Orai

Ką pirmiausiai perskaitėte naujame žurnalo "Aukštaitiškas formatas" numeryje"?

Dienos anekdotas

Kalbasi du škotai. Vienas sako:
- Tie anglai tokie pasiutę. Štai, pavyzdžiui, vakar įbėga pas mane vienas į viešbučio numerį antrą valandą nakties ir pradeda šaukti, keiktis.
- O tu ką?
- Nieko, toliau grojau savo dūdmaišiu...

Komentaras

airin:„Šiandien nuvežiau tekstilę i konteinerį, primesta visko, gaila ,kad žmonės taip daro."

Skaityti komentarus (1)

Atsakydamas į man ir įmonės administracijai metamus kaltinimus bei pasirodžiusią tikrovės neatitinkančią informaciją apie padėtį įmonėje, atsakau į straipsnyje  pareikštus nepagrįstus teiginius.

 

Bendrovėje pradėjau dirbti  po dviejų metų pertraukos 2019 metų rugsėjį. Grįžęs radau: sunkią finansinę situaciją, sugedusią atliekų  tvarkymo techniką, krūvas sulaužytų ir apgadintų konteinerių, pašlijusią darbo drausmę. Tų pačių metų vasaros pabaigoje Anykščių rajono savivaldybė  į  eksploataciją  įvedė Anykščių mieste prie daugiabučių namų naujai  įrengtus  pusiau požeminius konteinerius. Šių konteinerių  aptarnavimui reikėjo specialaus šiukšliavežio automobilio, kurio  bendrovė neturėjo.  Naujo automobilio  nupirkti nebuvo finansinių galimybių. Iš pradžių teko verstis įvairiausiais būdais – kurį laiką atliekos iš  šių konteinerių buvo vežamos net su bortiniu automobiliu. Tų pačių metų rudenį, atlikus viešąjį pirkimą, buvo nupirkta padėvėta šiukšliavežė su hidrauliniu krautuvu, pusiau požeminių konteinerių aptarnavimui. Su konkursą laimėjusiu Tiekėju  pasisekė suderinti gana palankias atsiskaitymo sąlygas išdėstant mokėjimo grafiką pagal mūsų finansines galimybes. Šis automobilis ir šiuo metu atlieka  savo funkcijas pakraunant ir išvežant  šiukšles iš pusiau požeminių konteinerių ir yra neblogos techninės būklės.
 Atsakant į skunde minimus šio automobilio remontus, informuoju, kad remontui nuo įsigijimo dienos yra išleista apie 9 tūkst. eurų. Didžiąją  dalį remontui išleistų lėšų sudarė presavimo  mechanizmo pakeitimas, dėl neatsakingo žmogaus poelgio, į požeminį konteinerį įmetus gelžbetoninę plokštę. Jai įstrigus, buvo sugadintas presavimo mechanizmas.
2019 metus ( man dirbant Bendrovės vadovu tik 3,5 mėn.) užbaigėme su 37,8 tūkst. nuostoliu, kuris yra 50 procentų mažesnis, nei 2018 metais. Balansinis nuostolis  liko 112,8 tūkst. eurų.
Su  Anykščių rajono savivaldybės administracija 2019 metais buvo pasirašyta komunalinių atliekų tvarkymo sutartis, 2020 metais miesto  priežiūros sutartis, kuriose numatyti griežti reikalavimai  darbo kokybei, konkretūs atlikimo terminai, baudos už jų nevykdymą. Norint bendrovei išgyventi buvo priimami būtini sprendimai: sustiprinta darbo drausmė, pagerintas darbų planavimas ir organizavimas, efektyvesnis technikos panaudojimas, operatyvus darbuotojų perskirstymas sprendžiant staiga iškilusias problemas laidojimo paslaugų ar atliekų vežimo padalinio veikloje. Visi šie veiksmai  2020 metais  davė  teigiamą rezultatą, dėl to 2020 metus užbaigėme su 116,8 tūkst. eurų neaudituotu pelnu. Lyginant su 2019 metais pajamos padidėjo 6,9 procento, nors teko dalinai nutraukti turgavietės, pirties darbą dėl pandemijos Covid 19 apribojimų. Išlaidas per metus pavyko sumažinti 1,9 procento. Tai  yra didelis sąžiningai dirbančių  darbuotojų nuopelnas ir ačiū jiems už tai.
Atsakydamas į man ir administracijai  metamus  kaltinimus, dėl darbuotojams daromo psichologinio spaudimo, galiu atsakingai pareikšti, kad tai yra niekuo nepagrįsti kaltinimai ar priekaištai. Nuo pat grįžimo į įmonę pradžios, jaučiau, kad keletas įmonės darbuotojų, kartu su jau nebedirbančiais įmonėje, stengiasi kelti sumaištį, laužydami darbo drausmę, įmonės vidaus tvarkos taisykles, nuteikinėti darbuotojus prieš mane ir administraciją. Pastoviai buvo rašinėjami skundai į aplinkos apsaugos agentūrą, valstybinę darbo inspekciją. Šios institucijos reaguodamos į skundus per 2019-2020 metus atliko eilę patikrinimų, kurių išvadose buvo - esminių pažeidimų nenustatyta. Norint sukompromituoti įmonės administraciją, buvo fotografuojama laikinai  bendrovės teritorijoje sandėliuojamos iš gyventojų surinktos stambiagabaritės atliekos,  nuotraukos talpinamos į laikraštį „Šilelis“, internetiniame portale Nykščiai.lt ar facebook paskyroje, sekamas mašinų su hidromanipuliatoriumi ar autokeltuvu darbas, ieškant darbo saugos pažeidimų. Vežant stambiagabarites atliekas į Mockėnų sąvartyną,  vienas iš  darbuotojų skusdavo Utenos aplinkos apsaugos departamentui. Gavę  šią  informaciją pareigūnai  ne kartą  tikrino įvažiuojančias į sąvartyną transporto priemones dėl galimų pažeidimų, tačiau  pažeidimų nebuvo nustatyta.
Pradėjus dirbti gaudavau informacijos apie galimai įmonėje grobstomą ir pardavinėjamą kurą, kitus darbuotojų neatsakingumo ir aplaidumo atvejus: neišvežti konteineriai, po konteinerių ištuštinimo paliktos netvarkingos aikštelės  ir kt.. Siekdami užkirsti galimus kuro grobstymo atvejus,  sumontavome į krovinines  mašinas kuro matavimo  liniuotes ir  mašinų judėjimo sekimo sistemas. Įdiegtos priemonės sukėlė didelį kai kurių darbuotojų nepasitenkinimą. Šios priemonės leido per 2020 metus sumažinti kuro sunaudojimo sąnaudas  net 22 tūkst. eurų prie tų pačių darbų apimčių.  
Reaguodami į miesto gyventojų raštiškus ir žodinius nusiskundimus, tikrinome valytojų darbą: buvo surašyti patikrinimo aktai, iš kurių aiškiai matyti, kad kai kurių valytojų  nebuvo darbe, plotai neprižiūrėti. Joms pareikšti įspėjimai.
Gavus iš savivaldybės administracijos raštu pareikštas pastabas, dėl pasirašytos sutarties  netinkamo  sąlygų vykdymo: visuomeninės paskirties plotų, daugiabučių namų teritorijų priežiūros, kurie buvo užfiksuoti pateiktose nuotraukose, atsakingam už šį darbą komunalinio padalinio vadovui buvo pareikštas įspėjimas. Įmonė atlieka įvairius darbus, kurių dalis priskiriama pavojingų darbų kategorijai: darbas su hidromanipuliatoriumi, darbas aukštyje. Noriu akcentuoti, kad priešingai nei skunde rašoma, šiuos darbus atlieka darbuotojai turintys reikiamus pažymėjimus suteikiančius teisę juos dirbti. Visi bendrovės darbuotojai yra kasmet aprūpinami spec. apranga, kuriai išleidžiama apie 3 tūkstančius eurų. Spec. drabužiai kas mėnesį vežami skalbti.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais darbo užmokestį darbuotojams nustato įmonės vadovas. Pasikeitus minimaliai mėnesinei algai, bendrovė priėmė sprendimą didinti visų darbuotojų atlyginimus. Vadovaujantis bendrovėje patvirtinta darbo užmokesčio sistema, kiekvienai pareigybei  atlyginimas buvo didinamas ne vienodu procentu atsižvelgiant į darbo krūvį, atsakomybę, kokybę ir kitus vertinimo kriterijus.
Manau, kad daugiausia aistrų sukėlė komunalinio padalinio vadovo atleidimas. Jis yra atleistas pagal DK 58 strp.2 d. 1 p. (šiukštus darbo drausmės pažeidimas). Atleidimo teisėtumą, esant reikalui pasiruošę ginti  darbo ginčų komisijoje, teisme. Galiu drąsiai pasakyti,  kad nei prieš vieną darbuotoją nesu naudojęs nei engimo,  nei psichologinio spaudimo  ar  kitų priemonių, to nedarė ir administracijos darbuotojai. Manau, kad dauguma  pasirašiusių buvo suklaidinti  skundo rengėjų.
Daliai bendrovės darbuotojų reiktų labai pasimokyti elgesio, tarpusavio bendravimo kultūros ir žymiai sąžiningiau atlikti savo pareigas, pavestas užduotis, mažiau menkinti kolegas.
Mano, kaip vadovo, pareiga  reikalauti, kad kiekvienas įmonės darbuotojas nepriekaištingai ir sąžiningai atliktų pavestą darbą. Aš pasiruošęs konstruktyviai  kalbėtis su kiekvienu  darbuotoju, išklausyti kiekvieno nusiskundimus,  pastabas, tačiau priisiimdamas  pilną atsakomybę  už įmonę, galiu pasakyti: neleisiu, kad įmonėje būtų laužoma darbo drausmė, pažeidinėjami įstatymai, vykdoma neteisėta veikla.
Pasilieku teisę kreiptis į atitinkamas institucijas, dėl mano adresu išsakytų, mano orumą žeminiančių komentarų, o dėl Nykščiai.lt ir laikraštyje “Šilelis” vienpusiškos informacijos paskelbimo, į visuomenės informavimo etikos komisiją.

UAB Anykščių komunalinis ūkis direktorius Kazys ŠAPOKA

 

Užsak. Nr.154