Ar jūsų aplinkoje yra sergančių koronavirusu?

Dienos anekdotas

Vienas iš laimingo gyvenimo patarimų: valgydamas skanų pyragaitį, niekad nesidomėk, iš ko jis pagamintas!

Komentaras

Pensininkas:„Kažkaip keistoka. Anykštėnų Covidinių pacientų nepriima nei Utena, nei Panevėžys, o mes turime priimti vilniečius. Na, ir kas, kad jie sirgs kitomis ligomis. O kai prireiks pagalbos patiems anykštėnams ir savo ligoninėje nebebus vietos, tai kur jiems reikės gydytis? Kiek čia tų laisvų vietų mūsų ligoninėje, geriau saviems pataupykime."

Komentuoti
kmintys.lt nuotrauka

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis atsižvelgdamas į darbo pareigų pažeidimus pasirašė įsakymą, kuriuo nutraukiama darbo sutartis su Kupiškio socialinės globos namų direktoriumi Rolandu Paltinu. Įsakymas įsigalios kai tik direktoriui pasibaigs laikinasis nedarbingumas.


Darbo sutartis su socialinės globos namų direktoriumi nutraukiama, nes jis Kupiškio socialinės globos namuose neužtikrino tinkamo asmens duomenų veiklos reglamentavimo, viešųjų pirkimų kontrolės, įstaigoje nebuvo veiksmingos biudžetinės vidaus kontrolės sistemos.  Direktorius per metus padarė antrą tokį patį tęstinį darbo pareigų pažeidimą  ir dėl to prarado pasitikėjimą.
2020 m. kovo 17 d. R. Paltinui jau buvo skirtas įspėjimas dėl netinkamo asmens duomenų tvarkymo įstaigoje, taip pat dėl to, kad nebuvo įdiegtas vidinės informacijos apie pažeidimus kanalas, o sandėlyje vyravo tokia netvarka, kad nebuvo įmanoma atsekti, kokias atsargas įstaiga turi, o kokių trūksta. Viešųjų pirkimų srityje nebuvo jokios kontrolės dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo nuostatų laikymosi bei pačių viešųjų pirkimų organizavimo pagal galiojančius teisės aktus.
Įspėjimas buvo skirtas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriui atlikus veiklos ir valdymo auditą, kuriuo buvo konstatuoti pažeidimai ir pateiktos rekomendacijos, kaip ištaisyti trūkumus. Po pusės metų buvo atlikta pažangos stebėjimo audito ataskaita: ja įvertinama, ar anksčiau nustatyti trūkumai buvo ištaisyti. Šioje ataskaitoje konstatuota, kad anksčiau teiktos rekomendacijos nebuvo pilnai įgyvendintos.
Kupiškio socialinės globos namai yra ministerijos pavaldumo socialinės globos įstaiga, kurioje teikiamos ilgalaikės, trumpalaikės ir dienos socialinės globos paslaugos suaugusiems asmenims su negalia bei laikino atokvėpio paslauga žmonių su negalia artimiesiems.

Svėdasiškis R.Paltinas Kupiškio socialinių globos namų direktoriumi dirbo nuo 2015 metų.

 

Pranešimas spaudai

Palikite komentarą

0
Sąlygos ir terminai.
Įkelti daugiau