Išpildyk vaiko svajonę turėti šeimą. Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymas ir konsultavimas Anykščiuose. Anykščių rajono socialinių paslaugų centras (Šaltupio g. 11, Anykščiai. Tel.: 8 381 5 20 79).

EINARAS VILDĖ – PRETENDENTAS Į LR SEIMO RINKIMŲ KANDIDATUS IEŠKO PAGALBININKŲ PARAŠŲ RINKIMUI. ANYKŠČIŲ – PANEVĖŽIO RINKIMŲ APYGARDOJE TEL.: +370 63048541. E-PAŠTAS : EINARVILDE@GMAIL.COM   Politinė reklama bus apmokėta iš politinės partijos "DRĄSOS KELIAS" rinkiminės sąskaitos. Užsak. Nr. 213.

Ar dalyvausite balandžio 23 dieną naujo Seimo nario rinkimuose Anykščių-Panevėžio apygardoje?

Orai

Naktį -2
Dieną 0

Dienos anekdotas

Ėjo kiškis mišku ir užsimanė ką nors tai išgąsdinti.
Įlindo į krūmą ir laukia, kol kas eis pro šalį.
Žiūri – meška eina. Tas tik greitai išnėrė iš krūmo prieš lokio akis ir garsiai suriko:
– būūūūū!
Meška aišku nusigando, tačiau tuoj pats stvėrė kiškį, įsikišo į kelnes ir sako:
– Prisivirei košės, tai dabar ir srėbk!

Komentaras

R.Gižinskas: „Pilis sudėtingas objektas,tačiau turės išliekamąją vertę.Kokią šiandien išliekamąją vertę turi ''opera''? Net partitūros[natų]nėra išlikę.Šis 'šedevras'rajono mokesčių mokėtojams kainavo apie 200.000 lt.Tuomet tai buvo dideli pinigai."

Skaityti komentarus (4)
2014-06-21

Dienos veidrodis: Anykščių krašto žmonės ir faktai. Birželio 21-oji

Šiandien sukanka 45 metai, kai 1969 m. birželio 21 d. Jakšiškyje netoli Kavarsko gimė kultūros organizatorė Jolanta Kvieskaitė-PUPKIENĖ.

 

Skaityti daugiau...
2014-06-17

Dienos veidrodis: Anykščių krašto žmonės ir faktai. Birželio 17-oji

Šiandien sukanka 50 metų, kai 1964 m. birželio 17 d. Tumėjoje, viensėdyje netoli Traupio, gimė kunigas Rimantas KAUNIETIS.

Skaityti daugiau...
2014-06-14

Dienos veidrodis: Anykščių krašto žmonės ir faktai. Birželio 14-oji

Šiandien sukanka 40 metų, kai 1974 m. birželio 14 d. Anykščiuose gimė verslininkas ir savivaldos organizatorius Darius GUDELIS.

Skaityti daugiau...
2014-06-12

Dienos veidrodis: Anykščių krašto žmonės ir faktai. Birželio 12-oji

Šiandien savo profesinę šventę galėtų minėti Anykščių ugniagesiai. Sukanka 90 metų, kai 1924 m. birželio 12 d. Anykščiuose susibūrė ir buvo įkurta Savanorių ugniagesių draugija – pirmoji organizacija, ėmusi ginti Anykščius nuo gaisrų.

Skaityti daugiau...
2014-06-10

Dienos veidrodis: Anykščių krašto žmonės ir faktai. Birželio 10-oji

Šiandien sukanka 70 metų, kai 1944 m. birželio 10 d. Ukmergėje gimė, paskui Anykščiuose užaugo ir iki šiol čia dirba inžinierius statybininkas, verslininkas vadovas Alvydas BITINAS.

Skaityti daugiau...
2014-06-06

Dienos veidrodis: Anykščių krašto žmonės ir faktai. Birželio 6-oji

Šiandien sukanka 85 metai, kai 1929 m. birželio 6 d. Panevėžyje gimė, o didžiąją gyvenimo dalį Anykščių krašte praleido sporto organizatorius, aviamodeliavimo treneris Algirdas KOVALIŪNAS (1929–2013).

Skaityti daugiau...
2014-06-04

Dienos veidrodis: Anykščių krašto žmonės ir faktai. Birželio 4-oji

Šiandien sukanka 85 metai, kai 1929 m. birželio 4 d. Mičionyse, atokiame Ramuldavos girios pakraščio kaime tarp Debeikių ir Svėdasų, gimė mokslininkas filologas slavistas Pranas GRAŽYS.

Skaityti daugiau...
2014-06-02

Dienos veidrodis: Anykščių krašto žmonės ir faktai. Birželio 3-oji

Šiandien sukanka 80 metų, kai 1934 m. birželio 3 d. Samanų kaime netoli Troškūnų gimė mokslininkas gydytojas Bronislavas ŠATKAUSKAS (1934–2009).

Skaityti daugiau...
2014-06-01

Dienos veidrodis: Anykščių krašto žmonės ir faktai. Birželio 1-oji

Šiandien sukanka 85 metai, kai 1929 m. birželio 1 d. Anykščiuose gimė inžinierius statybininkas kelininkas Henrikas JACKEVIČIUS.

Skaityti daugiau...
2014-05-28

Dienos veidrodis: Anykščių krašto žmonės ir faktai. Gegužės 28-oji

Šiandien sukanka 40 metų, kai 1974 m. gegužės 28 d. Anykščiuose gimė bibliotekininkė kraštotyrininkė ir sportininkė šachmatininkė Skaivė Semėnaitė-MEŠKAUSKIENĖ.

Skaityti daugiau...