Kuris Lietuvos Respublikos Prezidentas, Jūsų nuomone, reikšmingiausias valstybės istorijoje?

Dienos anekdotas

Naujasis rusas ateina į „Mercedes“ parduotuvę ir sako:
- Man oranžinį „Mercedes 600 SL“ su sidabrinėmis peleninėmis!
Pardavėjai per savo amželį ir ne tokių klientų buvo sutikę: padarė jam sidabrines pelenines, gavo oranžinį „Mercedes“ ir pardavė... Po poros dienų vėl tas pats naujasis rusas ateina į tą pačią parduotuvę ir sako:
- Man oranžinį „Mercedes 600SL“ su sidabrinėmis peleninėmis!
Pardavėjai jam vėl tokį parūpino. Po savaitės ir vėl tas pats kartojasi. Pardavėjai neištveria ir klausia:
- Klausyk, kam dar vienas „Mercedes“, tu gi jau du nusipirkai!?
- Na kaip kam? Kitose peleninės jau pilnos..

Komentaras

paros anekdotas: „,,Kažkur Anykščių rajono pakrašty tėvas sako sūnui abiturientui: Sūnau prašau padaryk teisingą sprendimą! Nestok ten kur nori , stok į Riomerį,matai gi jau kad Anykščiai nebe rašytojų kraštas.."

Skaityti komentarus (1)
2017-12-19

Valdžią gynusios struktūros – milicija (46)

Kaip ir kiekviena totalitarinė santvarka, komunistų valdoma „broliškų respublikų“ šeima, pirmiausia rėmėsi vadinamosiomis jėgos struktūromis – kariuomene, KGB ir milicija.
Sovietiniais laikais milicijos, kaip represinės struktūros, įvaizdis buvo kruopščiai maskuojamas. Milicininkas buvo pateikiamas kaip pavyzdys, tačiau išties, kaip ir daugumoje sovietinio gyvenimo sričių, realybė skyrėsi. Milicijoje tarnavę anykštėnai šiek tiek praskleidžia uždangą ir leidžia pamatyti, kas vykdavo šioje struktūroje.

Skaityti daugiau...
2017-11-29

Klausome muzikos pagal sąrašą (12)

Šį rudenį lietuviška instrumentinės muzikos grupė „Saulės laikrodis“ pristatė naują savo albumą, o kartu priminė, kaip teko gyventi muzikantams sovietmečiu. Mat ši grupė, kaip ir daugelis kitų, tiesiog buvo uždrausta. Muzika buvo viena iš ideologijos ypač prižiūrimų sričių. Egzistavo net draudžiamų Vakarų muzikos grupių sąrašai, už jų muzikos klausymą buvo galima atsidurti ir ant kilimėlio partijos komitete ar KGB akiratyje. Kitaip ir negalėjo būti, nes sovietmečiu roko muzika tapo jaunų žmonių laisvės išraiška.

Skaityti daugiau...
2017-11-11

Naujoji santvarka ir likimai (5)

Pokaris tebėra dar neišdiskutuota tema. Anykščiuose gyvenantis ir gerai anykštėnams pažįstamas pedagogas, elementorių autorius Juozas Danilavičius dalinasi savo prisiminimais iš to laiko, kaip buvo laužomi žmonių likimai, atėjus komunistinei santvarkai. Nors oficialiai buvo trimituojama, kad rūpinamasi žmonėmis, tačiau realybėje vyko žiauriausias tautos naikinimas ir skurdinimas.

Skaityti daugiau...
2017-10-28

Šis tas apie melioraciją (7)

Mūsų mielas vyskupas, Panevėžio vyskupijos ganytojas, iš liaudies kilęs, daug vargų sovietų okupacijos metais patyręs, su okupantų valdžia kantriai kovojęs, principingas vyras Jonas Kauneckas dažnokai savo buitiškus, gyvenimiškų pavyzdžių prisodrintus pamokslus pradėdavo žodžiais: ,,Kai aš dirbau melioracijoje“... Ar melioracija galėjo būti išminties lopšys? Ar dienas leisdamas tarp melioratorių, pats būdamas melioratoriumi galėjai tapti išmintingas? Gal ne, bet daug ką patirti ir sužinoti bei suprasti ten buvo galima. Tarp atšiaurių, dažnokai vynelio ar stipresnio gėrimo patraukti mėgstančių vyrų  buvo daug tikrumo, tokio tiesaus ir rupaus, kokio niekur kitur to meto Lietuvoje surasti negalėjai.

Skaityti daugiau...
2017-09-30

Ekologiniai sovietų nusikaltimai (7)

Komunistinė santvarka, iš kurios pabėgo Lietuva, pasižymėjo žmogaus kultu. Esą žmogus gali priversti ir pajungti sau gamtą. Todėl nesismulkindami komunistiniai veikėjai planavo pasukti upes, nulyginti kalnus ir išdžiovinti pelkes ir ežerus. Iš dalies kai kada jiems tai pavykdavo. Bent jau spėdavo nusifotografuoti prie naujų objektų, tačiau gamtai būdavo padaryta didžiulė žala. Ekologinius eksperimentus patyrė tiek Anykščių, tiek visos Lietuvos gamta.

 

Skaityti daugiau...
2017-09-01

Kokia buvo sovietinė armija – išvaduotoja (24)

Antrasis pasaulinis karas vis tolsta, lieka vis mažiau gyvų liudininkų tų įvykių, tik tarybinių karių kapai įvairiose Lietuvos vietose liudija, kad šis karas buvo žiaurus tiek pralaimėjusiems, tiek ir nugalėtojams. Anykščių karių kapinėse kasmet per gegužės 9-ąją vyksta paminėjimai, tačiau kasmet žmonių vis mažiau. Istorija negailestinga mažam žmogui.

 

Skaityti daugiau...
2017-08-12

Statybos ir kokybė - penkmečių planai (14)

Verslininkas Rimas Jasiūnas 1985-1990 metais buvo Anykščių tarpkolūkinės statybos organizacijos bei rajono statybos organizacijos - RSO vyriausiasis inžinierius. Tarybiniais metais tai buvo ypač aukštos pareigos, į jas R. Jasiūnas paskirtas sulaukęs vos 26-erių.

„Turbūt buvau jauniausias Lietuvoje nomenklatūrininkas. Kodėl mane paskyrė? Na, partija viską matė geriausiai”, - ironizavo R. Jasiūnas. Jis prisiminė, kad paskyrimo dieną buvo išbartas Anykščių rajono Komunistų partijos antrojo sekretoriaus. „Partijos bilietą išsitraukiau iš galinės kelnių kišenės. „Tu ką, bilietą subinėje laikai“, - rusiškai šaukė sekretorius Grabusovas”, - atsiminimais dalinosi verslininkas.
Gyvenimo etapą, kai jis dirbo tarybinių įmonių vyriausiuoju inžinieriumi, R.Jasiūnas sako laikąs labai nykiu ir beprasmišku. Tačiau verslininkas planinėje ekonomikoje rado ir privalumų. Gal tiksliau ne privalumų, o naudos - tais laikais jis išsiugdė bruožą planuotis kiekvieną savo dieną bei užmezgė daug ryšių, kontaktų, naudingų pažinčių, kurios padėjo 1990-aisiais išėjus į verslą.

Skaityti daugiau...
2017-07-15

Neliko net akmens – kolektyvizacijos siaubas (16)

Laukų tyrais virtę kadaise buvusių jaukių kaimelių ar viensėdžių vietos nūnai išraižytos tiesiais, jau beužželiančiais melioracijos grioviais, nė ženklo nepalikusiais buvusių upelių vingių žavesio. Į amžinybę išeina karta, dar menanti tikro lietuviško kaimo grožį, išgyvenusi kolektyvizaciją. Jaunimui – tai jau tik savo ištakų paieškos, senelių ir tėvų tragizmo suvokimas, kurio taip reikia ateičiai, nes, kaip sakoma, be praeities nėra ateities.

Skaityti daugiau...
2017-06-27

Juk tada buvo visai neblogai... (11)

Raimondas GUOBIS, muziejininkas, Anykščių rajono Teresės Mikeliūnaitės kultūros premijos ir Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatas prisimena savo vaikystę ir paauglystę sovietmečiu, kai priklausyti pionieriams buvo tarsi nieko tokio. Draugystę sutaurinę kino filmai, įtaigūs pasakojimai apie sovietinius didvyrius spaudoje, rikiuotės ir būgnai, tarsi nekalti vaikiški žaidimai, kuriuose naudojama sovietinė atributika žavėjo nepatyrusias vaikų sielas. Tiesos, kad esame okupuoti, niekas nekalbėjo....

„Klasės valandėlės metu kartą išėjome į netoli mokyklos ošiantį pušyną, kurio laukymėje ant storos pušies kamieno, aukštėliau, kad, norint pasiekti reikėtų įsilipti, užrišo raudoną kaklaraištį. Mes buvome sudalinti į dvi komandas - viena gynė medyje esantį raudoną talismaną, o kiti puolė - privalėjo jį nurišti ir sėkmingai nunešti bei paduoti tolėliau stovėjusiai auklėtojai“,- pionieriškus savo kartos žaidimus prisimena daugelio knygų apie Aukštaitijos kraštą autorius.

Skaityti daugiau...
2017-06-18

Požiūris į žmogų – sovietmečiu naikintos kapinės (10)

Tarybinė propaganda nepailsdama trimitavo apie tai, kaip TSRS skiriasi nuo likusio pasaulio, kaip čia gerbiamas žmogus, kaip saugoma jo atmintis. Deja, tikrovė buvo visiškai priešinga. Komunistų partija negailėjo nei gyvų, nei mirusių. Gyvuosius tremdavo, o mirusiųjų atminimą stengdavosi ištrinti. Ypač tai akivaizdu, kai peržvelgi, kaip sovietmečiu buvo elgiamasi su kapinėmis. Kaip ir visoje Lietuvoje, Anykščiuose komunistai taip pat nesismulkino.

Skaityti daugiau...