Ką pirmiausiai skaitėte naujame žurnalo "Aukštaitiškas formatas" numeryje?

Dienos anekdotas

Ar žinote, kas yra futbolas? Tai toks keistas dalykas: 22 žmonės nerūko, negeria, rūpinasi savo sveikta ir nuolat sportuoja. O tūkstančiai kitų už juos geria, rūko, nesirūpina savo sveikata, nesportuoja ir dar pešasi tarpusavyje!

Komentaras

Merui - administratoriui: „Idomu, kad nėra reikalavimo anglų kalbai. Tai rodo siaurą vadovų požiūrį į Anykščių turizmą. Būtų gerai išgirsti vadovų komantarą."

Komentuoti
Meras Kęstutis Tubis iš komunalinio ūkio laikinojo vadovo Jono Žukausko grupioko administracijos direktoriaus Audroniaus Gališankos išgirdo, kad komunaliniame ūkyje viskas tvarkoje ir nusprendė, kad ten tikrai viskas tvarkoje. Kiek ir kokių naujų etatų įsteigta UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ bendrovės valdybos narys, savivaldybės adminsitracijos „žaliasis patrulis“ Linas Šulskus sakė nežinantis.Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ laikinasis direktorius Jonas Žukauskas vienasmeniu sprendimu, nelaukdamas kol bendrovės valdyba patvirtins naują etatų sąrašą, įdarbino ekonomistę. Tačiau, be konkurso įdarbintą, buvusį Anykščių savivaldybės administracijos direktoriaus Audroniaus Gališankos grupioką J.Žukauską, regis. pridengti bando ir pats rajono meras Kęstutis Tubis.
Ne gana to, panašu, kad rajono valdžia užčiaupė ir UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ valdybos pirmininkę, savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vedėją Audronę Savickienę.


Valdybos pirmininkė -
situacijos komunaliniame
ūkyje nebekomentuoja

Dalykiškai su žurnalistais, paprastai bendraujanti Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vedėja A.Savickienė po „Anykštos“ publikacijų apie situaciją komunaliniame ūkyje, atsitvėrė tylos siena. Dar pirmadienį žadėjusi išsiaiškinti, už kokius nuopelnus daliai komunalinio ūkio darbuotojų išmokėtos premijos, ketvirtadienį „Anykštai“ sakė, kad komunalinio ūkio tema ji su žurnalistais nebekalbės.
Galima tik daryti prielaidas, jog A.Savickienė atskleidusi, kad UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ laikinasis direktorius J.Žukauskas sprendimus dėl naujų etatų steigimo priima apeidamas bendrovės valdybą ir tuo pačiu ignoruodamas teisės aktus, susilaukė rajono mero K.Tubio nemalonės.

Kiek naujų etatų - valdybos
narys nežino

Apie situaciją „Anykščių komunaliniame ūkyje“ kalbinome įmonės valdybos narį, savivaldybės administracijos „žaliąjį patrulį“ Liną Šulskų. Pasak jo, naujas UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ etatų sąrašas vis dar derinamas, o tuo tarpu ekonomistė bendrovėje dirba nuo gruodžio mėnesio. „Įsivaizduoju atėjo naujas žmogus, tvarkosi... Gal dėl laiko stokos etatų nepasitvirtino, piktybiškumo neįžiūriu, bet formaliai tai - pažeidimas“ - „Anykštai“ sakė L.Šulskus, prieš tapdamas savivaldybės administracijos darbuotoju, buvęs policininku.
„Anykštos“ paklaustas, ar jis žinąs, kiek apskritai naujų etatų Anykščių komunaliniame ūkyje spėjo įsteigti laikinasis direktorius J.Žukauskas, L.Šulskus sakė: „Dabar ne“. Pagal bendrovės įstatus nauji etatai neturėtų būtis steigiami be valdybos žinios?“ - paklausėme valdybos nario. „Kaip čia pasakyti. Dabar ruošiama nauja struktūra. Ji ir anksčiau buvo ruošiama. Dar ji nėra patvirtinta. Struktūra buvo aptarta, buvo kažkokios pastabos, bet apie pareigybes negaliu atsakyti. Kol kas to sąrašo neturime, bet jis prie šitų pareigybių turėtų atsirasti“.- kalbėjo UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ valdybos narys.
Nors ir ne ypač noriai, tačiau L.Šulskus pripažino, kad UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ valdyba „statoma prieš faktą“ - pradžioje etatai steigiami, o tik paskui jie bus tvirtinami. Tačiau, akivaizdus faktas, jog UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ valdybos narys tyrimo dėl pažeidimo tikrai neinicijuos. „Vsio zakonno“ - kaip rusai sako.

Visi lygus, bet Žukauskas
lygesnis

Prieš savaitę „Anykštos“ apie komunalininkų etatus kalbintas Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis sakė, jog situaciją išsiaiškins. Bet panašu, kad meras nieko aiškintis nenori. Pateikiame visą „Anykštos“ žurnalisto pokalbį su rajono vadovu.
-Mere, praėjo savaitė po to, kai pirmą kartą Jūsų paklausiau, ar teisėtai UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ įsteigtas ekonomisto etatas nelaukiant bendrovės valdybos sprendimo? Gal dabar jau galite atsakyti, teisingai bendrovės direktorius elgėsi ar ne?
-Žinokit, tos temos mes neakcentavome. Buvo kalba rytiniame pasitarime ir valdybos pirmininkė turės išnagrinėti, pristatyti. Keletas dienų praėjo, tikrai labai daug reikalų turėjome. Kitą savaitę, manau, mes turėsime poziciją. Neskubiname to reikalo. Direktorius informavo, kad toks sprendimas yra galimas.
- „Toks sprendimas“ - reiškia ekonomisto etato įteisinimas?
- Taip. Ta prasme, kad vadovas galėjo priimti darbuotoją reikalingą įmonei.
- Nesuprantu problemos esmės. UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ valdyboje yra trys asmenys. Du iš jų savivaldybės darbuotojai. Negi yra sudėtinga sušaukti bendrovės valdybą?
- Sutinku. Manau, personalo reikalus spręs valdyba ir ne meras turėtų kištis į tai. Valdyba priims sprendimą ir informuos mane.
-O informaciją apie premijas komunaliniame ūkyje jūs turite?
-Ne. Žinokit, aš nesikišu į įmonių personalo valdymą ir nederinu nei premijų skyrimo, nei atleidimo klausimų. Tikrai nederinu. Nėra tokios praktikos. Įstaigų vadovai yra atsakingi už įstaigos veiklą. Nei vienos įstaigos neklausiu, ką jūs premijavote, kokiom sumom ir kodėl. Įstaigos vadovas valdo motyvacinį mechanizmą ir įstaigos vadovas atsakingas už įstaigos veiklą. Bet kurios įstaigos. Jeigu būtų kažkoks nepotizmas. Jeigu mes gautume konkretų atvejį, kam, kodėl, kokios premijos paskirtos - tada mes nagrinėtume, o dabar aš nežinau, negaliu pasakyti. Įsivaizduokit, yra apie 40 savivaldybės įstaigų ir kad kiekvienos įstaigos vadovai derintų premijavimą... Jis atsakingas, jis vadovauja įstaigai. Ir jeigu jis, bet kuris vadovas padarys kažkokius pažeidimus, iškils į viešumą, kad jis neteisingai pritaikė mechanizmą, tik tada nagrinėsim.
- Neiškils į viešumą. Jau ir komunalinio ūkio valdybos pirmininkė Audronė Savickienė apie premijas nešneka. Prieš tai šnekėjo, dabar jau nieko nebenori sakyti. Direktorius nešneka net apie etatų įsteigimą. Vadinasi, į viešumą šis klausimas neiškils...
- Jeigu yra kažkas neteisingai padaryta, tai tie žmonės, kurie jums sukėlė abejones, turėtų kreiptis ne į žiniasklaidą, o savivaldybę. Gali pas mane kreiptis.
- Kas ten tas savižudis, kuris eis skųsti merui savo viršininko?
- Kiek žmonių pas mane ateina ir nei vienas nebuvo nužudytas. Buvo asmenų, kurie ateidavo ir kalbėdavo apie įmonių viduje buvusius pažeidimus. Todėl buvo imtasi priemonių keliose įmonėse. Tą informaciją mes gavome iš žmonių, iš dirbančiųjų.
- Kokiu būdu būnant ne meru, ne įmonės valdybos nariu, galima kvestionuoti etatų įsteigimą ar premijų skyrimą?
-Yra auditai, yra kontrolieriaus tarnyba, Vidaus audito skyrius, yra bendrovės valdyba. Jie gauna informaciją. Taip pat valdybos nariui gali pranešti. Jūs užduodate klausimą visiškai nekonkretų ir lyg mes turėtume žinoti, kas kur yra.
-Mere, mano labai konkretus klausimus: Komunalinio ūkio direktorius įsteigė ekonomisto etatą bendrovės valdybai dar nepatvirtinus naujo etatų sąrašo. Ar jisai padarė nusižengimą?
- Aš negaliu pasakyti, ar jis buvo derinęs su valdyba, ar ne. Gal tik neįforminęs.
- Bet įforminimas juk yra juridinis faktas? Jis arba yra, arba jo nėra...
- Jūs kelintą kartą klausėte. Dabar aš tikrai pasidomėsiu.
- Pradžioje šiuo klausimu nešnekėjo tik komunalinio ūkio direktorius, dabar nebekalba ir valdybos pirmininkė, todėl tapo įdomu, kur gi tas šuo pakastas... Gal kitaip reiktų klausti? Gal komunalinio ūkio vadovas etatų ir premijų klausimus derina su jumis tiesiogiai? Nereikia jam čia tos valdybos, valdyba tik formali...
-Klausykit, nei vienas įmonės vadovas, nei įstaigos vadovas savo darbuotojų premijavimo klausimų su manimi nesprendžia. Nesu kalbėjęs tokiu klausimu niekada.
-Norit pasakyti, kad įmonės vadovai gali lengva ranka ką nori tą ir premijuoti?
-Noriu pasakyti, kad įmonės vadovas atsako už įmonės veiklą ir aš neklausiu, kokį tu darbuotoją paskatinai, kokia suma ir kodėl. Jis atsako už tai. Vadovai atsakingi už įmonės veiklą. Aš tą jau daug kartų sakiau.
-Ir už etatų steigimą...
-Jūs pats užduodate klausimus ir pats diskutuojate.
-Todėl, kad jūs neatsakote. Sakote - galbūt derino su valdyba. Galbūt ir derino, bet juridiškai neįforminta. Tačiau jūs vis tiek sakote, jog galbūt pažeidimo nėra.
-Nėra užfiksuota, reiškia ir nėra. Pažeidimas yra tada, kada jį užfiksuoji tinkamai.
-Ačiū, mere, supratau, kad iš jūsų atsakymo nesulauksiu.
-Jūs sulaukėte. Pažeidimas yra tada, kada jį tinkamai užfiksuoji, kada jis nustatytas. Pirmiausia turi būti objektyvioji pusė, turi būti įvykis, kad jis buvo, o paskui nustatyta, kad tai pažeidimas, kad tai prieštarauja teisės aktams ar taisyklėms.
-Tada grįžtu atgal. Faktas, kad ekonomistas įdarbintas gruodžio mėnesį, o nauja komunalinio ūkio etatų struktūra bendrovės valdybos nėra patvirtinta iki šiol. Yra akivaizdus pažeidimas, nereikia būti dideliu teisininku. Kas tą pažeidimą turėtų konstatuoti? Valdyba, regis, nėra linkusi nieko konstatuoti, meras taip pat. Nebelieka kam...
-Man apie kažkokius pažeidimus nėra žinoma.
-Kas turėtų nustatyti, kad tai yra pažeidimas?
-Turbūt ne „Anykšta“...
-Ne „Anykšta“, ne meras, ne bendrovės valdyba. Nelieka institucijos...
-Ne žiniasklaida nustato, kad pažeidimas, o kompetentingi asmenys. Jeigu jie nenustatė, manęs neinformavo apie pažeidimą, ar aš galiu kiekvieną klausimą - kas ko paklaus inicijuoti tyrimą. Tada mes negalėtume dirbti visai. Mes kartai užklausiame - atsako ir šito pakanka. Aš paklausiau administracijos direktoriaus - sakė viskas tvarkoje. Na, ir tvarkoje.
-Jūs, mere, tapote kažkoks labai patiklus...
-Kodėl? Aš visada buvau vienodas. Visiems vienodas.
-Dėkui, mere. Supratau, kad negausiu atsakymo.
-Aš atsakiau.
Mero frazė, kad jis „visiems vienodas“, dvelkia Džordžo Orvelo „Gyvulių ūkiu“, kur visi gyvuliai buvo lygus, bet kai kurie lygesni. O pati situacija primena tarybinės kariuomenės anekdotą: „Šachmatai papildyti nauja figūra - praporščiku: eina, kur nori ir daro, ką nori“.

„Viskas tvarkoje“ sakė
grupiokas

Priminime, jog be konkurso laikinuoju UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ vadovu įdarbintas J.Žukauskas tais pačiais metais, ir tas pačias darbų mokytojo studijas Vilniaus pedagoginiame institute baigė kaip ir Anykščių savivaldybės adminsitracijos direktorius Audronius Gališanka. Bet gal J.Žukauskas darbas surastas visai ne dėl to, kad jis buvęs A.Gališankos grupiokas.
Priminime, jog J.Žukauskas laikinuoju UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ direktoriumi paskirtas pernai spalio mėnesį po to, kai iš darbo išėjo ilgametis įmonės vadovas Kazimieras Šapoka. Paskutinė J.Žukausko darbovietė – UAB ,,Kauno švara“, kurioje jis buvo padalinio vadovas. Anksčiau jis yra buvęs Raseinių rajono meru, SPAB „Stumbras“ valdybos pirmininku ir generaliniu direktoriumi, vykdomuoju direktoriumi, biokuro projekto direktoriumi. Pagal viešai skelbiamus duomenis, J.Žukauskas yra buvęs Tėvynės sąjungos, o paskui Krikščionių konservatorių socialinės sąjungos narys.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Palikite komentarą

0
Sąlygos ir terminai.
 • Merui

  Nuoroda

  Meras zodis...... Atkatas........ mentas visada suniu smirdejo

  Prieš 9 mėnesių
 • Saulius Lapackas

  Nuoroda

  Meras daug dirba ir stengiasi padaryti geriau, o gaunasi kaip visada. Kai apačios silpnos, tada viršūnės stiprios. Valdžia nieko nedaro, kad Anykščių bendruomenė būtų stipri, nes tada autokratams ir diktatoriams nebūtų vietos. Kas dabar valdžioje, tai buvę komunistai, KGB atstovai, jie nesupranta kas yra nuomonių pliuralizmas, jie tik žino, kad jie yra teisūs ir tik jie žino kaip mes turime gyventi (komunizmas). Skaičiau mero 2017 metų ataskaita, galiu pasakyti, kad dirbta tikrai labai daug ir va jums rezultatai: mokinių mažėja, ligoninė silpsta, bedarbystė didėja, demokratijos mažėja, nepotizmas didėja, komunalinės ir šilumos kainos didėja. Dirbama yra senais metodais - Aš pasakiau, komanda vykdo. Turi būti kitaip - visi miesto gyventojai pasisako apie savo miesto viziją, specialistai tinkamai ją paruošia ir žmonės ją prisiima. Tada visi bandome ją įgyvendinti ir visi bus patenkinti. O dabar kaip pasakoje apie lydeką, vėžį ir gulbę.

  Prieš 9 mėnesių
 • Gaila

  Nuoroda

  Jus laikote mus paskutinemis siuklemis taip elgdamisi....gaila nebera zmoniu su sakemis savivaldybe piketas isvarytu gaila mergina isejo is to sudino rato ateitu ji I anikscius mes ja meria perinktume

  Prieš 9 mėnesių
 • Tai

  Nuoroda

  Tai kokia ten ekonomistė įdarbinta?

  Prieš 9 mėnesių
 • xxx

  Nuoroda

  ...ar ne tas konservatoriu ziukauskykas buvo paskirtas viska sugriauti?Kur jis pasirodydavo ten vieni bankrotai.Negi jums neaisku kas uz jo stovi?

  Prieš 9 mėnesių
 • tęskite

  atsakymas į: xxx Nuoroda

  Sakote, kad stovi ?

  Prieš 9 mėnesių
 • Rašau dvejetą

  Nuoroda

  Nematau jokių šios valdžios teigiamų poslinkių. Projektai nejuda, arba beveik sužlugdyti, medinė pilis, tautinis anekdotas patapo, kelių remontas užstrigęs ir nepamenu, kad ankstesniems merams vadovaujant, elementari miesto gatvė beveik 2 metus būtu daroma. Čia pavyzdys, kad miesto vadovu ne kiekvienas norintis gali būti, o rinkėjas turi galvoti ką renka. Gaila prarastų 4 metų.

  Prieš 9 mėnesių
 • baisem

  Nuoroda

  meras atejo nn susidirpt o ussidirpt

  Prieš 9 mėnesių
 • O bana

  Nuoroda

  Dabar jis politinis lavonas

  Prieš 9 mėnesių
Įkelti daugiau