Orai

Džiaugiuosi - dalinuosi

Dienos anekdotas

– Ką reikia daryti, kad greičiau atvėstų karšta arbata?
– Būtina prisėsti prie interneto. Viena kita valandžiukė, ir arbata bus šalta.

Komentaras

Istorija:„Istorija primena, kad be trijų narių ir partijos negali įkurti, o ką jau kalbėti su dvarelio rezidecija. Gėda Anykščių dvaro su 25 palivarkais dvarininkui tik dvi guvernantes turėti..."

Komentuoti

Balsavimas pasibaigęs


Statistika:

R.Paciūnienė
Balsai: 47
22.9%  
J.Abraškevičienė
Balsai: 11
5.4%  
R.Strazdienė
Balsai: 6
2.9%  
L.Slapšienė
Balsai: 23
11.2%  
A.Bartulienė
Balsai: 25
12.2%  
S.Strazdienė
Balsai: 8
3.9%  
K.Liutkienė
Balsai: 29
14.1%  
R.Viršylienė
Balsai: 8
3.9%  
D.Rudokienė
Balsai: 4
2%  
R.Burneikienė
Balsai: 4
2%  
R.Bagočiūnienė
Balsai: 7
3.4%  
A.Valaitienė
Balsai: 4
2%  
R.Jankienė
Balsai: 18
8.8%  
L.Staniūnienė
Balsai: 0
0%  
V.Kvasaukienė
Balsai: 2
1%  
L.Kiaušienė
Balsai: 4
2%  
B.Gaiževskienė
Balsai: 5
2.4%  

Balsų kiekis:   205