Ar draudžiate savo turtą?

Dienos anekdotas

Policininkas sustabdo automobilį:
- Kas nutiko jūsų galiniams žibintams?
Vairuotojas išlipa iš automobilio ir išbąla kaip kreida. Policininkas pakartoja:
- Kas nutiko jūsų galiniams žibintams? Vairuotojas atrėžia:
- Kam rūpi tie žibintai?! Kur dingo namelis ant ratų?!

Komentaras

X - man: „Turbūt ponai seimūnai pamiršo, kad dar tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt antrųjų metrų pavasarį, kai pirmą ir šiol paskutinį kartą buvo skelbiami pakartotiniai Seimo rinkimai visoje Lietuvoje. Tuomečiai sociologai ir politologai pergalę juose žadėjo centro, liberaliosioms politinėms, tuo tarpu Lietuvos Demokratinei Darbo partijai kažin kieno darytos apklausos žadėjo viso labo nepilnus dvidešimt procentų. O kas gavosi? LDDP triuškinančiai laimėjo absoliučią daugumą, nes ko daugiau reikėjo ir tikėtis kai prieš tai Seime pašeimininkavo devyniasdešimt šeši Sąjūdžio deleguoti deputatai į Aukščiausiąją Tarybą. Dabartiniu atveju, kai pasižiūri apklausas ir pamatai kie žmonių pasitiki politinėmis partijomis ir kiek pasitiki politinėmis partijomis, koks jų procentas nėra tvirtai apsisprendęs eitų į rinkimus ar ne, jei jie vyktų artimiausiu laiku, drąsiai galima teigti, kad nemaža dalimi šviežiai paskelbtus priešlaikius Seimo rinkimus laimėtų politiniai marginalai, pažadėję rinkėjams pokyčius ir permainas, proveržius veržlius, bei šviesų kelią į Lietuvos rytojų.
Panašu ir labai panašu, kad kai ne kurios politinės partijos, tiesiog nepraleido progos pasireklamuoti kalbėdamos apie pirmalaikių Seimo rinkimų svarbą šių dienų mūsų Tėvynės kontekste."

Skaityti komentarus (3)

Anykščių rajono tarybai pateiktas sprendimo projektas, kuriame numatyta pakeisti Anykščių ligoninės struktūrą. Chirurgijos ir traumatologijos skyriai bus sujungti į vieną skyrių. Prie šio jungtinio skyriaus bus pridėta ir ginekologija. Mat Akušerijos ir ginekologijos skyrius naikinamas, atsisakant akušerijos paslaugos teikimo Anykščių ligoninėje. 

 Rajono Tarybai pateiktame aiškinamajame rašte analizuojama ligoninės struktūros pakeitimo finansinė nauda:

"Sujungus chirurgijos ir ortopedijos – traumatologijos skyrius, galėtų atsilaisvinti 1 administravimo (skyriaus vedėjo – gydytojo) pareigybinis vienetas, tačiau turėtų atsirasti gydytojo chirurgo ar gydytojo ortopedo traumatologo 1 pareigybinis vienetas vietoje jo. Dėl sąnaudų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui mokesčių galimo sumažėjimo laukiamas ekonominis efektas 743,00 eurai per mėnesį arba 8913,00 eurai per metus. Tačiau artimuoju (16 mėnesių) laikotarpiu jį panaikintų išeitinė išmoka. Pagal LNSS Šakos kolektyvinės sutarties nuostatas Ligoninės chirurgijos skyriaus vedėjo - gydytojo chirurgo ir ortopedijos traumatologijos skyriaus vedėjo – gydytojo ortopedo traumatologo išeitinė išmoka už 6 mėnesius sudarytų (kiekvienam) 11545,00 euro. Išmokėjus vienam iš jų išeitinę išmoką ir įdarbinus kitą gydytoją chirurgą ar ortopedą traumatologą patirtos išlaidos dėl išeitinės išmokos „atsipirktų“ tik per 16 mėnesių. Kita grėsmė atleidus vieną iš vedėjų - gydytojų – netekti patyrusio kvalifikuoto specialisto ir nerasti kito, kuris susidomėtų darbu Anykščių Ligoninėje, jeigu vienas iš pirmiau paminėtų nesutiktų dirbti pakeistomis darbo sąlygomis.
Panaikinus akušerijos poskyrį ir prie Chirurgijos sektoriaus prijungus ginekologijos poskyrį, planuojamas finansinis poskyrio rezultatas per metus teigiamas (+18597,00 eurai). Gydytojų akušerių – ginekologų darbo organizavimas būtų pertvarkomas į budėjimus namuose (išskyrus dienos darbą), su sąlyga atvykti per nustatytą laiką į Ligoninę prireikus. Kitam personalui būtų siūloma integruotis į kitų ligoninės skyrių ir padalinių veiklą. Tokiu būdu būtų išsaugotos visavertės ginekologijos (aktyviojo gydymo, dienos chirurgijos, ambulatorinės ir kt.) paslaugos ir jų prieinamumas pacientams Anykščių ligoninėje kaip iki šiol. Taip pat pagerėtų ginekologijos, tuo pačiu ir bendras ligoninės finansinis rezultatas."

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Palikite komentarą

0
Sąlygos ir terminai.
 • Tai smagu

  Nuoroda

  Nesuprantu kodėl reikia išmokėti išeitines išmokas dviem skyrių vedėjams, jei vienas lieka vedėju sujungtų skyrių. jeigu ligoninė yra skolose, tai kokių 6 mėnesių išeitinės .

  Prieš 2 mėnesių
 • Gal už 2 mėn.

  Nuoroda

  Ar išeitinė išmoka pagal naują Darbo kodeksą už 6 mėn.? Aišku, kai ligoninė tokia bagota, kodėl ne.

  Prieš 3 mėnesių
 • R.Gižinskas

  Nuoroda

  Tikrai taip. Gerb. p.A.Baura savo laiku buvo parašęs prašymą dėl įstojimo į LSDP. Tas prašymas ilgai gulėjo Č.Juršėno seife.Papūtė kiti vėjai ir A.Baura nubėgo pas konservatorius.Dabar pas S.Skvernelį.[beja ,praeityje norėjo stoti į centro sąjunga] Taigi, p.A.Baura klasikinis chamelionas.

  Prieš 3 mėnesių
 • Ane

  atsakymas į: R.Gižinskas Nuoroda

  o kiek pats pakeitei partijų, pradedant TSKP?

  Prieš 2 mėnesių
 • R. Gižinskui.

  Nuoroda

  Kada ir kur Jūsų minimas seimo narys išdrįso pareikšti nuomonę?

  Prieš 3 mėnesių
 • Medikė

  Nuoroda

  Konkretu, suprantama ir reikalinga ligoninės išlikimui. Šaunuolis Meras, kad pastūmėjo pertvarką.

  Prieš 3 mėnesių
 • "Anykšta" rašė: (2008 balandis)

  Nuoroda

  "Daugiausiai plojimų susilaukė gydytojo, o dabar Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje, L.Alesionkos kalba. Priminęs savo nuopelnus Anykščių ligoninei, buvęs Anykščių meras L. Alesionka sakė: „ Daug kas man patarė mesti Vaiginą lauk, tačiau aš sugalvojau kitaip daktarą nubausti. Sakau kentėk, vark statydamas. Šiandien bausmės laikas daktarui baigėsi.“ Šie Vyriausybės atstovo L.Alesionkos žodžiai buvo pasakyti per naujosios Anykščių ligoninės atidarymo iškilmes. Prasminga istorija ir vėl kartojasi.

  Prieš 3 mėnesių
 • SIŪLAU :

  Nuoroda

  Pasidomėkite Kazlų rūdos ligoninės likimu. Trys mėnesiai medikai be algų. Net 80% ligonių varo gydytis į kitas ligonines šalia. Nieko neprimena?

  Prieš 3 mėnesių
 • Ane

  atsakymas į: SIŪLAU : Nuoroda

  toje savivaldybėje gyventojų tik kiek daugiau kaip 12 tūkstančių.

  Prieš 2 mėnesių
 • pragydot

  Nuoroda

  anksčiau reikėjo įvardinti problemas ir reikalaut personalijų keitimo - gal ir ligoniai nebūtų išsilakstę.

  Prieš 3 mėnesių
Įkelti daugiau