Kokia oro temperatūra Jums maloniausia?

Dienos anekdotas

Naujųjų metų rytas. Baloje snūduriuoja gerokai prigėrusi moteriškė. Prisistato policininkas:
- Ponia, kas Jūs ir ką čia veikiate?
Moteriškė vos pajudindama galvą...
- Snieguolė aš... Tirpstu...

Komentaras

Faktas su klausimiuku :): "Vokišką Gebelsą tai teisė Niurnbergo tribunolas ir nuteisė myriop. O koks teismas teistų ir kaip nuteistų "Anykščių Gebelsą" ?"

Skaityti komentarus (3)
Dabar Kurklių Stepono Kairio pagrindinėje mokykloje pirmoje-dešimtoje klasėse mokosi 35 mokiniai, o ikimokyklinio ugdymo grupėje – 14 vaikų.

Prasideda dar vienas kaimo mokyklų naikinimo etapas. Pirmąja auka turėtų tapti Kurklių Stepono Kairio pagrindinė mokykla.
Mokyklos bendruomenei Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, jo pavaduotojas Sigutis Obelevičius ir savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Pranckevičienė pristatė miestelio mokyklos pertvarkos planą. Tiksliau, jie pranešė, kad nuo ateinančių mokslo metų pradžios Kurklių pagrindinė mokykla taps A.Baranausko pagrindinės mokyklos pagrindinio ugdymo skyriumi.

 Kaip perkūnas iš giedro dangaus!

Kurkliečiai neabejoja, o ir patirtis sako, kad pradėjus mokyklos pertvarką, jos apskritai netrukus neliks. „Anykštai“ N.Pranckevičienė sakė, kad sprendimus priims Anykščių rajono taryba. Tačiau, Kurklių mokyklai išsigelbėti vargu ar yra galimybių. Nes, pasak Švietimo skyriaus darbuotojos, kitą rugsėjį į Kurklių pagrindinę mokyklą ateis tik 27 mokiniai. Šioje įstaigoje, N.Pranckevičienės teigimu, lygiai tiek pat ir darbuotojų - 27. Kurklių skyriuje nuo rugsėjo nebebus formuojama devinta klasė, bet dešimtokams bus leista mokyklą pabaigti Kurkliuose.
Tuo tarpu kurkliečiai tikina, kad šie skaičiai yra rajono valdžios spekuliacija. 27 vaikai priskaičiuojami atmetus skaitlingiausią dabartinių aštuntokų klasę, o darbuotojų skaičius išauga todėl, kad daugelis žmonių dirba ne pilnais etatais, kai kas turi vos dešimtadalį etato.  
Kitos trys rajono pagrindinės mokyklos ateinančiais mokslo metais išsaugos savo statusą, tačiau greičiausiai devinta klasė bus formuojama tik Viešintų pagrindinėje mokykloje, o Traupio ir Debeikių pagrindinėse mokyklose nuo rugsėjo devintų klasių turėtų nebelikti.
Kurklių S.Kairio pagrindinės mokyklos direktorė Jūratė Kašinskienė „Anykštai“ sakė, kad valdžios pranešimas apie mokyklos reorganizaciją buvo kaip perkūnas iš giedro dangaus, nelauktas ir netikėtas.
„Atsikraustė šeimyna, atsirado du mokyklinio amžiaus vaikai. Gal dar kas grįš į Kurklius. Gal dar vaikų atsiras... O atsisakius devintos klasės ir mokyklą pavertus skyriumi, ji bus sugriauta. Jei reiks išvežti devintokus, paskui juos išvažiuos ir jų jaunesni broliai ir sesės. Vyks grandininė reakcija, todėl neaišku, ar apskritai rugsėjo mėnesį kas nors iš viso į mokyklą beateis“ – liūdnas prognozes „Anykštai“ išsakė J.Kašinskienė.
Ji stebėjosi, kodėl Anykščių rajono valdžia net nesvarstė varianto, Kurkliuose įkurdinti šeimyninius vaikų globos namus. Seniūniją iškėlus į mokyklos patalpas liko nenaudojamas valdiškas seniūnijos administracijos pastatas. Anykščių „Kolūkiečių“ kvartalo gyventojai piktinosi vaikų namų įkūrimu jų kvartale, tuo tarpu kurkliečiai, pasak J.Kašinskienės, būtų vaikus priėmę džiaugsmingai – vaikų namai būtų suteikę galimybę atsigauti mokyklai ir pačiam miesteliui.
    
Visi lygūs, bet Kurkliai lygesni

Antruosiuose Kurkliuose gyvenantis Anykščių rajono tarybos narys socialdemokratas Dainius Žiogelis „Anykštai“ aiškino, jog jis dalyvavo darbo grupėje, kuri rengė mokyklų pertvarkos planą 2016-2020 metams. Pagal šį planą buvo nuspręsta rajono pagrindines mokyklas paversti daugiafunkciais centrais. Regis, Kurkliuose šis planas yra geriausiai įgyvendinamas – į mokyklos pastatą perkelta biblioteka bei seniūnijos administracija.     
„Nesuprantu, kas vyksta. Staigiai pakeistas sprendimas. Kuo viskas baigsis, yra akivaizdu. Kiek tas skyrius išsilaikys? Metus? Du?“ – retoriškai klausė D.Žiogelis.
Netikėta ir nelaukta, jog skelbti apie mokyklos reorganizaciją pradėta prieš savivaldos rinkimus. Pasak D.Žiogelio, jeigu jau nuspręsta draskyti mokyklas, tada reikia taip pat elgtis ir su kitomis rajono pagrindinėmis mokyklomis. „Vaikų skaičius Traupio ar Debeikių mokyklose nuo Kurklių skiriasi vienu ar dviem. Kirskim tada per visas mokyklas, išdraskykim viską, kas liko, ir bus ramu“ – piktinosi D.Žiogelis.

Mokyklos taryba mato išgyvenimo galimybes
 
Apie Kurklių mokyklos reorganizaciją paskelbus portale anyksta.lt, į redakciją atėjo kurkliečiai – miestelio seniūnaitis Remigijus Mačionis, mokyklos tarybos pirmininkė Rimantė Gilienė ir tėvų atstovė Stanislava Mačionienė. Kurkliečiai piktinosi, kad į miestelį atvykę valdžios atstovai nesileido į jokias diskusijas, o, pasak jų, pokalbyje dominavo ne meras su vicemeru, bet Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė N.Pranckevičienė. „Stepono Kairio metais sunaikinkime jo vardo mokyklą. Pavasarį japonai ruošiasi Kurkliuose sodinti sakuras, gal valdžia pavydi Kurkliams?“ – ironizavo S.Mačionienė.
Pasak kurkliečių, aplinkinės mokyklos gana plačiu spinduliu jau seniai uždarytos: į Kurklių mokyklą eina net vaikai iš Molėtų rajono Dapkūniškių gyvenvietės. Todėl, jų teigimu, mokykla turi perspektyvų išgyventi, o vienas iš svarbiausių dalykų, kurie trukdo mokyklai augti, yra nuolatinės kalbos apie jos naikinimą. „Įtampą augina ir valdžia. Siunčiama žinia – nebus direktorės, bus geriau“ – kalbėjo kurkliečiai.
Kurklių S.Kairio pagrindinės mokyklos taryba parengė raštą, adresuotą rajono merui K.Tubiui bei savivaldybės administracijos Švietimo skyriui, kuriame išdėstė, jog, jų nuomone, mokyklai reikia suteikti daugiafunkcio centro statusą. „Mokyklos bendruomenei formuojama išankstinė nuomonė, kad bus neformuojama devinta klasė, nors dar sprendimai nėra priimti. Šiuo metu mokykloje pirmoje-dešimtoje klasėse mokosi 35 mokiniai, o ikimokyklinio ugdymo grupėje – 14 vaikų. Nuo rugsėjo 1-osios pirmoje-dešimtoje klasėse būtų 34 mokiniai ir 11 vaikų ikimokyklinio ugdymo grupėje. Mokykloje dirba 27 darbuotojai, tačiau darbo krūvį sudaro 13,7 etato“ – kreipimesi į merą ir Švietimo skyrių rašo Kurklių S.Kairio mokyklos taryba. Kurkliečiai siūlo į mokyklos patalpas perkelti ir Kultūros centro Kurklių skyrių, taip pat dalį mokyklos patalpų panaudoti bendruomenės reikmėms.
„Iš spaudos sužinome, kad šeimyna bus apgyvendinta Anykščiuose (nors tam priešinasi vietos gyventojai), šiuo tikslu nupirktas pastatas, kai tuo metu buvęs Kurklių seniūnijos pastatas stovi tuščias“ – kreipimesi rašo kurkliečiai ir primena, kad savivaldybės administracijos atstovai miestelio bendruomenei žadėjo, kad Kurkliuose bus įkurti vaikų namai.  
Priminsime, jog Anykščių rajono mokyklų pertvarkos tendencija yra labai akivaizdi – pagrindinę mokyklą reorganizavus, jos greitai nelieka iš viso. Taip iš švietimo įstaigų žemėlapio išnyko Staškūniškio, Skiemonių, Burbiškio, Surdegio, Kunigiškių, Dabužių mokyklos. Raguvėlėje kol kas veikia pradinio ugdymo skyrius. Ši mokykla vienintelė rajone, kurios pastatas statytas Nepriklausomybės metais.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Palikite komentarą

0
Sąlygos ir terminai.
 • Nagas

  Nuoroda

  Patys žmonės gvoltu balsavo už valstiečius, kurie daug žadėjo, bet pažadėjo patiešijo, o Baura irgi balsavo už švietimo įstatymus, pagal kuriuos kaimo mokykloms nebus skiriama užtektinai krepšelio. Tikiuosi, kad bent rajono valdžia nešoks pagal seimo valstiečių dūdą.

  Prieš 5 mėnesių
 • Valsiukas Kurklių kapelai

  Nuoroda

  Ir kodėl? Ir kodėl visai jūsų negaila man?
  Juk dėl to esat patys kalti. Rinkot jūs!
  Kam valdžion jūs įleidot nevykėlius?
  O dabar... į kapus esat išstumiami.

  Du takai. Du takai jau šerkšnu pabarstyti štai.
  Per Tėvynės laukus, per miškus. Vienas jų...
  Vienas jų veda mus emigracijon. Tuo kitu...
  Lietuva juk išnyks, jos nebus.

  Tru lia lia... Tru lia lia rauda graudžiai armonika.
  Pritaria tėvo smuikas, sūnaus gitara.
  Kam taip graudžiai apraudat Kurklių mokyklėlę šią?
  Kai brangios Lietuvos jau beveik nebėra...

  P.S. kiekvieno punktelio paskutines dvi eilutes dainuokite du kartus.

  Prieš 5 mėnesių