuokdavosi bažnyčiose, krikštydavo savo vaikus. 

„Žmogus be Dievo...“ - taip pavadintas vienas muziejininko, Anykščių rajono T. Mikeliūnaitės kultūros premijos laureato, apdovanoto Gabrielės Petkevičaitės – Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“, kraštotyrininko Raimondo Guobio straipsnis apie vieną iškiliausių Lietuvos filosofų Juozą Girnių.
Ši antraštė ne muziejininko sumanymas – „Žmogus be Dievo“ taip vadinosi viena svarbiausių 1964 metais, išeivijoje, kai Lietuvą kausto stagnacija, parašyta filosofo J. Girniaus knyga, apmąstanti aukštesnės valios nepripažįstančio žmogaus egzistenciją ir iš to kylančias pasekmes.
„Niekas ar Dievas?“ – klausia filosofas ir apmąsto Nieką pasirinkusio žmogaus gyvenimą, kuriame dominuoja rūpestis savimi, nerimas, vienišumas, skausmas.
Dvi kartos išaugo Lietuvoje maitintos mintimi, kad nieko nėra virš žmogaus.
„Dievo nėra, tai medicinos įrodytas klausimas“,- sakė Ostapas Benderis. Taip šmaikštauja iš kovingojo ateizmo propagandistų ir jų argumentų neigiančių aukštesnės valios buvimą garsūs rusų žurnalistai Ilfas Ir Petrovas.
Šiandien „Mitų karuose“ supažindiname su krikščioniškojo egzistencializmo atstovo filosofo J. Girniaus įžvalgomis apie būtį.

Skaityti daugiau...
2017-03-27

Kultūros centro kadrais rūpinasi Raguvėlės bendruomenė („Anykšta“, Nr. 20, 2017-03-14)

Nuo kovo 1 dienos Troškūnų seniūnijos Raguvėlės kaime nebeliko kultūros organizatoriaus. Šį darbą dvejus metus dirbusi Eglė Kanapeckienė išėjo į kitą darbą.
Pusė kultūros organizatoriaus etato raguvėliečiams rajono Tarybos sprendimu buvo įsteigta Anykščių kultūros centro Troškūnų skyriuje šios kaimo bendruomenės prašymu. Bendruomenė, o ne Anykščių kultūros centras dabar rūpinasi ir tuo, kas šį darbą dirbtų.

Skaityti daugiau...
2017-03-26

Sotesnės duonos ieško svetur („Anykšta“, Nr. 19, 2017-03-10)

Anykščių rajonas per metus neteko tiek darbingų gyventojų, kiek jų gyvena maždaug visoje vienoje didesnėje Anykščių rajono gyvenvietėje.
Anykščių rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus duomenimis, 2016 metais išvykimą iš rajono į užsienį deklaravo 382 gyventojai.
Žmonės bėga ieškoti sotesnio duonos kąsnio ne tik iš Anykščių. Nepriklausomybės aušroje -1990 – aisiais turėjusi 3 mln. 694 tūkstančius gyventojų Lietuva per 27 metus neteko penktadalio piliečių. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2016 metų pradžioje Lietuvoje suskaičiuota 2 mln. 889 tūkstančiai gyventojų.

Skaityti daugiau...
2017-03-25

Profesoriaus Algirdo Juliaus Greimo ekspozicija Kunigiškiuose („Anykšta“, Nr. 18, 2017-03-07)

Kovo mėnesio 9 dieną pasaulinio garso mokslininkui, semiotikui, mitologui, kalbininkui, kultūros ir literatūros kritikui, eseistui profesoriui Algirdui Juliui Greimui (1917-1992) sukaks 100 metų. Jo iškilus jubiliejus įtrauktas į UNESCO minimų sukakčių sąrašą, o Lietuvos Respublikos Seimas 2017-uosius metus paskelbė profesoriaus Algirdo Juliaus Greimo metais.
Šį pavasarį tame buvusios Kunigiškių pradžios mokyklos, dabartinio muziejaus kambaryje, kur vaikystėje krykštavo būsimasis mokslininkas, bus įrengta memorialinė ekspozicija. Šiam tikslui lėšų skyrė Aldonos ir Algirdo Antano Avižienių paramos ir labdaros fondas.

Skaityti daugiau...
2017-03-24

Optimizacijos egzaminui Anykščių technologijos mokykla pasiruošusi

Portalo anyksta.lt redaktorius Robertas ALEKSIEJŪNAS kalbina Anykščių technologijos mokyklos direktorių Ramūną ZLATKŲ. Skaityti daugiau...

Kokiu kuru varomas Jūsų automobilis?

Orai

Naktį +2
Dieną +6

Dienos anekdotas

Kiekvienas vyras žino, kad pilna keptuvė maitina, o tuščia – auklėja.

Komentaras

Rokas:„Aišku, kad reikia seniūnaičiams mokėti vadinamas kompensacijas. Juk tai pinigai žmogui, o ne kažkokiems takams, pilims ar užrakintoms kaimų žaidimo aikštelėms. Ir tai ar tai pinigas - 5700 Eur metams. Valdžia ne tiek ir ne ten, kur reikia išmėto, išleidžia milijonus. Pinigus gavęs konkretus žmogus gal neis prašyti pašalpų. negailėkit valdiškų pinigų žmonėms. Aš už tai, jeigu yra galimybė duoti žmonėms, tai ir duokime. Jei neduosim, Tubis už tas lėšas statys pilį."

Skaityti komentarus (3)
Visų be išimties biudžetinių įstaigų, o taip pat viešųjų įstaigų, kurių steigėja ar dalininkė būtų valstybė ar savivaldybė, vadovus, jų pavaduotojus ir šeimos narius siūloma įpareigoti deklaruoti savo turtą ir pajamas. Skaityti daugiau...
Buvęs Anykščių rajono meras, vienas iš alkoholio kontrolės politikos iniciatorių Leonas Alesionkas sveikina Seimo iniciatyvą didinti baudas už pasirodymą neblaiviam. Skaityti daugiau...
„Andrioniškio seniūnija – pavojuje. Meras Tubys inicijuoja seniūnijos sunaikinimą“, - „Facebook“ puslapiuose andrioniškėnai dalinasi tokia karo retorika persmelkta informacija. Buvęs Andrioniškio seniūnas Saulius Rasalas net įsitikinęs, kad meras tokius žingsnius daro iš keršto. Kaip įrodymą, S.Rasalas net pateikia savo rinkiminius pažadus, kuriuose numatyta, jog ši seniūnija išliks. Skaityti daugiau...
  Anykščių menų inkubatoriuje šį penktadienį 18 valandą anykštėnai vėl turės galimybę pamatyti trumpametražius filmus iš viso pasaulio. Tai festivalio FUTURE SHORTS pavasario sesija. Skaityti daugiau...
Seimas svarstys siūlymą didinti baudas už pasirodymą neblaiviam, neatsargų elgesį vandenyje ar ant ledo. Skaityti daugiau...
Kandidato į Seimo narius, liberalo Luko Pakelčio rinkiminį šūkį „Seimas – ne cirkininkams“ įvertino cirko pasaulio atstovai. „Baltijos cirko“ projektų vadovė Ieva Variakojytė-Reynshtrom sakė, kad toks šūkis yra „ne kažką“. Skaityti daugiau...
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1V-214 skirtas finansavimas projekto ,,Bendruomeninės aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros įrengimas Anykščių mieste“ pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonę „Miestų kompleksinė plėtra" įgyvendinimui. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos finansavimas, kartu su Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis, sudarys 622.158,87 eurus. Skaityti daugiau...
Pirmadienį  apie 18.30 val. neblaivus vyras (nustatytas 1.88 prom. girtumas) (g. 1955 m.), namo esančio Anykščiuose, K. Ladygos gatvėje, kieme įžeidinėjo necenzūriniais žodžiais ir kartą kumščiu sudavė savo sesei (g. 1956 m.) į pakaušį. Skaityti daugiau...
Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Lina Pagalienė skundžiasi, kad įstaigai sunkiai sekasi rasti darbuotojų. Skaityti daugiau...
  Rinkimai – Jūsų galimybė pareikalauti iš politikų atsakomybės, įsipareigojimo įgyvendinti sprendimus, atitinkančius realius žmonių poreikius, kartu auginti piliečių pasitikėjimą valstybe ir kurti jos gerovę. Esu EDITA TAMOŠIŪNAITĖ - Jūsų kandidatė į Lietuvos Respublikos Seimą rinkimuose, vyksiančiuose balandžio 23 d. Anykščių – Panevėžio apygardoje. Skaityti daugiau...
Susitikimas su Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininku Viktoru Pranckiečiu ir aplinkos ministrus Kęstučiu Navicku vyks kovo 29 d. (trečiadienį) 17.30 val. Angelų muziejuje/Sakralinio meno centre (Vilniaus g. 11, Anykščiai).   Skaityti daugiau...
Tarp Anykščių ir Kupiškio besidriekianti Šimonių giria XX a. viduryje buvo tapusi kovotojų už laisvę prieglobsčiu. Čia veikė bene reikšmingiausia Rytų Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) srities Algimanto apygarda, kurios būriai kartais pasiekdavo net Šiaulių bei Utenos apskričių teritorijas . Šimonių girios priedanga , ne išimtis, taip pat naudojosi naudojosi reikšmingiausi Rytų Lietuvos partizanai: Algimanto apygardos vadas Antanas Starkus – Montė, bei visos Rytų Lietuvos srities vadas Antanas Slučka-Šarūnas. Skaityti daugiau...
Kovo 31-ąją, penktadienį, portalo anyksta.lt forume į skaitytojų klausimus atsakys Lietuvos centro partijos kandidatas į Seimą Kristupas Krivickas. Klausimus politikui galite užduoti jau dabar šios žinutės komentarų skiltyje.  Skaityti daugiau...
Esu vienas iš daugelio „Jaunimo linijos“ savanorių. Nežinantiems paaiškinsiu, kad į „Jaunimo liniją“ skambina dėl įvairių problemų gyvenimo aklavietėje atsidūrę žmonės. Ir ne tik jaunimas. Skambina visokio amžiaus žmonės. Skaityti daugiau...
2018 metais Lietuvos nacionalinio dramos teatro rezidencija tapsiantys Anykščiai teatro mėgėjams paruošė ir dar vieną staigmeną. 2018 m. rugpjūčio pradžioje čia vyks Šiaurės Europos mėgėjų teatrų aljanso (NEATA) festivalis, kurio programoje – 11 mėgėjų teatrų iš Danijos, Estijos, Suomijos, Islandijos, Norvegijos, Švedijos, Farerų salų, Latvijos ir Lietuvos. Skaityti daugiau...
Kaip informuoja Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kovo 27-ąją sukanka treji metai, kai Lietuvoje sutikimą donoro kortelei gauti galima užpildyti ir internetu. Skaityti daugiau...
2011 metais tapau viena iš tų, kuriai teko patirti artimo žmogaus savižudybę. Prireikė penkių metų suvokti, jog nesu tokia viena. Lietuvoje kasmet nusižudo apie 1000 žmonių. Skaityti daugiau...
Per pastarąsias pora savaičių Lietuvoje pradėti penki ikiteisminiai tyrimai dėl paauglius prie savižudybės galinčio privesti žaidimo „Mėlynasis banginis“. Skaityti daugiau...
Šią savaitę rajono vadovams teks priimti daug svečių, o rajono meras Kęstutis Tubis pakviestas į priėmimą Japonijos ambasadoje. Skaityti daugiau...
Didžiausios Lietuvos mėgėjų teatro šventės „Tegyvuoja teatras" scenos uždanga šiemet kilo Pamario krašte - iškilmingame renginyje, skirtame tarptautinei Teatro dienai paminėti, ryškiausiems mėgėjų teatro kūrėjams įteiktos metų nominacijos. Skaityti daugiau...
Šį sekmadienį, kovo 26-ąją, Duokiškyje (Rokiškio rajonas) kaimo turizmo sodyboje „Vieneri vartai“ organizuota žinomo teatro, kino ir televizijos aktoriaus, režisieriaus, respublikos nusipelniusio artisto Ferdinando Jakšio kūrybos vakaras. Kartu su aktoriumi kūrybos vakare dalyvavo ir solistė Jolanta Stumbrienė (sopranas) bei arfininkė Julija Giedra Tutkutė. Duokiškyje buvo užbaigtas šių trijų menininkų organizuotas renginių ciklas po Rokiškio krašto parapijas. Jie sėkmingai koncertavo Obelių, Čiobiškio, Čedasų, Suvainiškio, Panemunio, Pandėlio, Kazliškio, Kamajų, Jūžintų, Juodupės, Aleksandravėlės, Salų, Onuškio, Kriaunų parapijose, taip pat Rokiškyje, Vilniaus ir Kauno įgulų karininkų ramovėse.  Skaityti daugiau...
Anykščių rajono Taryba ketvirtadienį priims sprendimą dėl išmokų seniūnaičiams. Lėšos skiriamos kompensuoti seniūnaičių transporto, ryšių, kanceliarines išlaidas.  Skaityti daugiau...
Anykščių rajono taryba ketvirtadienį, priims sprendimą, kuriuo savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Ramūnui Blazarėnui leis iki mokslo metų pabaigos dirbti Anykščių technologijos mokykloje profesijos mokytoju. Skaityti daugiau...
Anykščių rajono tarybai paruoštas sprendimo projektas, kuriuo siūloma rajono Tarybos Antikorupcijos komisijos pirmininku skirti liberalą Luką Pakeltį. Skaityti daugiau...
Sekmadienį policija gavo 1978 metais gimusio neįgalaus Svėdasų seniūnijos Aulelių kaimo gyventojo pranešimą apie patirtą smurtą. Skaityti daugiau...
Viešintų seniūnijos Jurgiškio kaime išlaužtos Rusijos piliečiui priklausančio namo durys ir pavogta hidroforas ir trimeris. Skaityti daugiau...
Liberalas, kadidatas į Seimą Lukas Pakeltis pasigamino mobilų įspūdingo dydžio stendą. Originali reklama sumontuota ant automobilio priekabos. Skaityti daugiau...
Praėjusį ketvirtadienį apie 10.00 val. iš namų Anykščių seniūnijos Piktagalio kaime išėjo ir negrįžo 1997 metais gimusi globotinė . Paskelbta asmens paieška. Skaityti daugiau...
Atlikėjas Ramūnas Šiaučiulis pristatė atnaujintą savo kūrinio “Angelo akys” versiją. Skaityti daugiau...
Praėjusią savaitę visoje Lietuvoje buvo minima „Veiksmo savaitė be patyčių 2017 m.“ Prie respublikinės akcijos jungėsi ir Anykščių rajono vaikų darželiai bei mokyklos. Puikiai prisimenu, kaip prieš keletą metų Anykščių A. Baranausko pagrindinės mokyklos (tada, gal dar vidurinės) bendruomenė kiekvieną savaitės dieną ėjo į mokyklą vilkėdami vis kitos spalvos drabužiais, taip pabrėždami solidarumą vieni su kietais, mokydamiesi priimti kitą – silpnesnį, aktyvesnį, kažko stokojantį ar tiesiog nedrąsiai kamputyje susigūžusį vaiką, tarsi sakydami: „Būkim kartu, mes tokie patys vaikai...“ Skaityti daugiau...
Visos naujienos