Orai

Džiaugiuosi - dalinuosi

Dienos anekdotas

– Ką reikia daryti, kad greičiau atvėstų karšta arbata?
– Būtina prisėsti prie interneto. Viena kita valandžiukė, ir arbata bus šalta.

Komentaras

Istorija:„Istorija primena, kad be trijų narių ir partijos negali įkurti, o ką jau kalbėti su dvarelio rezidecija. Gėda Anykščių dvaro su 25 palivarkais dvarininkui tik dvi guvernantes turėti..."

Komentuoti

Balsavimas pasibaigęs


Statistika:

Redaktorės skiltį
Balsai: 15
23.4%  
"Lietuva kitataučio akimis, arba laimę atrado mišrioje santuokoje"
Balsai: 6
9.4%  
Simonos Stražinskaitės "be diktofono"
Balsai: 2
3.1%  
"Skausmingi koalicijų gimdymai"
Balsai: 5
7.8%  
"Viena iš sekamiausių socialiniuose tinkluose anykštėnių šlovės nesivaiko"
Balsai: 1
1.6%  
"Pasakojimas apie kryždirbius Mykolą ir jo anūką Jurgį"
Balsai: 4
6.3%  
"Aukštaičiai norėjo būti kuo arčiau dangaus"
Balsai: 2
3.1%  
"Vaižganto metų renginių kaleidoskopas"
Balsai: 0
0%  
"Vaižgantas garsino Birštoną ir kvietė "birštonuotis"
Balsai: 1
1.6%  
"Vytautinė bažnyčia ir Juozas Tumas-Vaižgantas"
Balsai: 2
3.1%  
"Ferdinandas Jakšys:"Neišreikši atsakomybės be džiaugsmo"
Balsai: 3
4.7%  
"Rašytojų gimtinės - kultūros upės ištakų šaltinis"
Balsai: 1
1.6%  
"Vilnietės atrado Anykščius"
Balsai: 4
6.3%  
"Alantos akiračiai"
Balsai: 3
4.7%  
"Kaip aš parvesiu namo/Savo ilgesį dulkių ir dilgės spalvos?"
Balsai: 6
9.4%  
"13 klausimų Sauliui Jauneikai"
Balsai: 5
7.8%  
Trumpas žinias, pliusus ir minusus
Balsai: 4
6.3%  

Balsų kiekis:   64