Ar dažnai lankotės kavinėse?

Dienos anekdotas

Rinkimų diena - tai vienintelė diena, kai vyrai ir moterys visur naudojasi bendra kabina.

Komentaras

Šventės dalyvis: „Kiekvienų metų Obuolinių švenčių vinis - kažkokia nauja idėja, kaip šiemet iš obuolių sudėliotas žodis "ANYKŠČIAI". Kaip ir ankstesniais metais - obuolių kilimai, vaišių stalas prie Šventosios, obuolienės virimas. Tai ir viskas, kas traukia į šventę. O visa kita - tas pats ir nusibodę: ypač daug laiko užimantis nuobodus žemdirbių apdovanojimas, brangi mugė, kurioje amatininkai jau nežino kiek plėšti (pvz. už gruzinišką duoną, paprastai tariant blyną - net 5 Eur), besikartojančios seniūnijų kompozicijos iš rudens derliaus, tie patys saviveiklininkų pasirodymai, iki skausmo žinomos ir girdėtos Edmundo Kučinsko dainos (nors gerai, kad orgaizatoriai nepasikvietė kokios nors "Skylės"). Tiesa, savo klausytojus atlikėjas mėgino užvesti kalbomis apie savo žydrą kostiumą, gėjus ir Gražulį, bet, kaip mėgo dažnai kartoti žodį "kolektyvas" dainininkas, žiūrovai tik abejingai klausėsi žinomų dainų, palydimų vėjo šuorais ir lietumi. Savivaldybės kultūros skyriui reikėtų pagalvoti, kaip paįvairinti šventės formatą, nes žmonės jau nori kažko naujo."

Skaityti komentarus (9)
2018-09-20

Palaimintojo Teofiliaus garbei – nauja atminties vieta (5)

Skiemonyse, kur tikrai nesiruošia lankytis viešnagę Lietuvoje suplanavęs Popiežius Pranciškus, jo vizito išvakarėse ir būtent jam atminti buvo tyliai pabaigti darbai, praturtinantys šio krašto istoriją.

Skaityti daugiau...
2018-09-18

Skauda širdį dėl kryžiaus... (13)

Bent kartą per metus į „Anykštos“ redakciją paskambina kryžiumi prie senųjų Anykščių kapinių susirūpinęs skaitytojas.

Skaityti daugiau...
2018-09-12

Briedžio pėdsakai baigiasi Sliepšiškyje (12)


Praėjusį sekmadienį Svėdasuose buvo prisiminti šio krašto bei visos Aukštaitijos, o kartu ir Lietuvos partizanai. Aplankyti kapai, pašventintas paminklas žuvusiems, melstasi, kalbėta, dainuota, bibliotekos galerijoje atverta Donato Vasiliausko - Inio tapybos paroda – realistiniai paveikslai partizaninių kovų tema, žygiuota partizanų takais, prisiminti 1948 - ųjų metų įvykiai bei tuomet, prieš 70 metų, žuvęs Žalgirio būrio vadas Povilas Baronas-Briedis.

Skaityti daugiau...
2018-09-04

Tėvynę mylintys žmonės vėl rinkosi Trakiniuose (5)

Pirmąjį rugsėjo šeštadienį Trakiniuose (Kurklių sen.) vyko partizanų pagerbimo renginys „Trakinių partizanai 2018“. Jis prasidėjo šūvių salvėmis, skirtomis pagerbti 1945-ųjų vasarą kritusius Trakinių partizanus, o baigėsi vakaro koncertu.

Jau keliolikti metai istorikų, mokslo daktarų Norberto Černiausko ir Mindaugo Nefo pirmąjį rugsėjo šeštadienį organizuojamas partizanų pagerbimas - netradicinis, be graudulingų kalbų, o su humoru ir muzika. Beje, dr.N.Černiauskas auditorijai sakė, jog jis kiekvienais metais pagalvoja, kad šis renginys bus paskutinis, bet pailsi nuo organizacinių rūpesčių ir vėl sako: „Darom“.

Skaityti daugiau...
2018-08-28

Senojo malūnininko pasakas prisiminus (6)

Štai čia buvo didžioji malūno užtvanka.

Šventoji ištvinusi tądien buvo kaip niekad, ten, kur buvusi užtvanka, upės tėkmė teškėjo vilnių purslais, vertėsi sūkuriais, nuolat kliudydama dugne gulinčius sunykusio mūro akmenis.
Malūno vietoje – jau kelis dešimtmečius stūkso nemenka vila, kurią pastatė dar sovietmetyje - buvo poilsio bei pokylių namai įvairių organizacijų darbuotojams bei bičiuliams.
Lietuvai tapus nepriklausoma ją įsigijo garsus krepšininkas Šarūnas Marčiulionis, tačiau, matyt, nepuoselėdamas čia ateities planų, po kurio laiko pardavė.
Metams, kaip ir tai vilnijančiai upei be perstojo bėgant, namo savininkai keitėsi dar kelis kartus. Nieko nėra amžino, tik Šventoji bėga ir bėga tolyn, tarsi amžina būtų...
Malūnininko sūnui Petrui Jasiūnui dabar jau nėra didelio skirtumo, kas ten būna, kam ta jo tėvo Jono puoselėta vieta priklauso – jam gyventi netrukdo.

Skaityti daugiau...
2018-08-25

Trakinių „partizano“ taikiklyje – socialinis teisingumas (4)

Istorikas dr. Norbertas Černiauskas abejoja, ar lietuvius šiuo metu būtų galima pavadinti išskirtinai darbščia tauta.

Ilgą laiką laisvės kovų, o ypač pokario partizanų istorija besidomintis sąjūdžio „Trakinių partizanai“ kūrėjas dr. Norbertas Černiauskas mokslų daktaro aprobacijos tema pasirinko bedarbystės problemą ir socialinį teisingumą tarpukariu. Tad noriai sutiko pasikalbėti apie „smetoninės“ Lietuvos socialinį pasaulį, problemas, jų sprendimą ir kitas įdomybes.

Skaityti daugiau...
2018-08-25

Vienas Anykščių krašto partizanų vadų – Antanas Jagėla - Ąžuolas

Antanas Jagėla-Ąžuolas vadovavo partizanų kuopai.

Ketvirtadienį, rugpjūčio 23- iąją, sukako 79- eri metai nuo Molotovo – Ribentropo pakto pasirašymo. Paktu nacistinė Vokietija ir bolševikinė Sovietų Sąjunga pasidalino Europą į įtakos sferas, sukėlė Antrąjį pasaulinį karą, nulėmė mūsų šalies okupaciją.
Profesorius Povilas Gaidelis parengė leidinį „Šimtas širdžių – ant Tėvynės laisvės kovų aukuro“, kuriame pateikta 100 iškiliausių partizaninio karo vadų biografijų, kovų epizodų, liudininkų atsiminimų, dienoraščių ištraukos, paskutinės kalbos okupantų „teismuose“. Leidinys apima 1919-1986 m. laikotarpį.
Leidinyje, kuriam išleisti profesorius ieško finansavimo, yra vietos ir Anykščių krašto partizanams. Vienas jų – Antanas Jagėla – Ąžuolas.
Pateikiame profesoriaus P.Gaidelio paruoštą ištrauką iš leidinio.

Skaityti daugiau...
2018-08-21

Patiko ir pritarė bei palaikė

Kavarsko gyventojų pasveikinimas Lietuvos tarybai, surašytas 1918 m. rudenį. Nuotr. iš albumo

Kuomet Lietuva 1918 m. Vasario 16 - ąją paskelbė nepriklausomybę, tai tebuvo deklaracija. Valstybės dar nebuvo ir tikrasis jos kūrimo darbas prasidėjo tik vokiečių kariuomenei iš šalies pasitraukus. Tai atsitiko lapkričio mėnesį, ir tuomet bei dar anksčiau iš daugelio Lietuvos vietovių buvo siunčiami Vilniuje besikuriančiai vyriausybei raštai, kuriais buvo palaikoma naujosios Lietuvos idėja. Tai buvo tarsi savotiškos mūsų laikų laiškas kompiuteriniuose pasauliuose.

Skaityti daugiau...
2018-08-21

„Keptuvių medžio“ pavėsyje (1)

„Keptuvių medžiu“ tapo sena nudžiūvusi slyva.

Išskirtinai gražioje vietoje, prie Rubikių ežero esančiame Mačionių kaime (Skiemonių sen.) daug gražių ir netgi originalių sodybų. Viena jų pagrindine gatve važiuojančius priverčia sulėtinti greitį, ar net sustoti, paženklinta vėjyje keptuves siūbuojančiu medžiu. Joje gyvena buvusi tremtinė, medikė nuostabios sodybos šeimininkė Dalia Ona Šiukščiuvienė. Beje, sodyboje ant grakštaus stiebo plevėsuoja trispalvė, tarsi primindama, kad čia gyvena tikri grožį puoselėjantys Lietuvos patriotai.

Skaityti daugiau...
2018-08-19

Pašventupių žmonės girdi, ką kalba erdvė ir laikas (1)

Butėniečiai savosios šventės proga susitiko ant istoriškai brangios, amžių atmintį saugančios smilčių kalvos -  kaimo kapinaitėse.

Praėjusį šeštadienį dviejų kaimyninių Šventosios pakrančių kaimai - Butėnų ir Jononių - šventė. Iki pietų paminėta ,,Butėnų diena”, o vėlyvą popietę jau kitame, kairiajame, Šventosios krante, Jononių kaime, vyko tradiciniai Šv. Lauryno atlaidai.

Skaityti daugiau...