Ką pirmiausiai skaitėte naujame žurnalo "Aukštaitiškas formatas" numeryje?

Dienos anekdotas

Ar žinote, kas yra futbolas? Tai toks keistas dalykas: 22 žmonės nerūko, negeria, rūpinasi savo sveikta ir nuolat sportuoja. O tūkstančiai kitų už juos geria, rūko, nesirūpina savo sveikata, nesportuoja ir dar pešasi tarpusavyje!

Komentaras

Merui - administratoriui: „Idomu, kad nėra reikalavimo anglų kalbai. Tai rodo siaurą vadovų požiūrį į Anykščių turizmą. Būtų gerai išgirsti vadovų komantarą."

Komentuoti
Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis sakė, kad į Anykščių komunalinio ūkio valdymą jis įsikiš tik tada, kai situacija bus „ypatingesnė“.Sprendžiant pagal Anykščių rajoną valdančiosios daugumos laikyseną, šių dienų pagrindinis Anykščių blogis yra ligoninės vyriausiasis gydytojas Dalis Vaiginas, o esminis gėris - laikinasis Anykščių komunalinio ūkio direktorius Jonas Žukauskas (dešinėje).

Anykščių miesto ir didesnių miestelių gyventojams metinis mokestis už atliekas ketvirtadienio rajono Tarybos posėdyje padidintas daugiau nei 6 eurais, kaimiečiams - daugiau nei 5 eurais.
Dėl komunalinių atliekų surinkimo kainos didinimo ir dar dėl Anykščių rajono ligoninės vyriausiojo gydytojo Dalio Vaigino 2017 metų ataskaitos rajono Tarybos nariai kaip reikiant rėmėsi ietimis. D.Vaigino ataskaita nebuvo patvirtinta. Dėl „kompanijos“ nepatvirtinta ir Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės Zitos Neniškienės 2017 metų veiklos atskaita.
Priminsime, kad abiejų gydymo įstaigų vadovų kadencijos baigiasi po kelių mėnesių, tad ligoninės ir PSPC steigėjas - Anykščių rajono savivaldybė – turės galimybę pakeisti įstaigų vadovus.


Privers gydymo įstaigas
dirbti pelningai

Tačiau, panašu, kad Anykščių rajono tarybos valdančioji dauguma negailėdama tęsia gėdingą susidorojimą su Anykščių ligoninės vyriausiuoju gydytoju D.Vaiginu, negalėdama išlaukti iki jo kadencijos pabaigos. D. Vaiginas Anykščių ligoninei vadovauja 20 metų. Taryba nepatvirtino Anykščių ligoninės vyriausiojo gydytojo 2017 metų veiklos ataskaitos, nes ligoninė pernai dirbo nuostolingai - patyrė 48 tūkst. eurų nuostolį ir negavo visų teritorinės ligonių kasos lėšų, kurias teoriškai galėjo gauti.
Pirmąjį klausimą D.Vaiginui uždavė nepartinis rajono Tarybos narys, mero Kęstučio Tubio rėmėjas Arūnas Liogė, paskui meras, paskui vėl meras, tada vicemeras konservatorius Sigutis Obelevičius, po to „valstietis“ Algirdas Ananka, o klausimų bloką vainikavo iš Darbo partijos pasitraukęs Alfrydas Savickas.
D.Vaiginas teisinosi, kad kompiuterinių tomogramų neįmanoma tiražuoti iki begalybės, nes tai, pasak jo, „ne meninė fotografija“, o į slaugos ligonines ne jo valioje suvežti senukus per jėgą. „Kuo galima paaiškinti, kad anykštėnai pasirenka Uteną, Ukmergę, o ne mūsų ligoninę?“ - panašu, jog pagal išankstinį scenarijų, klausimą D.Vaiginui uždavė A.Savickas. „Kokiu dažnumu, Jūs turite omenyje?“ - klausimo esmę bandė suprasti D.Vaiginas. „Pastoviai“ - tikino A.Savickas. „Jūs galite pateikti skaičius, kad dažniausiai ir pastoviai?“- dar kartą perklausė D.Vaiginas. „Jūs atsakykit, kodėl dažniausiai ir pastoviai“ - atgal nesitraukė A.Savickas. Vyriausiasis gydytojas kantriai aiškino, kokiu pagrindu į kurią ligoninę pacientai patenka, tačiau buvau akivaizdu, kad nuo vyriausiojo gydytojo atsakymų valdančiosios daugumos išankstinis sprendimas netvirtinti jo metinės veiklos ataskaitos nepriklauso.
Dėl „kompanijos“ buvo nepatvirtinta ir Anykščių PSPC direktorės Zitos Neniškienės ataskaita, mat ir ši įstaiga pernai metus baigė nuostolingai. Nuostolis -38 tūkst. eurų.
„Aš nesuprantu logikos. Dėl komunalinio ūkio, kur situacija yra problematiška, pavojaus varpais neskambinate. O dėl ligoninės bandote pritempti, kad ten sąmoningai nepanaudojamos lėšos, nors akivaizdu, kad jei ligoninė nepanaudojo lėšų - reiškia nebuvo galimybių jas panaudoti.“ - valdančiajai daugumai oponavo liberalas Lukas Pakeltis.    
Netvirtinti ir Z.Neniškienės metinės veiklos ataskaitos „dėl analogijos“ pasiūlė liberalas Tarybos narys Saulius Rasalas. „Aš pažiūrėsiu, ar S.Rasalas lankėsi pas mus dėl prostatos ir storosios žarnos prevencijos“ - ironizavo, bet tuo pačiu paaiškino, kaip PSPC uždirba pinigus, Z.Neniškienė.
O Anykščių Psichikos sveikatos centro (PSC) direktoriaus Audroniaus Gusto metinė veiklos ataskaita patvirtinta be didesnių išvedžiojimų - ši įstaiga metus baigė be nuostolių.

Valdančiosios daugumo balsais
pakeltos šiukšlių kainos

Anykščių miesto ir didesnių miestelių gyventojams atliekų surinkimo mokestis kyla nuo 21,4 euro iki 27,92 eurų per metus, kaimiečiams šiukšlės brangsta nuo 18,72 eurų iki 23,99 eurų per metus.
Priimant sprendimą dėl atliekų branginimo Anykščių rajono tarybos dauguma aktyviai demonstravo paramą laikinajam UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ direktoriui Jonui Žukauskui. Tiesa, A.Liogė, prieš rinkimus žadėjęs įvesti socialiai teisingą mokestį už atliekų surinkimą, šiukšlių kainų didinimui nepritarė, tačiau jo kritikos strėlės krypo į eilinę savivaldybės specialistę Ingą Žukauskienę, atrodytų, jog pastaroji priima esminius sprendimus savivaldybėje.
A.Liogė vadovavo savivaldybės komisijai, kuri kelis mėnesius skaičiavo atliekų kainas, tačiau, pasak paties politiko, komisijos darbas nuėjo šuniui ant uodegos, nes Tarybai pateiktos naujos atliekų surinkimo kainos - paprasčiausiai padidintos ir tiek. „Artėjant naujam pusmečiui meras pateikia siūlymus Tarybos nariams dėl sprendimų. Pateikiau gruodžio 7 d. ir aiškiai suformulavau, ką įtraukti į Tarybos sprendimą - Naujos komunalinio ūkio įmokos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir susijusių dokumentų paketo parengimo tvirtinimas - ir aiškiai nurodžiau, kad žiūrėti į darbo grupės išvadas. Sakykit, ar jūs rengėte pagal šitą siūlymą projektą, ar šitas siūlymas buvo ignoruojamas? Pagal tai, ką dabar matau, jūs tik kainą keliate, naujos tvarkos, kad būtų socialiai teisingesnis mokestis, nesimato šiame sprendime“ - piktinosi A.Liogė, tačiau kreipėsi jis ne į merą ar administracijos direktorių, o į savivaldybės ekologę I.Žukauskienę. Pastaroji aiškino, kad dalis A.Liogės komisijos siūlymų prieštarauja Vyriausybės nutarimas, todėl jų negalima įtraukti į sprendimo projektą.
„Teko būti komunaliniame, atliekų rūšiavimo aikštelėje toks šiukšlynas, viskas įmirkę, užleisite miestą žiurkėmis ir gyvatėmis“ - piktinosi socialdemokratas Donatas Krikštaponis. Jis dar klausė, kaip pasikeitė komunalinio ūkio darbuotojų skaičius bei jų algos nuo 2016 iki 2018 metų. „Mes svarstome konkretų klausimą“ - nukirto meras K.Tubis, leisdamas suprasti, kad J.Žukauskas socdemui neturėtų atsakinėti.
Kita posėdžio atrakcija - laikinojo komunalinio ūkio direktoriaus atsakymas į liberalo L.Pakelčio repliką. „Apie 10 tūkstančių eurų premijoms išmokėta, remontuoti kabinetai, pirkti nauji telefonai. Matau didžiulę nekompetenciją ir nepotizmą. Mere, Jūs interviu „Anykštai“ sakėte, kad į įmonės veiklą nesikišate. Siūlau įsikišti“ - kalbėjo L.Pakeltis.
Meras K.Tubis aiškino, jog komunaliniame ūkyje daroma tvarka. „Situacija yra tokia, kad mes tvarką darome ir tikiu, kad pavyks ją padaryti“ - kalbėjo meras.
Valdančiajai daugumai (išskyrus A. Liogę) balsavus „už“, rajone buvo padidintos atliekų surinkimo kainos ir tuomet paskelbta pertrauka.
Po pertraukos J.Žukauskas nusprendė pasisakyti. Jis dėstė, kad premijų nemokėjo, naujų telefonų darbuotojams pridalino operatorius, o remontą kontoroje atliko todėl, kad rado tokią betvarkę, jog kai kuriuose kabinetuose buvo net grindys sulūžę... Po J.Žukausko komentaro mikrofoną vėl įsijungė L.Pakeltis, tačiau ir meras, ir A.Liogė liberalą ėmė drausminti, neva pagal Tarybos reglamentą jam nebegalima pasisakyti. „Gerai, gerai, neberėkit. Tyliu.“ - mikrofoną išjungė liberalas.  

Vėl steigs kultūros skyrių

Anykščių rajono taryba prieš gerus dvejus metus panaikinusi Kultūros skyrių nusprendė jį steigti iš naujo. Nuo liepos 1 dienos savivaldybės administracijoje turėtų pradėti veikti Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrius.
Sprendimo projektą rajono Tarybai pristačiusi Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Sigita Mačytė Šulskienė aiškino, kad naujas - senas skyrius vėl reikalingas, nes iki vasaros atsiras net 7 tiesiogiai administracijos direktoriui pavaldūs specialistai. Tiesa, nei savivaldybės gydytoja, nei civilinės saugos specialistas, nei tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė į Kultūros, turizmo ir komunikacijų skyrių šiaip ar taip nepateks, o liks tiesiogiai pavaldūs direktoriui.
Sklinda kalbos, kad naujojo skyriaus vedėja turėtų tapti administracijos direktoriaus A.Gališankos pusseserė, savivaldybės administracijos kultūros specialistė Audronė Pajarskienė.
„Ar bus konkursas į naujo skyriaus vedėjo pareigas?“ - klausė liberalas L.Pakeltis. „Dėl personalo nesvarstome. Nėra sprendimo“ - nelabai aiškiai paaiškino A.Gališanka.
S.Mačytė Šulskienė Tarybai sakė, kad naujo skyriaus vedėjo alga rajono biudžetui metams kainuos 14 tūkst. 500 eurų.

Administracijoje daugiau
viešumo!?

Posėdžio pradžioje Anykščių savivaldybės administracijos direktorius A.Gališanka skaitė savo metinės veiklos ataskaitą. Jis džiaugėsi administracijos darbais, bet kai kurios A.Gališankos frazės skambėjo paradoksaliai. „Bendraujame ir neformaliai. Kolektyvas buriasi“ - džiaugėsi direktorius. „Administracijoje atsiranda daugiau viešumo. /.../ Susitikimuose seniūnijose žmonės išgirsta teisybę iš pirmų lūpų - kai ne viską galima paskaityti spaudoje“ - rajono tarybos nariams aiškino A.Gališanka. Pagal šias frazes išeitų, jog ne A.Gališanka, o „Anykšta“ norėtų nuslėpti, kad, pavyzdžiui, be konkurso paskirtas laikinasis UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ direktorius J.Žukauskas buvo A.Gališankos grupioku Vilniaus pedagoginiame institute.
A.Gališanka sakė, kad pernai iš darbo išėjo 15 savivaldybės administracijos darbuotojų, priimti 7 nauji darbuotojai. Direktorius tikino, kad darbuotojų į laisvas darbo vietas ras, išskyrus vyriausiojo architekto pareigybę. „Negaliu žadėti, kad bus išspręstas klausimas dėl Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo“ - sakė A.Gališanka.
Priminsime, jog nei Vilniaus pedagoginis, nei milicijos mokyklos architektų niekad neruošė...
S.Rasalas klausė, kada bus paskelbti konkursai į Viešintų ir Andrioniškio seniūnus. A.Gališanka sakė, kad į Viešintų seniūnus bus paskelbtas konkursas po Velykų. „Po 2018 metų Velykų?“ - pasitikslino S.Rasalas.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Palikite komentarą

0
Sąlygos ir terminai.
 • Tikrai

  Nuoroda

  Atsakymas i ,,aisku mastau,, Jus nezinot kaip patekt i slaugos skyriu? Ogi sumokekite kai kam reikiama suma ir is karto atsiras vieta.

  Prieš 9 mėnesių
 • ???

  atsakymas į: Tikrai Nuoroda

  Tai kuriam čia, juk ne eilinei seselei?

  Prieš 9 mėnesių
 • gal

  Nuoroda

  kas galėtu paaiškint ar čia mėnesiui pakėlė ar metam ,bukit geri paaiškinkit

  Prieš 9 mėnesių
 • Antanas

  Nuoroda

  Man šita valdžia žlugusi visiškai. Tokio cinizmo iš ankstesnių tikrai vadovų neteko matyti.

  Prieš 9 mėnesių
 • Pencininkas

  atsakymas į: Antanas Nuoroda

  Caras privalo būti cinikas.

  Prieš 9 mėnesių
 • Garbės klausimas

  Nuoroda

  Po tokio akibrokšto su šiukšlių surinkimo kaina, tarybos narys A. Liogė turėtu atsistatydinti.

  Prieš 9 mėnesių
 • klausimas

  Nuoroda

  Ligoninė turi mažą nuostolį ir tai merui tragedija, o komunalinis turi žymiai didesnį nuostolį ir čia mūsų merui viskas OK-. Tai kais čia tokius dvigubus standartus suprasti?

  Prieš 9 mėnesių
 • Atsakymas

  atsakymas į: klausimas Nuoroda

  Aiškumas paprastas, kas kiek padlaižiauja,tas tiek.ir gerai dirba.

  Prieš 9 mėnesių
 • nu jo o

  Nuoroda

  ypac pelningas laidojimo verslas,kokios kainosir kokie kiekiai

  Prieš 9 mėnesių
 • aišku mastau

  Nuoroda

  paskaičiau ir nustebau iš žodžių,kad ne vyr gydytojo valioje "senukus suvežti į slaugos ligoninę" bet pabandykite mieli žmonės patekti į ją tikrai bus labai sunkus klausimas. Aišku ,kad ne vyr gydytojas šiuo klausimu turi rupintis,bet kontrolė turėtų vykti.

  Prieš 9 mėnesių