Kuris Lietuvos Respublikos Prezidentas, Jūsų nuomone, reikšmingiausias valstybės istorijoje?

Dienos anekdotas

Moteris prašo gydytojo:
- Na, pasakykite man, koks aš gyvūnas...
- Ponia, jūs gi žmogus!
- Na, koks aš žmogus? Ryte keliuosi susivėlusi kaip avis, į darbą lekiu alkana kaip sakalas, įsikimbu į troleibusą kaip bezdžionė ir važiuoju juo kaip zuikis, stumdydamasi kaip meška... Kol atvažiuoju, riejuosi su visais kaip kalė, išlipu apipešiota kaip višta, dirbu visą dieną kaip jautis, paskui kaip skalikas lakstau po parduotuves, apsikraunu kaip kupranugaris ir velkuosi namo kaip nuvarytas kuinas. Namie, ruošdama vakarienę, urzgiu ant vaikų kaip tigras, o ant kaimynų šnypščiu kaip gyvatė. Grįžęs iš darbo vyras klausia: „Katyte, valgis paruoštas?“ Visus pavalgydinu, paguldau vaikus miegoti, pati guluosi. Vyras, atėjęs į lovą, sako: „Pasitrauk, karve, nes išsidrėbei kaip kiaulė“. Na, argi aš žmogus, gydytojau?

Komentaras

Neužmirštuolis: „Emigracija - ne savivaldos problema.
... o nedarbas - aplamai - BLEFAS.
Reikia dirbti su dokumentais - tada gali būti rezultatas.
Dabar - vėliavą kelk, Vilniun važiuok, Ukrajyną pilį jau pastačius.
Rinkėjai, kraštiečiai, žmonės - būkit mums atlaidūs tuos kelis metus, kuruos ir jūs suklydot.
Padėvėtų drabužiū nesumažėjo"

Skaityti komentarus (1)
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson tęsia vizitus Lietuvos regionuose. Rugpjūčio 17 d. kultūros ministrė aplankė Anykščių ir Utenos rajonų kultūros ir meno įstaigas – Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešąją biblioteką, Anykščių kultūros centrą, Anykščių menų inkubatorių – menų studiją, Utenos kultūros centrą ir kūrybinių industrijų centrą „Taurapilis“, Utenos A. ir M. Miškinių viešąją biblioteką, Leliūnų menų centrą ir Vytauto Valiušio keramikos muziejų.

 Lankydamasi Anykščių menų inkubatoriuje ministrė pastebėjo, kad kultūra ir menas neatsiranda iš niekur. Idėjas, mažus projektus reikia auginti, sudaryti menininkams būtinas ir palankias sąlygas ir ypač regionuose menų inkubatoriai yra ateitis, kuri kuriama jau šiandien.

Anykščių menų inkubatorius – menų studija, kuri nuo 2013 m. teikia inkubavimo paslaugas su menu susijusiems subjektams, skatina kūrybinių menų plėtrą bei rajono mažų ir vidutinių įmonių, bet tik susijusių su menu steigimąsi sudarant joms palankias sąlygas įsikurti ir augti, telkia įvairių meno šakų menininkus, jų grupes ir su menu susijusius verslus (kūrybinė industrija) plėtojančius asmenis vienoje erdvėje, sudaro sąlygas menininkams kurti ir pristatyti publikai savo darbus, aktyvina visuomenės bendradarbiavimą kultūriniame gyvenime, prisideda prie kultūros paveldo išsaugojimo.

Inkubatoriuje reziduoja 13 menininkų – grafikos dizaineriai, fotografai, amatininkai, taikomosios tekstilės dizaineriai, stiklo bei keramikos dizainerė.
Inkubatoriaus patalpose veikia parodų erdvė, vyksta įvairūs mokymai, renginiai, vykdomos edukacinės programos (kvapų terapija, lūpų balzamo gaminimas, amato demonstravimas, tapyba ant šilko).

Susipažinusi su Utenos kūrybinių industrijų centro „Taurapilis“ veikla ministrė pažymėjo, kad tokių centrų misija – tai meno, verslo ir technologijų sintezė. Didesniuose miestuose kuriami kūrybinių industrijų centr ai – tai erdvė ir galimybė tarpdisciplininių, vienas kitą papildančių kūrybinių industrijų srities atstovams įgyvendinti kūrybines idėjas, ugdyti verslumą, kurti ir plėtoti su menu susijusius verslus. „Taurapilis“ jau tapo traukos centru rajono kūrėjams ir kūryba besidomintiems bendruomenės nariams bei paskatino juos steigti smulkaus ir vidutinio verslo subjektus, didinti jų gyvybingumą.

„Tokių kultūros centrų – veikiančių, nuolat kuriančių ir įrodančių, kad regionuose kultūra, menas tik auga, turi būti kiekvienoje apskrityje. Kultūros ministerija ieškos kelių kaip juos palaikyti ir remti“, – pažymėjo kultūros ministrė.

„Taurapilyje“ jau veikia 17 pastoviam bei valandiniam rezidavimui, renginių organizavimui pritaikytų studijų, aprūpintų modernia įranga. Šiuo metu kūrybinių industrijų centre jau reziduoja 12 fizinių ir juridinių asmenų, dirba per 20 žmonių, kuriuos aptarnauja keturi centro darbuotojai.

Šį mėnesį kultūros ministrė jau lankėsi mažosiose kultūros sostinėse Raudondvaryje, Vilkyškiuose, Priekulėje, ir Suvalkijoje – Marijampolėje, Vilkaviškio. Šakių savivaldybėse, kur susitiko kultūros, meno atstovais, bendruomenių nariais, taip pat aplankė vietos kultūros centrus ir kitas kultūros įstaigas.

Pasak kultūros ministrės L. Ruokytės-Jonsson, regioniniai vizitai būtini siekiant suprasti vietos bendruomenės aktualijas ir problemas.

Pranešimas spaudai

Palikite komentarą

0
Sąlygos ir terminai.
  • Komentarų nerasta