Orai

Kokiomis užsienio kalbomis kalbate?

Tik rusų - 30.5%
Tik anglų - 4.2%
Tik vokiečių - 0%
Tik prancūzų - 0.2%
Rusų ir anglų - 28.3%
Anglų ir vokiečių - 2%
Rusų ir vokiečių - 4.9%
Rusų ir prancūzų - 3.1%
Prancūzų ir vokiečių - 0.2%
Prancūzų ir anglų - 0.4%
Moku čia nepaminėtą kalbą - 0.7%
Moku tris ar daugiau užsienio kalbų - 13.5%
Nekalbu nei viena užsienio kalba - 5.5%
Moku vieną iš čia paminėtų ir vieną nepaminėtų kalbų - 5.1%

Viso balsų: 452
Balsavimas baigtas. Aktyvus: Balandis 10, 2021

Dienos anekdotas

- Kai numirsiu, palaidokit mane kartu su mano draugais...
- O kam?
- Nebuvo dar tokios duobės, iš kurios mes neišsikapstėm.

Komentaras

Reiketu arklio taxi:„Tik patarčiau pritaisyt prie uźpakalio medžiagos gabalą ,kad ten kakutes kristų ,o ne ant gatves .." Replika:„išmetami natūralūs perdirbti augaliniai produktai mažiau teršia aplinką negu automobilių išmetamosios dujos ir kiti eksploataciniai teršalai. Beja, tai antrinė žaliava tinkama miesto parko daržui tręšti."

Skaityti komentarus (4)
2009-04-20

moksleivis

Viršininkas naujam darbuotojui:
- Va, imk šluotą ir sutvarkyk štai čia viską.
- Atleiskit! Aš juk baigiau ISM, TVM ir TSPMI!
- Supratau. Tuomet pirmą kartą pats parodysiu, kaip tai daroma. Skaityti daugiau...
2009-04-17

atvirukai

Vyras kioskelyje klausia:
- Ar turite atvirukų, kur užrašyta "Mano vienintelei"?
- Taip.
- Tada duokite kokius penkis. Skaityti daugiau...
2009-04-16

jauna

Jei norite atrodyti jauna ir sveika, visada būkite su senais ir ligotais. Skaityti daugiau...
2009-04-14

Sargas

Pastatė tiltą. Vaikai turėklus terlioja, kažkas žibintus daužo.
Nusprendė nusamdyti sargą. Priėmė. Bet nėra kam sargavimo grafiko
sudarinėti, sargo spec. apranga rūpintis, prižiūrėti, kad sargas
negirtuokliautų. Priėmė į darbą sargui viršininką. Bet nėra kam
buhalterijos vesti. Priėmė buhalterę. Nėra kam kadrų apskaitos tvarkyti -priėmė personalo vadybininkę, po to - kad visus prižiūrėtų- direktorių.
Pastatė administracinį pastatą, lyg ir viskas gerai, bet
organizacija pavadinimo neturi. Kreipėsi į ministeriją ir gavo
pavadinimą- "Tilto apsaugos departamentas". Viskas gerai, bet staiga
krizė. Grįžta direktorius iš ministerijos, ir sako: "Liepė išlaidas
susimažinti, ką darysim"? Susirinko visa administracija, apsvarstė
taupymo galimybes, balsavo ir... atleido iš darbo sargą.
>>> Skaityti daugiau...
2009-04-09

politikai

Politiniai skandalai kyla ne dėl to, kad kažkas kažką pavogė, o dėl to, kad kažkas pavogė daugiau. Skaityti daugiau...
2009-04-08

ciukcia

Čiukčia daužo granatą su akmeniu, praeina kareivis ir nustebęs rėkia:
- Nedaužyk, gali sprogti!
- Nieko tokio, turiu dar vieną.. Skaityti daugiau...
2009-04-07

bankas

Sūnus klausia tėvo-bankininko:
- Tėti, juk pinigai banke yra ne tavo, o klientų? Taip?
- Taip.
- Tai tuomet iš kur vila, jachta, mano privati mokykla ir visa kita?
- Tuoj paaiškinsiu... Atnešk man iš šaldytuvo lašinių gabaliuką.
Sūnus atneša.
- O dabar vėl padėk į vietą.
- Na, ir kas iš to?
- O pirštai tai taukuoti liko... Skaityti daugiau...
2009-04-06

Deputatas

Jei Seimo deputatas ilgai stovi prie tribūnos ir nekalba, tai gali reikšti:
Salėje šalta, o tribūna apšildoma;
Ten jam staiga krito ir pradingo reitingas;
Nori gerti ir laukia, kol atneš vandens;
Užmigo;
Netikėtai nusmuko kelnės;
Laukia, kol atneš pasisakymo tekstą;
Nusipirko naują kostiumą, kuris jam labai patinka;
Ką tik atėjo iš bufeto ir dar tebekramto;
Tai ne deputatas, o kažin kieno pamiršta statula;
Pažadėjo giminaičiams, kad parodys per TV ir laukia transliacijos pradžios;
Susimąstė;
Iš čia geriau matosi, kuo ten paskutinėje eilėje užsiima jo frakcijos deputatė su kitos frakcijos deputatu;
Jam patikėjo eiti į tribūną, tačiau nepasakė, dėl ko;
Protestuoja, nes ilgai negavo žodžio;
Jis juk konservatorius. Skaityti daugiau...
2009-04-03

vistos

Žemės ūkio parodoje žmona rodo eksponatą - gaidį-rekordininką, baksnoja vyrą ir kandžiai perskaito aprašymą:
- Aptarnauja penkiasdešimt vištų!
- Bet skirtingas, - atsako vyras. Skaityti daugiau...
2009-04-02

Vyrų mintys apie moteris

Vyrų mintys apie moteris

Kur moteris yra – tylos nėra.
Dvaras be moterų – tai metai be pavasario, pavasaris be rožių.
Moteris – geriausia mokykla diplomatams.
Gera moteris ištekėdama žada laimę, o bloga – laukia jos.
Moteriška logika: tarp mūsų viskas baigta, nors nieko ir nebuvo.
Liaudis, kaip ir moterys, mėgsta, kad tie, kurie ją valdo, būtų stiprūs.
Jei moteris trokšta karjeros, ji turi galvoti taip, kaip vyras, elgtis – kaip ledi, o dirbti – kaip arklys.
Kiekviena moteris turi galvą skrybėlei, pirštus – žiedams, rankas – pirštinaitėms, o širdį – visiems…
Ko moteris nori – to Dievas nori.
Moteris, kaip ir pinigas, eina iš rankų į rankas… Moteris, kaip ir pinigas, dažnai būna apgaulinga ir netikra… Be moters, kaip ir be pinigo, visi nerimsta…
Moterų jėga – sugebėjimas panaudoti savo silpnumo stipriąsias puses.
Arfa be stygų – pagalys, moteris be širdies – mėsa.
Moteris turi teisę atstumti meilę, jeigu jaučia, kad negali atsakyti tuo pačiu. Vyras, kuris myli ir nesugeba sužadinti moters meilės, negali laukti kitų užuojautos.
Moteriai sunku sumindžioti gėlę, bet lengva mirtinai nukankinti žmogų.
Neištikima moteris – tai didelis šaltas kotletas, kurio nesinori liesti, nes jis yra daugelio nučiupinėtas.
Niekur vyras taip greitai nepasiklysta, kaip moters širdyje.
Bijokime trijų nelaimių: dievų rūstybės, tėvynės išdavystės ir moters meilės.
Moteris – tarsi šešėlis. Kai vejiesi ją – ji bėga, o kai bėgi nuo jos – ji seka paskui.
Meilės įspūdžiai moters širdyje labai dažnai primena sniege paliktą brėžį, kuris dingsta be pėdsako, saulei pakaitinus.
Moteris – tai sekmadienis. Vyras – tai šiokiadienis.
Moteris – tai protinga pasaka.
Lengviau moterį išvesti iš kantrybės, negu iš skrybėlių parduotuvės.
Moterį lengva nupirkti, bet sunku parduoti.
Moterų dora panaši į mėnulį – ji turi savo virsmus, fazes ir užtemimus. Skaityti daugiau...