Orai

Ar per karantiną jūsų išlaidos sumažėjo?

Dienos anekdotas

Pirkau kojų tepalą „Arkliška galia“, pasitepiau, tai dvi dienas niekaip negalėjau namo patekti – vis prašuoliuodavau...

Komentaras

To dar nebuvo:„...didžioji dalis šio projekto lėšų bus skirta Sodų gatvėje esančio vandens telkinio, kuriame aptikta nykstančios rūšies varlė, sutvarkymui. Dėl varlės nieko negaila. Reikia kurti prie tvenkinio laužus, kad toji nesušaltų. Ir šert ją reikia, tik kuris nusimano kuo? Važiuos turistai iš viso svieto varlės žiūrėti."

Skaityti komentarus (3)
Šią savaitę Anykščių rajono vadovai ir savivaldybės administracijos atsakingi pareigūnai toliau tęsė savo darbinius vizitus po seniūnijas. Pirmadienį, balandžio 7-ąją, rajono meras Sigutis Obelevičius, vicemeras Donatas Krikštaponis, mero patarėjas Virgilijus Aloyzas Milaknis, savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas Antanas Katliorius, Socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotoja Aušra Baltrūnienė ir šių eilučių autorius- rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus specialistas ryšiams su visuomene- lankėsi Svėdasų seniūnijoje. Seniūnas Valentinas Neniškis šiam vizitui paruošė plačią programą, tad buvo aplankyta nemažai objektų, netrūko įdomių susitikimų, dalykiškų pokalbių.Šią savaitę Anykščių rajono vadovai ir
savivaldybės administracijos atsakingi pareigūnai toliau tęsė savo darbinius
vizitus po seniūnijas. Pirmadienį, balandžio 7-ąją, rajono meras Sigutis
Obelevičius, vicemeras Donatas Krikštaponis, mero patarėjas Virgilijus Aloyzas
Milaknis, savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas Antanas Katliorius,
Socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotoja Aušra Baltrūnienė ir šių
eilučių autorius- rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus
specialistas ryšiams su visuomene- lankėsi Svėdasų seniūnijoje. Seniūnas
Valentinas Neniškis šiam vizitui paruošė plačią programą, tad buvo aplankyta
nemažai objektų, netrūko įdomių susitikimų, dalykiškų pokalbių.


Medienos perdirbimo įmonėje

Rajono atstovai, lydimi Svėdasų seniūnijos seniūno Valentino Neniškio,
pirmiausia užsuko į Kunigiškių kaime veikiančią medienos perdirbimo įmonę –
sėkmingai gyvuojančią UAB “Kerokšlis”, kur juos sutiko meistras Kazimieras
Senvaitis, papasakojęs apie bendrovės veiklą. Šioje įmonėje gaminamos lentelės
padėklams, kurios perkamos užsienio šalyse.Tačiau tokių įmonių yra daug, konkurencija
labai didelė, tad užsiimti smulkia gamyba darosi net nuostolinga. Tas lentelių pjovimas- ne pagrindinė įmonės
veikla. UAB “Kerokšlis” jau kuris laikas užsiima įvairaus miško supirkimu, medienos pardavimu,
kas duoda didžiausią pelną. Pasak meistro, anksčiau medienos perdirbimo įmonėje
net dviem pamainom dirbo pulkelis
žmonių, dabar triūsia tik keturi žmonės. Norint medienos perdirbimo įmonę
išplėsti- reikia didelių investicijų, kvalifikuotų darbuotojų. Dar kažin ar


tos investicijos atsipirktų, juk įvairių
medienos gaminių rinka perpildyta…sėkmingą verslo vystymą, darbo
vietų kūrimą kaimo vietovėje rajono meras Sigutis Obelevičius Padėką įteikė UAB
“Kerokšlis” vadovui Vytautui Dateniui. Taip pat padėkota ir už šio verslininko
pastangas remti kultūrą, labdaringą
veiklą. Tiesa, meras Padėką V.Dateniui įteikė jau Vaitkūnų kaimo klube, kur
vyko rajono vadovų susitikimas su visuomene.
Klube atsiras krosnis, tualetas,
o kaime- benduomenė
Prieš susitikimą Vaitkūnuose buvo apžiūrėtas
didžiulis triaukštis pastatas, kuriame nūnai tebeveikia tik kultūros namai ir
neseniai atkelta iš Kunigiškių kaimo biblioteka. Didžioji pastato dalis
nenaudojama, buvusio kolūkio kontoros kabinetuose nuo drėgmės atšokęs parketas,
nukritusios lubos, vaizdas gana liūdnokas. Pastatas apšiuręs ir iš lauko,
pajuodusios nuo drėgmės vestibiulio sienos.Seniai remonto nematė ir kultūros
namai, populiariai dabar vadinami kaimo klubu.


Pradėdamas susitikimą su Vaitkūnų ir
Kunigiškių kaimų gyventojais, meras pažymėjo, kad tikrai nėra jauku susirinkti tokiuose nejaukiuose,
apleistuose pastatuose, tačiau Anykščių rajone, deja, tokių objektų yra daug.
Tačiau jis pabrėžė, kad naujoji rajono valdžia stengiasi daugiau lėšų nukreipti
ir į kaimo vietoves, siekiant mažinti atskirtį tarp miesto ir kaimo. Buvo
pateikti konkretūs skaičiai, kurie akivaizdžiai įrodė, kad Svėdasų seniūnijos
infrastruktūros gerinimui šiems metams iš rajono biudžeto skirta žymiai daugiau
lėšų, negu buvo skirta praėjusiais metais. Pasak Sigučio Obelevičiaus, nuolat
rūpinamasi, kad rajono gyventojai gertų švarų, kokybišką vandenį, kad neliktų
neapšviestų gyvenviečių, kad gerėtų keliai. Nepaliekami be dėmesio ir kultūros
namai- tiesiog gėda, kad juose nėra normalių tualetų, labai reikalingas
apšildymas. Tą mintį pratęsė ir vicemeras Donatas Krikštaponis.Jis prisiminė
dar kolūkinius metus, kuomet Vaitkūnų kultūros namai buvo labai gražūs,
tvarkingi, jaukūs. “Dabar, kai po kokių dvidešimties metų čia vėl įėjau-
tiesiog pasibaisėjau”,- kalbėjo vicemeras. Pasak jo, norint viską čia
suremontuoti, sutvarkyti, prireiktų kokių 3 mln.lit
ų. O rajone tokių kultūros namų, kuriems
reikalingas remontas, yra daug. Tačiau kai ką minimaliai galima padaryti ir
Vaitkūnuose. „Ir partiniuose įsipareigojimuose, ir Tarybos posėdžiuose esame
pažadėję rajono kultūros namuose pastatyti krosneles ir įrengti tualetus.
Ieškosime galimybių, kad Vaitkūnų kultūros namuose tai irgi būtų padaryta.“ Ir
meras, ir vicemeras, ir seniūnas apgailestavo, kad tokios stambios gyvenvietės
žmonės nesusibūrę į bendruomenę.O juk bendruomenes finansiškai remia savivaldybė, yra visos galimybės gauti
finansavimą per įvairius projektus.“Niekas neateis ir pinigų nepasiūlys, jeigu
nebus iniciatyvos „iš apačios“, jeigu nebus bendruomenių“,- kalbėjo meras,
pateikdamas konkrečius pavyzdžius kaip sėkmingai gyvuoja rajone kai kurios
bendruomenės. Rajono vadovai pasiūlė pasinaudoti šiuo susirinkimu, nieko
nebelaukti, rimtai pagalvoti apie
bendruomenės kūrimą ir tuoj pat išsirinkti veiklų vadovą, kuris galėtų aplink
save burti ir kitus vaitkūniečius. Taip
ir buvo padaryta...


Susirinkimo dalyviai pasinaudojo ne
tik puikia proga sukurti bendruomenės užuomazgas, bet ir išsakyti rajono vadovams savo
skaudulius, problemas. O tų klausimų būta įvairių. Viena daugiabutyje gyvenanti
moteris stebėjosi pernelyg dideliais mokesčiais už vandenį.Pasirodo, kai
kuriems gyventojams tenka dar mokėti ir už nuotekas, nors valymo įrenginiai
Vaitkūnuose seniai neveikia. Kita vaitkūnietė, atsinešusi žemės nuosavybės
dokumentus, norėjo išsiaiškinti savo sklypo ribas, dėl ko kyla ginčai su
kaimyne, taip pat skundėsi dėl neveikiančios kanalizacijos. Taip pat
vaitkūniečiai pageidavo, kad būtų sutvarkytas
lauko apšvietimas prie kultūros namų gyvenvietės centre, išsakė kitus
pageidavimus, prašymus.


Į kai kuriuos klausimus buvo atsakyta
susirinkime, kai kurios problemos bus sprendžiamos vėliau, nes teks į jas
įsigilinti, ieškant būdų ir priemonių vaitkūniečiams padėti...
Ir prie
muziejaus reikalinga...“gera vietelė“
Važiuojant iš Vaitkūnų į Svėdasus,
užsukta į Kunigiškių kaimą, kur restauruotame senos, dar carizmo laikais
statytame pradžios mokyklos pastate veikia Svėdasų krašto muziejus, populiariai
vadinamas „Vaižganto muziejumi“.


Rajono atsakingus darbuotojus į šį
muziejų atvedė gerokai įsisenėjusi problema. Kunigiškių kaime muziejus veikia
jau dvidešimt pirmus metus, čionai atvyksta daug ekskursijų, vyksta edukacinės
programos, organizuojamas tradicinis respublikinis renginys- „Vaižganto
skaitymai“. O prie muziejaus nėra...“geros vietelės“. Vietos aplinkui pakanka,
tad beliko tik apžiūrėti ir pasitarti, kurgi tą lauko tualetą galima būtų
įrengti. Atrodo, kad šios problemos rūpestingų naujųjų rajono vadovų dėka
Kunigiškiuose greitu laiku irgi jau nebeliks...


Kas rūpi
pedagogams ir gimnazistams
Rajono mero Sigučio Obelevičiaus ir
kitų svečių pertraukos metu jau laukė
artipilnė aktų salė, į kurią susirinko gausus būrys Svėdasų Juozo Tumo-
Vaižganto gimnazijos vyresniųjų klasių moksleivių ir pedagogų. Po trumpo mero
pasisakymo apie kurortinių Anykščių perspektyvą, rajono biudžeto lėšas, skirtas
Svėdasų seniūnijos reikmėms, pasipylė įvairūs klausimai, pasiūlymai. Antai,
vienas gimnazistas siūlė atkreipti dėmesį į tai, kad miestelyje trūksta
paprasčiausių šiukšliadėžių, o prie bažnyčios per gatvę būtinai reikia įrengti
pėsčiųjų perėją, kadangi tikintiesiems toje vietoje vaikščioti labai pavojinga.
Domėjosi pedagogai dėl kai kurių gatvių asfaltavimo, kelių remonto, šiukšlių
tvarkymo,gatvių apšvietimo, geriamojo vandens kokybės ir kitų dalykų. Į daugelį
klausimų merui ir vicemerui atsakyti buvo visai nesunku, nes kai kas jau
konkrečiai daroma. Pavyzdžiui, gatvių apšvietimui pernai buvo skirta 13 tūkst.
Lt, o šiemet- 20 tūkstančių, vadinasi, gatvės bus apšviečiamos ilgiau. Jau
ruošiamas Svėdasų miestelio geriamo vandens ir nuotekų tinklų išvystymo
projektas, taigi, pagerės ir vandens kokybė. Skirta lėšų ir kelių, gatvių
tvarkymui. Atsakyta ir į klausimą dėl naujų darbo vietų steigimą. Pasak mero,
rajono savivaldybė skatina ir remia verslininkus, kuriančius naujas darbo
vietas, taiko mokesčių lengvatas. Vienas šiaulietis verslininkas jau domisi
Svėdasais ir čia norėtų steigti stambią medienos perdirbimo įmonę. Meras,
bendraudamas su tuo verslininku, pritarė jo sumanymui ir žadėjo visokeriopą
paramą...Pasinaudodamas gera proga, Žemės ūkio skyriaus vedėjas Antanas
Katliorius pakvietė vyresniųjų klasių
moksleivius rinktis žemdirbiškas profesijas, kadangi labai trūksta agronomų,
vandentvarkos ir kitų sričių specialistų.


Pertrauka
greitai baigėsi, atėjo metas išsiskirti. Atsisveikinant, nepamiršta padėkoti
vieni kitiems. Rajono vadovai svėdasiškiams pedagogams dėkojo už jų nuoširdų
darbą, kad jie nepolitikuoja, nestreikuoja, o ramiai vykdo nelengvas savo
pareigas.Tuo tarpu gimnazijos direktorius Alvydas Kirvėla padėkojo rajono
valdžiai už dėmesį švietimui ir už suteiktą galimybę savarankiškiau, be
perpaskirstymų, tvarkyti savo turimas lėšas...
Mero padėka- šauniam ūkininkuiDarbinio vizito metu Svėdasų krašte
buvo aplankytas ir Daujočių kaimo ūkininkas Vytautas Kaušpėdas. Jau iš tolo
galėjai pamatyti jo kieme tvarkingai sustatytą techniką, neseniai įrengtą
tvartą, kuriame laikomos 55 melžiamos karvės. Ūkininkas prižiūri 150 ha
nuosavos žemės, dar dalį nuomoja. Padedant giminaičiams, susirentė karkasinį
gyvenamąjį namą, kuris dabar įrenginėjamas. Aprodęs statomą namą, ūkininkas
pakvietė svečius apžiūrėti jaukią pirtį, pastatytą ant dirbtinio tvenkinio
kranto. Nors smarkokai lijo lietus, oras buvo tikrai nemalonus, tačiau šio
ūkininko sodyboje iš visų kampų dvelkė ramuma, jaukumas, tvarkingumas. Rajono
meras Sigutis Obelevičius darbščiajam Daujočių kaimo ūkininkui palinkėjo geros
kloties ir įteikė Padėką už nuoširdų žemdirbio triūsą.
Į
susitikimą svėdasiškiai rinkosi gausiai
Erdviuose Svėdasų kultūros namuose
susitikti su rajono valdžios atstovais
susirinko kelios dešimtys žmonių, kurie įdėmiai išklausė mero Sigučio
Obelevičiaus informaciją apie Anykščių krašte vykstančias geras permainas,
naujųjų rajono vadovų pastangas skirti
daugiau dėmesio provincijos gyventojų
reikalams. Šiais metais rajono biudžete daugiau lėšų skiriama
seniūnijoms. Jeigu praėjusiais metais Svėdasų seniūnijos įvairioms reikmėms (
apšvietimui, vietinės reikšmės kelių ir gatvių remontui, komunalinėms
paslaugoms ir pan.) buvo skirta 212 tūkstančių litų, tai šiems metams- jau 347
tūkstančiai.Vietinių kelių remontui, gatvių priežiūrai Svėdasų seniūnija pernai
gavo 60 tūkst. Lt, o šiemet- 71 tūkst.Lt. Ketinama šiais metais suremontuoti
kelius Auleliai- Liepagiriai, Daujočiai- Drobčiūnai, bus tvarkomos kai kurios
Svėdasų gatvės. Būtėnų gyvenvietėje bus rekonstruoti apšvietimo tinklai- tam
skirta 44 tūkst.Lt..Jau dabar ruošiamas Svėdasų miestelio geriamojo vandens ir
nuotekų tinklų išvystymo projektas. Tačiau meras apgailestavo, kad Svėdasuose
iki šiolei neveikia bendruomenė, todėl daug pinigų tiesiog „praeina pro šalį“.
Rajono savivaldybė skyrė 100 tūkst.Lt bendruomenių projektų įgyvendinimui, bet
svėdasiškiai finansinės paramos negavo.
Kai kitos rajono kaimo bendruomenės sėkmingai laimi įvairių fondų finansavimą,
svėdasiškius irgi tos lėšos aplenkia...


Po mero pasisakymo, kaip iš gausybės
rago pasipylė klausimai, problemų dėstymas.Ir meras, ir vicemeras bei seniūnas
vos spėjo atsakinėti, aiškinti, komentuoti. Svėdasiškiai pageidavo, kad jų
miestelyje būtų daugiau gėlynų ir prašė, kad komunalininkai tuo pasirūpintų.
Žmones jaudino neturintis kuo užsiimti, vakarais ir naktimis besišlaistantis jaunimas,
dideli mokesčiai už šilumą, šiukšlių išvežimą, apleista, netvarkinga, niokojama
autobusų stotelė .Gyventojai reiškė pretenzijas žemėtvarkininkų adresu, kad
pastarieji abejingai atlieka savo pareigas, todėl nesutvarkomi žemės nuosavybės
dokumentai. Svėdasiškiai pageidavo, kad, mirus artimam žmogui, jį būtų
leidžiama šarvoti kultūros namuose, nes miestelyje nėra šarvojimo salės.
Norėtų gyventojai turėti vietinį, ne
atvažiuojantį policijos inspektorių. Didžiule gražių ir tvarkingų Svėdasų
problema žmonės įvardijo girtuoklius, piktinosi, kad visai lietuvių literatūros
klasiko kanauninko Juozo Tumo- Vaižganto paminklo kaimynystėje stūkso baisiai
apleistas gyvenamasis namas, jaudindamasi viena moteris pasakojo, kad nuo
katilinės sklinda dujų kvapas, o netoli gyvenamieji namai, vaikų darželis....


Būta daugybės klausimų. Ne į visus
tąkart atsakyta, kai kurios problemos reikalauja ilgesnio laiko, kai kurių
klausimų sprendimas net ne savivaldybės administracijos kompetencijoje. Tačiau
nei vienas svėdasiškių lūpų ištartas žodis nepraėjo pro rajono pareigūnų ausis,
viskas buvo išgirsta, įsidėmėta.
Paminklas Svėdasuose.Būti ar
nebūti?


Susitikimų Svėdasų J.Tumo-Vaižganto
gimnazijoje bei Svėdasų kultūros namuose
metu buvo sprendžiamas ir paminklo
likimas. JAV gyvenantis kraštietis Zenonas Prūsas skyrė solidžią pinigų sumą ir
dovanojo svėdasiškiams paminklą, kuriuo bus įprasmintas kovotojų už Lietuvos
laisvę atminimas. Rajono savivaldybė skyrė 40 tūkst. Lt aikštės, kurioje stovės
paminklas, sutvarkymui. Tačiau dabar paaiškėjo, kad dar reikia papildomai
pinigų pamato betonavimui- juk paminklo svoris- apie 20 tonų, jis bus 5 metrų
aukščio. Rajonas skirti papildomų lėšų neturi galimybės, tad svėdasiškiams
reikia nuspręsti, kur panaudoti jau skirtus pinigus- aikštės sutvarkymui ar
paminklo pamato išliejimui. Vis tik daugiau svėdasiškių buvo už paminklo
pastatymą, detalų aikštės sutvarkymą
paliekant ateičiai.
Grikiapeliškių ir
vikoniškių problemos
Pauriškių pradinio ugdymo centre su meru ir kitais
svečiais susitikimo laukė būrelis Grikiapelių bendruomenės narių. Išklausiusios
mero Sigučio Obelevičiaus, moterys tuoj pat pradėjo vardinti sodiečius
jaudinančias problemas. Vikonių gyvenvietėje labai reiktų apšvietimo- ten
niekuomet nedegė nei viena elektros lemputė. Pasirodo, bet kur ant stulpo
lemputės neužkabinsi- reikia daryti brangiai kainuojantį projektą. Taigi, tą
problemą teks spręsti ateityje. Kalbėjo moterys ir apie kelių, vedančių į
Grikiapelius, Sliepsiškį tvarkymą, prašė įvesti į gyvenamuosius namus
vandentiekį, nes Grikiapeliuose yra tik vandens šuliniai. Kelių priežiūrai,
tvarkymui yra skirtos lėšos iš biudžeto, o štai vandentiekio įrengimui jau
reiktų ieškoti lėšų iš kokių nors fondų, nes tai labai brangiai kainuotų. Buvo
piktinamasi nelegaliu sąvartynu
Vikonyse, į kurį vis tebevežama šiukšlės, supelijusio dvokiančio šieno
rulonai. Veiklios Grikiapelių bendruomenės moterys prašė mero tarpininkauti, kad
jų bendruomenei būtų perduotas apleistas, niokojamas ir „tiesiog akyse
virstantis griuvėsiais“ buvusios Vikonių plytinės pastatas. Rajono vadovas
pažadėjo tuo klausimu pasikalbėti su privatininkais, valdančiais tuos pastatus.


Dar ilgai grikiapelietės „nepaleido“
mero ir po oficialaus susitikimo, vis šnekino, šio bei to teiravosi. O pradinių
klasių mokytoja Nijolė Braukylienė pasinaudojo proga ir paprašė mero pasirašyti
mokyklos svečių knygoje...

Vytautas BAGDONAS

Palikite komentarą

0
Sąlygos ir terminai.
  • Komentarų nerasta