Orai

Džiaugiuosi - dalinuosi

Tado NORKAUS nuotr. - 8.6%
Rūtos VILKIENĖS nuotr. - 2.9%
Eglės TAU nuotr. - 2.9%
Vlado BANIO nuotr. - 57.1%
Linos DAPKIENĖS nuotr. - 25.7%
Karolinos ROMARAITĖS nuotr. - 2.9%

Viso balsų: 35
Balsavimas baigtas. Aktyvus: Balandis 16, 2021

Dienos anekdotas

Vyras įlekia pro duris ir šaukia:
– Žmooonaaa! Greičiau į lovą!
Žmona metė puodus, greitai nusirengė ir lovon. Vyras plumpt į lovą, abiem ant galvų antklodę užmetė ir sako:
– Žiūrėk, kokį laikrodį nusipirkau – tamsoje šviečia!..

Komentaras

Gėda:„skaityti tokius pasiteisinimus, kad kvėpavimo aparatams nėra lėšų. Tai ko iš viso važiuoti į gaisrą, jeigu ugniagesiai neaprūpinti reikiama įranga? Reikia spausti rajono valdžią, tarybos narius, kad biudžete tokiems svarbiems dalykams atsirastų pinigų. Budriuose tai ugniagesiai galėjo privažiuoti prie ežero vandens. O kaip būtų kitose kaimo vietovėse? Priešgaisrinių tvenkinių nuo kolūkmečio nebelikę, visokių balų ir tvenkinių prikasiota, bet jie aptverti tvoromis, be privažiavimų, kai kur net nėra vandens. Kodėl apie tai niekas negalvokja?"

Skaityti komentarus (5)
2012-07-03

Labiau niekina satanistai

Šeštadienį „Anykštos“ rubrikoje „Istorijos atodangos“ muziejininkas Raimondas Guobis pasakojo apie Anykščių kapines. Publikacijoje „Anapus saulės: Anykščių kapinės“ prisimintos senosios Anykščių kapinės, buvusios prie Anykščių koplyčios (dabar - Kamerinių menų centras ir nuo 1985 metų - rajono civilinės metrikacijos skyrius). Šios kapinės uždarytos 1935 metais, o sovietmečiu kapinių teritorija buvo išlyginta buldozeriu, išardyta kapines juosusi akmenų tvora, iškasti grioviai komunikacijoms, o senieji paminklai sumalti į skaldą...
Atgimimo metais Anykščių šviesuomenė daug viešai diskutavo apie tai, kad civilinės metrikacijos skyrius ir jaunavedžių ant kapinių laistomas šampanas visiškai nedera su pagarba Anykščių senosiose kapinėse palaidotų žmonių atminimu ir šią tradiciją, kaip barbarišką, stengėsi pakeisti. Šiame dešimtmetyje po meno renginių Anykščių kamerinių menų centre – koplyčioje vėl dažnai sustatomi stalai su vaišėmis, geriamas alkoholis.
Ar tinka senosiose Anykščių kapinėse ir senojoje koplyčioje vaišintis gėrimais ir linksmintis? Skaityti daugiau...
2012-04-14

Tegul ilsisi senoji tauta...

Įspūdingi Troškūnų žydų kapinių paminklai. Pasakojama, kad žydas, eidamas pro savo tautiečių kapines, vietoj maldos ištardavo žodžius: „Tegul ilsisi senoji tauta“... Žydai yra tauta, kurios didelės, uždaros bendruomenės kelis amžius gyveno šalia lietuvių, savo gyvensena stebindami, kartais papiktindami. Juos stebėdami galėjome išsiugdyti pakantumą ir šio to pasimokyti. Juk ir dabar mes būtumėm kitokie, jei iki šiol gyvuotų taip tragiškai vokietmetyje sunaikinta Lietuvos žydų bendruomenė. Skaityti daugiau...
2012-03-24

„Verkite, Dievo angelai šventieji...“

Troškūnų krašto partizanų panteonas. Lyumoje visu grožiu stūkso nedidelis, bet savo istorija turtingas Troškūnų miestas. Barokinė bažnyčia su didingomis kolonomis, septyniais altoriais, daugybe linksmų, susimąsčiusių ir nuliūdusių, bei, kaip toje gavėnios giesmėje, gailiai verkiančių angelų. Palaidojimams skirtame rūsyje kapaviečių neišliko, šventoriuje paminklais pažymėti vos keli kunigų kapai, o senosios, dar XVIII amžiuje įsteigtos kapinės miesto pakraštyje, jaukiai pasipuošusios senmedžiais ir įdomiais paminklais. Skaityti daugiau...
2012-03-20

„Nuo maro, bado, ugnies ir karo...“

Kapinių koplyčioje Visų Šventųjų šventės vakarą aukojamos šv.Mišios už mirusius. Senoje bažnytinėje giesmėje tikintys Viešpatį maldauja gelbėti nuo nelaimių, kaip baisiausią lemtį pirmiausia paminėdami marą, kuris šimtmečius negailestingu mirties dalgiu šienavo ištisus kaimus. Tą baisią ligą primena Svėdasų kapinėse stūksantis baltas bokštas – paminklas maro aukoms. Skaityti daugiau...
2012-03-20

Anapus saulės: Anykščių kapinės

Vyskupo tėvų vertas Teklės ir Jono Baranauskų kapas. Gimimas ir mirtis – svarbiausieji žmogaus gyvenimo atskaitos taškai. Gyvieji ilgisi ir gaili pernelyg anksti į Anapilį iškeliavusių, nuolankia susitaikymo malda palydi ten senolius. Dažnam didžių skausmų, nuliūdimo valandomis didžiausias nusiraminimas ir, pasak Antano Baranausko, „širdies patieka“ yra ant šaltųjų kapelių... Priartėjęs prie pusamžio suvoki, kad didžioji dalis Tavo atminties pasaulio jau tenai, Amžinajame mieste. Skaityti daugiau...