Būkite su „Anykšta“ ir antrąjį 2021-ųjų metų pusmetį!

Orai

Koks Jums būtų tinkamiausias laikas (valanda) kultūriniams renginiams vasaros sezono metu?

Dienos anekdotas

Svečias viešbutyje: "Ar turite laisvą kambarį?" - Deja, ne". - "O ar turėtumėt, jei šiandien atvažiuotų prezidentas?" - "Žinoma, be abejonės". - "Tai duokite jį man, prezidentas šiandien neatvyks".

Komentaras

Rubykiu Branys:„Valstybė apribojusi laiką jo nusipirkimui paskatino dar labiau vartoti alkoholį ! Kaip ? Ogi taip: - Žinodami, kad alkoholio bet kada nenusipirks, nusiperka jo didelius ir labai didelius kiekius. Pavyzdžiui aš turiu nusipirkęs 20 bonku visokio gėrimo... Na o kai namų lentynose jo yra kad net akys raibsta pagundai atsispirti labai sunku.. Prieina ir draugų ir kaimynai..."

Komentuoti

Kovo 16-osios rytą visas Budrių ežeras (Kavarsko sen.) aidėjo nuo baltasparnių viešnių – gulbių giesmininkių – žavingų balsų...
Gražu žiūrėti, kaip pasitaiso, pakedena pluksneles, prieina artyn viena prie kitos, gracingai ištiesia ilgus kaklus ar mosteli galingais sparnais... Ir nuolat tūtuoja ir tūtuoja, šaukia ar, tiksliau, meiliai kalbina viena kitą, bendrauja... Ant ežero ledo oriai vaikštinėja ar stoviniuoja ant vienos kojos, truputį pasidairo, į skirtingas puses pakrypuoja ir vėl pasisuka viena kitos link.
Gali būti, kad tai laikina jų viešnagė (matyt, migruodamos trumpam sustojo), bet tokia draugija man labai maloni! Dar nėra tyvuliuojančio vandens plotelių ant ežero, tad neužsibuvo: pakėlė sparnus ir nulėkė toliuosna.
Gulbė giesmininkė nuo kitų gulbių atskiriama iš snapo. Jo pagrindas geltonas, o galas juodas. Šie gražuoliai paukščiai susiporuoja visam gyvenimui.
Kai Budrių ežeras jau tyvuliuos, turėsiu kitų gamtos draugų, bus ir naujų nuotraukų bei minčių. Kol kas klausykitės ateinančio pavasario, išgirskite jį, laukite mėlynų žibučių „ežerėlių“ neliestuose trako pakraščiuose...

Lina Dapkienė

Palikite komentarą

0
Sąlygos ir terminai.