Ar planuojate atostogas?

Dienos anekdotas

Vėlų rudenį, susėdo alkoholikai prie šiaudų kupetos ir geria. Po kiek laiko jiems pasidarė šalta, ir vienas iš jų padegė tą kupetą. Tai išvydę, kaimo žmonės nutarė nubėgti pažiūrėti, kas vyksta. Pamatęs atbėgančius kaimo žmones, vienas alkoholikas sako:
- Kai padegti, tai niekas nepadėjo, o kai šildytis tai visi susirenka.

Komentaras

Anykštėnas:„Ar galima nors vieną kartą Garbės piliečio vardą suteikti išskirtinai kultūros srities pažibai. Kas garsina Anykščius rimtuose kultūros ir menų projektuose, kieno vardas skamba už Anykščių rajono ar užsienio plotmėje, kas neša žinią apie Anykščių kraštą kaip apie ryškų kultūrai kraštą. Jau laikas būtų pažiūrėti itin profesionaliai į tokios nominacijos skyrimą, o ne saviems išsidalinti, ypač iš biudžeto gyvenantiems."

Komentuoti
Raguvėlės dvaro centriniai rūmai iš paukščio skrydžio.

Važiuojant per Raguvėlę Panevėžio link, žvilgsnis kliūna už didžiausio Anykščių krašte dvaro pastatų, turinčių kelių šimtmečių istoriją ir kurių dalis palyginti neblogai išsilaikė iki mūsų dienų. Iš Ukrainos kilusi didikų Komarų giminė, Lietuvoje apsigyvenusi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos laikais, pasižymėjo kaip sumanūs, verslūs ūkininkai, išstatė ne tik rūmus, bet ir gausybę ūkinių pastatų. Jų palikuonė Alvilina Rimševičienė tęsia kilmingą giminės istoriją, gyvena su artimaisiais dvare ir nori dvaro ansamblį išsaugoti ateities kartoms.  Geometrinio planavimo, klasicizmo bei romantizmo architektūros paminklas - Raguvėlės dvaro sodyba - aprėpia apie 20 hektarų plotą, kuriame išlikę dvi dešimtys pastatų. Dalis ūkinių pastatų negrįžtamai sunykę, tačiau didžioji jų dalis yra įtraukta į valstybės saugomų Nekilnojamojo kultūros paveldo registrą ir yra vilties juos išsaugoti, panaudoti ūkinei kultūrinei veiklai.  

 

Kaip teigiama Anykščių krašto vietovių žinyne, XVII amžiuje dvaras priklausė Sokolovskiams, apie 1698 - 1701 m. jį įsigijo Ukmergės pavieto kardininkas Mikalojus Komaras – Zabožinskis. Jis netoli Užgorodo bandė įkurti miestą Komorogradą. Tačiau plačios Komarų giminės valdos nuolat buvo niokojamos LDK priešų, tad gavę leidimą Komarai pradėjo kurtis Lietuvoje. Komarų giminė valdė Panemunės, Onuškio, Palėvenio, ir daugelį kitų dvarų, tarp jų ir Raguvėlę,Vašuokėnus. Jie puoselėjo dvarą  ir XIX a. ketvirtame dešimtmetyje pastatė pagrindinius dvaro rūmus, oficiną, ratinę, svirnus, smuklę. Beje, dvare buvo apsistojęs Rusijos caras Aleksandras I su visa palyda.
1784 m. paminėta Raguvėlės koplyčia, į kurią laikyti pamaldų iš Troškūnų atvykdavę vienuoliai bernardinai, o 1796 m. Komarai pastatė medinę bažnyčią, kuri ne kartą perdažyta, remontuota veikia iki šiol. Joje yra vieni seniausių Anykščių krašte vargonai.
Raguvėlės dvare nuo 1907 m.  veikė mokykla, kurią atidarė Konstantinas Komaras, išlaikęs lietuvę mokytoją. Mokykla 1986 – 2014 buvo pasiekusi nepilnos vidurinės mokyklos statusą, buvo pastatytas naujas didelis mokyklos pastatas. Dabar  mokykla pertvarkyta į Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos Raguvėlės pradinio ugdymo skyrių. Nacionalizuotuose Komarų dvaro rūmuose veikė žemės ūkio mokykla, iki 1971 – ųjų - Raguvėlės žemės ūkio technikumas, iki 1975 – ųjų Raguvėlės vienmetė bitininkystės – sodininkystės mokykla, tad Raguvėlę prisimena didelis būrys nūnai garbaus amžiaus buvusių žemės ūkio specialistų.. Beje, būtent tai, kad dvaro rūmuose  buvo įkurdintos švietimo įstaigos, padėjo jiems išlikti nesuniokotiems iki mūsų dienų. Kita vertus, ūkinius pastatus naudojęs Raguvėlės tarybinis ūkis jų netausojo, dalis buvo visiškai apleisti, apiro, sugriuvo. Nepaisant dvaro kompleksą ir žemes 1992–aisiais susigražinusios Konstantino Komaro dukros, turėjusios ilgametę vadovavimo kolūkmečio ūkiams patirtį, Alvilinos Rimševičienės pastangų, daugelio pastatų, o ir pačių centrinių rūmų būklė apgailėtina, reikalaujanti remonto ir nemažų investicijų. Valstybės kaip kultūrinės vertybės saugomi pastatai, matomai, nesulaukia deramo dėmesio ir paramos.  

Pasak Anykščių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiosios specialistės Vidos Jakniūnienės, šiuo metu Nekilnojamųjų kultūros vertybių registre yra šie Raguvėlės dvaro sodybos pastatai: sodybos rūmai, magazinas (sandėlis grūdams laikyti), spirito varykla, užvažiuojamieji namai, daržinės liekanos, kumetynas (du pastatai), šv. Stepono bažnyčia. Saugomas ir Raguvėlės dvaro sodybos parkas.

Tačiau atsigręžkime į XX amžiaus pirmąją pusę, tarpukarį, kai dvaras klestėjo.  Raguvėlės dvarą valdė solidaus amžiaus našlys  Konstantinas Komaras. Turėjo automobilį, dažnai nuvažiuodavo į didžiuosius šalies miestus, dažnai į dvarą prisikviesdavo svečių, rengdavo medžiokles. Dvaro ūkį jis tvarkė pavyzdingai. Pajamos plaukė ne tik iš tradicinės žemdirbystės ir gyvulininkystės, tačiau ir iš spirito varyklos.
Tarnaičių padedamas užaugino du savo vaikus. „Užauginęs vaikus iki pilnametystės, jau būdamas solidaus amžiaus vedė mylimąją Janiną Buivydaitę. Laukėsi vaikelio, būsima motina buvo jau 38- erių. Lietuvos medikai pranašavo, kad gimdant išgyvens tik motina ar tik vaikelis, todėl pora ieškojo pagalbos užsienyje ir 1938 metų vasarą Karaliaučiaus klinikose J. Komarienė pagimdė dukrelę Alviliną, - rašė žurnale „Aukštaitiškas formatas“ kraštotyrininkas Raimondas Guobis („Komarų palikuonė tebevaldo dvarą“. Raimondas Guobis. 2011m. Nr. 2). -  Veikiai senasis Komaras mirė, o jauna našlė vėl ištekėjo. Lenkijoje gyvenantis Vladislovo Komaro sūnus Vladislovas buvo žymus sportininkas, dalyvavo trijose olimpiadose. 1972 m. Miuncheno žaidynėse tapo čempionu, nustūmęs rutulį 21 metrą 18 centimetrų. Įspūdingos išvaizdos geraširdis milžinas paragavo aktoriaus duonos – nusifilmavo keliose kino juostose, išleido biografinę knygą „Wszysko porabane“. 1998 m. žuvo autokatastrofoje netoli Štetino“.

Dvare pasitinka paveldėtoja, dvaro dabartimi ir ateitimi besirūpinanti  A. Rimševičienė. Pasak jos, dvare visą dvaro pietinę oficiną yra apgyvendinę dvaro paveldėtojai. „Įrengti trys butai, kurių viename gyvena anūkai Darius Jankus ir Nerijus Jankus su šeimomis. Jie dvyniai, labai panašūs, neatskiriami, - šypsodamasi sakė viename iš trijų minėtų butų gyvenanti A. Rimševičienė. – Buvusiame didžiulės karčemos pastate įrengti 5 butai išnuomoti. Dvaro rūmuose yra 17 kambarių ir dvaro rūmų salė. Ją restauravus ji nuomojama vestuvėms, pobūviams. Rūmuose yra išlikę puošnių židinių, krosnių, parketo likučių. Dvaro vertybė yra ir pastatus supantis parkas, kuriame vyrauja vietinės medžių rūšys ir kurio priežiūrai reikia laiko ir lėšų.  Dvarą atgavus iš jo mokykla išsikėlė 1993 – iaisiais, kai vienoje klasėje nukrito lubų tinko gabalas. Nedelsiant reikia keisti kiūrantį stogą, nes jam jau 60 metų. Kas bus centrinio dvaro rūmuose, planuosime juos restauravus.“

Sušnekus apie dvaro perspektyvas, garbaus amžiaus sulaukusi A. Rimševičienė teigė visas viltis dedanti į jau minėtus, magistratūros studijas baigusius anūkus ir Biržų rajone ūkininkaujantį, didelį ir pavyzdingai tvarkomą ūkį turintį sūnų Vytautą Stankevičių.. „Abu anūkai veiklūs, iniciatyvūs ūkininkai“, -  pastebėjo A. Rimševičienė, pridurdama, kad turėti tokį dvarą sudėtinga ir atsakinga. Jai vilties teikia ir proanūkiai. A. Rimševičienė teigia, kad atgavusi dvarą stengėsi suremontuoti bent jau pastatų stogus, kad statiniai nesugriūtų ir nesulauktų gretimo Vašuokėnų dvaro rūmų, kuriuos tam tikru laiku irgi valdė Komarų giminė, likimo, kai rūmai kiaurais stogais per kelis metus virto plytgalių ir statybinio laužo krūva.

Pasak jos, dvaro ateitis parūpo ir kraštiečiui, Anykščių rajono merui Kęstučiui Tubiui, kuris lankėsi dvaro sodyboje, o neseniai su dvaro šeimininkais būsimus darbus, jų finansavimo būdus ir rūmų ateitį aptarė Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorė Diana Varnaitė.

-ANYKŠTA

Palikite komentarą

0
Sąlygos ir terminai.
 • Valentina

  Nuoroda

  Sauniai tvarkosi. Smagu, kad juos turim. Apsilankykit. Nuostabus dvaras

  Prieš 7 mėnesių
 • Samanta netoli dvaro gyvenanti

  Nuoroda

  O ka galiu pasakyti aš, kad dvarą stengiasi atstatyti. Ir didžioji salė dvaro atstatyta ir virtuvė padarytą. ir tikrai stengiamasi išlaikyti dvaro forma. Pavyduoliams galiu pasakyti kad tiek kalbėdami kad jis kritines formos ar kad ten ieškoma vergų ar galų gale kad jis neprižiūrimas na jau baikit. Ar bent buvote dvaro viduje tarkim šiais metais? Ar užsisakėtę šventė dvarą? Ar bent matėte kaip viskas gražu. O ypač kiek daug pastangų dedama organizuoti šventę. Kaip ištikrųju anūku dėka pradėjo vykti šventes. Žolinės, joninės. O jūs visi su savo pavydų drįstate sakyti, kad pastatas yra apleistas? Ech visada buvo ir bus žmonių kurie iš pavydo tik ir kalbės nebūtus dalykus.

  Prieš 3 metų
 • Samanta,kadangi jūs ten viską žinote,gal galėtumėt ir įkainius maždaug pasakyti,mane asmeniškai domina ateičiai.

  Prieš 3 metų
 • as

  Nuoroda

  Teko buti siame dvare, labai gaila jog jis nepriziurimas...pstatas avarines bukles, o dar nuomojamas visokioms sventems....

  Prieš 3 metų
 • ,,,

  atsakymas į: as Nuoroda

  jei žmonės nuomojasi,tai gal žmonėms tai tinka,iš tos nuomos ,reik tikėtis bus ir puoselėjamas,o dvaras,tai tikrai nuostabus buvo,kada ten buvo žemės ūkio technikumas.Tikrai būvo prižiūrėtas ir neišlupinėtas,o išlupinėjo lietuvaičiai,kada atgavo nepriklausomybę.Juk nereikia ieškoti kaltų,kur tikrai nėra,pavyzdžių mūsų Lietuvėlėj tūkstančiai stypsančių griuvėsių.

  Prieš 3 metų
 • pavyduoliams

  Nuoroda

  nustekeno tokio pid eriu kai kaip jus kurie degino ir griove viska ir dabar taip daro. atstate ne TSRS koplycia o LR..jei tavo troba butu taip atstate tai butu isvirtus po metu..matai cia dar atkentejo keleta..grazintu kas priklause prie dvaro tai gal po 15-20 metu ir atstytu

  Prieš 3 metų
 • ,,,

  atsakymas į: pavyduoliams Nuoroda

  atsiėmėt ponai,tai nieks nedraudžia ir atsistatyti,tik nereikia reikalauti ,kad mes mokesčių mokėtojai atstatytumėm,kita kalba būtų,jei tai valstybė būtų pasiėmusi,tada valstybė ir pasirūpintų gal būt.o nuosavas namas taipogi nusidėvi ir nevalstybė atstatinėja.

  Prieš 3 metų
 • Vėjas

  Nuoroda

  O Anykščių muziejininkai domėjosi Komarų sąsajomis su AK ( Armija Krajova) Gal pasiskaitykit ką AK darė su lietuviais.

  Prieš 3 metų
 • Istorija taiso

  Nuoroda

  Ponai, Komarų giminė, Lietuvoje apsigyvenusi ne Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos, o Kunigaikštystės laikais,:)

  Prieš 3 metų
 • Savininkams

  Nuoroda

  Ponia ir ponaičiai, nuosavybę atgavote, mokykla išsikėlė, tai jau jūsų problemos, kaip restauruoti ir eksplotuoti dvaro kompleksą. Ir atsakote už tai - jūs. Ypač už savo giminės koplyčią, kuri TSRS laikais sutvarkyta ir naujai išdažyta buvo, o dabar tapo tokia apšiurusia, apsilupusia, kad net gėda. Nei Tubis, nei Varnaitė jos restauruoti tiktai neprivalo ! Akivaizdu, kad dvarui reikia naujo šeimininko ir, manau, jūs ir patys tai suprantate.

  Prieš 3 metų
Įkelti daugiau