Ar grybaujate?

Dienos anekdotas

- Klausyk, kaip teroristai pagrobia lėktuvus, juk lėktuvai tokie
dideli...?
Kita atsako:
- Durne tu... kai pakyla į orą, tie lėktuvai pasidaro mažiukai,
mažiukai. Tada jau problemos kaip ir nėra!

Komentaras

Vidmantai: "nekurstykite anykštėnų savo rašliavomis, skatinančiomis pilti bjaurius komentarus. Kaip žurnalistas turėtumėte suprasti, kad algos kilo visiems mirtingiesiems - valdžiai, Jonui, Petrui, Onutei... dėl šalies mokesčių sistemos pasikeitimo. Ramybės."

Skaityti komentarus (1)
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson tęsia vizitus Lietuvos regionuose. Rugpjūčio 17 d. kultūros ministrė aplankė Anykščių ir Utenos rajonų kultūros ir meno įstaigas – Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešąją biblioteką, Anykščių kultūros centrą, Anykščių menų inkubatorių – menų studiją, Utenos kultūros centrą ir kūrybinių industrijų centrą „Taurapilis“, Utenos A. ir M. Miškinių viešąją biblioteką, Leliūnų menų centrą ir Vytauto Valiušio keramikos muziejų.

 Lankydamasi Anykščių menų inkubatoriuje ministrė pastebėjo, kad kultūra ir menas neatsiranda iš niekur. Idėjas, mažus projektus reikia auginti, sudaryti menininkams būtinas ir palankias sąlygas ir ypač regionuose menų inkubatoriai yra ateitis, kuri kuriama jau šiandien.

Anykščių menų inkubatorius – menų studija, kuri nuo 2013 m. teikia inkubavimo paslaugas su menu susijusiems subjektams, skatina kūrybinių menų plėtrą bei rajono mažų ir vidutinių įmonių, bet tik susijusių su menu steigimąsi sudarant joms palankias sąlygas įsikurti ir augti, telkia įvairių meno šakų menininkus, jų grupes ir su menu susijusius verslus (kūrybinė industrija) plėtojančius asmenis vienoje erdvėje, sudaro sąlygas menininkams kurti ir pristatyti publikai savo darbus, aktyvina visuomenės bendradarbiavimą kultūriniame gyvenime, prisideda prie kultūros paveldo išsaugojimo.

Inkubatoriuje reziduoja 13 menininkų – grafikos dizaineriai, fotografai, amatininkai, taikomosios tekstilės dizaineriai, stiklo bei keramikos dizainerė.
Inkubatoriaus patalpose veikia parodų erdvė, vyksta įvairūs mokymai, renginiai, vykdomos edukacinės programos (kvapų terapija, lūpų balzamo gaminimas, amato demonstravimas, tapyba ant šilko).

Susipažinusi su Utenos kūrybinių industrijų centro „Taurapilis“ veikla ministrė pažymėjo, kad tokių centrų misija – tai meno, verslo ir technologijų sintezė. Didesniuose miestuose kuriami kūrybinių industrijų centr ai – tai erdvė ir galimybė tarpdisciplininių, vienas kitą papildančių kūrybinių industrijų srities atstovams įgyvendinti kūrybines idėjas, ugdyti verslumą, kurti ir plėtoti su menu susijusius verslus. „Taurapilis“ jau tapo traukos centru rajono kūrėjams ir kūryba besidomintiems bendruomenės nariams bei paskatino juos steigti smulkaus ir vidutinio verslo subjektus, didinti jų gyvybingumą.

„Tokių kultūros centrų – veikiančių, nuolat kuriančių ir įrodančių, kad regionuose kultūra, menas tik auga, turi būti kiekvienoje apskrityje. Kultūros ministerija ieškos kelių kaip juos palaikyti ir remti“, – pažymėjo kultūros ministrė.

„Taurapilyje“ jau veikia 17 pastoviam bei valandiniam rezidavimui, renginių organizavimui pritaikytų studijų, aprūpintų modernia įranga. Šiuo metu kūrybinių industrijų centre jau reziduoja 12 fizinių ir juridinių asmenų, dirba per 20 žmonių, kuriuos aptarnauja keturi centro darbuotojai.

Šį mėnesį kultūros ministrė jau lankėsi mažosiose kultūros sostinėse Raudondvaryje, Vilkyškiuose, Priekulėje, ir Suvalkijoje – Marijampolėje, Vilkaviškio. Šakių savivaldybėse, kur susitiko kultūros, meno atstovais, bendruomenių nariais, taip pat aplankė vietos kultūros centrus ir kitas kultūros įstaigas.

Pasak kultūros ministrės L. Ruokytės-Jonsson, regioniniai vizitai būtini siekiant suprasti vietos bendruomenės aktualijas ir problemas.

Pranešimas spaudai

Palikite komentarą

0
Sąlygos ir terminai.
  • Komentarų nerasta