Ar lankotės turguje?

Dienos anekdotas

Nutarė mokesčių inspekcija patikrinti naujojo ruso pajamas, ar jis teisingai mokesčius moka. Ateina pas jį ir klausia:
- Klausyk, Kolia, ar tu įstengtum "Volgą" nusipirkti?
Naujasis rusas ir sako:
- Nu jeigu Saška truputėlį pridėtų, dar Ženia biškį... gal ir nusipirkčiau...
Mato inspektoriai, kad nelabai yra ką tikrinti ir išeina. Jiems išeinant naujasis rusas ir galvoja:
- Ir kokio velnio man ta Volga su visom jos prieplaukom ir laivais reikalinga?

Komentaras

pramogų sostinė: „Kaip vienam sparčiausiai nykstančių ir senstančių rajonų, ar ne per daug pramogaujama, dykinėjama ir žaidžiama? Gal tame ir nykimo priežastys, nes nenorintiems dykinėti čia nėra kas veikti, o visuotinė dykinėjimo atmosfera demoralizuoja visus likusius? Būgnai, žaidimo aikštelės suaugusiems, oro pilys, kažkoks basas takas ir t.t. Sakytum, Palangos Basanavičiaus gatvės repertuaras."

Skaityti komentarus (2)
VšĮ „Gryname ore“ (vadovė Milda Panavienė, įmonė registruota Vilniuje) gavo 2 700 eurų nuotykių lenktynių „Nykštietiškas triatlonas 2017“ organizavimui ir vykdymui. Triatlonas vyksta šiandien.

Gegužės 2-ąją Anykščių rajono savivaldybės administracija paskelbė informaciją, kokiems sporto, jaunimo užimtumo skatinimo bei leidybinių veiklų projektams bus skirtas finansavimas 2017 m.
Didžiausias finansavimas numatytas sporto veikloms – 29 060 eurų, po to rikiuojasi leidybinių veiklų projektai – 8 000 eurų.
Kol kas mažiausiai lėšų skirta jaunimo užimtumo skatinimo projektų įgyvendinimui – 5 000 eurų.


Beveik 30 000 eurų –
sportui

Anykščių rajono savivaldybės administracijai buvo pateiktas 21 su sportine veikla susijęs projektas. Įvertinus juos, 7 projektai buvo atmesti, 14 – finansuoti. Sportinėms veikloms skirta 29 060 eurų.
Anykščių kūno kultūros ir sporto centras (KKSC), kuriam vadovauja buvęs plaukiko Giedriaus Titenio treneris Žilvinas Ovsiukas, pateikė 2 projektus ir abiem gavo finansavimą. Anykščių KKSC iš viso skirta 11 500 eurų. Iš jų 6 200 eurų planuojama išleisti Anykščių KKSC didelio meistriškumo sportininkų rengimui ir dalyvavimui šalies ir tarptautinėse varžybose, Europos ir Pasaulio čempionatuose bei pirmenybėse.
Dar 5 300 eurų skirti projektui „Sporto visiems plėtotė Anykščių rajone“.
Anykščių sporto klubas „Vėtrungė“ (vadovas Bronius Vitkūnas) savivaldybei taip pat pateikė 2 projektus – abu finansuoti. Tiesa, šie projektai yra tęstiniai. 1 200 eurų numatyta Kalnų dviračių maratonų taurės varžyboms organizuoti, o 1 100 eurų – Anykščių biatlonininkų pasiruošimams tarptautiniams startams.
3 700 eurų paskirta Anykščių slidinėjimo sporto klubo „Viesulas“ (prezidentas Algis Drūsys) tęstiniam projektui – slidinėjimo sporto plėtra Anykščiuose.
VšĮ „Gryname ore“ (vadovė Milda Panavienė, įmonė registruota Vilniuje) gavo 2 700 eurų nuotykių lenktynių „Nykštietiškas triatlonas 2017“ organizavimui ir vykdymui.
Tęstinei programai „Sunkiaatlečių anykštėnų rengimasis ir dalyvavimas šalies ir tarptautinėse varžybose“ skirta 1 800 eurų, o šį projektą pateikė Anykščių rajono sunkiosios atletikos sporto klubas „Heraklis“ (vadovas Arvydas Katuoka).
Renginiams, reprezentuosiantiems Anykščius, Anykščių rajono graikų-romėnų imtynių klubas „Ąžuolas“ (vadovas Skirmantas Šidlauskas) gavo 1 500 eurų.
Projektas „Troškūniečiai nori sportuoti“, kurį parašė sporto klubas „Troškūnietis“ (vadovas Arvydas Krikščiūnas), skirta 1 200 eurų.
Kavarsko sporto ir pramogų klubas (vadovas Kavarsko seniūnas Algirdas Gansiniauskas) su projektu „Kavarske sportuokime visi ir būsime sveiki II“ gavo 1 100 eurų paramą.
Projektui „Šachmatai – tai mano pasaulis“, kurį pateikė Anykščių rajono šachmatų klubas „Šešiasdešimt keturi“ (vadovė Irena Andrukaitienė), skirta 1 000 eurų.
900 eurų numatyta paremti Anykščių technikos sporto klubą „Motorsportas“ (vadovas Romualdas Vitkus), organizavusį Lietuvos kartingų čempionato I-ąjį etapą.
Lietuvos gatvės vaikų futbolo federacijos Anykščių skyrius (pirmininkas Juozas Šiaučiulis) gavo 800 eurų projektui „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“.
Mažiausiai finansuojamas futbolo sporto klubas (direktorius Gelminas Skaržauskas), kuris savo projekte numatė organizuoti futbolo renginius Anykščių bendruomenei 2017 m. Klubui skirta 560 eurų.

Kultūriniams projektams
atseikėta 20 000 eurų

Anykščių rajono savivaldybės administracija išdalijo 20 tūkst. eurų kultūros projektų finansavimui 2017 m.
Iš viso savivaldybei buvo pateikta 40 projektų paraiškų, 20 jų atmesta, likusios 20 paraiškų gaus finansavimą.
Didžiausia suma pinigų – 4 870 eurų – paskirta Pasaulio anykštėnų bendrijai (atsakingoji sekretorė Judita Skačkauskienė). Finansuojami keturi šios organizacijos projektai. 2 200 ketinama skirti projektui - tarptautinis pasakojimo festivalis „SEKAS“. Dar 1 250 eurų skiriama projektui „PAB – Anykščiams“ finansuoti. 900 eurų suma bus paremtas mėnraščio „Pasaulio anykštėnas“ leidimas, 520 eurų numatyta skirti projektui „Anykščių akademija“.
2 100 eurų skirta Anykščių Antano Vienuolio progimnazijai (direktorė Jurgita Banienė), organizuojančiai respublikinį vaikų ir jaunimo festivalį „Dvi paukštės“, skirtą režisieriams Galinai ir Vytautui Germanavičiams atminti.
Anykščių naujų vėjų bendruomenei (pirmininkė Irma Laurinavičiūtė) sumatyta duoti 1 800 eurų projektui „Interaktyvi patyrimų erdvė VISA TA“.
1 600 eurų suma paremtas VšĮ „Popieriniai lėktuvai“ (vadovas Vytautas Petrašiūnas) projektas „MAP Mobilus šiuolaikinio meno paviljonas“.
Troškūnų bendruomenė (pirmininkė Jolanta Pupkienė) gaus 1 400 eurų kultūrinei programai „Švintas Untanai, duok šymet kū nars gera“ organizuoti.
Tokia pačia pinigų suma – 1 400 eurų – paskirta ir VšĮ „Kino pavasaris“ (vadovė Vida Ramaškienė) projektui „Kino karavanas“.
Po 1 000 eurų numatyta skirti VšĮ „Prasmingas garsas“ (vadovas Stanislovas Aglinskas), tarptautinio vargonų muzikos festivalio organizavimui. Kitas 1 000 eurų paskirtas VšĮ „Anykščių menų inkubatorius – menų studija“ (direktorė Daiva Perevičienė) projektui „CERAMICS FEST LT“.
800 eurų gaus Anykščių muzikos mokykla (direktorė Kristina Vičinienė), organizuosianti renginį „Fortepijoninės muzikos magija“.
VšĮ „Teatriukas“ (vadovė Dalia Mikoliūnaitė), gavusi 700 eurų paramą, ketina surengti tarptautinį teatro festivalį „LABAS“ Anykščių vaikams.
Dar 700 eurų paskirta Vaižgantiečių klubui „Pragiedrulys“ (pirmininkas Vytautas Bagdonas) tradiciniam respublikiniam renginiui „Vaižgantinės“ – Vaižganto gimtuosiuose Malaišiuose organizuoti.
Savivaldybės administracija finansuos ir tris Anykščių menininkų asociacijos (pirmininkas Žilvinas Pranas Smalskas) projektus. 600 eurų skirtą jų projektui „Nuo lygės iki lygės“, 500 eurų – projektui „Skulptūrų takas 17“ ir 300 eurų projektui „Gatvės galerija 17“.
Anykščių kūrybos ir dailės mokykla (direktorius Arūnas Vilkončius) bus paremta 450 eurų projektui „Valstybingumo ženklai Anykščių krašte“.
400 eurų gaus Ažuožerių moterų klubas (pirmininkė Alvyra Simanonienė) projektui „A. Vienuolio kūriniai – mūsų lūpomis“.
VšĮ „Anykščių televizijos ir informacijos centras“ (direktorius Petras Nazarovas) gaus 380 eurų projektui „Pamiršti Anykščiai: vaizdai ir garsai“.

Užteks per metus išleisti
keturias knygas

Leidybinių veiklų projektams Anykščių rajono savivaldybės administracija 2017 m. paskyrė 8 000 eurų. Vertinimo komisijai buvo pateikta 11 projektų, iš kurių finansuoti tik 4.
Du projektus pateikė ir abiem finansavimą gavo Pasaulio anykštėnų bendrija (atsakingoji sekretorė Judita Skačkauskienė). 2 350 eurų skirta projektui „Rimantas Vanagas. Dokumentinė proza. 7-oji „Sielių“ serijos knyga „Likimo medžiotojas“. Antrasis bendrijos projektas paremtas 1 100 eurų suma. Ketinama išleisti leidinį „Metalo skulptorius Jonas Žukas“.
UAB „Petro ofsetas“ (vadovas Petras Kalibatas) gaus solidžią 2 300 eurų paramą leidiniui „Žemė kelia žiedą“.
2 200 eurų paskirta A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniam muziejui (direktorius Antanas Verbickas), planuojančiam leisti antologiją „Anykščių krašto rašytojai“.
Atmesti du L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos (direktorius Romas Kutka) projektai – „Anykščių kraštotyrininkų biobibliografinis žodynas. D.2 Bibliografijos rodyklė” ir „Liudvika Didžiulienė-Žmona „Lietuvos gaspadinė, arba Pamokinimai kaip prigulincziai suvartoti Dievo dovanas“.
Asociacija „Anykščių šventės“ (pirmininkas Andrius Falkauskas) ketino parengti spaudai leidinį „Anykščių krašto kryždirbystė: mediniai paminklai“, tačiau vertinimo komisijai jis pasirodė nereikalingas.
Anykščių menų centras (direktorius Tomas Tuskenis) pateikė projektą „Rimas Idzelis. „Kryžiaus kelio stotys“. Jis taip pat nefinansuotas.
„Antru bėgiu į Anykščius“ „neatriedės“ Anykščių menininkų asociacijos (pirmininkas Žilvinas Pranas Smalskas) pateiktas projektas.
Finansavimo negavo ir Svėdasų literatų klubo „Sietuva“ (vadovė Alma Švelnienė) leidybinis projektas – knyga „Aš visiems gyvensiu“.
VšĮ „Fotosąjūdis“ (vadovas Gintaras Kaltenis) savivaldybės administracijai pateikė projektą knygos „Anykščių krašto legendos vaikams“ leidybai, tačiau lėšų tam nebuvo skirta.

Jaunimo užimtumas -
pačio jaunimo reikalas

Mažiausia pinigų suma skirta jaunimo užimtumo skatinimo projektams – 8 projektams padalinta vos 5 000 eurų.
Didžiausia lėšų dalis paskirta Anykščių J. Biliūno gimnazijos bendruomenės centro (pirmininkė Jolita Abraškevičienė) projektui – respublikinei mokinių kino edukacijos stovyklai „Kartų portretai“ organizuoti. Šiam projektui skirta 1 000 eurų.
Anykščių rajono Mačionių kaimo bendruomenė (pirmininkas Albertas Miliukas) gavo 840 eurų paramą projektui „Jauno žmogaus įtraukimas į bendruomeninę veiklą ir tobulėjimo skatinimą“.
Sporto klubas „Troškūnietis“ (vadovas Arvydas Krikščiūnas) parašė projektą „Europa ir aš“ ir gavo 810 eurų paramą.
Svėdasų bendruomenė (pirmininkė Asta Fjellbirkeland) taip pat rūpinasi jaunimo užimtumu – projektui „SVD būrys“ veikia“ gauta 720 eurų.
Asociacijos „Kalitos kalnas“ (vadovė Jolita Šinkūnienė) projektui „Laisvalaikis su riedučiais“ skirta 580 eurų.
450 eurų numatyta skirti VšĮ „Anykščių jausmų ratas“ (vadovė Renata Šerelienė) projektui „Aš negaliu – Mes galime“.
VšĮ Anykščių televizijos ir informacijos centras (direktorius Petras Nazarovas) savivaldybės administracijai pateikė projektą „Mažoji scena“, kuris finansuotas 400 eurų.
Vos 200 eurų atseikėta Ažuožerių moterų klubui (vadovė Alvyra Simanonienė), kuris ketina organizuoti renginį „Muzikinė vasara – 2017”.

Projektai bus patikslinti iki birželio pradžios

Kol kas paskelbti tik projektų teikėjai, laimėjusių projektų pavadinimai bei pinigų sumos projektų finansavimui.
Savivaldybės administracijos specialistė ryšiams su visuomene Adelė Aglinskaitė teigė, kad projektų aprašai viešai kol kas nėra skelbiami todėl, kad šiuo metu vyksta projektuose numatytų veiklų tikslinimas, dar nepasirašytos sutartys su projektų organizatoriais.
Šie darbai turi būti atlikti per mėnesį, t.y. iki birželio 2 d. ir tada viešai bus paskelbti detalūs projektų aprašymai.
 

Robertas Aleksiejūnas

Palikite komentarą

0
Sąlygos ir terminai.