Ką pirmiausiai skaitėte naujame žurnalo "Aukštaitiškas formatas" numeryje?

Dienos anekdotas

Jei norite, kad pasaga atneštų laimę, žinokite - dirbti teks, kaip arkliui.

Komentaras

Kaip džiaugiasi savivaldybė:"Užsikrėtė trys Anykštėnai, kurie negyvena Anykščiuose " :-)
Tiesiog "puikiai veikia" gyvenamosios vietos deklaravimo sistema !
Ir vėl girsis kaip jie "suvaldė" virusą Anykščiuose, kai niekas Anykščiuose negyvena"

Komentuoti
Anykščių miškų urėdijos Miškų urėdo pavaduotojas  Kęstutis  Bilbokas sako, kad miško parkai, skirti visuomenės reikmėms.
Utenos apskrities viršininko administracijoje įvyko Žemės tvarkymo departamento posėdis, kuriame svarstyti klausimai susiję su žemės grąžinimu buvusiems savininkams ar jų įpėdiniams miškų parkų teritorijose.Posėdyje padėtas taškas – žemė miškų parkuose negrąžinama. Posėdyje padėtas taškas – žemė miškų parkuose negrąžinama. Tačiau Anykščių miškų urėdijos Miškų urėdo pavaduotojas Kęstutis Bilbokas sako, kad toks sprendimas įtvirtina neteisybę – vieni savininkai nuosavybę jau atgavo.

 

 

Posėdyje dalyvavo apskrities viršininkė Angelė Kaušylienė, apskrities viršininkės pavaduotojas Vilius Cibulskas, Žemės tvarkymo departamento specialistai bei rajonų žemėtvarkos skyrių vedėjai. Po ilgų susirašinėjimų su įvairiomis institucijomis dėl miško parkų grąžinimo natūra, Utenos apskrities viršininko administracija, atsižvelgdama į piliečių, kurių žemė patenka į miško parkų teritorijas, prašymu kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir į Aplinkos ministeriją prašydama peržiūrėti miškų priskyrimo miškų grupėms sąrašus ir išbraukti iš miško parkų sąrašo tuos miško sklypus, kurie neatitinka jiems keliamų reikalavimų, kad šiuos miškus būtų galima sugrąžinti buvusiems savininkams.

Vyriausybė pavedė šį klausimą spręsti Aplinkos ministerijai.  Aplinkos ministerija nurodė, jog komisija nustatė, kad miškų priskyrimas miškų parkams atliktas vadovaujantis teisės aktuose apibrėžtais kriterijais ir yra teisingas.

Su šiuo Aplinkos ministerijos raštu buvo supažindinti rajonų žemėtvarkos skyrių vedėjai. Jiems pavesta organizuoti atlyginimo būdo parinkimą piliečiams, kurių iki nacionalizacijos nuosavybės teise turėti miškai  buvo priskirti miško parkams, teisės aktų nustatyta tvarka.

Pasak Anykščių miškų urėdijos Miškų urėdo pavaduotojo miškininkystei Kęstučio Bilboko, šis sprendimas turi dvi puses.”Miško parkai – yra atskiras miško statusas, paprastai tokie miškai yra apie miestą ir mažesnius miestelius, jie skirti visuomenės reikmėms, rekreacijai. Pavyzdžiui, visi miškeliai apie “Elmos” sodininkų bendriją ir t.t. Gerai, kad miško parkai, kurie yra išsimėtę po visą rajono teritoriją, paliekami rekreacinėms reikmėms, tačiau yra tam tikra įstatymo kolizija – vieniems žemės parkuose jau grąžinta, o kitiems kelias užkirstas”, -sakė K.Bilbokas.

Anykščių miškų urėdijos Miškotvarkos inžinierius Saulius Barauskas teigia, kad miškų parkų plotai palyginus mūsų rajone nėra dideli, tad ir nukentėti nuo šio nutarimo turėtų nedaug anykštėnų . “Įvairiose rajono vietose yra 142 hektarai miško parkų, didžiausi parkų masyvai yra Kavarsko ir Anykščių urėdijose”.

Kiek žmonių jau susigrąžino, o kiek siekia susigrąžinti miškus miško parkuose, urėdija duomenų neturi. 

 

 

Linas Bitvinskas
linas.b@anyksta.lt

Palikite komentarą

0
Sąlygos ir terminai.
  • Komentarų nerasta