Ar jūsų aplinkoje yra sergančių koronavirusu?

Dienos anekdotas

Vienas iš laimingo gyvenimo patarimų: valgydamas skanų pyragaitį, niekad nesidomėk, iš ko jis pagamintas!

Komentaras

Pensininkas:„Kažkaip keistoka. Anykštėnų Covidinių pacientų nepriima nei Utena, nei Panevėžys, o mes turime priimti vilniečius. Na, ir kas, kad jie sirgs kitomis ligomis. O kai prireiks pagalbos patiems anykštėnams ir savo ligoninėje nebebus vietos, tai kur jiems reikės gydytis? Kiek čia tų laisvų vietų mūsų ligoninėje, geriau saviems pataupykime."

Komentuoti
Buvęs Anykščių rajono meras, kaltinamasis Kęstutis Tubis A.Pajuodžio prašė pakentėti be darbo, nes bijo, kad prieš rinkimus jo ,,nesukaltų visai“.

Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmai ketvirtadienį, spalio 3-iąją, tęsė buvusio Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio baudžiamosios bylos nagrinėjimą. Šį kartą teisme liudijo buvęs K.Tubio visuomeninio komiteto ,,Anykščių krašto labui“ vadovas, UAB ,,Anykščių vandenys“ direktorius Alvydas Gervinskas bei šio visuomeninio komiteto narys Arvidas Pajuodis. Abu šie liudininkai dirbo 2015-2019-ųjų kadencijos Anykščių rajono Taryboje.

 

Paaiškino, kam buvo reikalingi asmens kodai

Teisme ketvirtadienį peržiūrėti keli vaizdo įrašai bei perklausyti telefoninių pokalbių įrašai. A.Gervinskui nepanaikintas specialiojo liudytojo statusas, o A.Pajuodis, per ikiteisminį tyrimą buvęs įtariamuoju, tapo paprastu liudininku. Į teismą jis atvyko lydimas advokato.
Ketvirtadienio posėdyje plačiau nagrinėtas baudžiamosios bylos epizodas, kuriame K.Tubis kaltinamas nematerialaus kyšio ėmimu: mainais už jam palankų balsavimą rajono Taryboje buvęs rajono meras neva pažadėjo A.Pajuodžiui darbo vietą ,,Anykščių vandenyse“.
Pirmasis liudijo A.Gervinskas. Jis teismo tribūnoje išstovėjo net tris valandas. UAB ,,Anykščių vandenys“ direktorius, buvęs rajono Tarybos narys, išrinktas pagal socialdemokratų partijos sąrašą  A.Gervinskas teismui aiškino, kokia buvo Anykščių rajono politinė situacija 2018-ųjų rudenį.
Pasak A.Gervinsko, Tarybos dauguma buvo stabili, joje buvo ,,gal 17 narių“. Šio parodymo esmė - iliustruoti, jog vienoks ar kitoks A.Pajuodžio balsavimas valdančiosios daugumos nebūtų sugriovęs.
Kitas A.Gervinsko liudijimo etapas -  pinigų pervedimai į K.Tubio visuomeninio komiteto sąskaitą.
Jis dėstė, kad aukotojų - Daivos Gudavičienės ir Aušros Pakarklės - nepažinęs. ,,Iždininkė patikrina pagal asmens kodą. Jos nepažinome, iždininkė nematė jos asmens kodo.  Tada meras perdavė asmens kodą“,  - teisme kalbėjo A.Gervinskas, paaiškindamas,  kodėl ankstesniuose teismo posėdžiuose buvo kalbėta apie aukotojų asmens kodų siuntinėjimą telefoninėmis žinutėmis.

Komitetas ruošėsi kasti griovius...

,,Aukotojai nebuvo aktyvūs. Užbaigus procesą, lėšų trūko./.../Sakiau, kad aš galiu eiti prašyti aukų, nors tai ir nėra malonu. Geriau pats paaukojau nei prašiau“, - apie aukų komitetui rinkimą teisme liudijo buvęs šio darinio vadovas. A.Gervinskas kalbėjo, kad buvo diskusijos, jog patys komiteto nariai aukotų, todėl visiems komiteto nariams buvo išdalyti lapeliai su komiteto rekvizitais.
K.Tubio advokatas Giedrius Danėlius A.Gervinsko paklausė, ar galėjo komiteto nariai tuos lapelius su rekvizitais kam nors perduoti, o šis atsakė, jog žinoma, kad galėjo.
Teisme dar kartą buvo peržiūrėtas tas pats vaizdo įrašas iš K.Tubio kabineto, kuris buvo  demonstruojamas ir prieš savaitę. Tame įraše K.Tubis, A.Gervinskas ir tuometinis mero patarėjas Donaldas Vaičiūnas tarėsi, kaip komitetui surinkti lėšas. K.Tubis vardijo, pas ką reikia nueiti (,,Kęstučio Tubio byla: pradeda lįsti pinigai“; Vidmantas ŠMIGELSKAS, ,,Anykšta“   2019 09 28). ,,Šiaip dabar sėdime ,,bete“,- K.Tubį apie komiteto finansinę situaciją informavo A.Gervinskas.
Valstybės kaltinimą palaikanti Panevėžio apygardos prokuratūros prokurorė Dalia Markauskienė po įrašo peržiūros akcentavo K.Tubio kabinete pasakytą A. Gervinsko frazę: ,,Kam reikia nuotekas padaryti, vandentiekį. Mes galime atvesti iki namo.“ Ši frazė skambėjo aukų komitetui rinkimo kontekste. O UAB ,,Anykščių vandenys“ direktorius teismui pateikė šios frazės paaiškinimo originalią versiją. Neva jis siūlęs K.Tubio komitetui organizuoti brigadą, kuri išsinuomotų techniką ir kastų griovius, klotų vamzdžius. ,,Kodėl jūs, prieš sakydamas šią frazę, įsidedate telefoną į kišenę ir kalbate tyliai?“ - A.Gervinsko klausė prokurorė D.Markauskienė. ,,Be jokios priežasties, mechaniškai“, - atsakė A.Gervinskas.    
,,Nes jei būtų nei pro kur - galime vandentiekį nuvesti sūnui iki namo“, - prokurorė teisme kartojo dar vieną įraše nuskambėjusią A.Gervinsko frazę apie  darbus. Šį kartą kalbėta konkrečiai apie ,,Kurklių karjerą“. A.Gervinskas tikino, kad  ,,Kurklių karjero“ savininkai Daškevičiai pageidavo, kad iki jų įmonės kontoros būtų atvestas vandentiekis, tačiau šio projekto ,,Anykščių vandenys“ negalėjo atlikti, nes didelis atstumas. O jeigu kalbą apie ,,sūnaus namą“  sietume su vieno  iš Daškevičių sodyba Kurkliuose, tai, pasak A.Gervinsko, apskritai nėra jokio kriminalo, nes atliekant vandentiekio projektą Kurklių miestelyje visiems kurkliečiams atvestas vandentiekis.
Bylą nagrinėjanti teisėja Monika Benete teisme A.Gervinskui priminė vaizdo ir garso įraše skambėjusias pavardes, į ką, pasak K.Tubio, galima kreiptis dėl paramos komitetui : ,,Musteikis. ,,Kvarcas“, Razmislavičius, Kinderis. Abraškevičiai, Vaičiulis“.  Teisėja klausė A.Gervinsko, ar tuos žmones jis pažįstąs. Nežinia, ar sąmoningai, ar dėl įtampos A.Gervinskas svarstė, kas slypi po žodžiu ,,Kvarcas“, nors akivaizdu, jog omenyje turima įmonė ,,Anykščių kvarcas“.  

Nenori būti Arvido Pajuodžio draugu

A.Gervinsko liudijimui pasiekus A.Pajuodžio įdarbinimo ,,Anykščių vandenyse“ epizodą, jis kalbėjo: ,,Meras rudenį pasakė, kad A.Pajuodį reikia įdarbinti pavaduotoju. Jis reikalaująs mane atleisti iš tų pareigų ir užimti šias pareigas. /.../ Buvo labai aiškiai paaiškinta, kad jis neturi aukštojo išsilavinimo ir negali pretenduoti į direktoriaus pavaduotojus“, - teisme kalbėjo A.Gervinskas. Pernai rudenį pats A.Gervinskas dar buvo UAB,,Anykščių vandenys“ direktoriaus pavaduotojas, laikinai einantis direktoriaus pareigas.  Jis tikino, kad bendrovės direktoriaus pareigybė yra ,,konkursinė“, o A.Pajuodis net negalėtų dalyvauti konkurse, nes neturi aukštojo išsilavinimo.    
,,Kokie jūsų santykiai su A.Pajuodžiu?“ - A.Gervinsko klausė teisėja M.Benetė. ,,Draugu jo nenorėčiau būti“, - atsakė A.Gervinskas.
Apie tolesnes A.Pajuodžio įdarbinimo peripetijas teisme kalbėta pakankamai painiai - naują inžinieriaus etatą ,,Anykščių vandenyse“ ketinta steigti lyg ir specialiai A.Pajuodžiui, bet lyg ir nespecialiai. ,,Paskutinis reikalavimas mero kabinete net mane išvedė iš pusiausvyros. /.../Jis aiškino, kad išeisiąs iš koalicijos ir net jai kenksiąs. Jis manė, kad jo išėjimas iš koalicijos sugriausiąs valdančiąją daugumą“, - dėstė A.Gervinskas. Pasak jo, nors A.Pajuodis nebuvo labai reikalingas nei valdančiajai daugumai, nei juo labiau ,,Anykščių vandenims“, tačiau bandymus jį įdarbinti savivaldybės bendrovėje ir tokiu būdu išsaugoti politiko lojalumą valdžiai, A.Gervinsko nuomone, nederėtų kriminalizuoti. ,,Seimas prekiauja viceministrų, komitetų pirmininkų postais ir tai leidžiama daryti legaliai“, - pavyzdį pateikė A.Gervinskas.
,,Meras negulė ant stalo kryžiumi, kad A.Pajuodis liktų koalicijoje. Bet aišku, kad kuo platesnė koalicija - tuo geriau“, - teisme liudijo A.Gervinskas. Po to teisėja M.Benetė skaitė ištrauką iš A.Gervinsko parodymų per ikiteisminį tyrimą. ,,Susidarė įspūdis, kad jis gali turėti mero palaikymą. K.Tubis man nenurodė nieko daryti./.../Negalėjau A.Pajuodžio ,,pavaryti“, nes jautėsi, kad jis reikalingas merui. /.../ Manau, kad jeigu K.Tubis būtų laimėjęs mero rinkimus, man būtų buvę priminta įdarbinti A.Pajuodį inžinieriumi“, - per ikiteisminį tyrimą sakė A.Gervinskas, tačiau teisme jis aiškino, kad jeigu jau K.Tubis būtų labai norėjęs A.Pajuodį įdarbinti, tai pastarasis jau rudenį būtų dirbęs.       

Kęstutis Tubis: ,,Bijau, bl....t, kad nesukaltų visai“

Teisme peržiūrėtas dar vienas vaizdo įrašas, darytas 2018 metų spalio 23 dieną, kuriame K.Tubis savo kabinete teisinosi A.Pajuodžiui, kodėl jo neįdarbina. ,,Bijau, bl....t, kad nesukaltų visai. Matai, kaip puola visi“, - teismui pateiktoje filmuotoje medžiagoje A.Pajuodžiui aiškina K.Tubis. O paskui priduria: ,,Gipsas, žodis, bliacha. Kovo 3-ią rinkimai, 4 –ą paskirs.“
A.Pajuodis per šį įrašytą pokalbį tikrai nekelia balso, o pakankamai graudžiai prašo darbo. ,,Sėdėsiu ant pečiaus, jei šiaip ar taip negaunu atlyginimo“, - apie išėjimą iš koalicijos, o gal ir iš pačios rajono Tarybos tuomet K.Tubiui sakė A.Pajuodis. Filmuotoje vaizdo medžiagoje užfiksuota, kad K.Tubis, kalbėdamas su A.Pajuodžiu, skambina A.Gervinskui ir šis staigiai prisistato į mero kabinetą. Trijulė kalbasi apie ,,Anykščių vandenų“ struktūros pakeitimą ir A.Pajuodis viliasi, kad gruodžio 1-ąją jis jau dirbs ,,Anykščių vandenyse“. ,,Komunikuosi pats, aš sakysiu - nei žinojau, nei mačiau“, - kaip A.Gervinskas turės elgtis po A.Pajuodžio įdarbinimo, nurodė K.Tubis.
Per teismui pateiktą 2018 metų lapkričio 3 dienos A.Pajuodžio telefoninį pokalbį su A.Gervinsku jiedu kalbasi apie tai, kokius reikia susirinkti popierius, norint A.Pajuodžiui pradėti darbą ,,Anykščių vandenyse“. ,,Atestatus galima eigoje susitvarkyti. Nesiversk dabar per galvą“, - pašnekovą ramino A.Gervinskas.
Teismas perklausė ir prieš savaitę jau klausytą A.Gervinsko pokalbį su buvusiu savivaldybės administracijos direktoriumi bei buvusiu UAB ,,Anykščių vandenys“ valdybos pirmininku Audroniumi Gališanka. Tame pokalbyje pašnekovai nusprendė, jog, kol neaišku, ar A.Pajuodis eis į komiteto sąrašą, A.Gališankos žodžiais, ,,na...ui keisti ,,Anykščių vandenų“ struktūrą“...
Po prokurorės D.Markauskienės bei K.Tubio advokatų G.Danėlio ir Arūno Petrausko klausimų savuosius klausimus specialiajam liudininkui A.Gervinskui pateikė ir kaltinamasis K.Tubis. ,,Kaip tapote komiteto koordinatoriumi?“ - klausimą suformulavo K.Tubis. ,,Tikrai ne savo noru“, - juokdamasis atsakė A.Gervinskas ir pridūrė, jog ,,Jūs pasiūlėte mano kandidatūrą“. K.Tubis per klausimus atskleidė, kad A.Gervinską jis labai gerbė ir puikiai vertino.

Žmogus norėjo darbo, bet tapo įtariamuoju

Į teismą advokato lydimas atvykęs A.Pajuodis ilgai laukė, kada ateis eilė jam duoti parodymus ir, teismui paskelbus pertrauką, liudininko atstovas paprašė, kad A.Pajuodžio liudijimas būtų nukeltas į kitą teismo posėdį. Tačiau, pasibaigus pertraukai, A.Pajuodis persigalvojo ir davė parodymus.
Tiesa, jis savo kalbą pradėjo aiškinimu, kad jau du kartus per ikiteisminį tyrimą davė parodymus ir nieko naujo jau nebepasakys, atvirkščiai - dalį dalykų jau primiršo. ,,Kiek atsimenat, tiek papasakokit“, - buvusį įtariamąjį, o dabar liudininką kvietė teisėja M.Benetė.
A.Pajuodis teismui nesidrovėdamas aiškino, kad gal jau prieš porą metų  K.Tubio ėmė prašyti darbo. ,,Laukiau, tikėjausi./.../ Gal po rinkimų, gal kažkada - man sakydavo. Tada pasakiau, kad traukiuosi iš koalicijos. Praėjo ilgas laiko tarpas, jaučiausi apgautas. Galvojau, kad koalicija - tai bendra komanda, padės, kažką ras../.../Kai pasakiau, kad išeinu iš koalicijos, meras pažadėjo sutvarkyti, bet ne anksčiau nei po rinkimų“, - liudijo A.Pajuodis.
Jis tvirtino, kad K.Tubis nereikalavo, kad būtina balsuoti taip, kaip reikia koalicijai Anykščių ligoninės audito klausimu. ,,Meras tik užsiminė, kad bus toks klausimas dėl ligoninės audito, bet nereikalavo būtinai taip ar kitaip balsuoti“, - teisme liudijo A.Pajuodis.
,,Kai ėjote į rajono Tarybą, kokios naudos siekėte?“ - A.Pajuodžio paklausė K.Tubio advokatas A.Petrauskas. ,,Norėjau rajonui padėti. Na ir sau – darbo“,  - neslėpė buvęs Anykščių rajono Tarybos narys. ,,Vieša paslaptis, kad, norint gauti darbą, reikia dalyvauti politikoje. Ir eidamas su Arūnu Lioge į rajono Tarybą tikėjausi, kad gal man atsiras darbas ir dar ką nors gero rajonui padarysiu“, - per ikiteisminį tyrimą duotus A.Pajuodžio parodymus teisme skaitė teisėja M.Benetė.     
Per ikiteisminį tyrimą A.Pajuodis nurodė, kad mainais už palaikymą per balsavimą dėl ligoninės audito K.Tubis jam pažadėjo UAB ,,Anykščių vandenys“ direktoriaus pavaduotojo darbo vietą. ,,Aš susitariau, kad padėsiu K.Tubiui siekti politinių tikslų, o K.Tubis man suteiks darbą ,,Anykščių vandenyse“, - per ikiteisminį tyrimą kalbėjo A.Pajuodis.
Kaltinamasis K.Tubis per klausimus liudininkui atskleidė, kad pastarasis, kaip rajono Tarybos narys, neturėjo pasiūlymų net kokį klausimą išbraukti ar kokį klausimą įtraukti į Tarybos posėdžio darbotvarkę, jau nekalbant apie sprendimų projektų ruošimą, tačiau  dėl savo įdarbinimo į  tuometinį merą kreipėsi daugybę kartų.     
Per klausimus A.Pajuodžiui K.Tubis bandė atskleisti, kad savaitę anksčiau nei teismo perklausytas pokalbis, kuriame dalyvavo K.Tubis, A.Pajuodis ir A.Gervinskas, vyko dar vienas pokalbis. ,,Ką kalbėjote, kai atvyko ,,Anykščių šilumos“ direktorius Virgilijus Vaičiulis?“ - A.Pajuodžio klausė K.Tubis. ,,Mano žmona buvo išėjusi iš darbo - buvo daromas spaudimas, kad ji išeitų“, - po kažkelinto perklausimo atsakė A.Pajuodis. Jis tikino, kad nei nepadorių gestų, nei necenzūrinių žodžių jis tame pokalbyje su meru bei buvusiu žmonos darbdaviu V.Vaičiuliu  nevartojęs.
,,Kodėl jūs sutikote dalyvauti komiteto veikloje?“ - klausė kaltinamasis K.Tubis. ,,Todėl, kad jūs mane pakvietėte“, - liudijimą vainikavo A.Pajuodis.

Kitas posėdis - po mėnesio

Kitas posėdis K.Tubio baudžiamojoje byloje vyks lapkričio 5-ąją. O ketvirtadienio posėdis buvęs jau penktasis.
Priminsime, kad buvęs Anykščių rajono meras K.Tubis Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnų buvo sulaikytas šių metų sausio pabaigoje. Jam pareikšti įtarimai prekiavus poveikiu pagal tris epizodus. Jis kaltinamas kyšio ėmimu, siekiant sudaryti išskirtines sąlygas įsigyjant žemės sklypą (vadinamasis Rimvydo Kugio epizodas) bei pažadu išasfaltuoti keliuką į įmonės teritoriją Antrųjų Kurklių kaime (VLI Timber epizodas). Pagal trečiąjį - A.Pajuodžio epizodą - K.Tubis kaltinamas nematerialaus kyšio ėmimu.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Palikite komentarą

0
Sąlygos ir terminai.
 • tai gi

  Nuoroda

  30 metu taspats ,juk lenda i partijas tik del to

  Prieš metus
 • Butaforija

  Nuoroda

  ir butaforini teisinguma lietuviamas kure ir kuria saunioji lituvos dvaro policija ir jos garbus pulkininkai.Kraupiai juodi pavyzdziai is Siauliu miesto policijos teismu skandalo,Kauno miesto policijos korupcines kasdienybes. Kasdienybe topu TAPO ir isvaikyto-isvagiliauto garbingo lituvisko dvarelio pulkininko kestucio teismu karusele.Koki vadai tokis ir butaforinis dvariukas-varnu nutupetas,isvaikytas ir issibegiojes.Buki dvarelio arkliai v zokonne baigia suart su velena,dar likusias nesupuvusiais ir likusias apysveikes savo tautieciu galvas,uzterst jas korupcija.....aciu jiems,kad pasirodo kas esa....tik kas juos valdo....nejaugi vien plesri chalopo genetika-esk.griebk,slepk.O viska gal kazkas aktuoja,katologizuoja ir skaniai kikena. gal prakeiksmas eina....tsakant.valdomas,ten is aukstai - is pacio dangaus..

  Prieš metus
 • tai kiek sis

  Nuoroda

  cirkas uz musu pinigus tesis

  Prieš metus