2020-10-27

Nupleveno ruduo...

Virš miškų, laukų, ežerų nupleveno auksaspalvis ruduo...

Skaityti daugiau...
Susitikimo vakarui Raimondas Guobis pasirinko spalio 21 – ąją, Šv. Uršulės dieną, taip pagerbdamas savo močiutės Uršulės, nulėmusios jo gyvenimo kelią, atminimą.
2020-10-27

To literatūriniame Anykščių krašte dar nebuvo... (17)

Spalio 21 dienos vakarą, Anykščių. L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje Raimondas Guobis, muziejininkas, „Anykštos“ bendradarbis, Teresės Mikeliūnaitės premijos laureatas, tikras Lietuvos patriotas, organizavęs daug įsimintinų žygių jaunimui istorinėmis, partizanų kovas menančiomis vietomis, pristatė net šešias per pastaruosius dvejus metus išleistas knygas, kurių naujausia ir solidžiausia - „Butėnai“ - net trijų su puse šimto puslapių.

Skaityti daugiau...

Ką pirmiausiai skaitėte naujame žurnalo "Aukštaitiškas formatas" numeryje?

Dienos anekdotas

Į kairiuosius ir dešiniuosius mūsų politikai skirstomi pagal tai, kuria ranka daugiau linkę griebti.

Komentaras

Kai buvo italijos milane:„per diena tūkstantis, buvo viskas uždaryta. Pas mus vis dar koncertus ir turizma skatina ?"

Komentuoti

Svėdasų gimnazija – stipriausia rajono mokykla

Svėdasų gimnazija – stipriausia rajono mokykla
Alvydo Kirvėlos vadovaujama Svėdasų gimnazija tiesiog „iššovė“. Tarp visų Utenos apskrities mokyklų ir gimnazijų jie antri po Utenos A.Šapokos gimnazijos.


Šimtuke – dvi Anykščių
rajono gimnazijos

Svėdasų J.Tumo-Vaižganto gimnazija reitinguota 65-oje vietoje. Tai Anykščių rajono mokykloms labai aukšta vieta.
Antri iš anykštėnų – Anykščių J.Biliūno gimnazija. Jai skirta 87- ta vieta. Tai vienintelės mūsų rajono mokymo įstaigos patekusios į pirmąjį šimtuką.
Trečia iš anykštėnų, taip pat gan netikėtai, atsidūrė Kavarsko vidurinė mokykla. Tačiau ji jau tik 182- a.
Ketvirta – Anykščių A. Baranausko pagrindinė mokykla (dar buvusi vidurinė). Ji 211-ta.
Penkta – Anykščių A. Vienuolio progimnazija (buvusi gimnazija). Ji 330- ta.
Anykštėnų mokyklų reitingą užbaigia Troškūnų K. Inčiūros vidurinė mokykla, įsitaisiusi 360-oje vietoje.
Reitingo lyderiai – Vilniaus licėjus, Kauno technologijos universiteto gimnazija, Vilniaus jėzuitų gimnazija, Vilniaus Žirmūnų gimnazija, Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija.
Iš viso „Veidas“ reitingavo 424- ias gimnazijas ir mokyklas.

Reitingavo pagal du kriterijus

„Veide“ rašoma, kad šiemetinis mokyklų reitingas buvo sudarytas truputį pagal kitus kriterijus, nei pernai. Atsisakyta pernai buvusio kriterijaus, pagal kurį buvo vertinama kiek mokinių įstojo į užsienio aukštąsias mokyklas, nes jis, reitingo sudarytojų manymu, buvo neobjektyvus.
„Veidas“ nusprendė gimnazijas ir mokyklas vertinti pagal valstybinių brandos egzaminų rezultatus ir pagal tai, kiek mokinių įstojo į aukštąsias mokyklas pirmuoju pageidavimu, kadangi tai turėtų objektyviausiai atspindėti realius mokyklų pasiekimus.
Reitingo sudarytojai pastebėjo, kad lyderiams tai praktiškai jokios įtakos neturėjo, o kai kurioms mokykloms, ypač mažesnių miestelių, tai padėjo pašokti šimtu ir daugiau vietų, lyginant su pernai.
Svėdasų gimnazija ir yra viena iš tų pašokusių. Gimnazija pakilo daugiau nei per du šimtus vietų. Pernai gimnazija buvo 289- toje vietoje. Kilimas reitingų lentelėje galėtų būti įvardinama kaip pastarųjų metų Anykščių įvairių reitingų išimtis. Pastaraisiais metais praktiškai visuose skelbiamuose reitinguose mūsų rajonas arba krenta, arba atsiduria sąrašų „uodegose“.
Svėdasų J.Tumo- Vaižganto gimnazija labai gerai atrodo ne tik Anykščių rajono gimnazijų ir mokyklų kontekste. Reitinge, iš visos Utenos apskrities, tik Utenos A.Šapokos gimnazija rikiuojasi aukščiau. Ji – 44- ta.
Ir nors Anykščių J.Biliūno gimnazija šiais metais iš anykštėnų neliko lydere, bet jos kolektyvas įvertinimu taip pat skųstis neturėtų – tarp Utenos apskrities mokymo įstaigų ji užėmusi 87- tą vietą yra trečia. Ketvirtoje vietoje esanti apskrities mokykla yra 120- oje vietoje (Molėtų rajono Suginčių vidurinė mokykla).

Svėdasiškiai galėjo būti
dar aukščiau

Žvelgiant į reitingo lenteles į akis krenta tai, kad Svėdasų gimnazijos abiturientai gerai laikė valstybinius brandos egzaminus. Šios gimnazijos abiturientų egzaminų vidurkis – 54,46 balo. Tai ir buvo kriterijus taip aukštai reitinge iškėlęs svėdasiškius. Pagal šį kriterijų gimnazija aplenkė ne vieną pirmojo penkiasdešimtuko mokyklą ir beveik visas nuo 51- os vietos iki 65- os, kurioje reitinguota mokykla. Svėdasiškiams dar aukščiau reitinge atsidurti sukliudė žemas įstojusių į aukštąsias mokyklas pirmu pageidavimu mokinių procentas – 26,92. Tai jau antrojo ar trečiojo šimtuko rezultatas. Bet, kaip žinia, prastas abiturientų įstojimas į aukštąsias mokyklas dėl įvairių priežasčių (dažniausiai finansinių) yra tradicinis kaimo ir miestelių mokyklų bruožas.
Anykščių J. Biliūno gimnazijos abiturientai egzaminus laikė prasčiau nei svėdasiškiai. Egzaminų vidurkis – 49,17 procento. Tai normalus vidurkis pagal vietą, kurioje reitinguota (87- ta) gimnazija. Įstojusių į aukštąsias mokyklas pagal pirmą pageidavimą skaičius smarkiai aplenkė Svėdasų gimnaziją – 40 procentų. Pagal šį rodiklį gimnazija galėtų reitinge būti aukštesnėse pozicijose.
Gan neblogai egzaminus laikė Kavarsko vidurinės mokyklos moksleiviai. Jų vidurkis – 48,23 balo. Tai kodėl mokykla tik 182- a? Sukliudė ta pati problema kaip ir svėdasiškiams – prastas įstojimo į aukštąsias pirmu pageidavimu procentas. Jis kavarskiečių atveju siekė tik 15 procentų. Jei įstojimas būtų siekęs bent Svėdasų mokinių lygį, tai mokykla būtų balansavusi ant pirmojo šimtuko ribos.
211- oje vietoje, reitingo viduryje, esančios Anykščių A.Baranausko pagrindinės mokyklos (tuo metu dar vidurinės) mokinių rezultatai atitinka vietą ir yra vidutiniai. Egzaminų vidurkis – 44,72 procento, o įstojimo – 24,05 procento.
330- oje vietoje reitinguotos Anykščių A.Vienuolio progimnazijos (tuo metu dar buvo gimnazija) rezultatus jau galima įvardinti kaip liūdnus: egzaminų vidurkis – 39,06 procento, o įstojamumas tik 10 procentų. Šios mokyklos įstojimo rezultatas yra pats prasčiausias reitinge iš visų Anykščių rajono mokyklų, nes paskutinės iš Anykščių rajono mokyklų esančios Troškūnų K.Inčiūros vidurinės mokyklos, kuri reitinguota 360- oje vietoje, mokinių įstojimas pirmu pasirinktu numeriu siekė 24 procentus. Tačiau egzaminus troškūniečiai laikė prasčiausiai – vidurkis tik 32,5 balo.
Palyginimui, ryškaus reitingo lyderio, Vilniaus licėjaus abiturientai, vidutiniškai už egzaminus gavo 92,66 balo, o pirmuoju pageidavimu į norimą specialybę įstojo net 81,55 procento abiturientų.

Stabiliausia – J.Biliūno
gimnazija

Žvelgiant į paskutinių trejų metų rezultatus akivaizdu, kad iš Anykščių rajono mokyklų ir gimnazijų be konkurencijos stabiliausia yra J.Biliūno gimnazija. Visus trejus metus ji sukosi devintame dešimtuke. 2012- metais buvo 86- ta, 2013 metais- 89- ta, šiais – 87- ta.
O Svėdasai stabilumu pasigirti negalėjo. Iki šių metų jie buvo reitinguoti tik trečiame šimtuke. 2012 metais – 253- ia, 2013 metais- 289- ta.
Smarkiausiai reitinguose krito Anykščių A.Vienuolio progimnazija: 2012 metais- 94- ta, 2013 metais- 170- ta, šiais- 330- ta.

Abiturientai nebuvo
išskirtiniai

Svėdasų gimnazijos direktorius Alvydas Kirvėla „Anykštai“ kalbėjo, kad reitingų nesureikšminantis, tačiau jie „kažkuo paglostė širdį, suteikė mokyklos kolektyvui motyvacijos“, - kalbėjo A.Kirvėla.
Pasak direktoriaus, 2013 metų laidos gimnazijos abiturientų klasė buvo „standartinė“, o aukšta vieta reitinguose yra visos mokyklos bendruomenės nuopelnas.
„Būdavo ir stipresnių“, - sakė gimnazijos direktorius kalbėdamas apie praėjusių metų abiturientus, dėl kurių rezultatų gimnazija pateko į geriausių šalies gimnazijų ir vidurinių mokyklų šimtuką. Pasak jo, Svėdasų gimnazijai taip aukštai reitingų lentelėje atsidurti turbūt padėjo „Veido“ pakeisti vertinimo kriterijai.

Gimnazijos direktorę
reitingai supykdė

Visiškai kitokios nuomonės buvo J.Biliūno gimnazijos direktorė Regina Drūsienė. Direktorė, po to kai žinia apie reitingus buvo publikuota internetiniame naujienų portale www.anyksta.lt, paskambinusi „Anykštos“ žurnalistui jį įžeidinėjo, neva redakcija vykdanti kažkokius užsakymus, nes portalas, pasak R.Drūsienės, rašydamas apie mokyklų reitingus, paskelbė melagingą informaciją. Perskambinus R.Drūsienei paaiškėjo, kad ji žiūri senus, praėjusių metų „Veido“ žurnale publikuotus mokyklų reitingus, o paprašius, kad ji viršelyje perskaitytų žurnalo išleidimo datą, direktorė ėmė kalbėti, kad datos nebeįžiūrinti. Nors reitingų lentelė, kuri išspausdinta kur kas mažesniu šriftu, nei žurnalo data, R.Drūsienė kažkaip įskaitė.
Vėliau R.Drūsienė paskambino ir atsiprašė žurnalisto, kad ji vis tik buvo neteisi, bet vis tiek pridėjo, kad neteisus buvo „Veidas“, 2014 metų reitingus sudarydamas pagal 2013 metų egzaminų rezultatus.
Ankstesniais metais, kai tarp Anykščių rajono mokyklų tradiciškai pirmaudavo J.Biliūno gimnazija, direktorė redakcijai pretenzijų nereiškė.

Palikite komentarą

0
Sąlygos ir terminai.
 • Nuoroda

  Sveikinimai kuo nuoširdžiausi Direktoriui ir kolektyvui.

  Prieš 6 metų
 • :)

  Nuoroda

  Taigi cia visiskai ne mokyklu reitingas. Tai tevu reitingas rodantis, kad svedasuose tuo periodu tevai darydami vaikus netingejo papluseti... Visi puikiai zino, kad lemiamas dalykas yra zmogaus gabumai kurie visiskai priklauso nuo prigimties. Lavinimas jau paskui. Obiliunke negera mokykla. Apie tai rodo ir direktores reakcija. Panasus ir zmones ten nukalti. Jiems svarbiausia buti labiausiais. Saip jau tai butu neblogai. Blogai yra tai kad jie to siekia nesiskaitydami su priemonemis kurios daznai yra blogos ir net nusikalstamos.

  Prieš 6 metų
 • OTHAI

  Nuoroda

  Ka garbhus pedaghogai mano apie sugrhiauta ir isvohta JUOSTININU ASTUONMETE MOKYKLA..Kas gali paneigti,kad nera ir nebus rasta VYTAUTO II pedsaku ar pirstu antspaudu?

  Prieš 6 metų