Orai

Džiaugiuosi - dalinuosi

Dienos anekdotas

– Ką reikia daryti, kad greičiau atvėstų karšta arbata?
– Būtina prisėsti prie interneto. Viena kita valandžiukė, ir arbata bus šalta.

Komentaras

Istorija:„Istorija primena, kad be trijų narių ir partijos negali įkurti, o ką jau kalbėti su dvarelio rezidecija. Gėda Anykščių dvaro su 25 palivarkais dvarininkui tik dvi guvernantes turėti..."

Komentuoti

Balsavimas pasibaigęs


Statistika:

Iki 10
Balsai: 25
22.9%  
10-20
Balsai: 36
33%  
Per 20
Balsai: 27
24.8%  
Nedažau margučių
Balsai: 21
19.3%  

Balsų kiekis:   109