Rudeninė vaismedžių ir vaiskrūmių prekyba. ŽŪB „Anykščių vaismedžiai“ parduoda savo užaugintus vaismedžius: įvairių veislių obelis, kriaušes, slyvas, vyšnias ir vaiskrūmius. Parduodame aukštaūgius senovinius sėklinius vaismedžius, tinkančius sodinimui soduose, ar naujų sodų įveisimui. Tel. (8-699) 59429. Tinklapis: www.anyksciuvaismedziai.lt

Ką manote apie kadrų kaitą Anykščių rajono savivaldybės administracijoje ir savivaldybės įmonėse?

Dienos anekdotas

Šauktinių komisijoje:
- Į kariuomenę norite?
- Taip, bet tik jei būsiu generolu!
- Jūs silpnaprotis?
- O tai būtina sąlyga?

Komentaras

Kapelijos repertuarui :):


„DU GAIDELIAI
Du gaideliai baltus žirnius senai jau bekūlė
Jų vištelės dėt kiaušinių Londonan išdūmė
Vien tik politmusės zyzia, uodai alų neša
Rusai "puola", Natas „gina“, "grybauskaičia" kepa!

Padarykim padarykim operą Troškūnuos
Kad atsgautų, kad užkaistų senas mano kūnas
Kad Kavarski vėl skambėtų dūdos to orkestro
Kurs nutilo mirus kaimams, prapuolus maestro.

Pameni kaip prie sovietų orkestrai žygiavo?
Kaip skambėjo vario dūdos, chorams dirigavo!
Kaip kultūrnamis švytėjo gimtam kaime tavo,
Dabar jį ir dar mokyklas banga griaut pagavo.

Kaip pilniausi autobusai Vilniun, Kaunan traukė
Jų koncertai ir teatrai, sporto halės laukė...
Kaip jaunieji traktoristai kostiumais švytėjo,
Sukniomis puošniom melžėjos operoj sėdėjo!

Viskas dingo, viskas žuvo, rajonas sunyko
Vien tik trupiniai kultūros dar pavieniai liko...
Vos tik Lietuvą atkūrėm, tuoj lietuvio stotas
Tapo konservuotų kregždžių žiauriai užkapotas.

Du gaideliai, du gaideliai pašalpėlių laukia
Ožys Vilniuj mala šūdą, tauta emigruoja
Tauta nyksta, sensta miršta - į kapus "važiuoja".
Padarykim padarykim operą Troškūnuos
Kol visai dar neišnykom mes, po šimts perkūnų !"

Skaityti komentarus (7)
2014-01-16

Redakcija

 

UAB "Anykštos redakcija" leidžia laikraštį „Anykšta“, žurnalą "Aukštaitiškas formatas" , internetinį naujienų portalą www.anyksta.lt.

Antradieniais ir šeštadieniais leidžiamas laikraštis „Anykšta“ – didžiausias Utenos apskrityje.

Laikraštis įkurtas 1948 m. Iki 1990–ųjų jo pavadinimas – „Kolektyvinis darbas“.

1995 metais UAB „Anykštos redakcija“ įkūrė internetinį „Anykštos“ puslapį, kuris 2005 metais tapo naujienų portalu www.anyksta.lt. Tai pirmasis naujienų portalas Utenos aspkrityje.www.anyksta.lt. kasdien atsiverčia vidutiniškai 20 000 lankytojų.

Nuo 2007 metų bendrovė leidžia žurnalą Rytų Aukštaitijai "Aukštaitiškas formatas". Žurnalas prenumeruojamas ir parduodamas visoje šalyje.

Redakcija teikia maketavimo, leidybos, skanavimo ir kopijavimo paslaugas.

UAB „Anykštos redakcija“

Adresas: Vilniaus g. 29, LT-29145 Anykščiai

El.paštas anyksta@anyksta.lt; info@anyksta.lt; reklama@anyksta.lt.

Įm.k.154129124

PVM k. LT 54129219

A/s LT 954010043100090251 AB DnB NORD bankas

UAB“Anykštos redakcija“ - Nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos narė, Panevėžio pramonės, prekybos ir amatų rūmų narė.


 

 

grazin0

Direktorė - vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė,

El.paštas grazina.s@anyksta.lt

Tel. (8.381) 5-94-74, mob.(8-687) 25892.

Gimė 1964 metais Zarasų rajone.

1971 -1982 m. mokėsi Zarasų rajono Salako vidurinėje mokykloje.

1982-1987 m. Vilniaus universitete Istorijos fakultete studijavo žurnalistiką.

1987-1991 m. - „Kolektyvinis darbo" korespondente.

Nuo 1991 m.- „Anykštos" redaktorė.

2004 m. birželio - lapkričio mėnesiais G.Šmigelskienė buvo Lietuvos Respublikos Seimo nare, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narė. Į parlamentą ji išrinta pagal LSDP sąrašą daugiamandatėje apygardoje.

Pasibaigus kadencijai G.Šmigelskienė grįžo į Anykščius ir toliau vadovauja UAB"Anykštos redakcija" - yra bendrovės direktorė, laikraščio „Anykšta", žurnalo „Aukštaitiškas formatas" bei portalo www.anyksta.lt vyriausioji redaktorė.

2000 - 2003 m. Anykščių rajono savivaldybės tarybos narė, Ekonomikos komiteto narė
2000 - 2003 m. Anykščių rajono savivaldybės valdybos narė.
Nuo 2000 m. (su pertrauka) - Anykščių rajono Kultūros tarybos narė.
2002 m. LR Prezidento V.Adamkaus apdovanota atminimo ženklu už asmeninį indėlį plėtojant Lietuvos transatlantinius ryšius.

Lietuvos žurnalistų sąjungos narė.


„Anykštos" redaktorius - Jonas Junevičius.
El.paštas jonas.j@anyksta.lt
Tel. mob. (8.686) 33036


Gimė 1950 m. Alytaus rajone.
1968 m. baigė Anykščių J.Biliūno vidurinę mokyklą.
1975 -1980 m. mokėsi Vilniaus universitete, studijavo žurnalistiką.
Nuo 1979 m dirbo fotokorespondentu "Kolektyviniame darbe".
Nuo 1994 m. - "Anykštos" redaktorės pavaduotojas.
Nuo 2007 m.- "Anykštos" redaktorius.
Knygų apie Anykščius nuotraukų autorius, fotoalbumo „Anykščių idilės" autorius, šalies fotoparodų dalyvis ir prizininkas, 2004 m. apdovanotas T. Mikeliūnaitės kultūros premija.
Lietuvos žurnalistų sąjungos narys. 

 

ropke

Naujienų portalo anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas

El.paštas: robertas.a@anyksta.lt

Tel. (8-381) 5-94-58 mob. Tel. 8 671 76995

Gimė 1978 metais Anykščių rajone.

1996 metais baigė Svėdasų Juozo Tumo – Vaižganto vidurinę mokyklą.

1997 – 2000 metais mokėsi Vilniaus aukštesniojoje pedagogikos mokykloje.

2001 – 2004 metais studijavo Šiaulių universitete, Edukologijos fakultete.

1996 - 1997 ir 2001 - 2008 metais dirbo Svėdasų Juozo Tumo - Vaižganto gimnazijos anglų kalbos mokytoju.

2002 metais pradėjo dirbti Anykščių krašto laikraštyje „Šilelis“ korespondentu, 2006 - 2008 metais buvo šio laikraščio redaktoriumi.

2007 – 2008 metais mokėsi Lietuvos žurnalistikos centre, kur baigė žurnalistikos profesines studijas.

2008 - 2015 metais dirbo naujienų portalo Nyksciai.lt redaktoriumi, buvo radijo stoties„Nykščiai“ laidų vedėju, vedė televizijos laidą „Anykščių balsas“, buvo žurnalo „Nykščiai“ redaktoriumi, UAB „Atvirai“ direktoriumi.

Nuo 2015 metų spalio – naujienų portalo anyksta.lt redaktorius.

 

 DSC 099500

Žurnalistė Sigita Pivorienė

El. paštas sigita.p@anyksta.lt

Tel. (8­381) 58248, mob. (8­623) 71239

Gimė 1986 metais Molėtų rajone

2003 m. baigė Traupio pagrindinę mokyklą

2005 m. baigė Raguvos vidurinę mokyklą

2009 m. baigė Šiaulių universitetą lietuvių filologijos ir ryšių su visuomene bakalauro studijas

2011 m. baigė Vilniaus universitetą ryšių su visuomene magistro studijas

Dirbo UAB „Anykštos redakcija“ žurnaliste, VšĮ „Mūsų girios“ žurnaliste, Žurnalo „Miškai“

žurnaliste.Žurnalistas Vidmantas Šmigelskas
El.paštas vidmantas.s@anyksta.lt
Tel. (8.381) 5-82-46, mob. (8.618) 25835.

Gimė 1971 metais Molėtų rajone.

1978-1989 m. mokėsi Molėtų rajono Balninkų vidurinėje mokykloje.
1992-1996 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame universitete, baigė geografijos studijas.
1999- 2001m. Vilniaus teisės universitete studijavo viešąjį administravimą (magistratūra).
1992-2002 m. dirbo Traupio pagrindinės mokyklos mokytoju.
Nuo 1998 metų -UAB "Anykštos redakcija" žurnalistas, Lietuvos radijo bendradarbis.
2002 m. tapo dr. Juozo Kazicko fondo konkurso žiniasklaidai „Mokykla - informacinei Lietuvai propaguoti" laureatu.
2006 m. tapo Lietuvos žurnalistų sąjungos kūrybinio konkurso „Reformos žmogaus labui" laureatu.

Lietuvos žurnalistų sąjungos narys.

rytis k.jpgProjektų vadovas, žurnalistas
Rytis Kulbokas
El. paštas: rytis.k@anyksta.lt
Tel.(8.381) 5-94-74, mob. (8-679) 14241.

Gimė 1981 metais Anykščių rajone.

2000 m. baigė Troškūnų K.Inčiūros vidurinę mokyklą.

2000 - 2006 m. studijavo Vilniaus Universiteto, Filosofijos fakultete, tapo filosofijos bakalauru.

Nuo 2007 m. - UAB „Anykštos redakcija" žurnalistas.

 

 

 

Žurnalistas Linas Bitvinskas
El.paštas linas.b@anyksta.lt. Tel. mob. (8.675) 47714.


Gimė 1966 m. Raseinių rajone.
1974 -1985 m.mokėsi Raseinių raj. Girkalnio vidurinėje mokykloje.
1987 - 1992 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame universitete lietuvių kalbą.
1992 - 2003 m. dirbo Anykščių J.Biliūno gimnazijos mokytoju.

1996 - 2005 m. - "Anykštos" stilistas - korektorius.
2005 - 2010 m. - UAB "Anykštos redakcija" žurnalistas.

Nuo 2010m. - "Anykštos" stilistas - korektorius.

Lietuvos žurnalistų sąjungos narys.

 

 

 

 

 

 

 

 


Maketuotojas Justas Navašinskas
El paštas aformatas@gmail.com
Tel. (8.381) 5-82-46.

Gimė 1985 metais Anykščiuose.

1993 - 2004 m. mokėsi Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje.
2004-2008 m. studijavo Vilniaus statybos ir dizaino kolegijoje, baigė Grafinio dizaino studijas.

2012 m. baigė Lietuvos Edukologijos universitetą (LEU), dailės specialybę
Nuo 2008 m. - UAB "Anykštos redakcija" maketuotojas.

 


Buhalterė - reklamos skyriaus vedėja Kristina Kirtiklienė
El.paštas reklama@anyksta.lt, kristina.k@anyksta.lt
Tel (8.381) 5-94-58. mob. (8-605) 96555.

Gimė 1978 m. Anykščiuose.
1985 -1996 m. mokėsi Anykščių J. Biliūno vidurinėje mokykloje.
1997 – 2000 m. studijavo Utenos aukštesniojoje verslo mokykloje buhalterinę apskaitą.
2002 - 2003 m. mokėsi Utenos verslo kolegijoje.
Nuo 2007 m. M.Romerio universitete neakivaizdžiai studijuoja finansų ekonomiką.
2000 -2002 m. dirbo UAB "Anykštos redakcija" sekretore.
Nuo 2002 m. - UAB "Anykštos redakcija" buhalterė.