Rudeninė vaismedžių ir vaiskrūmių prekyba. ŽŪB „Anykščių vaismedžiai“ parduoda savo užaugintus vaismedžius: įvairių veislių obelis, kriaušes, slyvas, vyšnias ir vaiskrūmius. Parduodame aukštaūgius senovinius sėklinius vaismedžius, tinkančius sodinimui soduose, ar naujų sodų įveisimui. Tel. (8-699) 59429. Tinklapis: www.anyksciuvaismedziai.lt

Ką manote apie kadrų kaitą Anykščių rajono savivaldybės administracijoje ir savivaldybės įmonėse?

Dienos anekdotas

Šauktinių komisijoje:
- Į kariuomenę norite?
- Taip, bet tik jei būsiu generolu!
- Jūs silpnaprotis?
- O tai būtina sąlyga?

Komentaras

Kapelijos repertuarui :):


„DU GAIDELIAI
Du gaideliai baltus žirnius senai jau bekūlė
Jų vištelės dėt kiaušinių Londonan išdūmė
Vien tik politmusės zyzia, uodai alų neša
Rusai "puola", Natas „gina“, "grybauskaičia" kepa!

Padarykim padarykim operą Troškūnuos
Kad atsgautų, kad užkaistų senas mano kūnas
Kad Kavarski vėl skambėtų dūdos to orkestro
Kurs nutilo mirus kaimams, prapuolus maestro.

Pameni kaip prie sovietų orkestrai žygiavo?
Kaip skambėjo vario dūdos, chorams dirigavo!
Kaip kultūrnamis švytėjo gimtam kaime tavo,
Dabar jį ir dar mokyklas banga griaut pagavo.

Kaip pilniausi autobusai Vilniun, Kaunan traukė
Jų koncertai ir teatrai, sporto halės laukė...
Kaip jaunieji traktoristai kostiumais švytėjo,
Sukniomis puošniom melžėjos operoj sėdėjo!

Viskas dingo, viskas žuvo, rajonas sunyko
Vien tik trupiniai kultūros dar pavieniai liko...
Vos tik Lietuvą atkūrėm, tuoj lietuvio stotas
Tapo konservuotų kregždžių žiauriai užkapotas.

Du gaideliai, du gaideliai pašalpėlių laukia
Ožys Vilniuj mala šūdą, tauta emigruoja
Tauta nyksta, sensta miršta - į kapus "važiuoja".
Padarykim padarykim operą Troškūnuos
Kol visai dar neišnykom mes, po šimts perkūnų !"

Skaityti komentarus (7)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamento Anykščių skyrius informuoja, kad nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. įsigalios nauja Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Ši higienos norma nustato pagrindinius mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas įrengimo ir jose vykdomo ugdymo proceso organizavimo sveikatos saugos reikalavimus. Ji netaikoma profesinio mokymo įstaigoms.

 Nauja higienos norma papildyta reikalavimu, kad sporto salėje, konstrukcinių medžiagų dirbtuvėse, elektronikos mokymo kabinete, mokomojoje virtuvėje, tekstilės mokymo kabinete reikalinga turėti įmonės pirmosios pagalbos rinkinį.

Draudžiama sodinti ir auginti šios higienos normos priede nurodytus nuodinguosius augalus mokyklose, kuriose ugdomi 7(6)-10 metų mokiniai, mokiniai turintys didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, mokiniai, kurie mokosi pagal pritaikytas ugdymo programas. Priede nurodyti augalai, galintys kelti pavojų mokinių sveikatai, gali būti auginami tik mokiniams nepasiekiamose vietose.

Kad vaikų laikysena būtų taisyklinga mokymo klasėse ir mokymo kabinetuose stalai ir kėdės turi atitikti jų ūgį, kad sėdint ant kėdės mokinio kojos per klubo ir kelio sąnarius turi būti sulenktos 90o kampu, visa pėda turi remtis į grindis; stalo aukštis turi būti toks, kad mokiniui dilbį padėjus ant stalo ranka per alkūnės sąnarį būtų sulenkta 90o kampu.

Pasikeitė cheminių medžiagų ir mišinių naudojimas gamtos mokslų kabinetuose. Gamtos mokslų kabinetuose turi būti visų cheminių medžiagų ir mišinių sąrašas ir jų saugos duomenų lapai; cheminės medžiagos ir mišiniai laikomi paženklintose talpose mokiniams neprieinamose vietose; mokiniai atliekantys tiriamuosius darbus su cheminėmis medžiagomis ir mišiniais turi dėvėti asmenines apsaugos priemones, pagal saugos duomenų lapuose pateiktą informaciją ir paženklintos CE ženklu. Mokyklos sklype ir teritorijoje draudžiama naudoti toksiškas, kancerogenines, mutagenines, toksiškai veikiančias reprodukciją, toksiškas konkrečiam organui chemines medžiagas ir mišinius.

Konstrukcinių medžiagų dirbtuvėse grindų danga turi būti nelaidi elektros srovei arba prie elektrinių įrengimų turi būti elektros srovei nelaidūs kilimėliai. Konstrukcinių medžiagų dirbtuvėse ir mokomojoje virtuvėje mokiniai turi dirbti vilkėdami tinkamo dydžio darbine apranga (chalatu, prijuoste ar pan.).

Pasikeitė dirbtinio apšvietimo ir mikroklimato reikalavimai. Bendras dirbtinis apšvietimas mokymo klasėse ir kabinetuose 300-500 lx, sporto salėje 300 lx, aktų salėje 200 lx, persirengimo kambaryje, drabužinėje, tualete, duše 20 lx, laiptinėse 150 lx, koridoriuose 100 lx. Oro temperatūra mokymo klasėse, mokymo kabinetuose, aktų salėje šaltuoju metų laiku turi būti 18-22 oC, šiltuoju - ne aukštesnė kaip 28 oC; sporto salėje šaltuoju metų laiku 15-17 oC, šiltuoju - ne aukštesnė kaip 24 o C; persirengimo kambariuose ir dušuose ne žemesnė kaip 20 oC.

Valymo ir dezinfekcijos priemonės turi būti naudojamos pagal paskirtį ir gamintojų nurodytas naudojimo instrukcijas. Tualeto, dušo patalpų ir įrangos paviršių dezinfekcijai naudojami autorizuoti biocidiniai produktai. Dušo patalpų grindys, kilimėliai (jeigu yra) valomi ir dezinfekuojami fungicidiniu (grybelio sukėlėjus naikinančiu) poveikiu pasižyminčiomis priemonėmis. Draudžiama skirti mokiniams naudoti valymo priemones ir biocidinius produktus, skirtus profesionaliesiems naudotojams.

Pasikeitė ir mokinių ugdymo proceso organizavimo reikalavimai. Per dieną 1 klasėje negali būti daugiau kaip 5 pamokos, 2-4 klasėse - 6 pamokos, 5-10 klasėse ir gimnazijos I-IV klasėse - 7 pamokos. Pamokų trukmė 1 klasėse ne ilgesnė kaip 35 min., kitose klasėse - 45 min. Jei ugdymas organizuojamas kita forma, nepertraukiamo mokymosi trukmė neturi būti ilgesnė kaip 90 min. Šio punkto nuostatos netaikomos mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimams (brandos egzaminams ir kitiems mokymosi pasiekimų patikrinimo būdams). Pertraukų trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 10 min. Būtina viena ilgoji 30 min. pertrauka arba dvi pertraukos po 20 min., skirtos pietums. Pritarus mokyklos tarybai pertraukų trukmė gali būti koreguojama, bet negali būti trumpesnė kaip 5 min. Pertraukoms per dieną 1-4 klasėse turi būti skiriama 1 val. 10 min., 5-10 klasėse, I-IV gimnazijos klasėse - 1 val. 20 min.

Mokiniai iki 18 metų ugdymo procese turi dalyvauti pasitikrinę sveikatą ir pateikę vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1 / a) išduotą ne anksčiau kaip prieš metus. Šio punkto nuostatos netaikomos ligoninių mokykloms.

Sukurkime sąlygas, kad mokinys augtų sveikas, mokytųsi sveikoje ir saugioje aplinkoje!

- ANYKŠTA

Palikite komentarą

0
Sąlygos ir terminai.
 • nauja norma ?

  Nuoroda

  pasikeisti tampaksiukus ?

  Prieš 2 mėnesių
 • greičiau jau pabaigti

  Nuoroda

  šita mokykla...laukia išsvajota šalis L O N D O N A S

  Prieš 2 mėnesių
 • :)

  atsakymas į: greičiau jau pabaigti Nuoroda

  Tikrai išsvajota, nes tikrovėje tokios šalies nėra. Neskubėk pabaigti mokyklos, nes dar daug reikia čia išmokti :)

  Prieš 2 mėnesių
 • yra ir laukiu, nesulaukiu

  atsakymas į: :) Nuoroda

  kaip ten greičiau pakliūti...

  Prieš 2 mėnesių