Ką pirmiausiai skaitėte naujame žurnalo "Aukštaitiškas formatas" numeryje?

Dienos anekdotas

Vienintelis gydytojas, kuris mano, kad esate visiškai sveikas, dirba kariniame komisariate.

Komentaras

Pirma:„Šilumos kainos tegul sumažina. Anykštėno kortelė, nuolaidos viešajam transportui, nemokamas transportas mieste, iki didžiųjų miestų ar miestelių, iki Kavarsko, Svėdasų, Troškūnų, 50 procentų į kitas vietas. Nuolaidos maitynimo įstaigos, renginiai, Velnio akmuo ar Purpurinis vakaras, kad nereikėtu pažymos apie gyvenamąją vietą."

Skaityti komentarus (2)
Laikinasis UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ direktorius Jonas Žukauskas, kuris yra Anykščių savivaldybės administracijos direktoriaus Audroniaus Gališankos grupiokas, mano, kad komunalininkų veiklos politikai vertinti neturi teisės.Anykščių rajono tarybos narys Lukas Pakeltis teigia, kad po J.Žukausko skundo jis tik dar giliau įsitikino, kad Anykščių komunaliniame ūkyje yra betvarkė.Anykščių savivaldybės etikos komisijos pirmininkas Donatas Krikštaponis mano, kad laikinasis komunalininkų direktorius jo vadovaujamai komisijai daro spaudimą.Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Anykščiuose precedento neturintis atvejis - laikinasis savivaldybės įmonės UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ vadovas Jonas Žukauskas per rajono Tarybos posėdį išgirdęs Tarybos nario Luko Pakelčio kritiką komunalininkams, merui Kęstučiui Tubiui parašė raštą, prašydamas įpareigoti deputatą jo atsiprašyti. Meras raštą peradresavo Anykščių rajono savivaldybės etikos komisijai.


Jaučiasi apšmeižtas

„2018 m. kovo 29 d. Anykščių rajono savivaldybės posėdžio metu Tarybos narys, Lukas Pakeltis, viešai teigė, kad 2018 m kovo 27 d. anksti ryte iš savo valdos, adresu Šeimyniškėlių g. 11 A, Anykščiai išstūmė atliekų konteinerį, kuris iki 2018 m. kovo 29-os dienos posėdžio nėra ištuštintas. Tarybos narys mano vadovaujamos bendrovės darbą per savo asmeninį pavyzdį, apibūdino, kaip „bardaką“, o vadovą - nekompetentingą asmenį, dėl ko kreipėsi į rajono vadovą spręsti nekompetencijos, nepotizmo išgyvendinimo, taip pat artimųjų įdarbinimo klausimą UAB „Anykščių komunalinis ūkis”.
Dar Tarybos posėdžio metu darbuotojams nurodžiau: 1. skubiai išspręsti problemą; 2. atlikti tarnybinį Tarybos nario paviešintos situacijos ištyrimą. Darbuotojai Tarybos nario konteinerį rado prie namų valdos ir ištuštino 2018 m. kovo 29-ą dieną. 2018 m. kovo 29 d. pasirašytos sutarties tarp UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ ir L. Pakelčio nebuvo, ji pasirašyta 2018 m. kovo 30 dieną. Visi gyventojai, pasirašę sutartis su mūsų bendrove, pilnus atliekų konteinerius ištuštinimui turi išstumti nuo 7.00 val. ryto. Mūsų bendrovės automobilis 2018 m. kovo 27-ą d. pro L. Pakelčio namus pravažiavo du kartus – važiuodamas maršrutu pirmyn, ir grįždamas atgal. Duomenys kompiuteryje rodo, kad pirmą kartą šioje gatvėje mūsų automobilis buvo sustojęs 09. 33 val. Apkaltinti bendrovės vairuotoją ir darbininkus, kad neištuštino atliekų konteinerio 2018 m. kovo 28 dieną, neturiu pagrindo, nes atliekų konteinerio iki to laiko nebuvo išvežta. Aš turiu 20 metų vadovo įvairiose pareigose darbo stažą, iš kurių paskutinius 10 metų dirbu atliekų tvarkymo srityje, taip pat esu vadybos magistras. 2018 m. pradžioje pertvarkiau darbo organizavimą UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ būtent komunalinių atliekų tvarkymo srityje. Nuo to laiko nesu gavęs jokio pagrįsto nusiskundimo atliekų surinkimo klausimais mūsų rajone. Su kaltinimais nekompetencija ir „bardaku“ nesutinku. Manau, kad Tarybos narys Lukas Pakeltis apšmeižė mūsų bendrovę ir esu įsitikinęs- mane- bendrovės vadovą. Tarp UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ dirbančiųjų nėra mano giminaičių, net pažįstamų. Kalbėti, kad bendrovėje įdarbinu artimus ar giminystės ryšiais susijusius žmones, niekas neturi pagrindo - įdarbinant galioja pagrindinis kriterijus - darbuotojo kvalifikacija. Prašau įvertinti Anykščių rajono savivaldybės Tarybos nario Luko Pakelčio paskelbtą informaciją ir įpareigoti paneigti bei atsiprašyti. Tarnybinio tyrimo medžiagą Savivaldybei esu pateikęs anksčiau. Su pagarba, Laikinai einantis direktoriaus pareigas J. Žukauskas”. - tokį raštą Anykščių rajono merui adresavo J.Žukauskas.

Lukas Pakeltis už atliekas
mokėjo nelegaliai?

Šiame J.Žukausko rašte gausybė paradoksų. UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ valdo vienintelis akcininkas - Anykščių rajono savivaldybė. Taigi, visi Anykščių rajono tarybos nariai yra J.Žukausko darbdaviai, kuriems jis privalo atsiskaityti už savo vadovaujamos įmonės veiklą. Meras K.Tubis neturi juridinių galių priversti L.Pakeltį atsiprašyti - L.Pakeltis nėra pavaldus K.Tubiui.
J.Žukauskas rašte merui teigia, kad L.Pakeltis sutartį su komunalininkais pasirašė kovo 30 dieną, tačiau atlikti tarnybinį patikrinimą savo pavaldiniams nurodė dar Tarybos posėdžio metu, kovo 29-ąją. Pagal raštą išeitų, jog komunalininkai apskritai neprivalėjo iki kovo 30-osios vežti L.Pakelčio šiukšlių, o tuo tarpu jie atliko patikrinimą, aiškindamiesi, kada politikas išstūmė į gatvę konteinerį. Iš kur komunalininkai žino (jei nėra sutarties), kur L.Pakeltis gyvena? Gal jis turi septynis namus, tiek pat konteinerių ir nei vienos sutarties?
L.Pakeltis teigia, kad už atliekų išvežimą visuomet mokėjo laiku. Kokiu pagrindu L.Pakeltis mokėjo už atliekų išvežimą, juk jis, J.Žukausko teigimu, neturėjo sutarties... Galų gale kas turėtų rūpintis sutarčių su gyventojais dėl atliekų išvežimo sudarymu? Komunalininkai ar patys gyventojai?

Lukas Pakeltis konteinerius
pirko turguje?

Perskaitęs J.Žukausko raštą merui išsigandau asmeniškai. O aš, V.Šmigelskas, esu kaži sudaręs sutartį su komunalininkais? Žiūrėk, gaus kurią dieną pvz. Lietuvos žurnalistų sąjunga raštą, kuriame komunalinio ūkio direktorius nurodys, kad piktybiškai nesudarinėju sutarties su komunalininkais. Paskambinęs UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ laikinajai atliekų tvarkymo padalinio vadovei Vidai Mačionienei išsiaiškinau - turiu aš šiukšlių sutartį.
„O tai kodėl su L.Pakelčiu UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ nebuvo sudaręs sutarties dėl atliekų išvežimo?“ - paklausiau V.Mačionienės. Pasak komunalinio ūkio darbuotojos, sutartis dėl atliekų išvežimo su L.Pakelčiu buvo, tačiau ... ne visai, nes sutartis sudaryta kito žmogaus vardu.
L.Pakeltis gyvena savo mirusių tėvų namuose. „Turiu mokėtojo kodą. Galų gale juk turiu konteinerius. Negi J.Žukauskui nekyla klausimas, iš kur aš gavau konteinerius?“ - stebėjosi rajono tarybos narys. L.Pakeltis dėstė, kad komunalinio ūkio direktoriaus rašto merui turinys tik dar labiau sustiprina jo įsitikinimą, kad UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ yra „bardakas“, tiesa, politikas siūlė šį žodį keisti į žodį betvarkė, nes Anykščių rajono savivaldybės etikos komisija patarė jam šio žodžio nevartoti. „Paveldėjau tėvų turtą, todėl paveldėjau ir jų sutartis bei įsipareigojimus.Tikrai gali būti taip, jog kuri nors sutartis yra pasirašyta dar mamos vardu. Tačiau J.Žukausko teiginys: „ 2018 m. kovo 29 d. pasirašytos sutarties tarp UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ ir L. Pakelčio nebuvo, ji pasirašyta 2018 m. kovo 30 dieną“, suponuoja mintį, kad aš nesąžiningas.” - „Anykštai“ aiškino L.Pakeltis.

Etikos komisija neįžvelgė
politiko prasižengimų

Švelniai tariant keistoką J.Žukauską raštą meras K.Tubis peradresavo Anykščių savivaldybės etikos komisijai.
Buvusio rajono vicemero Donato Krikštaponio vadovaujama komisija išnagrinėjo J.Žukausko skundą, išklausė L.Pakelčio „parodymus“, politikas komisijai pristatė ir mokesčių už atliekas pavedimų kopijas.
Anykščių savivaldybės etikos komisija nusprendė:
„1. Konstatuoti, kad Anykščių rajono savivaldybės tarybos narys Lukas Pakeltis nepažeidė valstybės politikų elgesio kodekse ir institucijos, kurioje jis eina pareigas, veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose ar kituose teises aktuose nustatytų valstybės politiko elgesio principų ir reikalavimų.
2. Atkreipti rajono savivaldybės tarybos nario Luko Pakelčio dėmesį į lietuvių kalbos vartojimo normas viešuose pasisakymuose“.

Užsipuolė ir etikos komisiją

Iš Anykščių savivaldybės etikos komisijos gavęs atsakymą, kad L.Pakeltis etikos normų nepažeidė, J.Žukauskas etikos komisijai parašė raštą, kuriuo įvertino komisijos veiklą. „Jei vadovautis Jūsų vadovaujamos komisijos sprendimu, Tarybos nariai ir kiti aukšti pareigūnai gali apšmeižti asmenis ir likti neįvertinti. Prašau pateikti visą turimą medžiagą nagrinėtu klausimu“. - parašė J.Žukauskas.
Anykščių savivaldybės etikos komisijos pirmininkas D.Krikštaponis „Anykštai“ sakė, kad komisijos nariai priimdami sprendimą dėl L.Pakelčio elgesio balsavo vienbalsiai, o pastarąjį J.Žukausko raštą vertina kaip spaudimą komisijai. „Visos turimos medžiagos nagrinėtu klausimu“ D.Krikštaponis pateikti J.Žukauskui neketina, etikos komisijos posėdžio įrašas yra perduotas merui.
Beje, J.Žukauskas savo požiūrį į Anykščių savivaldybės etikos komisiją pademonstravo įvardindamas adresatus. „Krikštaponiui Kopija Anykščių rajono savivaldybės gerb. Merui K.Tubiui“. Meras ir gerbiamas, ir žodis „meras“ didžiąja raide, o D.Krikštaponis ne tik pareigų, bet ir vardo neturi...

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Palikite komentarą

0
Sąlygos ir terminai.
 • augis

  Nuoroda

  bobeliu sueimas o ne rajono atstovai to dar nebuvo

  Prieš 8 mėnesių
 • KPCK

  Nuoroda

  Centro komitetas susirūpino, kodėl tarnybiniai vidau susirašinėjimo dokumentai perduodami struktūriniam, neetatiniam agentui.
  Būtina sustiprinti dokumentų ir informacijos apsaugos tvarką.

  Prieš 8 mėnesių
 • Laikydami Žukauską komunaliniame, rajono vadovai žlugdo savo karjeras

  Prieš 8 mėnesių
 • tu

  atsakymas į: : Nuoroda

  Jau sužlugdė

  Prieš 8 mėnesių
 • Klausimas Gališankai

  Nuoroda

  Ar šiandien jau atleido Žukauską iš darbo?

  Prieš 8 mėnesių
 • Ats.

  atsakymas į: Klausimas Gališankai Nuoroda

  kodėl reikia atleidinėti. Jis ir taip laisvas-laikinas, kaip ir savivaldybės administracijos direktorius... iki kadencijos pabaigos.

  Prieš 8 mėnesių