Ką pirmiausiai skaitėte naujame žurnalo "Aukštaitiškas formatas" numeryje?

Dienos anekdotas

Ar žinote, kas yra futbolas? Tai toks keistas dalykas: 22 žmonės nerūko, negeria, rūpinasi savo sveikta ir nuolat sportuoja. O tūkstančiai kitų už juos geria, rūko, nesirūpina savo sveikata, nesportuoja ir dar pešasi tarpusavyje!

Komentaras

Merui - administratoriui: „Idomu, kad nėra reikalavimo anglų kalbai. Tai rodo siaurą vadovų požiūrį į Anykščių turizmą. Būtų gerai išgirsti vadovų komantarą."

Komentuoti

Lietuvos Respublikos įstatymai įpareigoja valstybės ir savivaldybės įmones bei biudžetines įstaigas savo internetinėse svetainėse skelbti vidutinius darbuotojų atlyginimus.
Tačiau tik kelios Anykščių valdiškos kontoros sąžingai laikosi įstatymų - dauguma Anykščių biudžetininkų arba ilgai suka galvą, kaip pateikti skaičius, kad vis tiek būtų neaišku, arba tiesiog bukai ignoruoja įstatymus.

Arvydas Katuoka pasitarė su Virgilijumi Vaičiuliu

UAB,,Anykščių vandenys“ ir UAB ,,Anykščių šiluma“ savo internetinėse svetainėse skelbdamos darbuotojų algas savo kolektyvus suskirstė į tris dalis - vadovaujantis personalas, administracija ir ,,kiti darbuotojai“.

Tiesa, UAB,,Anykščių šiluma“ skaičius pateikė kiek konkrečiau: lentelėje nurodoma, kiek kuriai kategorijai darbuotojų priskiriama. Vadovaujančiajai kategorijai ,,Anykščių šilumoje“ priskiriami du darbuotojai, kurie vidutiniškai uždirba 2218 eurų per mėnesį. Administracijos darbuotojams šioje įmonėje vidutiniškai mokama 1061 euro, ,,kitiems darbuotojams“ - 717 eurų algos.
,,Anykščių vandenys“ nenurodo, kiek šioje įmonėje yra vadovaujančiojo personalo, tačiau skelbia, kad vidutinė vadovų alga - 1943 eurai, administracijos - 892 eurai, ,,kitų darbuotojų“ - 723 eurai.
Tikėtina, kad darbuotojus į tris kategorijas pirmasis sugalvojo suskirstyti UAB,,Anykščių šiluma“ direktorius Virgilijus Vaičiulis, o UAB,,Anykščių vandenys“ vadovas Alvydas Katuoka ne tik formą nusižiūrėjo, bet ją ir patobulino. Ar vandentiekio bokšto viršininkas yra vadovas? Na,aišku, vadovas - juk viršininkas...
UAB,,Anykščių komunalinis ūkis“laikinasis vadovas Jonas Žukauskas žmonių į viršininkus ir ,,kitus darbuotojus“ neskirsto. Šios kontoros svetainėje skelbiamas vienintelis algos parametras - vidutinė įmonės darbuotojų alga, kuri yra 580,8 euro. Lietuvos statistikos departamentas kiekvieną mėnesį skelbia kiekvienos šalies savivaldybės gyventojų vidutines algas - supaprastinant komunalininkų buhalterijos veiklą, būtų galima kopijuoti šį skaičių. Juk paties J.Žukausko alga taip pat sėkmingai pasimeta tarp 100 kitų komunalininkų, kaip kad pasimestų ir tarp 10 000 dirbančių anykštėnų.

Sporto ir kultūros centrai bei muziejus neturi ko slėpti

Anykščių kūno kultūros ir sporto centro internetiniame puslapyje skelbiama, kad direktoriaus Žilvino Ovsiuko vidutinė alga 1136, pavaduotojo - 710, vyr. buhalterio - 639, trenerių - vos 570 eurų.
Anykščių A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko muziejaus svetainėje nurodoma, kad direktoriaus Antano Verbicko alga - 1174, direktoriaus pavaduotojo - 762, vyr. buhalterio - 1133, vadybininko - 938 (visoms šioms pareigybėms atstovauja po vieną asmenį), skyriaus vedėjo - 798 eurai. Muziejuje yra 5,75 etato ekskursijų vadovo-muziejaus prižiūrėtojo, šios pareigybės vidutinė alga 610 eurų, o muziejininkai, kurių 7,25 etato, vidutiniškai uždirba po 713 eurų. Anykščių kultūros centro direktorės Dijanos Petrokaitės alga 1196 eurai, pavaduotojo - 861, padalinių vadovų - 641, specialistų - 645, kvalifikuotų darbuotojų - 450 eurų.
Suprantamai algas paskelbė ir visos trys Anykščių miesto mokyklos. Tiesa, mokytojų alga nuo darbdavių norų praktiškai nepriklauso - ją lemia stažas, kategorija, darbo krūvis... Todėl J.Biliūno gimnazijos puslapyje pateikti įvairūs mokytojų algų variantai, pavyzdžiui, suskaičiuota, kad vidutinė gimnazijos mokytojų, turinčių daugiau nei 18 valandų per savaitę, alga yra 851 euras. Tačiau iki 10 metų stažo turintis vyr. mokytojas už 18 valandų krūvį gautų vos 495 eurus, o mokytojas-ekspertas su didesniu nei 15 metų stažu - 608 eurus per mėnesį.
J.Biliūno gimnazijos direktorės Reginos Drūsienės vidutinė mėnesinė alga - 1566, pavaduotojų - 1526 eurai.
A.Vienuolio progimnazijos direktorės Jurgitos Banienės alga - vos 888 eurai, pavaduotojų - 926 eurai. A.Baranausko pagrindinės mokyklos direktorė Dalia Kugienė uždirba 1222 eurus, pavaduotojai - 964 eurus.

Kaime gauti algą - gėda...

Regis, mokytojų algų slėpti nėra prasmės, jos šiaip ar taip nuspėjamos. Tačiau mažesniuose miesteliuose, matyt, apskritai gauti algas yra nesmagu. Kavarsko pagrindinės mokyklos daugiafunkcio centro puslapyje skelbiama tik direktorės Loretos Daugėlienės alga - 979 eurai. Troškūnų K.Inčiūros gimnazijos internetiniame puslapyje prie nuorodos ,,darbuotojų atlyginimai“ parašyta ,,informacija ruošiama“. O Svėdasų gimnazija prie nuorodos ,,darbuotojų atlyginimai“ sukrovė informaciją, kokie apskritai Lietuvos įstatymais nustatyti koeficentai švietimo darbuotojams.
Anykščių menų inkubatoriaus, Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos, Anykščių muzikos mokyklos, Anykščių menų centro internetinėse svetainėse apskritai nepavyko rasti nuorodų apie darbuotojų atlyginimus. Žinia, gal tos nuorodos ir yra, tik mums jų nepavyko rasti.
Prie Anykščių bibliotekos nuorodos apie darbuotojų atlyginimus - nurodomi įstatymai, kuriais remiantis atlyginimai privalo būti skelbiami, tačiau kur pati biblioteka paskelbė darbuotojų atlyginimus - neaišku, mums to atskleisti nepavyko.
Turbūt originaliausiai atlyginimus skelbia Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras. Toje įstaigoje vyr. operatoriui (algos vidurkis - 870 eurų), turizmo vyr. specialistui (640), turizmo specialistui (640), operatoriui (630) algos mokamos pinigais, o direktoriui ir vyr. finansininkui koeficientais. Direktoriaus koeficentas - 9,6, vyr.finansininko - 7,68.
Panašu, kad visi mūsų aukščiau minėti skaičiai yra algos ,,ant popieriaus“. Žinoma, turizmo ir verslo informacijos centro koeficentai gali būti dvejopai traktuotini - juos galima dauginti ir iš bruto, ir iš neto...

Administracija duomenis skelbia tvarkingai

Jau ne pirmi metai pakankamai tvarkingai atlyginimus skelbia Anykščių savivaldybės administracija. Valdininkai skelbti algų neskuba: pasibaigus ketvirčiui, dar vos ne ketvirtį skaičiuoja algų vidurkius, tačiau savivaldybės viešai pateikiama forma suprantama, aiški.
Meras Kęstutis Tubis pernai metų paskutinį ketvirtį vidutiniškai uždirbo 2772 eurus (lygiai tiek pat,kaip ir 2016 metų vidurkis). Vicemero Sigučio Obelevičiaus alga praėjusių metų paskutinį ketvirtį buvo 2486 eurai (2016 m. -2427 eurai), administracijos direktoriaus - 2000 (1342), direktoriaus pavaduotojo - 1544 (1272), mero patarėjų - 1102 (986), skyrių vedėjų - 1499 (1379), skyriaus vedėjų pavaduotojų - 1057 (919), vyriausiųjų specialistų - 1057 (919), vyresniųjų specialistų - 932 (750), seniūnų - 975 (881), seniūnų pavaduotojų - 799 (707).

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Palikite komentarą

0
Sąlygos ir terminai.