Ar planuojate atostogas?

Dienos anekdotas

Vėlų rudenį, susėdo alkoholikai prie šiaudų kupetos ir geria. Po kiek laiko jiems pasidarė šalta, ir vienas iš jų padegė tą kupetą. Tai išvydę, kaimo žmonės nutarė nubėgti pažiūrėti, kas vyksta. Pamatęs atbėgančius kaimo žmones, vienas alkoholikas sako:
- Kai padegti, tai niekas nepadėjo, o kai šildytis tai visi susirenka.

Komentaras

Anykštėnas:„Ar galima nors vieną kartą Garbės piliečio vardą suteikti išskirtinai kultūros srities pažibai. Kas garsina Anykščius rimtuose kultūros ir menų projektuose, kieno vardas skamba už Anykščių rajono ar užsienio plotmėje, kas neša žinią apie Anykščių kraštą kaip apie ryškų kultūrai kraštą. Jau laikas būtų pažiūrėti itin profesionaliai į tokios nominacijos skyrimą, o ne saviems išsidalinti, ypač iš biudžeto gyvenantiems."

Komentuoti

Sausio 30 d. Anykščių švietimo pagalbos tarnyboje vyko renginys, kuriame buvo pristatytas Erasmus + KA1 projektas „Kritinio mąstymo bei medijų raštingumo kompetencijų svarba suaugusiųjų švietėjui“.

Įžanginį žodį tarė metodininkė Daiva Žiogienė, laikinai einanti Anykščių ŠPT direktorės pareigas. Ji trumpai papasakojo apie suaugusiųjų švietėjų mokymus, lapkričio mėnesį vykusius Tenerifėje (Ispanija). Kursuose, skirtuose inovatyvių socialinių medijų panaudojimui suaugusiųjų mokymo kompetencijų tobulinime, dalyvavo dalyviai iš Vokietijos, Serbijos, Slovakijos bei Lietuvos. Kursų dalyviai įgijo žinių apie socialinių technologijų, internetinių svetainių, interaktyvių programėlių panaudojimą suaugusiųjų švietime. Patirtimi, ką šiuose mokymuose išmoko ir sužinojo, dalinosi Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos administratorė Justė Jablonskienė ir Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro verslo konsultantė Aistė Čepukė.
J. Jablonskienė skaitė du pranešimus „Turinio rinkodara“ ir „SEO (Search engine optimisation)“. Pristatydama pirmąją temą J. Jablonskienė paaiškino „turinio“ ir „turinio rinkodaros“ skirtumus. Turinio formos – tai straipsniai blog‘uose, paveikslėliai, vaizdo ir garso įrašai, elektroninės knygos. Turinio rinkodara yra strateginės rinkodaros tikslas, orientuotas į vertingo, tinkamo ir nuoseklaus turinio kūrimą, kad pritrauktų ir išlaikytų aiškiai apibrėžtą auditoriją, tačiau tai neturėtų būti vykdoma įkyria forma. Pranešėja kalbėjo apie tai, kad turinio rinkodara kuria turinį, kuris pralinksmina, įkvepia, moko, įtikina. Vartotoją galima įkvėpti naujovėmis, mokyti – gidų, mokomosios medžiagos pagalba, įtikinti greičiausiai pavyksta pasitelkus statistinius duomenis. J. Jablonskienė paaiškino, koks turėtų būti aktyvus procesas, vedantis pirkėją prie noro pirkti bei pristatė aštuonis pagrindinius gero turinio kūrimo žingsnius. Kalbėdama apie turinio rinkodaros strategiją Viešosios bibliotekos darbuotoja pabrėžė, kad strategijos kūrėjas privalo žinoti savo įstaigos tikslus, išmanyti įstaigos skelbiamą turinį, suprasti, kokie veiksniai skatina geresnius rezultatus, kokia yra tikslinė rinka ir kokiais metodais bus organizuojamas turinio kūrimas.
Kitame savo pranešime „SEO (Search engine optimization)” J. Jablonskienė paaiškino klausytojams, kad SEO reiškia paieškos sistemų optimizavimą ir yra reikalingas tam, kad būtų surasta konkreti įstaiga ar įmonė, įmonės produktai ar paslaugos. Ji pristatė, kaip SEO proceso metu konkrečios įstaigos internetinė svetainė pagal raktinius žodžius gali būti iškeliama  paieškos rezultatuose. Šis optimatizavimas yra naudingas, nes padeda vartotojams surasti prekių ar paslaugų pardavėjus, kurie tiksliausiai atitinka jų lūkesčius. SEO pasitarnauja tam, kad informacija Google paieškos sistemoje vartotojui būtų pateikiama, kiek įmanoma tikslesnė ir kaip įmanoma greičiau, – kalbėjo pranešėja.
Anykščių TVIC atstovė A. Čepukė pristatė temą “Skaimtmeninės rinkodaros strategijos mokymas”. Šio pranešimo metu klausytojai plačiau sužinojo apie socialinių tinklų panaudojimo galimybes įstaigų ir įmonių produktų bei paslaugų reklamai.
          D. Žiogienė dėkojo J. Jablonskienei bei A. Čepukei už puikiai parengtą medžiagą ir pažymėjo, kad pasijuto kaip Tenerifėje (Ispanijoje) mokymų metu tik šį  kartą buvo daug geriau, nes mokymai buvo vedami lietuvių kalba. Taip pat paminėjo, kad jaunųjų kursų dalyvių pranešimai prilygsta profesionalių lektorių iš sostinės pravedamiems mokymams.
Renginyje dalyvavo Viešosios bibliotekos, Kūrybos ir dailės mokyklos, Technologijos mokyklos, Užimtumo tarnybos atstovai.

 

Birutė Venteraitienė

Palikite komentarą

0
Sąlygos ir terminai.
  • Komentarų nerasta