Orai

Kas turėtų tapti populiariausia 2021-ųjų metų Anykščių slaugytoja?

Dienos anekdotas

– Nustok man rodyti liežuvį, nes susirgsi!
– Kuo galiu susirgti rodydamas liežuvį?
– Žandikaulio ir nosies lūžiu bei hematomomis po abiem akim!

Komentaras

Taigi:„Gyvename laikais, kai protingi žmonės laikomi kvailiais, kvailiai laikomi protingais, sveiki žmonės laikomi ligoniais, ligoniai laikomi sveikais. Turi būtinai sirgti, į oganizmą leistis nuodus, po 2-3 dozes į metus, tik tada būsi laikomas sveiku. O tas žmogus, kuris turi gerą imuninę sistemą, daug metų nesirgo peršalimo ligomis, laikomas ligoniu ir pavojingu, nes jis nenori dalyvauti eksperimentinių vakcinų išbandyme, klauso specialistų, kurie daug metų tiria koronavirusus ir perspėja, jog vakcinos yra rizika žmogaus imuninei sistemai ir jokios naudos, nes pasiskiepiję taip pat bus viruso nešiotojai ir taip pat sirgs, todėl jie niekuo nesiskirs nuo nepasiskiepijusių, todėl privalės elgtis taip pat.
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymą vertinu kaip fašizmą. Įdomu tik ar į valdžią išrinkti yra visiškai kvaili, jog nesuvokia, kad tokie siūlymai yra nusikalstami, pažeidžia ne tik Lietuvos Respublikos Konstitucijos straipsnius, bet ir tarptautinės teisės dokumentus, Europos Tarybos rezoliuciją, ar yra tokie tikri, kad jų šeimininkas yra galingas ir toks bus visada, todėl už tai ateityje jiems nereikės atsakyti. Pritariantiems fašizmui, reikėtų nors kažkiek įjungti savo smegenis, ir pagavoti, kad po vieno idiotizmo gali sekti kitas idiotizmas, kuris gali ir juos skaudžiai paliesti.
Lietuvą seniai valdo ne protas, išmintis, dirbantis dėl valstybės ir jos gyventojų, bet gudrumas, savanaudiškumas, kai dirbama dėl savęs, partinių gaujų ir narių naudos. Toks yra rinkėjų pasirinkimas. Ypač tai gerai matoma šioje kadencijoje. Uždarius Ekonomikos ir inovacijų ministeriją, ir net visą Vyriausybę, niekas jų nepasigestų, galbūt net nauda būtų – būtų sutaupyta daug milijonų."

Skaityti komentarus (4)
2018-04-26

Tęsia kaimo istoriją

Retas toks nedidelis kaimas kaip Klevėnai (Anykščių sen.) galėtų pasigirti tokia gausa iš čia į plačius gyvenimo vandenis išplaukusių žmonių: pedagogas rašytojas Rapolas Šaltenis, miškininkas Juozas Karvelis, mokslininkas gydytojas Bronislavas Kisielius, dailininkas Arvydas Šaltenis, garsus praeito amžiaus kraštotyrininkas Antanas Pakalnis ir net revoliucionierius, kaime 1905 metais mitingą surengęs Rapolas Rasikas ir šį bei tą apie juos ir kaimą galintis papasakoti kaimo senbuvis kraštotyrininkas ir literatas Bronius Karvelis, kuriam balandžio 30 – ąją sukanka 84 – eri, metai.

 

Skaityti daugiau...
2018-04-21

Europos miške jau ir grybauti galima

2003 – iųjų balandžio 22 – ąją Anykščių urėdija organizavo talką Mickūnų girininkijoje, taip vadinamoje Tylos palaukėje, sodinti Europos mišką. Talkininkų, deja, susirinko vos dvylika, antai iš Anykščių rajono savivaldybės, kurioje dirbo apie 200 darbuotojų, miško sodinti atvyko vos trys valdininkai.

Skaityti daugiau...
2018-04-17

„Anykščių pavasaris“ išblėso (1)

1964 – aisiais įkurto sportinių šokių kolektyvo „Verpetas“ vadovai Stanislava Bilevičienė ir Juozas Pratkelis 2006 – ųjų balandžio 22 - ąją organizavo tradicinį, kasmet Anykščių kultūros centre vykusį Utenos zonos festivalį „Anykščių pavasaris - 2006“, kuriame dalyvavo 7 šokių kolektyvai, festivalyje šoko 170 šokėjų. Beje, tuo metu Anykščiuose gyvavo dar vienas sportinių šokių kolektyvas - „Saltus“.

Skaityti daugiau...
2018-04-14

Griūva šimtametė išnykusios Girelės sentikių bendruomenės cerkvė (8)

Beveik išnykusiame Girelės kaime (2,5 km. nuo Kavarsko, Anykščių raj.) stovi yranti, nesaugoma ir neremontuojama sentikių cerkvė, skaičiuojanti 100-uosius tarnystės metus.
Ar tikrai niekam neberūpi išsaugoti, restauruoti šiuos maldos namus? Nebeliko vietinės Girelės sentikių parapijos, bet ar nieko nebegali padaryti net Sentikių bažnyčios Aukščiausioji taryba? O ką sako Anykščių rajono savivaldybės darbuotojai, atsakingi už panašius architektūros statinius?

Skaityti daugiau...
2018-04-11

Amžinybėn iškeliavo muzikologas, choro dirigentų ugdytojas, prof. A. J. Greimo paveldo populiarintojas

Balandžio 7-ąją žiniasklaida visuomenei pranešė skaudžią žinią apie muzikos teoretiko, pedagogo, choro dirigento, muzikologo, semiotikos mokslo pradininko prof. Algirdo Juliaus Greimo paveldo saugotojo ir populiarintojo humanitarinių mokslų (muzikologija) daktaro profesoriaus Karolio Rimtauto Kašponio mirtį.  Šių metų vasarą jam būtų sukakę 85-eri.

 Ilgus dešimtmečius  paskyrusio menui ir mokslui, visuomeninei veiklai prof. K. R. Kašponio prasmingo gyvenimo kelias yra susijęs ir su Anykščių kraštu. Profesorius buvo pirmasis, visuomenei viešai paskelbęs iki tol dar buvusį nežinomą faktą, kad pirmoji žymiojo semiotiko prof. Algirdo Juliaus Greimo  gyvenamoji vieta Lietuvoje buvo būtent Kunigiškių kaimas Anykščių krašte.

Skaityti daugiau...
2018-04-10

Ir prieš mešką reikia apsimesti dideliu...

Penktadienį Anykščių S. ir L. Didžiulių bibliotekoje ,,Misija Sibiras 2017“ dalyvis, anykštėnas Dovydas Žiogas auditorijai pasakojo apie pernykštę vasaros ekspediciją į Sibirą.

Skaityti daugiau...
2018-04-09

Seniausias miesto pastatas atgims (10)

Beveik miesto centre, ant Šventosios upės kranto, stovintis išskirtinis, seniausias miesto statinys - Okuličiūtės dvarelis su kolonomis - mena dvarininkus reformatus, 1863 – ųjų metų sukilėlius. Turbūt nerasi anykštėno, nebuvusio šiame pastate, nes jame daugiau kaip šešis dešimtmečius veikė biblioteka. Jai išsikrausčius,čia nevyko beveik nieko, išskyrus keletą reprezentacinių parodų, šaltas pastatas tapo nenaudojamas, tačiau dar šiemet jis atgis naujam, su kultūra, menais susijusiam gyvenimui. Šiuo metu jį už Europos Sąjungos ir Anykščių rajono savivaldybės lėšas rekonstruoja patirtį tokiuose darbuose turinti Alytuje registruota statybos bendrovė „Kortas“. Pastato rekonstrukcija kainuos 122 tūkst. 587 eurus.
Dvarelis iki šiol dvelkia paslaptimis ir vilioja istorikus. Neoklasicizmo stiliaus rūmai, pastatyti XIX amžiaus pirmoje pusėje, buvo dvarininkų, prijaučiančių reformacijai, susibūrimo vieta. Pati dvaro savininkė bajoraitė Okuličiūtė iki šių dienų išliko mįslinga ir paslaptinga asmenybė. Man nepavyko rasti duomenų nei apie jos kilmę, artimuosius, likimą.

Skaityti daugiau...
2018-04-07

Šią kelionę aš tiesiog išjaučiau... (2)

Vasario pradžioje svėdasiškė Jūratė Gliaudelytė iškeliavo. Ne todėl, kad apie kelionę svajojo, planavo, o tik todėl, kad ją išjautė, kad ji išaugo lūkesčiuose, svajose, pažinimo kelyje kaip neišvengiamybė. Šį kartą į Peru...

Skaityti daugiau...
2018-04-03

Nauja bažnyčia Svėdasuose taip ir nebuvo pastatyta... (8)

Prieš keletą metų svėdasiškiai paminėjo savosios bažnyčios 220 metų jubiliejų.
Tačiau istoriniai šaltiniai liudija, jog katalikų bažnyčios Svėdasuose būta jau XVI amžiaus pradžioje. Būtent 1522 metais Svėdasų bažnyčia paminėta Vilniaus vyskupijos prelato Jono Albino akte. Vėliau katalikų bažnyčia buvo perduota reformatams, nes Svėdasų dvaras ilgą laiką priklausė grafams Radviloms, kurie slopino katalikybę. Spėjama, kad miestelio viduryje katalikai buvo pasistatę nedidelę bažnytėlę, tačiau apie tai nėra išlikusių jokių rašytinių dokumentų. Žinoma tiktai, kad 1575 metais didiko Kristupo Mikalojaus Radvilos fundacija buvo pastatyta medinė kalvinų bažnyčia.

Skaityti daugiau...
2018-04-01

Troškūnų kunigo Antano Pauliuko Velykos XXa. pradžioje

Sutinkant šv. Kalėdų šventes skaitėme smagius Troškūnų klebono Antano Pauliuko atsiminimus apie jo išgyventas Kristaus gimimo šventes. Dabar, didžiosios Prisikėlimo šventės išvakarėse paskaitykime, ką veikė, ką girdėjo, ką patyrė, apie ką mąstė šv. Velykų laike kiekvienos dienos įspūdžius kruopščiai dienoraštyje užrašinėjęs dvasininkas.

Skaityti daugiau...