Išpildyk vaiko svajonę turėti šeimą. Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymas ir konsultavimas Anykščiuose. Anykščių rajono socialinių paslaugų centras (Šaltupio g. 11, Anykščiai. Tel.: 8 381 5 20 79).

EINARAS VILDĖ – PRETENDENTAS Į LR SEIMO RINKIMŲ KANDIDATUS IEŠKO PAGALBININKŲ PARAŠŲ RINKIMUI. ANYKŠČIŲ – PANEVĖŽIO RINKIMŲ APYGARDOJE TEL.: +370 63048541. E-PAŠTAS : EINARVILDE@GMAIL.COM   Politinė reklama bus apmokėta iš politinės partijos "DRĄSOS KELIAS" rinkiminės sąskaitos. Užsak. Nr. 213.

Ar dalyvausite balandžio 23 dieną naujo Seimo nario rinkimuose Anykščių-Panevėžio apygardoje?

Orai

Naktį -2
Dieną 0

Dienos anekdotas

Ėjo kiškis mišku ir užsimanė ką nors tai išgąsdinti.
Įlindo į krūmą ir laukia, kol kas eis pro šalį.
Žiūri – meška eina. Tas tik greitai išnėrė iš krūmo prieš lokio akis ir garsiai suriko:
– būūūūū!
Meška aišku nusigando, tačiau tuoj pats stvėrė kiškį, įsikišo į kelnes ir sako:
– Prisivirei košės, tai dabar ir srėbk!

Komentaras

R.Gižinskas: „Pilis sudėtingas objektas,tačiau turės išliekamąją vertę.Kokią šiandien išliekamąją vertę turi ''opera''? Net partitūros[natų]nėra išlikę.Šis 'šedevras'rajono mokesčių mokėtojams kainavo apie 200.000 lt.Tuomet tai buvo dideli pinigai."

Skaityti komentarus (4)
2014-08-31

Dienos veidrodis: Anykščių krašto žmonės ir faktai. Rugpjūčio 31-oji

Rugpjūčio pabaiga Anykščiuose neretai būdavo paženklinta mokyklų vadovų kaita. Šiandien sukanka 85 metai, kai 1929 m. rugpjūčio 31 d. Anykščių vidurinės mokyklos vadovu pradėjo dirbti vienas žymiausių prieškario vaikų rašytojų Matas GRIGONIS (1889–1971).

Skaityti daugiau...
2014-08-28

Dienos veidrodis: Anykščių krašto žmonės ir faktai. Rugpjūčio 28-oji

Šiandien sukanka 90 metų, kai 1924 m. rugpjūčio 29 d. Prunciškių kaime netoli Viešintų gimė gydytojas chirurgas onkologas Antanas DAUGĖLA.

Skaityti daugiau...
2014-08-27

Dienos veidrodis: Anykščių krašto žmonės ir faktai. Rugpjūčio 27-oji

Šiandien sukanka 145 metai, kai 1869 m. rugpjūčio 27 d. Kavarske gimė mokslininkas farmacininkas Petras RAUDONIKIS (1869–1950).

Skaityti daugiau...
2014-08-23

Dienos veidrodis: Anykščių krašto žmonės ir faktai. Rugpjūčio 23 - oji

Šiandien sukanka 100 metų, kai 1914 m. rugpjūčio 23 d. Panevėžio rajono Dragonių kaime gimė, paskui didžiąją gyvenimo dalį Anykščiuose gyveno ir dirbo vaikų ligų gydytojas, sveikatos apsaugos organizatorius Alfonsas LUKOŠEVIČIUS (1914–2000).

Skaityti daugiau...
2014-08-23

Dienos veidrodis: Anykščių krašto žmonės ir faktai. Rugpjūčio 23-oji

Šiandien sukanka 40 metų, kai 1974 m. rugpjūčio 23 d. Anykščiuose gimė dailininkė grafikė Inga DARGUŽYTĖ.

Skaityti daugiau...
2014-08-21

Dienos veidrodis: Anykščių krašto žmonės ir faktai. Rugpjūčio 21-oji

Šiandien sukanka 25 metai, kai 1989 m. rugpjūčio 21 d. Anykščių spaustuvėje buvo išspausdintas pirmasis Anykščių rajono Sąjūdžio laikraštis „Žiburys“.

Skaityti daugiau...
2014-08-17

Dienos veidrodis: Anykščių krašto žmonės ir faktai. Rugpjūčio 17-oji

Šiandien sukanka 85 metai, kai 1929 m. rugpjūčio 17 d. Sungailos kaime netoli Skiemonių gimė laisvės gynėja, politinė kalinė ir visuomenininkė Prima Bučytė-PETRYLIENĖ.

Skaityti daugiau...
2014-08-14

Dienos veidrodis: Anykščių krašto žmonės ir faktai. Rugpjūčio 14-oji

Šiandien sukanka 75 metai, kai 1939 m. rugpjūčio 14 d. Aniūnuose, prie Rubikių ežero, gimė sportininkė šaškininkė, sporto organizatorė ir visuomenininkė Stanislava Augustinaitė-LIGEIKIENĖ.

Skaityti daugiau...
2014-08-08

Dienos veidrodis: Anykščių krašto žmonės ir faktai. Rugpjūčio 8-oji

 Šiandien sukanka 40 metų, kai 1974 m. rugpjūčio 8 d. Utenoje gimė kunigas, Svėdasų ir Debeikių parapijų klebonas Vydas JUŠKĖNAS.

Skaityti daugiau...
2014-08-07

Dienos veidrodis: Anykščių krašto žmonės ir faktai. Rugpjūčio 7-oji

Šiandien sukanka 100 metų, kai 1914 m. rugpjūčio 7 d. Rygoje pedagogė ir tremtinė Apolonija Gliaudelytė-PAKŠTIENĖ (1914–1990).

Skaityti daugiau...