Išpildyk vaiko svajonę turėti šeimą. Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymas ir konsultavimas Anykščiuose. Anykščių rajono socialinių paslaugų centras (Šaltupio g. 11, Anykščiai. Tel.: 8 381 5 20 79).

EINARAS VILDĖ – PRETENDENTAS Į LR SEIMO RINKIMŲ KANDIDATUS IEŠKO PAGALBININKŲ PARAŠŲ RINKIMUI. ANYKŠČIŲ – PANEVĖŽIO RINKIMŲ APYGARDOJE TEL.: +370 63048541. E-PAŠTAS : EINARVILDE@GMAIL.COM   Politinė reklama bus apmokėta iš politinės partijos "DRĄSOS KELIAS" rinkiminės sąskaitos. Užsak. Nr. 213.

Ar dalyvausite balandžio 23 dieną naujo Seimo nario rinkimuose Anykščių-Panevėžio apygardoje?

Orai

Naktį -2
Dieną 0

Dienos anekdotas

Ėjo kiškis mišku ir užsimanė ką nors tai išgąsdinti.
Įlindo į krūmą ir laukia, kol kas eis pro šalį.
Žiūri – meška eina. Tas tik greitai išnėrė iš krūmo prieš lokio akis ir garsiai suriko:
– būūūūū!
Meška aišku nusigando, tačiau tuoj pats stvėrė kiškį, įsikišo į kelnes ir sako:
– Prisivirei košės, tai dabar ir srėbk!

Komentaras

R.Gižinskas: „Pilis sudėtingas objektas,tačiau turės išliekamąją vertę.Kokią šiandien išliekamąją vertę turi ''opera''? Net partitūros[natų]nėra išlikę.Šis 'šedevras'rajono mokesčių mokėtojams kainavo apie 200.000 lt.Tuomet tai buvo dideli pinigai."

Skaityti komentarus (4)
Anykščių bažnyčia – tik ką baigta statyti. A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus fondų nuotrauka.

Šiandien sukanka lygiai 100 metų, kai dabartinė Anykščių Šv. Mato bažnyčia buvo konsekruota šiuo vardu.


Tuo metu jau penkerius metus veikusi kaip nauji ir erdvūs parapijos maldos namai bažnyčia vis dar buvo nebaigta įrengti: viduje tebuvo plikos ir pilkos tinkuotos sienos, be jokio dekoro, trūko bažnytinių apeigų inventoriaus. Konsekravimas, kviečiant vyskupą, būdavo rengiamas tik visiškai pabaigus naujų maldos namų statybą. Tačiau Europoje tuo metu jau įsiplieskė Pirmasis pasaulinis karas, paskatinęs skubinti tokias iškilmes.
1914 m. gruodžio 8 d. į Anykščius atvyko ir naująją bažnyčią konsekravo Žemaičių vyskupas Pranciškus Karevičius (1861–1945). Iškilmės, matyt, buvo gana kuklios, nes apie jas to meto Lietuvos spaudoje, didesnius plotus skyrusioje karo veiksmams Europoje aprašyti, nepasakota. Be to, ir vyskupas P. Karevičius tą žiemą paskubomis keliavo iš vieno miestelio į kitą, konsekruodamas XX a. pradžioje itin gausiai augusius naujus maldos namus.
Laimei, jis spėjo į Anykščius. Kiek daugiau nei po pusmečio, nugriaudėjus sprogimams, griuvo gražieji Anykščių bažnyčios bokštai, suniokodami ir pačią bažnyčią, keliolikai metų palikdami ją su laikinais stogeliais kiaurymėms pridengti...

 

Palikite komentarą

0
Sąlygos ir terminai.
  • Komentarų nerasta