Ką pirmiausiai skaitėte naujame žurnalo "Aukštaitiškas formatas" numeryje?

Dienos anekdotas

Ar žinote, kas yra futbolas? Tai toks keistas dalykas: 22 žmonės nerūko, negeria, rūpinasi savo sveikta ir nuolat sportuoja. O tūkstančiai kitų už juos geria, rūko, nesirūpina savo sveikata, nesportuoja ir dar pešasi tarpusavyje!

Komentaras

Merui - administratoriui: „Idomu, kad nėra reikalavimo anglų kalbai. Tai rodo siaurą vadovų požiūrį į Anykščių turizmą. Būtų gerai išgirsti vadovų komantarą."

Komentuoti

Anykščių rajono taryba patvirtino Anykščių sveikatos įstaigų įstatus. Įstatuose, ypač daug dėmesio skirta priežastims dėl, kurių vadovai gali būti pašalinti iš pareigų . Yra ir toks plačiai traktuotinas punktas dėl kurio galima vyti vadovą lauk: "asmens savybės, ryšiai ar  kitos su  juo  ar jo aplinka susijusios aplinkybės ar faktai jį į pareigas priimančiam asmeniui sudaro pagrindą padaryti išvadą, kad asmuo žemina sveikatos sistemos autoritetą, griauna pasitikėjimą sveikatos sistema, asmens sveikatos priežiūros įstaiga arba jas kompromituoja."

 Pateikiame ištrauką iš Anykščių ligoninės įstatų:

41. Be Darbo kodekse nustatytų darbo sutarties pasibaigimo pagrindų, darbo sutartis nutraukiama  Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą atšaukti įstaigos vyriausiąjį  gydytoją. Įstaigos vyriausiasis  gydytojas atšaukiamas dėl pasitikėjimo juo praradimo.

42. Atšaukimo dėl pasitikėjimo praradimo priežastys yra:

42.1. įstaigoje nustatyti įstatymų, kitų galiojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimai, Savivaldybės tarybos sprendimų,  teisėtų Savivaldybės tarybos, mero, administracijos direktoriaus  nurodymų  nevykdymas ar netinkamas vykdymas,  pareigų bei prisiimtų įsipareigojimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas;

42.2. neracionalus lėšų bei turto naudojimas arba lėšų bei turto  naudojimas ne pagal paskirtį;

42.3. įstaigos turto tinkamos apsaugos neužtikrinimas;

42.4. netinkamas ar nesavalaikis  įstaigos veiklos ar finansinių ataskaitų rinkinio parengimas;

42.5. privalomų veiklos užduočių neįvykdymas, administracijos direktoriaus  nepritarimas įstaigos veiklos ataskaitai;

42.6. piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi;

42.7.  viešųjų ir privačiųjų interesų supainiojimas;

42.8.  viešųjų interesų pažeidimas;

42.9.  reikalaujamos informacijos nepateikimas Savivaldybės tarybai, merui, administracijos direktoriui, kitoms įstaigos veiklos kontrolę vykdančioms institucijoms, įstaigoms;

42.10. neinformavimas mero  apie tam tikras galiojančiuose teisės aktuose nustatytas savo pareigas;

42.11. veikla, kuri rodo nepakankamą įstaigos veiklos skaidrumą, vyriausiojo  gydytojo  kvalifikacijos stoką, kad vyriausiasis gydytojas atlieka pareigas aplaidžiai ir nerūpestingai.

43. Taip pat įstaigos vyriausiasis gydytojas  gali būti atšauktas, kai:

43.1. jam ikiteisminio tyrimo institucijos yra pareikštas įtarimas dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ar jis pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

43.2.  ikiteisminio tyrimo institucijos yra pareikštas įtarimas dėl baudžiamojo nusižengimo  padarymo ar jis pripažintas kaltu dėl  baudžiamojo nusižengimo padarymo ir nuo apkaltinamojo (atleidimo nuo atsakomybės) nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo 3 metai;

43.3. įtariamas padaręs baudžiamąjį nusižengimą ar nusikaltimą, tačiau nesurinkus pakankamai duomenų ikiteisminis tyrimas nutrauktas, o asmuo patrauktas administracinėn atsakomybėn ar administracinė atsakomybė nebuvo taikyta;

43.4.  asmuo yra uždraustos organizacijos narys;

43.5. asmuo yra atleistas iš skiriamų arba renkamų pareigų dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo ir nuo atleidimo iš pareigų dienos nepraėjo 3 metai;

43.6.  asmeniui atimta teisė eiti įstaigos vyriausiojo gydytojo pareigas;

43.7. paaiškėjus, kad asmuo yra atleistas iš pareigų ar tarnybos už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą arba įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas  padaręs tokį darbo pareigų pažeidimą, už kurį galėtų būti atleistas iš darbo ar tarnybos,  ir nuo atleidimo iš pareigų ar tarnybos dienos ar pripažinimo padarius šiurkštų darbo pareigų pažeidimą  nepraėjo 3 metai;

43.8. paaiškėja, kad dalyvaudamas viešame konkurse eiti vadovo pareigas pateikė suklastotus dokumentus arba nuslėpė ar pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis, dėl kurių negalėjo būti priimtas į vadovo pareigas;

43.9. asmens savybės, ryšiai ar  kitos su  juo  ar jo aplinka susijusios aplinkybės ar faktai jį į pareigas priimančiam asmeniui sudaro pagrindą padaryti išvadą, kad asmuo žemina sveikatos sistemos autoritetą, griauna pasitikėjimą sveikatos sistema, asmens sveikatos priežiūros įstaiga arba jas kompromituoja.

-ANYKŠTA

Palikite komentarą

0
Sąlygos ir terminai.
 • Sėkmės

  Nuoroda

  ir tvirtybės LINKIM Vaiginui ir jo komandai, atsilaikant prieš intrigantus bei pavyduolius ! Savivaldos ir mero rinkimai - čia pat, ir ten norėtume Vaigino sėkmės sulaukti.

  Prieš 8 mėnesių
 • dėl teisingumo

  Nuoroda

  Paskaičius komentarus susidaro įspudis,kad medicinos istaigoje nėra gera politika. Manau,kad dirba daug darbuotojų ir bijo viešai rekšti mintis.Kodėl nekuriate Darbo tarybos,profsąjungos,argi nėra energingų darbuotojų? tik reikia pradėti burti tuos žmones,kurie nelojalūs darbdaviui,be pykčio pasitardami,o tai iki šiol darbuotojų teisės nėra ginamos. tas pats ir PSPCentre. Kolektyvai dideli,o profsąjungos nėra,todėl darbuotojai neturi kam išsisakyti,galu gale pasiskusti. Sekmės

  Prieš 10 mėnesių
 • jau

  atsakymas į: dėl teisingumo Nuoroda

  tubis, gališanka, vaičiūnas su klimkevičiene, bubliauckene, rainiene ir kitais tubsubinlaižiais kuria veiksmų planus, kaip greičiau išguiti vaiginą, kai anas atastagavo, didieji strategai klimkeučenes sukviesti, saugomi sargybinių, tarėsi ko griebtis. O KLIMKEUČENE tauzija, kad nuvertusi Bražęną prieš 21 metus, dabar vers Vaiginą...

  Prieš 8 mėnesių
 • Galėsime slaugytis.

  atsakymas į: dėl teisingumo Nuoroda

  Esate teisus. Reikia kurti sąjungą ...Yra gydymo taryba, kuri vykdo pono norus. Yra kolektyvinė sutartis, kurios net turėti negalima, nubėgi pas sekretorę ir gauni paskaityti.. Kovoti nėra kam- medikai seni, vaistų nuo kraujo spaudimo ir širdies prigėrę, nori jie ramiai dirbti ir jokioms kovoms neturi sveikatos. Ligoninė sudirbta taip, kad naujų neatvyksta. Po vaigino su pilkauskaites nuvadovavimo čia bus slaugos nameliai. Reikia, kad steigėjas pasidomėtų šiais veikėjais.

  Prieš 10 mėnesių
 • Veronika

  Nuoroda

  Kokie absurdiski priimti ligonines istatai. Jei merui vyr. gydytojo kandidatura netinka, tai pakeiciam istatus ir vejam lauk. Ypac 43. 9 punktas....Kokie ten besmegeniai rajono Taryboj sedi ir noredami itikti merui tvirtina tokius istatus...

  Prieš 10 mėnesių
 • ////

  atsakymas į: Veronika Nuoroda

  Veronika, sudėstykite konkrečiau mintis. Kurį čia Jums norisi vyt lauk- merą ar daktarą? Kokių Jūs įstatų norėtumėte, kad šie negeri? Patarkite tarybos nariams.

  Prieš 10 mėnesių
 • netinkaas žodis "itikti"

  atsakymas į: Veronika Nuoroda

  sakyti reikia - palaižyti, pačiulpti....

  Prieš 10 mėnesių
 • AČIŪ.

  Nuoroda

  ANYKŠTA, dėkit tuoj pat naują temą apie ligoninę .Matot, kaip komentuoja. Tema svarbi.

  Prieš 10 mėnesių
 • To o gal???

  Nuoroda

  Ačiu Dali. Alma

  Prieš 10 mėnesių
 • ?

  atsakymas į: To o gal??? Nuoroda

  Ką jis jai padarė, kad taip dėkoja? Kitiems ačiū niekad nesako.

  Prieš 10 mėnesių
Įkelti daugiau