Rudeninė vaismedžių ir vaiskrūmių prekyba. ŽŪB „Anykščių vaismedžiai“ parduoda savo užaugintus vaismedžius: įvairių veislių obelis, kriaušes, slyvas, vyšnias ir vaiskrūmius. Parduodame aukštaūgius senovinius sėklinius vaismedžius, tinkančius sodinimui soduose, ar naujų sodų įveisimui. Tel. (8-699) 59429. Tinklapis: www.anyksciuvaismedziai.lt

Ką manote apie kadrų kaitą Anykščių rajono savivaldybės administracijoje ir savivaldybės įmonėse?

Dienos anekdotas

Šauktinių komisijoje:
- Į kariuomenę norite?
- Taip, bet tik jei būsiu generolu!
- Jūs silpnaprotis?
- O tai būtina sąlyga?

Komentaras

Kapelijos repertuarui :):


„DU GAIDELIAI
Du gaideliai baltus žirnius senai jau bekūlė
Jų vištelės dėt kiaušinių Londonan išdūmė
Vien tik politmusės zyzia, uodai alų neša
Rusai "puola", Natas „gina“, "grybauskaičia" kepa!

Padarykim padarykim operą Troškūnuos
Kad atsgautų, kad užkaistų senas mano kūnas
Kad Kavarski vėl skambėtų dūdos to orkestro
Kurs nutilo mirus kaimams, prapuolus maestro.

Pameni kaip prie sovietų orkestrai žygiavo?
Kaip skambėjo vario dūdos, chorams dirigavo!
Kaip kultūrnamis švytėjo gimtam kaime tavo,
Dabar jį ir dar mokyklas banga griaut pagavo.

Kaip pilniausi autobusai Vilniun, Kaunan traukė
Jų koncertai ir teatrai, sporto halės laukė...
Kaip jaunieji traktoristai kostiumais švytėjo,
Sukniomis puošniom melžėjos operoj sėdėjo!

Viskas dingo, viskas žuvo, rajonas sunyko
Vien tik trupiniai kultūros dar pavieniai liko...
Vos tik Lietuvą atkūrėm, tuoj lietuvio stotas
Tapo konservuotų kregždžių žiauriai užkapotas.

Du gaideliai, du gaideliai pašalpėlių laukia
Ožys Vilniuj mala šūdą, tauta emigruoja
Tauta nyksta, sensta miršta - į kapus "važiuoja".
Padarykim padarykim operą Troškūnuos
Kol visai dar neišnykom mes, po šimts perkūnų !"

Skaityti komentarus (7)
2017-09-30

Ekologiniai sovietų nusikaltimai (7)

Komunistinė santvarka, iš kurios pabėgo Lietuva, pasižymėjo žmogaus kultu. Esą žmogus gali priversti ir pajungti sau gamtą. Todėl nesismulkindami komunistiniai veikėjai planavo pasukti upes, nulyginti kalnus ir išdžiovinti pelkes ir ežerus. Iš dalies kai kada jiems tai pavykdavo. Bent jau spėdavo nusifotografuoti prie naujų objektų, tačiau gamtai būdavo padaryta didžiulė žala. Ekologinius eksperimentus patyrė tiek Anykščių, tiek visos Lietuvos gamta.

 

Skaityti daugiau...
2017-09-01

Kokia buvo sovietinė armija – išvaduotoja (24)

Antrasis pasaulinis karas vis tolsta, lieka vis mažiau gyvų liudininkų tų įvykių, tik tarybinių karių kapai įvairiose Lietuvos vietose liudija, kad šis karas buvo žiaurus tiek pralaimėjusiems, tiek ir nugalėtojams. Anykščių karių kapinėse kasmet per gegužės 9-ąją vyksta paminėjimai, tačiau kasmet žmonių vis mažiau. Istorija negailestinga mažam žmogui.

 

Skaityti daugiau...
2017-08-12

Statybos ir kokybė - penkmečių planai (14)

Verslininkas Rimas Jasiūnas 1985-1990 metais buvo Anykščių tarpkolūkinės statybos organizacijos bei rajono statybos organizacijos - RSO vyriausiasis inžinierius. Tarybiniais metais tai buvo ypač aukštos pareigos, į jas R. Jasiūnas paskirtas sulaukęs vos 26-erių.

„Turbūt buvau jauniausias Lietuvoje nomenklatūrininkas. Kodėl mane paskyrė? Na, partija viską matė geriausiai”, - ironizavo R. Jasiūnas. Jis prisiminė, kad paskyrimo dieną buvo išbartas Anykščių rajono Komunistų partijos antrojo sekretoriaus. „Partijos bilietą išsitraukiau iš galinės kelnių kišenės. „Tu ką, bilietą subinėje laikai“, - rusiškai šaukė sekretorius Grabusovas”, - atsiminimais dalinosi verslininkas.
Gyvenimo etapą, kai jis dirbo tarybinių įmonių vyriausiuoju inžinieriumi, R.Jasiūnas sako laikąs labai nykiu ir beprasmišku. Tačiau verslininkas planinėje ekonomikoje rado ir privalumų. Gal tiksliau ne privalumų, o naudos - tais laikais jis išsiugdė bruožą planuotis kiekvieną savo dieną bei užmezgė daug ryšių, kontaktų, naudingų pažinčių, kurios padėjo 1990-aisiais išėjus į verslą.

Skaityti daugiau...
2017-08-12

Statybos ir kokybė. Penkmečių planai

 

Verslininkas Rimas Jasiūnas 1985-1990 metais buvo Anykščių tarpkolūkinės statybos organizacijos bei rajono statybos organizacijos - RSO vyriausiasis inžinierius. Tarybiniais metais tai buvo ypač aukštos pareigos, į jas R. Jasiūnas paskirtas sulaukęs vos 26-erių. „Turbūt buvau jauniausias Lietuvoje nomenklatūrininkas. Kodėl mane paskyrė? Na, partija viską matė geriausiai", - ironizavo R. Jasiūnas. Jis prisiminė, kad paskyrimo dieną buvo išbartas Anykščių rajono Komunistų partijos antrojo sekretoriaus. „Partijos bilietą išsitraukiau iš galinės kelnių kišenės. „Tu ką, bilietą subinėje laikai“, - rusiškai šaukė sekretorius Grabusovas", - atsiminimais dalinosi verslininkas.

Gyvenimo etapą, kai jis dirbo tarybinių įmonių vyriausiuoju inžinieriumi, R.Jasiūnas sako laikąs labai nykiu ir beprasmišku. Tačiau verslininkas planinėje ekonomikoje rado ir privalumų. Gal tiksliau ne privalumų, o naudos - tais laikais jis išsiugdė bruožą planuotis kiekvieną savo dieną bei užmezgė daug ryšių, kontaktų, naudingų pažinčių, kurios padėjo 1990-aisiais išėjus į verslą.

Skaityti daugiau...
2017-07-15

Neliko net akmens – kolektyvizacijos siaubas (16)

Laukų tyrais virtę kadaise buvusių jaukių kaimelių ar viensėdžių vietos nūnai išraižytos tiesiais, jau beužželiančiais melioracijos grioviais, nė ženklo nepalikusiais buvusių upelių vingių žavesio. Į amžinybę išeina karta, dar menanti tikro lietuviško kaimo grožį, išgyvenusi kolektyvizaciją. Jaunimui – tai jau tik savo ištakų paieškos, senelių ir tėvų tragizmo suvokimas, kurio taip reikia ateičiai, nes, kaip sakoma, be praeities nėra ateities.

Skaityti daugiau...
2017-06-27

Juk tada buvo visai neblogai... (11)

Raimondas GUOBIS, muziejininkas, Anykščių rajono Teresės Mikeliūnaitės kultūros premijos ir Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatas prisimena savo vaikystę ir paauglystę sovietmečiu, kai priklausyti pionieriams buvo tarsi nieko tokio. Draugystę sutaurinę kino filmai, įtaigūs pasakojimai apie sovietinius didvyrius spaudoje, rikiuotės ir būgnai, tarsi nekalti vaikiški žaidimai, kuriuose naudojama sovietinė atributika žavėjo nepatyrusias vaikų sielas. Tiesos, kad esame okupuoti, niekas nekalbėjo....

„Klasės valandėlės metu kartą išėjome į netoli mokyklos ošiantį pušyną, kurio laukymėje ant storos pušies kamieno, aukštėliau, kad, norint pasiekti reikėtų įsilipti, užrišo raudoną kaklaraištį. Mes buvome sudalinti į dvi komandas - viena gynė medyje esantį raudoną talismaną, o kiti puolė - privalėjo jį nurišti ir sėkmingai nunešti bei paduoti tolėliau stovėjusiai auklėtojai“,- pionieriškus savo kartos žaidimus prisimena daugelio knygų apie Aukštaitijos kraštą autorius.

Skaityti daugiau...
2017-06-18

Požiūris į žmogų – sovietmečiu naikintos kapinės (10)

Tarybinė propaganda nepailsdama trimitavo apie tai, kaip TSRS skiriasi nuo likusio pasaulio, kaip čia gerbiamas žmogus, kaip saugoma jo atmintis. Deja, tikrovė buvo visiškai priešinga. Komunistų partija negailėjo nei gyvų, nei mirusių. Gyvuosius tremdavo, o mirusiųjų atminimą stengdavosi ištrinti. Ypač tai akivaizdu, kai peržvelgi, kaip sovietmečiu buvo elgiamasi su kapinėmis. Kaip ir visoje Lietuvoje, Anykščiuose komunistai taip pat nesismulkino.

Skaityti daugiau...
2017-05-13

Neisi į demonstraciją – nesimokysi (46)

Aukštasis mokslas Tarybų Sąjungos laikotarpiu buvo savotiškas. Iš vienos pusės, tai buvo jaunimo susibūrimo vieta, tad kiek laisvesnė aplinka, iš kitos – tarybinį jaunimą reikėjo ruošti gyvenimui, tad ir aukštojoje tvyrojo ta pati statomo brandaus socializmo dvasia, budriai sekanti kiekvieną. Žinoma, patirtys gali būti įvairios, labai daug priklausė nuo konkrečios mokymo įstaigos ir žmonių, kurie dirbo toje aukštojoje mokykloje. Apie patirtis mokantis aukštojoje savo knygoje pasakoja Anykščiuose žinoma mokytoja Lenė Marijona Sriubienė (Tumaitė), tuo pačiu prisiminiau kai ką ir aš pats. Deja, džiaugsmingi tarybiniai studentai buvo tik graži iškaba, kuri dažniausiai slėpė visai kitokią tikrovę.

Skaityti daugiau...
2017-04-29

Angažuoto sovietinio fotožurnalisto žvilgsniu... (22)

Spaudos fotografija sovietmečiu tarnavo propagandai ir tik meninė bei gamtos fotografija kvėpavo šiek tiek laisviau. Nors ir ypač prastai poligrafiškai spausdinamose nuotraukose dominavo  besišypsantys darbo pirmūnų vaizdai, nauja technika laukuose, atidaromos naujos mokyklos, kultūros namai, laimingų žmonių minios Gegužės 1-osios ir Spalio revoliucijos minėjimuose... Ir jokių gaisrų, jokių avarijų ir šiukštu, jokių panoramų iš bažnyčių ar vandentiekio bokštų. Miestų ir miestelių vaizdai su bažnyčiomis, o juk jos buvo ir yra tų miestelių ir miestų akcentai, buvo tabu.

Skaityti daugiau...
2017-03-30

Vyras ir vyriškumo mokykla – tarnyba sovietų kariuomenėje (34)

Sovietinėje kariuomenėje tarnavau 1989-1991 m. Šį kartą skaitytojams pateikiu atsiminimus apie kareivio buitį, apie tai, kaip mus grūdino kareiviškos košės ir tualetai, kaip tvarka buvo palaikoma „chlorkalkės“ užrašais ant drabužių...

Skaityti daugiau...