Orai

Džiaugiuosi - dalinuosi

Dienos anekdotas

– Ką reikia daryti, kad greičiau atvėstų karšta arbata?
– Būtina prisėsti prie interneto. Viena kita valandžiukė, ir arbata bus šalta.

Komentaras

Istorija:„Istorija primena, kad be trijų narių ir partijos negali įkurti, o ką jau kalbėti su dvarelio rezidecija. Gėda Anykščių dvaro su 25 palivarkais dvarininkui tik dvi guvernantes turėti..."

Komentuoti

Balsavimas pasibaigęs


Statistika:

Aukšti reikalavimai valdininkams, o tie tingi dirbti
Balsai: 13
16.3%  
Žmonės neatlaiko spaudimo "iš aukščiau"
Balsai: 39
48.8%  
Normali ta kadrų kaita
Balsai: 10
12.5%  
Man tai patinka. Būtų mano valia - visus valdininkus išvaikyčiau
Balsai: 18
22.5%  

Balsų kiekis:   80