Ką pirmiausiai skaitėte naujame žurnalo "Aukštaitiškas formatas" numeryje?

Dienos anekdotas

Ar žinote, kas yra futbolas? Tai toks keistas dalykas: 22 žmonės nerūko, negeria, rūpinasi savo sveikta ir nuolat sportuoja. O tūkstančiai kitų už juos geria, rūko, nesirūpina savo sveikata, nesportuoja ir dar pešasi tarpusavyje!

Komentaras

Merui - administratoriui: „Idomu, kad nėra reikalavimo anglų kalbai. Tai rodo siaurą vadovų požiūrį į Anykščių turizmą. Būtų gerai išgirsti vadovų komantarą."

Komentuoti
Virginija ir Donatas Krištaponiai drauge nugyveno 38 metus.

Penktadienį po ilgos ligos mirė buvusio Anykščių rajono vicemero Donato Krikštaponio žmona Virginija. V.Krikštaponienei liepos mėnesį būtų sukakę tik 60 metų.

 

Krikštaponiai visą amžių nugyveno kartu. Pora vaikų nesusilaukė. Gal prieš mėnesį "Anykštos" žurnalisto sutikta V.Krikštaponienė džiaugėsi, kad p. Donatas atsigavo po operacijos, kad gyvenimas vėl teka įprasta vaga... 

Urna su vėlionės palaikais šiandien, 19 val., bus pašarvota Mačionių bendruomenės centre.

Urna išnešama rytoj, balandžio 17 dieną, 10.30 val., šv. Mišios aukojamos 11.00 val.Anykščių šv. Mato bažnyčioje. a.a. V.Krikštaponienė bus laidojama Kurklių kapinėse.   

  

-ANYKŠTA

Palikite komentarą

0
Sąlygos ir terminai.
 • Pažinojusi

  Nuoroda

  Nuistabi buvo moteris. Užuojauta artimiesiems.

  Prieš 9 mėnesių
 • Ats.durnų komentarų nereikia

  Nuoroda

  Gal savivaldybėn D.Krikštaponis priėmė dirbt,kad taip piestu užstoji.Nereikia čia savo nuomonės piršti ar puikus ar ne.Gal 800 eurų gauni ir solidi pensija nusimato,kad taip užstoji?

  Prieš 9 mėnesių
 • Durnų komentarų nereikia

  Nuoroda

  Abu Krikštaponiai puikūs žmonės. Gedulas pasibeldė į jų namus. Reikia užjausti jų šeimą, o ne rašinėti visokias nesąmones. Kam reikalinga to Justino perrašyta giesmė ilgiausia? Galima pagalvoti, kad giedoriai nežino ką reikia giedoti per laidotuves, ims ir iš interneto šitą giesmę pasiims. Tikrai gal iš Rokiškio psichinės ar Aknystų tas pilietis pabėgo ir rašinėja nesąmones. Jukš nuo interneto, neužimkit laiko. Durnų komentarų čia nereikia.

  Prieš 9 mėnesių
 • Patikslinu

  Nuoroda

  Šiandien 13 val.velionė išvežta kremuoti,o vakare parveš urną 19 val.

  Prieš 9 mėnesių
 • Ats.Ei

  Nuoroda

  2018-04-21 d.(šeštadieniais) per Marijos Radija vyksrta laida "Klausk drąsiai",
  Laida, kurioje Marijos radijo klausytojai tiesioginiame eteryje gali užduoti jiems rūpimus klausimus apie tikėjimą ir krikščionišką gyvenimą. Tai parašyk žinutę kunigui ir paklausk ar tinka per laidotuves leisti kompaktinę plokštelę ar giedoti"Graudūs verksmai)?Pažiūrėk ką kunigas atsakys. Tiesioginio eterio studija

  Tel.: (8 37) 32 32 30
  Mob. tel.(SMS): +370 650 49107
  Pažiūrėsim kas iš Rokiškio tu ar aš.Matosi,kad visai esi netikintis(-i).

  Prieš 9 mėnesių
 • Ats.Ei

  Nuoroda

  Manau,kad tinka per laidotuves leisti kompaktinę plokštelę ar giedoti "Graudūs verksmai".

  Prieš 9 mėnesių
 • ALDONA

  Nuoroda

  Didžiausias skausmas netekti artimo žmogaus. Susikaupimas,susitaikymas su netektimi ,palaikymas artimųjų ir draugų skausmą sumažina.Nuoširdi užuojauta.

  Prieš 9 mėnesių
 • Daiva

  Nuoroda

  Teko bendrauti su ponia Virginija. Nuostabi moteris. Nuoširdžiausia užuojauta šeimai.

  Prieš 9 mėnesių
 • Justinas

  Nuoroda

  Pradžios giesmė
  Pro graudžius verksmus giedokim, * Jėzaus kančią apraudokim.
  2 Kaip upeliai sidabriniai, * bėkit, ašarų šaltiniai.
  3 Jau ant saulės skaistaus veido * juodos naktys nusileido.
  4 Dievo angelai negieda – * gailios ašaros jiems rieda.
  5 Dreba žemė, uolos skyla, * iš kapų numirę kyla.
  6 Jėzaus kančią visi jaučia, * iš širdies gelmių užjaučia.
  7 Viešpaties kančių didybė * temdo saulę ir linksmybę.
  8 Jėzau, širdis sugraudinki, * draug kentėti išmokinki.
  9 Kelk iš kalčių mūsų sielas, * išganyk mus, Jėzau mielas.
  10 Teikis, Jėzau, mums padėti * nuoširdžiau Tave mylėti.
  Giesmė

  Nuliūdo siela, skausmas širdį supa: * Alyvų kalne mielas Jėzus klūpo – * ant veido puola, net krauju rasoja, * sunkiai alsuoja.
  2 Mūsų kaltybės, Tėvo apleidimas, * sielos liūdnumas, kūno nusilpimas * ištiko Jėzų ten, sode Alyvų, * vieną, vos gyvą.
  3 Nakčia nuvargę mokiniai užsnūdo, * tik vienas Jėzus meldžiasi ir budi; * bet štai į sodą priešai atžygiuoja, * Judas bučiuoja.
  4 Ir pats vyriausias mokinys palieka, * prisiekia, ginas, jog nežino nieko; * pasaulio baimė jį meluoti verčia * valandą karčią.
  5 Piktieji priešai muša ir grūmoja, * išblyškęs veidas vėl krauju rasoja. * Už mus tos kančios, kraujas nekalčiausias, * Jėzau mieliausias.

  Ir mes, o Jėzau, norim draug kentėti, – * drauge keliauti, kryžių nešt padėti. * Oi gaila, gaila: už mūsų kaltybę – * Tavo gyvybė.
  Rauda
  Jėzau, didžiūnų ieškotas žiauriai nužudyti, * gyvybės davėjau tvirčiausias, * o Dieve mieliausias!
  2 Jėzau, Alyvų sode krauju prakaitavęs ir alpęs, * Tu džiaugsme pasaulio didžiausias, * o Dieve mieliausias!
  3 Jėzau, apaštalo kaip vergas priešams parduotas, * Tu žiede žmonijos brangiausias, * o Dieve mieliausias!
  4 Jėzau, virve suvaržytas ir vestas į teismą, * visatos Valdove aukščiausias, * o Dieve mieliausias!
  5 Jėzau, neteisiai melagių įskųstas ir šmeižtas, * teisybės Karaliau kilniausias, * o Dieve mieliausias!
  6 Jėzau, aukščiausios tarybos klastingai tardytas, * žmonių Atpirkėjau geriausias, * o Dieve mieliausias!
  7 Jėzau, šarvuota ranka Tu į veidą užgautas, * silpnųjų gynėjau jautriausias, * o Dieve mieliausias!
  Garbė Tau, Jėzau, * šlovė Tau, Kristau, * Dieve Kūrėjau * ir Atpirkėjau!
  Tu garbingiausias, * Tu šlovingiausias, * Tu mylimiausias!
  Skundas
  Širdį gelia, liūdi siela, * nėr ramybės, nieks nemiela: * plėšo, drasko sopuliai.
  2 Dievo Motina šventoji, * ko nuliūdus, ko dejuoji? * Ašaros ko rieda Tau?
  3 Štai regiu sode Alyvų * Sūnų klūpantį vos gyvą, * vieną, paliktą visų.
  4 Dievo Motina šventoji, * ko graudingai aimanuoji? * Kas taip žeidžia širdį Tau?
  5 Naktį baisią, naktį juodą * Jėzų mokinys išduoda, * priešai suima pikti.
  6 Dievo Motina šventoji, * ko dejuoji, ko vaitoji? * Ko taip verkia Tau širdis?
  7 Ant galvos, ant veido švento * kumščių smūgiai, spjūviai krenta: * juokias, tyčiojas visi.
  8 Dievo Motina šventoji, * ko nuliūdus aimanuoji? * Ko taip skauda Tau širdis?
  9 Gęsta viltis paskutinė, * kančios spaudžia man krūtinę, * surakintą sopulių.

  O Marija sopulinga, * mums tvirtumo tenestinga * eit su Jėzum ir Tavim!
  Pabaigos giesmė
  Kurs už mus kaltus kentėjai, * Jėzau Kristau, Dieve mūsų, * būk mums gailestingas, būk mums gailestingas! (3 kartus) * Būk mums gailestingas!
  Giesmė
  Prie stulpo riša, žiauriai rykštėm plaka, * iš viso kūno šventas kraujas teka. * Galybių Viešpats už mus pasišvenčia, *tyli ir kenčia.
  2 Už mūsų kaltę Viešpats lieja kraują, * žmonijai neša atgimimą naują: * lašai tie kraujo – tas vanduo gyvybės – * nuplaus kaltybę.
  3 Rožes sau segas žmonės prie krūtinių, * o Jėzaus galvą erškėčiai dabina... * „Valdove, sveikas!“ – niekšai juokias, šaukia * ir tyčia klaupia.
  4 „Barabą duoki – šito mums nereikia!“ – * minia apsvaigus Jėzų plūsta, keikia. * Meilingas Viešpats viską dovanoja, * meile liepsnoja.
  5 Meluoja, šmeižia, skundžia Atpirkėją – * pasaulio Viešpats stovi prieš teisėją. * Pilotas rašo ištarmę jam baisią – * mirti nuteisia.

  Ir mes, o Jėzau, norim draug kentėti, – * drauge keliauti, kryžių nešt padėti. * Oi, gaila, gaila: už mūsų kaltybę – * Tavo gyvybė.
  Rauda
  Jėzau, prie stulpo botagais kapotas ir plaktas, * skaistybės nešėjau švenčiausias, * o Dieve mieliausias!
  2 Jėzau, spygliuotais erškėčiais juokams vainikuotas, * stebuklų Karaliau kilniausias, * o Dieve mieliausias!
  3 Jėzau, per galvą ir veidą su nendre daužytas, * šventumo paveiksle tyriausias, * o Dieve mieliausias!
  4 Jėzau, žemiau už plėšiką Barabą statytas, * varguolių bičiuli tikriausias, * o Dieve mieliausias!
  5 Jėzau, gėdingai beširdės minios išsigintas, * Tu žiede žmonijos brangiausias, * o Dieve mieliausias!
  6 Jėzau, Piloto ant kryžiaus numirti paskirtas, * pasaulio Teisėjau aukščiausias, * o Dieve mieliausias!
  7 Jėzau, beširdžiams žmonėms nukankint atiduotas, * gyvybės davėjau tvirčiausias, * o Dieve mieliausias!

  Garbė Tau, Jėzau, * šlovė Tau, Kristau, * Dieve Kūrėjau * ir Atpirkėjau!
  Tu garbingiausias, * Tu šlovingiausias, * Tu mylimiausias!
  Skundas
  Siela liūdi, širdį sopa, – * apsakyti nebemoku, * koks ją varsto sopulys.
  2 Dievo Motina šventoji, * ko graudingai aimanuoji? * Kas taip žeidžia širdį Tau?
  3 Štai prie stulpo riša Sūnų, * rykštėmis kapoja kūną, * stovi nuogas prieš visus.
  4 Dievo Motina šventoji, * ko dejuoji, ko vaitoji? * Ko taip verkia Tau širdis?
  5 Mano siela jau išseko, * matant, kaip jie rykštėm plaka * mano Sūnų taip nuožmiai.
  6 Dievo Motina šventoji, * ko nuliūdus, ko dejuoji? * Ašaros ko rieda Tau?
  7 Jėzų štai matau, kankina – * jam vainiką baisų pina. * Štai užspaudžia ant galvos...
  8 Dievo Motina šventoji, * ko nuliūdus aimanuoji? * Ko taip skauda širdį Tau?
  9 Štai Pilotas miniai rodo - * nukryžiuoti atiduoda * Jėzų į minios rankas.

  O Marija sopulinga, * mums tvirtumo tenestinga * eit su Jėzum ir Tavim!
  Pabaigos giesmė
  Kurs už mus kaltus kentėjai, * Jėzau Kristau, Dieve mūsų, * būk mums gailestingas, būk mums gailestingas! (3 kartus) * Būk mums gailestingas!
  Giesmė
  Sunkiausią kryžių nuodėmės jam deda, * pečius jam slegia ir numirti veda. * Dangaus Kūrėjas sau meilingai ima * mūs pasmerkimą.
  2 Išjuokia, stumdo jį minia beširdė, * užgauna, žeidžia pačią Jėzaus širdį. * Galybių Dievas vos eina, svyruoja, * sunkiai alsuoja.
  3 Štai jau už miesto kalnas Kalvarijos, * ten kenčia Viešpats už kaltes žmonijos, * aukštai ant kryžiaus kybo jis prikaltas, * miršta nekaltas.
  4 „Atleiski, Tėve, jų nusikaltimą“ – * maldauja Jėzus kalčių atleidimo. * „Aš savo kraują už juos paaukoju. * Vesk juos į rojų!“
  5 Žmogau, kaip skaudžiai Dievui atmokėjai, * jam už gerumą tu mirties norėjai. * Štai jis jau miręs – ar tu vis dar klysi, * bloga darysi?

  Ir mes, o Jėzau, norim draug kentėti, – * drauge keliauti, kryžių nešt padėti. * Oi, gaila, gaila: už mūsų kaltybę – * Tavo gyvybė
  Rauda
  Jėzau, mūs nuodėmių naštą mielai prisiėmęs, * šventumo paveiksle tyriausias, * o Dieve mieliausias!
  2 Jėzau, prie kryžiaus prikalti Kalvarijon vestas, * pasaulio Teisėjau aukščiausias, * o Dieve mieliausias!
  3 Jėzau, už mus triskart alpęs ir puolęs po kryžium, * galybių Karaliau kilniausias, * o Dieve mieliausias!
  4 Jėzau, ant kryžiaus ištiestas ir žiauriai prikaltas, * varguolių bičiuli tikriausias, * o Dieve mieliausias!
  5 Jėzau, savosios tautos draug su latrais marintas, * Tu žiede žmonijos brangiausias, * o Dieve mieliausias!
  6 Jėzau, tulžim baisų troškulį gavęs malšinti, * maitintojau žemės dosniausias, * o Dieve mieliausias!
  7 Jėzau, už mus mirties siaubą tris valandas kentėjęs, * gyvybės davėjau tvirčiausias, * o Dieve mieliausias!
  Garbė Tau, Jėzau, * šlovė Tau, Kristau, * Dieve Kūrėjau * ir Atpirkėjau!
  Tu garbingiausias, * Tu šlovingiausias, * Tu mylimiausias!
  Skundas
  Kur paguodos man belaukti? * Kaip dangaus pagalbos šaukti? – * Jėzų nuteistą regiu.
  2 Dievo Motina šventoji, * ko dejuoji, ko vaitoji? * Ko taip verkia Tau širdis?
  3 Mano Sūnui kryžių deda, – * su plėšikais mirti veda; * mano širdžiai taip sunku.
  4 Dievo Motina šventoji, * ko nuliūdus, ko dejuoji? * Ašaros ko rieda Tau?
  5 Jau plaktukų dūžiai girdis, * peiliai varsto mano širdį, * Jėzų alpstantį regiu.
  6 Dievo Motina šventoji, * ko graudingai aimanuoji? * kas taip žeidžia širdį Tau?
  7 Gęsta žvilgsnis paskutinis, * stingsta sąnariai sutinę – * miršta mylimas Sūnus.
  8 Dievo Motina šventoji, * ko nuliūdus aimanuoji? * Ko taip skauda Tau širdis?
  9 Jau Sūnus man mirė mielas, – * skausmo jūroj skęsta siela: * mirštu aš drauge su juo.
  O Marija sopulinga, * mums tvirtumo tenestinga * eit su Jėzum ir Tavim!
  Pabaigos giesmė
  Kurs už mus kaltus kentėjai, * Jėzau Kristau, Dieve mūsų, * būk mums gailestingas, būk mums gailestingas! (3 kartus) * Būk mums gailestingas!

  Prieš 9 mėnesių
 • Ei !

  atsakymas į: Justinas Nuoroda

  Tu senai iš Rokiškio pabėgai?

  Prieš 9 mėnesių
Įkelti daugiau