Orai

Džiaugiuosi - dalinuosi

Dienos anekdotas

– Ką reikia daryti, kad greičiau atvėstų karšta arbata?
– Būtina prisėsti prie interneto. Viena kita valandžiukė, ir arbata bus šalta.

Komentaras

Istorija:„Istorija primena, kad be trijų narių ir partijos negali įkurti, o ką jau kalbėti su dvarelio rezidecija. Gėda Anykščių dvaro su 25 palivarkais dvarininkui tik dvi guvernantes turėti..."

Komentuoti

Balsavimas pasibaigęs


Statistika:

Redaktorės skiltį
Balsai: 17
19.8%  
„Sesuo Paulina: „Dievą galiu sutikti tiesiog eidama gatve"
Balsai: 4
4.7%  
„Apie Joną, mėsą ir šautuvą"
Balsai: 3
3.5%  
„Medžioklė ir politika: pigiau šaudyti dramblius..."
Balsai: 3
3.5%  
„Garsiajai pianistei kartais norisi tik tylos"
Balsai: 5
5.8%  
„Senojo kelio pašnekesiai..."
Balsai: 4
4.7%  
„Režisierius pasirinko Anykščius"
Balsai: 2
2.3%  
„Profesorius AntanasTyla: „Esu pilkas Lietuvos akmuo, lauke ant vėjų sustojęs"
Balsai: 5
5.8%  
„Atidarytas Operacijų blokas"
Balsai: 0
0%  
Atsako teisininkas
Balsai: 1
1.2%  
„Vida Garunkštytė: „Nebūčiau patikėjusi Lietuva, dabar būčiau sandėlio vedėja Anglijoje"
Balsai: 2
2.3%  
„Kačių rojuje"
Balsai: 22
25.6%  
„13 klausimų Gerdai Zaptoriūtei"
Balsai: 5
5.8%  
„Jaunieji kūrėjai išleido du debiutinius muzikos albumus"
Balsai: 3
3.5%  
Trumpas žinias, pliusus ir minusus
Balsai: 10
11.6%  

Balsų kiekis:   86