Būkite su „Anykšta“ ir antrąjį 2021-ųjų metų pusmetį!

Orai

Koks Jums būtų tinkamiausias laikas (valanda) kultūriniams renginiams vasaros sezono metu?

Dienos anekdotas

"Kur atostogavote?" - "Tenerifėje". - "O kur ji yra?" - "Neįsivaizduoju, skridome lėktuvu".

Komentaras

Pardavėja:„Ar pagalvojo Veryga apie pardavėjas,prastumdamas durną įstatymą. Kiek reikia išklausyti žmonių pretenzijų
lr keiksmažodžių,kai negali nusipirkti alaus ar kitokio gėrimo po trečios valandos sekmadienį. O ar kas ištyrė kiek padaugėja klientų prieš trečią. Alkoholinių gėrimų pardavimas sekmadienį nemažesnis,nei kitomis dienomis. O jaunimui parduodamas alų,turi prašyti dokumento,ir kaip paprašai vyresnio ,kuris prie savęs neturi,tai to prisiklausai,kad net ausis linksta. O jaunesni paprašo senių ir tie nuperka. Pridarė problemų ir perkančiam ir parduodančiam."

Komentuoti

Į Seimo kontrolierių įstaigos akiratį šį pavasarį  pateko Debeikių seniūnijoje veikiantys Aknystos socialinės globos namai bei jų filialai. Patikrinimo metu kontrolieriai užfiksavo sukrečiančius vaizdus: globotiniai yra rakinami, ribojamas jų judėjimas, nesudaromos galimybės pasinaudoti tualetu.

 

Rakinami. Valgo ir tuštinasi tame pačiame kambaryje

Daugiau nei 30 lapų užimančioje Seimo kontrolierių ataskaitoje rašoma, kad Aknystos socialinės globos namų intensyvaus stebėjimo kambaryje žmonės paliekami užrakinti, jiems nėra sudaromos sąlygos pasinaudoti tualetu, todėl darbuotojai, prieš užrakindami gyventoją šiame kambaryje, čia pastato dubenį, skirtą šlapintis.
Intensyvaus stebėjimo kambaryje laikomi gyventojai neišleidžiami valgyti į bendrąsias erdves, todėl yra priversti tame pačiame kambaryje ir valgyti, ir tuštintis.
Aknystos filialo pirmajame korpuse du globojami žmonės laikomi užrakinti savo gyvenamuosiuose kambariuose. Šiems gyventojams neužtikrinama galimybė reguliariai išeiti į lauką. Darbuotojai kontrolieriams aiškino, kad gyventojams yra praveriamas kambario langas. Kontrolierių vizitų metu šiuose kambariuose tvyrojo smarvė.
Aknystos filialo antrojo korpuso gyventojai korpuse nuolat rakinami, todėl neturi galimybių laisvai bei nevaržomai judėti globos namų viduje. Šiame filiale yra ir daugiau žmonių judėjimo laisvę varžančių skyrių, gyventojai iš jų gali išeiti tik su darbuotojų pagalba.
Seimo kontrolierių įstaigos ataskaitoje rašoma, kad toks nuolatinis rakinimas kambariuose prieštarauja tarptautiniams žmogaus teisių standartams, nes tai nėra proporcinga priemonė užtikrinti asmens priežiūrą, saugumą ir gali prilygti pagal tarptautinę teisę draudžiamam žmogaus orumą žeminančiam elgesiui.

Trūksta privatumo

Kai kuriuose filialuose nesudarytos galimybės užtikrinti žmonių privatumą, nes šių filialų patalpose nėra širmų. Aknystos filiale yra mobili širma, tačiau patikrinimo metu ji buvo laikoma laiptinėje.
Darbuotojai aiškino, kad  ji nėra dažnai naudojama, nes net tuose kambariuose, kuriuose gyvena visiškai nesavarankiški gyventojai ir nėra pakankamai užuolaidų, kurios turėtų atstoti širmas, gyventojų prausimo, sauskelnių keitimo ir kitų procedūrų metu, nėra poreikio jos naudoti.

Rado tramdomųjų diržų

Seimo kontrolierių įstaigos ataskaitoje nurodoma, kad Aknystos filiale buvo rasta specialių apsaugos diržų, skirtų saugiai suvaržyti neramaus, sujaudinto asmens liemenį ir galūnes.
Darbuotojai Seimo kontrolierius tikino, kad jie  neprisimenantys, kad šie diržai būtų buvę naudojami, tačiau fiksavimo diržai buvo akivaizdžiai nusidėvėję, apiplyšę, kai kurie iš jų buvo apdegę, išsilydę.

Personalas atsitvėręs

Seimo kontrolierių įstaigos specialistai nurodė, kad  globos namuose daug dalykų nepritaikyta žmonėms su negalia.
Žmonės, kurie patys negeba išvažiuoti į lauką, į jį  ir nebuvo vežami. Aknystos filiale įsikūręs administracinis padalinys visada užrakintas, todėl gyventojai į administraciją gali kreiptis tik telefonu. Tiesiogiai kreiptis ir į vyriausiąjį socialinį darbuotoją, bendruomenės slaugytoją ar vyriausiąjį slaugos administratorių galimybių jie neturi, nes personalas visuomet atsitvėręs užrakintomis durimis.

Slaugytojos dirbo viršvalandžius

Aknystos socialinės globos namų veiklą taip pat vertino Darbo inspekcijos Panevėžio teritorinio skyriaus pareigūnai. Jie nustatė, kad  darbuotojai dirba daugiau nei galima teisės aktų nustatyta tvarka.
Nustatyta, kad dvi bendrosios praktikos slaugytojos gegužės mėnesį per septynių paeiliui einančių dienų laikotarpį faktiškai dirbo po 80 valandų, nors darbo laikas negali būti ilgesnis kaip 60 valandų per kiekvieną septynių dienų laikotarpį.

Kontrolierių išvados nepalankios

Apibendrindami patikrinimo metu nustatytus pažeidimus, Seimo kontrolieriai konstatavo, kad „Aknystos filiale yra gyventojų, kurie jų gyvenamuosiuose kambariuose rakinami nuolat, taip pat Globos namų gyventojų judėjimas už įstaigos ribų yra varžomas dėl šalyje galiojančios ekstremaliosios situacijos, nors aktualūs teisės aktai tokių priemonių nenumato, todėl Seimo kontrolierius prieina prie išvados, kad Globos namuose gyventojų judėjimo laisvė varžoma nepagrįstai”.
Be kita ko, Seimo kontrolierių išvadose nurodoma, kad „aplankytoje globos įstaigoje nėra užtikrinamas aplinkos ir informacijos pritaikymas asmenims su negalia”, „Globos namuose netinkamai vykdoma pareiga kiekvienam gyventojui užtikrinti naudojimąsi teisės aktuose įtvirtinta teise į privatumą”, „Globos namų gyventojams nėra sudaromos galimybės pateikti savo nuomonę dėl valgiaraščių sudarymo, ne visuose Globos namų filialuose sudaromos sąlygos savarankiškai gamintis maistą,  valgio metu nėra duodami visi stalo įrankiai, daugumos globotinių gyvenamoji aplinka nėra artima namų aplinkai”.
Seimo kontrolieriai taip pat atkreipė dėmesį, kad „su gyventojais sudaromose sutartyse nenurodoma, kad Globos namai įsipareigoja gyventojams teikti kokybiškas užimtumo paslaugas”, „Globos namuose neužtikrinamas kokybiškų psichikos sveikatos priežiūros  paslaugų teikimas”.
Baudą užsidirbo per
pandemiją

Aknystos socialinės globos namų direktorius Arūnas Kiaušas „Anykštai” prisipažino, kad po Seimo kontrolierių patikrinimo jis buvo nubaustas.
„Mane nubaudė už tai, kad dvi slaugytojos karantino metu dirbo viršvalandžius, nes visos kitos slaugytojos karantinavosi. Jos dirbo kelias paras iš eilės. Tai buvo darbo režimo pažeidimas. Tačiau aš neturėjau ką daryti, nes daugiau darbuotojų neliko”, - teisinosi A.Kiaušas.

Nieko bloga neįžvelgia

Prakalbus apie Seimo kontrolierių ataskaitoje išvardytas kitas negeroves, A.Kiaušas dėstė, kodėl kai kurie globos namų gyventojai yra rakinami: „Žiaurių gyvenimo sąlygų Aknystos socialinės globos namuose nebuvo. Buvo parašyta, kad pora mūsų globotinių yra uždaryti. Bet tai ne Skemų socialinės globos namai, nemaišykite. Yra žmonės be nieko, be grotų vežiojami. Jiems užkliuvo, kad žmonės prirakinti. Tas dalykas, taip. Mes dabar su Seimo kontrole bendradarbiaujame, ieškome sprendimo būdų, kaip tai  išspręsti. Tai yra neadekvatūs, labai sunkūs žmonės, o jų paleisti negali, nes jie nežino, kur eina ir ką daro. Mes bijome dėl jų gyvybės ir sveikatos.”
Pasiteiravus, ar, jo akimis, normalu, kad tose pačiose patalpose globotiniai ir valgo, ir atlieka gamtinius reikalus, A.Kiaušas sakė: „Matot, kai ligoninėje yra „antytė“, padėta po lova, kažkaip tai neužkliūna. Aš tą patį ir Seimo kontrolieriams aiškinau. O čia padėta dėl to, kad jei žmonės netyčia nespėtų nubėgti į tualetą. Nesurūdiję kibirai, viskas tvarkoje, ir žmonės jais naudojasi.”

Dalį globotinių norėtų išvežti į psichiatrinę ligoninę

Aknystos socialinės globos namų direktorius A.Kiaušas aiškino, kad kai kurie globotiniai jo vadovaujamuose globos namuose neturėtų gyventi.
„Jie turėtų būti psichiatrinėse ligoninėse. Atvažiuokite - parodysiu”, - kvietė direktorius ( pokalbis su A.Kiaušu vyko gruodžio pradžioje, kai Aknystos socialinės globos namuose dar nebuvo įsisiautėjęs koronavirusas, - red.pastaba).
Aknystos socialinės globos namų direktorius A.Kiaušas apgailestavo, kad Seimo kontrolieriai dėl nustatytų pažeidimų „neleidžia ginčytis”.
„Jie kontrolieriai. Su jais derinu, kaip tuos pažeidimus išspręsti. Kol kas jų nemokame išspręsti. Nėra įstatymo, nėra sprendimo, o ne tame, kad mes jų nepripažįstame”, - kalbėjo A.Kiaušas.
Aknystos socialinės globos namų direktorius A.Kiaušas tikino, kad sąlygos globos namuose globotiniams nėra blogos.
„Pas mus važiuoja visų sričių kontrolės. Kiek jų yra Lietuvoje, visos ir važiuoja. Jeigu būna pažeidimų, mes juos taisome, bet  kad būtų tokių stiprių pažeidimų, už kuriuos gaučiau nuobaudą – nebuvo”, - sakė A.Kiaušas.

Atrakino koridorius, bet liftu naudotis neleidžia

„Anykšta” domėjosi, ar po Seimo kontrolierių patikrinimo Aknystos socialinės globos namuose kas nors pasikeitė. Direktorius A.Kiaušas dievagojosi, kad kontrolierių nurodymai jam yra „šventas dalykas”.
Pasiteiravus, kas konkrečiai globos namuose pasikeitė, A.Kiaušas kalbėjo: „Mes daug ką padarėme. Viską padarėme, bet „kovidas” -  ir vėl užsidarėme. Atrakinome koridorius, o jie buvo užrakinti dėl, mūsų manymu, pačių globotinių saugumo, dėl tų gyventojų, kurie guli slaugos skyriaus lovose. Sutiprinome darbuotojų drausmę. Žmogiškuosius išteklius tikriname ir saugome tuos žmones.”
Tiesa, Seimo kontrolierių patikrinimo išvadose direktorius A.Kiaušas įžvelgė ir keistų dalykų: „Ten buvo parašyta, kad neleidžiame globotiniams patiems naudotis liftu. Kalbėjome su kontrolieriais, kad  liftas yra pavojingas įrenginys. Ne mes neleidžiame juo naudotis, o valstybė neleidžia žmonėms su negalia. Yra daug niuansų. Kiekvienos srities kontrolierius į viską žiūri iš savo pusės ir, kai viskas susipina, kartais vienų kontrolierių aktai neatitinka kitų kontrolierių aktų”.

Riboja judėjimą, nes saugo žmones

Seimo kontrolieriai konstatavo, kad per karantiną buvo suvaržyta Aknystos socialinės globos namų gyventojų  judėjimo laisvė. Direktorius A.Kiaušas prisiminė, kad tie patys kontrolieriai pretenzijų buvo išsakę net pačiam ekspremjerui Sauliui Skverneliui.
„Jie konstatavo, kad per pirmą karantiną buvo apribojama jūsų, mano ir kitų žmonių laisvė. Ir dabar karantinas, apribota judėjimo laisvė. Mes saugome žmones. „Kovidas” įsisukęs į globos namus, ar reikia, kad jie virusą nešiotų po bendruomenes?” - klausė A.Kiaušas.

Globos namuose gyvena iki mirties

Šiuo metu Aknystos socialinės globos namuose bei šešiuose jos filialuose gyvena 330 globotinių. Direktorius A.Kiaušas sakė, kad visi į globos namus patenkantys gyventojai turi nustatytą psichinę arba protinę negalią.
„Sunki ar nesunki negalia - taip žmonių skirstyti negalima. Kaip minėjau, yra pas mus tokių globotinių, kuriems turėtų būti vieta psichiatrinėje ligoninėje. Tokių pas mus yra keturi. Jiems netinkami globos namai , jais turėtų rūpintis gydytojai”, - sakė A.Kiaušas.
Aknystos socialinės globos namuose gyvena labai įvairaus amžiaus globotiniai – jauniausiems yra vos 21-eri metai. Į globos namus Aknystose žmonės patenka iš visos Lietuvos.
„Globotiniai gyvena pas mus labai skirtingą laiką. Būna, kad artimieji apsigalvoja ir globotinius pasiima į namus atgal. Mes stengiamės juos integruoti  į  visuomenę. Dauguma Aknystos socialinės globos namuose esančių globotinių čia gyvena iki pat mirties”, - sakė A.Kiaušas.
Viename kamabaryje Aknystos socialinės globos namuose gyvena ne daugiau kaip trys gyventojai. Direktorius A.Kiaušas sakė, kad tokie yra reikalavimai ir nuostatai.
Aknystos socialinės globos namuose dirba 168 darbuotojai. Didžioji dalis jų – socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai.
„Kitas darbuotojų pogrupis yra medikai, o dar vienas – aptarnaujantis personalas ir administracija”, - sakė A.Kiaušas.

Žmonės „žiūri kreivai”

Pasiteiravus, ar Aknystos socialinės globos namai neplanuoja ateityje Anykščių rajone plėsti filialų tinklo, A.Kiaušas sakė, kad valstybė dabar prioritetu laiko grupinių gyvenimo namų steigimą.
„Tai tokio pat tipo namai, kaip ir mūsų filialai, tačiau juose gyvena ne daugiau kaip 10 žmonių. Planų atidaryti grupinius gyvenimo namus yra. Aš, kaip vadovas, to norėčiau”, - sakė A.Kiaušas.
Beje, Aknystos socialinės globos namų direktorius A.Kiaušas pastebėjo, kad žmonės į tokias įstaigas, kaip Aknystos socialinės globos namai, „žiūri kreivai”.
„Jūs pažiūrėkite, kaip prieštarauja bendruomenės, jei pradedami statyti grupinio gyvenimo namai. Negaliu pasakyti, ar taip būtų ir Anykščių rajone, pažiūrėsime, jeigu tokius namus statysime”, - dėstė A.Kiaušas.

Vadovauja 23-ejus metus

Vilniaus universitete socialinio darbo magistro išsilavinimą įgijęs A.Kiaušas Aknystos socialinės globos namuose direktoriaus pareigas užima nuo 1997 metų. Jo iniciatyva Aknystos pensionatas buvo restruktūrizuotas – šalia anksčiau veikusio Debeikių filialo buvo atidaryti nauji jo filialai Leliūnuose (1998 m.), Kalveliuose (2000 m.), Rubikiuose (2003 m.) ir Šlavėnuose (2004 m.), juose apsigyveno skirtingą negalios lygį turintys pensionato globotiniai.

Robertas ALEKSIEJŪNAS
robertas.a@anyksta.lt

Palikite komentarą

0
Sąlygos ir terminai.
 • Vitalija

  Nuoroda

  Kaip yra su slaugos namais visi žino.Pas mus Anykščių ligoninei yra nuostabi slauga.Tik gaila,kad tokių yra nedaug Lietuvoje.Paiti slaugiau žmogų trys
  metus.Gaminau ir valgyt,kambarius tvarkiau,nes ten su žmogų ir gyvenau.Esi su juo visą parą pririštas.Galėdavau ir į miestą išeit,tik ne ilgam.Draugė
  norėjo įkišti į slauga,tam,kad aš pailsėčiau ir aplankyčiau mama.Pasakiau,ačiū nereikia,būsiu su juo iki pat jo mirties.Jau du metai kaip senuko nebeturiu.Slauga yra slauga,nes ten greit žmonės neužsibūna.Papraščiausia jie numarinami greit,atvejų žinau daug.Juk užtai niekas nebaudžia.Valdžia nieko nedaro,kad tas senukų genocidas baigtųsi viena karta.Juk nėra meilės žmogui,o ypač senukams.

  Prieš 5 mėnesių
 • x

  atsakymas į: Vitalija Nuoroda

  Jautru....

  Prieš 5 mėnesių
 • ***

  Nuoroda

  Perskaiciusi visus komentarus galiu pasakyti,kad nebutu perpildytos globos istaigos,jei valdzia didesni demesi skirtu neigaliam asmeniui,kuriam reikalinga nuolatine globa ir tikrai šiems zmogiukams nereiktu tunoti globos namuose jei valstybe moketu atlyginima globejams .Niekas nesupras kiek reikia dirbti namuose turint sunku ligoni,o slaugai mokami labai mazi pinigeliai,tai iš ko išgyventi globejui ar kas susimasto,o prie ligonio buti tenka pastoviai .Moketu atlyginimus uz slauga ir tikrai taip nebutu išvezami senukai ar kiti sergantys i globos istaigas,kurios namu neatstos,ir visi suprantame,kad ne kiekvienas globos istaigose dirba pagal pašaukima,ir niekada nebus priziurimi kaip savo šeimos asmenu.

  Prieš 5 mėnesių
 • Juokinga

  Nuoroda

  Tegu pradeda skaitytis su darbuotojais,o ne laiko juos siukslemis ir vergais.geriau ir darbai eisis.sugeba tik baugint visus ir palaikyt pastovia itampa.

  Prieš 5 mėnesių
 • apsoliuti tiesa

  Nuoroda

  :(NUORODA
  O iš čia rašančių kaltintojų ar kas nors prižiūrėjo sergantį žmogų kuris negali nueiti iki tualeto, net net nebegali judinti kojų ar rankų dėl paralyžiaus? Ar prižiūrėjot senuką serganti aishaimeriu ar senatvine dimensija. Patikėkit, prižiūrint tokį žmogų turi sėdėti namuose kiekvieną dieną, nei draugų nei švenčių nei normalaus miego nėra. Tad pasiimkite tuos senukus į namus ir prižiūrėkite, paskui kritikuokite ir šmeižkite. Juk vienas darbuotojas ne vieną senuką prižiūri, bet kelis. Eikit savanoriais padirbėti, paskui teiskit.

  Prieš 5 mėnesių
 • GLUSAI

  Nuoroda

  jus sajudzio-prie ruso musu tautai buvo gyventi geriau-o sibiras buvo tik intrigantam ir isnaudotojams-kurie yra dabar vaidzioje...

  Prieš 5 mėnesių
 • Aha geriau

  atsakymas į: GLUSAI Nuoroda

  Vogti galėjai, gerti ir girtas važinėti galėjai, viršininką na...ui pasiųsti galėjai ir gydė dykai.

  Prieš 5 mėnesių
 • Darius

  Nuoroda

  Durniu ten laivas ...juk ten administracija givena rusu laiku poziuriu...keiskit administracija visa.....pamatysit kaip ten viskas pagerės..

  Prieš 5 mėnesių
 • Dariui

  atsakymas į: Darius Nuoroda

  Ar ne pats norit užimt vadovo kėdę,kad taip išmanot apie pagerėjimą,

  Prieš 5 mėnesių
 • Lietuva

  Nuoroda

  Tai argi nebuvo žinoma Aknystu padetis pries 3,5,10,15 metu... Čia aišku ir vaikui, kad Aknystu esama padeti žinojo Lietuvos santvarka tik laukia savo eiles padaryti politine intriga-mes gi be intrigu ne žingsnio...

  Prieš 5 mėnesių
Įkelti daugiau