Ką manote apie Anykščių valdininkų išvyką į Zarasų rajoną darbo metu?

Dienos anekdotas

- Mano žmona kažkur perskaitė, kad reikia kuo mažiau vartoti virtų ir keptų produktų...
- Manoji irgi tingi prie viryklės stovėti...

Komentaras

Kaimiečiai: „Kodėl komunalininkai išsivežė iš kaimo vietovių didžiuosius bendrojo naudojimo konteinrius, kurie stovėjop prie kultūros namų, parduotuvių ir kitoxse žmonių susibūrimo vietose? Na, ir kas, kad gyventojams buvo išdalinti nedideli stiklo konteineriai. Vistiek tokių konteineriukų nepakanka žmonės pradeda vėl poilti šiukšles į miškus, pakeles, kai kas veža į Anykščius ir poila į tuos konteinerius. Pastatykit vėl į vietas konteinerius ir bus tvarka."

Komentuoti

Seimas, skatindamas mecenavimo tradicijų įtvirtinimą, filantropinių vertybių diegimą, ketvirtadienį ketina priimti Mecenavimo įstatymo projektą. 

Jis nustato reikalavimus nacionaliniams mecenatams, savivaldybės mecenatams, mecenuojamųjų projektų kriterijus ir esmines sąlygas, sritis, kuriose šie projektai gali būti įgyvendinami, mecenato vardo įamžinimo ir jo netekimo tvarką.

Pagal projektą, nacionalinio mecenato vardas suteikiamas asmeniui, skyrusiam ne mažiau kaip vieno milijono eurų dydžio paramą mecenuojamajam projektui (projektams) įgyvendinti valstybės arba daugiau negu vienos savivaldybės lygmeniu.

Savivaldybės, kurioje nuolatinių gyventojų yra 25 000 ar mažiau, mecenato vardas būtų suteikiamas asmeniui, skyrusiam ne mažiau kaip 150 000 eurų paramą mecenuojamajam projektui (projektams) įgyvendinti savivaldybės lygmeniu. Savivaldybės, kurioje nuolatinių gyventojų yra daugiau kaip 25 000, arba savivaldybės, kuriai suteiktas Lietuvos kurorto statusas, mecenato vardas būtų suteikiamas asmeniui, skyrusiam ne mažiau kaip 250 000 eurų paramą mecenuojamajam projektui (projektams) įgyvendinti savivaldybės lygmeniu.

Nacionaliniu arba savivaldybės mecenatu, kaip siūloma, gali būti Lietuvos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos valstybių narių, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybių narių fiziniai ir juridiniai asmenys, fiziniai asmenys, kurie naudojasi laisvo judėjimo Europos Sąjungoje teise, ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse įsisteigusios kitos organizacijos, neturinčios juridinio asmens teisių.

Mecenuojamieji projektai galės būti įgyvendinti tokiose srityse, kaip asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra; kultūra ir kultūros paveldas; menas; mokslas; visuomenės gerovė; sportas ir kūno kultūra; švietimas.

Nacionalinių mecenatų ir savivaldybės mecenatų vardai bus įrašomi į Mecenatų knygą, kurią planuojama pildyti ir saugoti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose. 

ELTA

Palikite komentarą

0
Sąlygos ir terminai.
  • Komentarų nerasta