Būkite su „Anykšta“ ir antrąjį 2021-ųjų metų pusmetį!

Orai

Koks Jums būtų tinkamiausias laikas (valanda) kultūriniams renginiams vasaros sezono metu?

Dienos anekdotas

Vadinasi, jei noriu miegoti saugiu 2 metrų atstumu nuo žmonos, turiu miegoti su kaimyne? Ar ne taip?

Komentaras

Svedasu Jadze:„aš galvoju, kad ateitį Svėdasai bus miesto prieigose tai ar šitas planas apibrėž darnų judėjimą Svėdasų miestelį, kuriam ir perejų, atitinkančių Europas kelių standartus ir žmanių saugumą nėra ir gatvių apšvietimas gal na kalchozą laikų. Nu, a Anykščiuos tai kaip darniai sutalpint ir jaučių verslų užsiimančių srutovežių ir abalių sirupų gaminančio vyno gamyklos vilkykų ir nukirsto miško medinų vežančių ir žvyrų iš Daujočių vežančių ir Naujo vėjo blusų turgaus reikalus toj pačioj miestą centrinėj gatvėj ir be aplinkelio?"

Skaityti komentarus (4)
Pagarbą žuvusiems už Lietuvos laisvę atiduoda (iš kairės) Julius Deksnys, Donatas Krikštaponis, ambasadorius Cvetkov Dmitrij Jurevič, Antanas Baura.
Šiandien, rugpjūčio 7d., Kurkliuose buvo pašventinti už iš Rusijos pasiuntinybės gautas lėšas sutvarkyti Antrajame pasauliniame kare žuvusių tarybinių karių kapai ir atidengta bei pašventinta atminimo lenta Lietuvos nepriklausomybės kovų aukoms.

Šiandien, rugpjūčio 7d., Kurkliuose buvo pašventinti už iš Rusijos pasiuntinybės gautas lėšas sutvarkyti Antrajame pasauliniame kare žuvusių tarybinių karių kapai ir atidengta bei pašventinta atminimo lenta Lietuvos nepriklausomybės kovų aukoms. Renginio tikslas – pagerbti visus žuvusius, nesvarbu kurioje pusėje jie kovojo.

Kurkliai sulaukė svečių iš Rusijos atstovybės, renginyje dalyvavo: Rusijos Federacijos laikinasis patikėtinis Lietuvos Respublikoje Cvetkov Dmitrij Jurevič, trečiasis pasiuntinybės sekretorius Karotkin Pavel Alekseevič, Rusijos 1- ojo rango karo atašė, pulkininkas Kumijenko Oleg Viktorovič, bei Rusijos karo atašė, bendradarbis, pulkininkas Uchnaliov Vadim Genadeevič.

Renginyje kalbas sakė Kurklių seniūnas Algimantas Jurkus, Rusijos ambasadorius Cvetkov Dmitrij Jurevič, veteranų organizacijos sekretorius Julius Deksnys, klebonas Dainius Lukonaitis, iš lapelio kalbą skaitė vicemeras Donatas Krikštaponis.

Kalbėjusieji kalbėjo labai diplomatiškai, akcentuodami susitaikymo ir pagarbos mirusiesiems svarbą. Rusijos ambasadorius, ceremonijoje kalbėjęs vien rusiškai, akcentavo, jog Lietuvoje karių kapinės ir paminklai prižiūrimi gerai, „ne taip kaip kai kuriose šalyse“.

ANYKŠTA

Palikite komentarą

0
Sąlygos ir terminai.
  • Komentarų nerasta