Ar turite paskyrą "Facebook"-e?

Dienos anekdotas

Tūkstantmečio aukso puodą laimėjo jaunas policininkas iš Vilniaus. Sulėkė korespondentai, su kameromis, su mikrofonais...
Visi klausinėja:
- Ką veiksit? Ką darysit su tokia suma pinigų?
Jaunasis policininkas ir sako:
- Matot, jau daug kas siūlė variantus... Vieni siūlo mašiną pirkti, kiti - namą statytis, treti - bizniuką pradėti... Bet aš taip pagalvojau ir nusprendžiau už tuos pinigus Vilniuje nusipirkti vieną sankryžą... Dirbsiu sielos malonumui...

Komentaras

anykštėnė: „Ir vėl stovės upė prižėlusi, prismirdusi viduryje miesto. Svarstykles už 10 000 pirks, visai Liogei asu protu prastai, kaip Kauno auksinis tualetas bus Anykščių auksinės svarstyklės"

Skaityti komentarus (2)

Anykščių rajone per 2017 metus kilo 73 gaisrai,  arba 40,16 proc. mažiau lyginant su 2016 metais (122). Gaisrų metu – žuvo vienas asmuo, per 2016 m. žuvo keturi asmenys. Gaisro priežastys, kai žuvo žmonės – neatsargus elgesys su ugnimi.


Didžiausi nuostoliai gaisruose gyvenamajame sektoriuje (piliečių gyvenamieji namai, butai, kiti sodybų pastatai) - 41 (2016 m. – 33), tai sudaro 23,29 proc. didėjimą šiame sektoriuje. Gaisrų padidėjimą gyvenamajame sektoriuje nulėmė, kad nuo 2017 metų degimas suodžių dūmtraukyje yra laikomas gaisru. Tokių atvejų 2017 metais turime 10. Pastebimas gaisrų skaičiaus mažėjimas atvirose teritorijose (pievose, miškuose, ražienose, deginant šiukšles) – 18 (2016 m. – 55). Transporto priemonėse kilo 5 gaisrai (2016 metais – 14). Kituose įvairiuose objektuose – 8 (2016 m. – 20). Inspektuojamame objekte kilo vienas gaisras.
Pagrindinės gaisrų priežastys beveik tos pačios kaip ir ankstesniais metais: 1 – neatsargus elgesys su ugnimi – 28 gaisrai; 2 – krosnių eksploatavimo taisyklių pažeidimai 18 gaisrų; 3 – elektros įrangos eksploatavimo pažeidimai – 10 gaisrų; 4 – gedimai automobilių elektros įrangoje, kuro tiekimo sistemoje, dujų įrangos gedimai ¬– 4 gaisrai, 5 – pašalinis ugnies šaltinis – 6 gaisrai, 6 – neatsargus rūkymas – 1 gaisras; 7 – kitos priežastys – 2 gaisrai, 8 – tyčinė žmonių veika (padegimai) – 1, 9 – žaibo iškrova – 1, 10 - vaikų išdykavimas – gaisras, 11 – gamybinių įrenginių gedimas technologinio proceso metu – 1 gaisras.
Pagal vietovę, daugiausia gaisrų kilo seniūnijose – 61 (2016 m. – 103); Anykščių mieste – 12 (2016 m. – 19). Gaisringiausios seniūnijos: Anykščių 24 (2016 m. – 37), Troškūnų 13 (2016 m. – 12), Kavarsko – 10 (2016 m. – 14), Svėdasų 9 (2016 m. – 13), Traupio 5 (2016 m. – 9), Debeikių 4 (2016 m. – 11), Kurklių – 3 (2016 m. – 6), Viešintų 3 (2016 m. – 4), Andrioniškio 1 (2016 m. – 7), Skiemonių 1 (2016 m. – 9). Daugiausia gaisrų kylą darbo dienomis – 51 (2016 m. – 75), nedarbo dienomis – 22 ( 2016 m. – 47).
Gaisringiausios dienos: ketvirtadieniai ir sekmadieniai po 12 gaisrų (pirmadieniais ir antradieniais - po 11, šeštadieniais – 10, penktadieniais – 9, trečiadieniais – 8 gaisrai).
Gaisringiausias paros laikas: 12 – 18 val. – 27; 18 – 24 val. – 27; 06 –12 val. –12 ; 00 – 06 val. – 7.
Rajono ugniagesiai gelbėtojai per 2017 m. dalyvavo atliekant 80 (2016 m. – 133 ) gelbėjimo darbus: pagalba buityje 36 (2016 m. – 46), pagalba spec. tarnyboms 27 (2016 m. – 17), darbai transporto avarijose 7 (2016 m. – 12), darbai vandenyje 2 (2016 m. – 5), cheminės avarijos ir radiaciniai incidentai 2017 m. – 1 (2016 m. – 0). 2017 m. išgelbėtas 1 žmogus autoįvykio metu.

 

Pranešimas spaudai

Palikite komentarą

0
Sąlygos ir terminai.
  • Komentarų nerasta