Ar jūsų aplinkoje yra sergančių koronavirusu?

Dienos anekdotas

Žmona išbarė vyrą, kad reikia sutvarkyti rūsį. Tas paklausė ir sutiko. Išėjo tvarkyti... Po kelių minučių grįžo:
- Atleisk, brangioji, pamiršau kamščiatraukį...

Komentaras

Anykštėnas:„Man durniui pasakykite maksimoi susirgo antra...jos neuždaro...imonei kitoi taip butu visa karantinuotu"

Komentuoti
Savajam „Napaliui“ vietą renka pats menininkas Aleksandras Tarabilda.

Lietuvių literatūros klasiko, visuomenės veikėjo, kanauninko Juozo Tumo - Vaižganto gimtajame Malaišių sodžiuje šią vasarą trys Anykščių krašto menininkai, sukūrę skulptūras Vaižganto kūrinių motyvais, pratęsė skulptūrų parko įrengimo idėją ir taip originaliai ketina sutikti 150-ąjį žymiojo kraštiečio jubiliejų.

2011 metų vasarą Malaišiuose atsirado pirmoji išraiškinga medžio skulptūra, kurioje svėdasiškis menininkas Aleksandras Tarabilda įamžino Vaižganto apysakos „Dėdės ir dėdienės“ veikėjus Severiutę ir Mykoliuką. Mintis pradėti Malaišiuose kurti medžio skulptūrų Vaižganto kūrinių motyvais parką tuomet kilo kraštiečiui, mokslininkui ir literatui, daugelio kūrybinių iniciatyvų Svėdasų krašte autoriui, Svėdasų seniūnijos ir asociacijos Vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys“ įsteigtos Vaižganto mažosios premijos „Už kūrybinius nuopelnus Svėdasų kraštui“ laureatui doc., dr. Juozui Lapieniui. 2012-ųjų – vasarą šalia pirmosios atsirado antra skulptūra, skirta dar vienam „Dėdžių ir dėdienių“ personažui – tijūnui Rapolui Geišei. Jos atsiradimą inicijavo tuometinis Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ pirmininkas, Vaižganto giminaitis Algimantas Indriūnas. Tas pats medžio drožėjas, talentingas svėdasiškis, Vaižganto mažosios premijos „Už kūrybinius nuopelnus“ laureatas Aleksandras Tarabilda dargi abi skulptūras sumaniai sujungė ir tokiu būdu atsirado Malaišiuose savotiški meniniai vartai, populiariai pavadinti „Vaižgantinių vartais“. O toks pavadinimas atsirado todėl, kad abi medžio skulptūros buvo atidengtos, pašventintos ir pristatytos visuomenei labai populiaraus, gausiai lankomo respublikinio renginio – „Vaižgantinių“ – metu. 

Šiemet rugsėjo 14-ąją, kuomet Malaišiuose vyks jau vienuoliktosios „Vaižgantinės“, beje, skirtos Vaižganto metams ir šio iškilaus kūrėjo 150-osioms gimimo metinėms, visų lauks malonios staigmenos. Susirinkusius į istorine praeitimi dvelkiančią vietovę pasitiks trys Vaižganto kūrinių personažus įprasminusios naujos skulptūros, sukurtos medžio drožėjų kūrybinės stovyklos metu šią vasarą. Iniciatyvą papildyti Vaižganto kūrinių personažų parką naujais darbais vėl parodė svėdasiškis, rašytojo giminaitis, visuomenininkas, Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ Garbės pirmininkas Algimantas Indriūnas, suradęs ir geradarių rėmėjų, ir kūrybinių idėjų nestokojančių menininkų. Šį sumanymą ėmėsi įgyvendinti savo talentingais darbais jau žinomi Anykščių krašto medžio drožėjai : viešintiškis tautodailininkas Pranas Petronis, Debeikių seniūnijos Leliūnų kaime dabar gyvenantis ir kuriantis Aleksandras Tarabilda bei medžio drožėjas iš Ažuožerių Vladas Gaidys. Ąžuole P. Petronis atkūrė Vaižganto apysakos „Nebylys“ tragiškos lemties herojus, A. Tarabilda pasirinko vieno iš stambaus Juozo Tumo -Vaižganto veikalo – „Pragiedrulių“– vaizdelio „Napalys darbus dirba“ veikėjus, o V. Gaidys įamžino sodiečių darbštumo simbolį – Dzidorių artoją, kuris šį kartą beria aplinkui ne grūdus, o lietuviškas raides ir, kaip Vaižgantas, kviečia visus į mokslą, šviesą...
Liepos 24-ąją Malaišiuose organizuotos talkos metu skulptūros buvo sumontuotos, pastatytos į joms skirtą vietą, patikimai sutvirtintos, įbetonuotos. Kartu su medžio drožėjais visą dieną uoliai triūsė Svėdasų seniūnijos ūkvedys Petras Šukys, Gudonių kaimo gyventojas Algimantas Minkštimas, Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejaus muziejininkas Vytautas Bagdonas, pats idėjos autorius, keletui dienų į gimtąjį Svėdasų kraštą iš sostinės atvykęs, Algimantas Indriūnas. Visokeriopai prisidėjo prie sklandaus darbų ritmo ir Malaišiuose gyvenantis Kęstutis Leonardas Antanėlis. O reikiama skulptūroms pastatyti technika aprūpino ir asmeniškai darbavosi kunigiškietis ūkininkas Gintaras Šinkūnas, kuriam ir priklauso tas žemės sklypas, kur plečiamas skulptūrų parkas.
Šalia buvusios Tumų sodybvietės esančios teritorijos šeimininkas Gintaras ne tiktai nepieštarauja medžio skulptūrų kūrimui, kultūrinių renginių organizavimui, bet mielai ir pats prisideda prie Vaižganto atminimo įamžinimo, Malaišių aplinkos tvarkymo. Vaižganto atminimo sergėtojai ūkininkui už tai yra labai dėkingi. Na o kūrybinės stovyklos organizatoriai taria padėkos žodžius visiems rėmėjams, kurie bus įvardyti skulptūrų atidengimo, šventinimo ir pristatymo visuomenei per „Vaižgantines“ metu.

Vytautas BAGDONAS

Palikite komentarą

0
Sąlygos ir terminai.
  • Taigi

    Nuoroda

    Apysaką "Dėdės ir dėdienės" Vaižgantas buvo paskyręs savo krikšto motinai Ksaverai (Severijai) Grižaitei, mano senelio tetai.

    Prieš metus