Ar leisit sulą?

Dienos anekdotas

Mokytoja klausia Petriuko:
– Pasakyk priešingą sakinį: „Vaikai tamsoje daro klaidas“.
Petriukas:
– Klaidos tamsoje daro vaikus.

Komentaras

Poezijos šventei !!! :)

VELNIO NUOTAKA
Pažiūrėk, tu pažiūrėk,
Kaip man linksma, kas ten daros..
Pažiūrėk, rodos vėl,
Brangs šiluma...

Pažiūrėk, po velnių,
Kiek pristatėm katilinių!
Bet ir vėl mums pypec -
Brangs šiluma !

Geria alų vyrai,
Pilnas miestas ant Nefo ūžia,
Rengias duot į liulę,
Linksma žiūrėt...

Spjaudos anykštėnai,
Šilumos vėl kainos kyla!
Pyksta trypia vyrai!
Kam snukin dėt ?!

Dieve apsergėk, mušti nereikia
Dėl tų konservų ir taip jau daug nervų…
Nors ir gali tu sau leisti tai vaike,
Tad, jeigu “kalsi”, tau Dievas atleis.

Kam kreivint snukį, geriau pasimelstum
Pats gi juos, durniau, valdžion išrinkai!

Skaityti komentarus (3)
2018-03-18

Antano Baranausko giesmės nemirtingos

1989 - aisias, bundant tautai, iš karto susirūpinta lietuvių kalbos likimu. Vasario mėnesį Anykščiuose vykusioje lietuvių kalbos dienoje prisiminti lietuvių raštijos pradininkai, skaityti jų kūriniai, moksliniai pranešimai, giedotos A. Baranausko giesmės.

Skaityti daugiau...
2018-03-11

KGB šmėkla sekė visą sovietmetį (3)

Šiomis dienomis 80-metį šventė Naujuosiuose Elmininkuose gyvenantis tremtinys, buvęs perspektyvus krepšininkas, Romualdas Katkevičius, kurį Sergejus Jovaiša vadina savo mokytoju.
Lietuvos moksleivių rinktinės narys R.Katkevičius 1957-aisais iš paskutinės- vienuoliktos - klasės suolo iškeliavo ne į Kūno kultūros institutą, o į Mordovijos lagerį. Už Lietuvos vėliavos iškėlimą Joniškėlio (Pasvalio raj.) centre augusiame ąžuole R.Katkevičius buvo nuteistas tik metams lagerio, tačiau KGB iš savo akiračio jo nebepaleido iki pat Nepriklausomybės.

Skaityti daugiau...
2018-03-10

Žengte marš į rinkos ekonomiką... tuščiom parduotuvių lentynom!

Gimusieji prieš keletą dešimtmečių jau neįsivaizduoja parduotuvių, kurių lentynos būtų tuščios, o vyresni jau primiršo, kad baldui ar buities prietaisui įsigyti, o perestrojkos metais - ir degtinės buteliui, reikėta pasirūpinti talonu, kurį ne taip paprasta buvo gauti.

Skaityti daugiau...
2018-03-03

Buvusioje Šaulių ramovėje – Lenino šmėkla (6)

Tarpukariu dabartinės Anykščių muzikos mokyklos bei Kūrybos ir dailės mokyklos pastato vietoje buvusi Šaulių ramovė. Seni anykštėnai mena pokariu pastate buvus kino salę, o pagyvenę – TSKP Anykščių rajono komitetą, kurio kabinetuose buvo „prausiami“ kolūkių pirmininkai, įmonių vadovai ir, savaime suprantama, buvę „Anykštos“ pirmtako „Kolektyvinio darbo“ redaktoriai, nes šiame tarybinės architektūros pastate viešpatavo Anykščių rajono „protas, garbė ir sąžinė“. Pirmaisiais atgimimo metais drąsesni anykštėnai iš karto siūlė pastatą atiduoti vaikams, tačiau 1990- aisiais šešiuose jo kabinetuose dar viešpatavo atsiskyrusios nuo TSKP Lietuvos komunistai ir komjaunuoliai, pavasarį spėję pasikeisti partinius dokumentus į lietuviškus.

Skaityti daugiau...
2018-02-28

Domėjosi rinkimais ir mokė demokratijos (5)

1990 – ųjų pradžioje vyko rinkiminės kampanijos į Lietuvos TSR Aukščiausiąją tarybą bei Anykščių rajono Tarybą. Atgimstančią Lietuvą, o ir Anykščių rajoną, lankė nemažai svečių iš užsienio, jie iš autoritarizmo žengiančius anykštėnus mokė politikos pradžiamokslio, pasakojo apie demokratiškus rinkimus, kai kandidatuojantysis nebūtinai galėjo būti išrinktas. 

Skaityti daugiau...
2018-02-24

Kas sieja Vasario 16-osios signatarą Petrą Klimą ir Kunigiškius? (1)

Minėdami Lietuvos valstybės atkūrimo šimtąsias metines, su ypatinga pagarba prisimename tautiečius, pasirašiusius garsųjį 1918 metų Vasario 16-osios Aktą. Anykštėnai gerai žino iš Užunvėžių kaimo kilusį signatarą Steponą Kairį (1879-1964).
Tačiau mažai kas girdėjo, kad kitas Vasario 16-osios Akto signataras Petras Klimas (1891-1969) yra taip pat susijęs su Anykščių rajonu. Jis buvo vedęs rašytojo Juozo Tumo - Vaižganto sesers dukterį Bronislavą Mėginaitę.

Skaityti daugiau...
2018-02-20

„Suneštinis“ atgaivino senąjį restoraną „Puntukas“ (15)

Vasario 16-ąją, Anykščiuose Lietuvos šimtmečio proga vienam vakarui atgimė senasis Anykščių restoranas „Puntukas“. Anykščių Naujų vėjų bei Jurzdiko bendruomenės anykštėnus ir miesto svečius pakvietė į renginį, kurį pavadino „Suneštinis“.

Skaityti daugiau...
2018-02-16

Pirmoji Užgavėnių šventė

1989 – ųjų vasario septintąją smagiai nusiteikę anykštėnai šventė Užgavėnes.

Skaityti daugiau...
2018-02-14

Svėdasietiškas Vytis  (1)

Kuomet Vilniuje protingi ir nelabai žmonės nesutaria, ką gi pastatyti svarbiausioje sostinėje Lukiškių aikštėje, kuomet raitelio skulptūrai gresia pavojus, kuomet nepriklausomos Lietuvos įvaizdį nori sugrūsti po žeme - į bunkerį, žiniasklaida trimituoja apie Vyčio vaizdiniais artėjantį Šimtmetį jau suskubusius įamžinti piliečius.

Skaityti daugiau...