Ant Kalitos kalno jau veikia rogučių trasa.

Orai

Kas turėtų tapti populiariausia 2021-ųjų metų Anykščių slaugytoja?

Dienos anekdotas

Vyras įlekia pro duris ir šaukia:
– Žmooonaaa! Greičiau į lovą!
Žmona metė puodus, greitai nusirengė ir lovon. Vyras plumpt į lovą, abiem ant galvų antklodę užmetė ir sako:
– Žiūrėk, kokį laikrodį nusipirkau – tamsoje šviečia!..

Komentaras

Gėda:„skaityti tokius pasiteisinimus, kad kvėpavimo aparatams nėra lėšų. Tai ko iš viso važiuoti į gaisrą, jeigu ugniagesiai neaprūpinti reikiama įranga? Reikia spausti rajono valdžią, tarybos narius, kad biudžete tokiems svarbiems dalykams atsirastų pinigų. Budriuose tai ugniagesiai galėjo privažiuoti prie ežero vandens. O kaip būtų kitose kaimo vietovėse? Priešgaisrinių tvenkinių nuo kolūkmečio nebelikę, visokių balų ir tvenkinių prikasiota, bet jie aptverti tvoromis, be privažiavimų, kai kur net nėra vandens. Kodėl apie tai niekas negalvokja?"

Skaityti komentarus (6)
Spalio 8 d. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje vyko apžiūros „Kraštotyros darbas bibliotekose" baigiamasis renginys. Apžiūros komisija, kurią sudarė Viešosios bibliotekos darbuotojos Aušra Miškinienė, Vida Kontrimavičienė, Ligita Matulienė, Audronė Šidlauskienė ir Audronė Berezauskienė, apibendrino dvejų metų veiklos rezultatus ir šventiškoje aplinkoje paskelbė nugalėtojus.


Spalio 8 d. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje vyko apžiūros „Kraštotyros darbas bibliotekose" baigiamasis renginys. Apžiūros komisija, kurią sudarė Viešosios bibliotekos darbuotojos Aušra Miškinienė, Vida Kontrimavičienė, Ligita Matulienė, Audronė Šidlauskienė ir Audronė Berezauskienė, apibendrino dvejų metų veiklos rezultatus ir šventiškoje aplinkoje paskelbė nugalėtojus.
Vertindama pastarųjų dvejų metų bibliotekininkų veiklą, komisija šįkart pirmiausia atsižvelgė į kraštotyros dokumentų fondo kaupimą ir tvarkymą, kraštotyros kartotekos pildymą, kraštotyros medžiagos rinkimą ir saugojimą, kraštotyros darbų parengimą ir jų panaudojimą. Apžiūroje buvo vertinamas ryšių su kraštiečiais palaikymas, kraštotyros veiklos bei su ja susijusios informacijos sklaidos kūrybiškumas, informatyvumas, originalumas ir meniškumas.
Komisija vieningai pirmąją vietą skyrė Traupio filialo vyr. bibliotekininkei Ramunei Musteikienei - už turiningą, kūrybišką kraštotyros veiklą, kraštotyros informacijos sklaidą tradicinėje spaudoje, interneto erdvėje, skaitmeninėse laikmenose, radijo ir televizijos laidose. Komisija atkreipė dėmesį, kad R. Musteikienė net pranoko lūkesčius - sudarė ir 2013 m. išleido kraštotyros knygelę apie Traupį.
Už geriausius rezultatus apžiūroje Traupio filialui atiteko pereinamasis prizas, kurį Viešosios bibliotekos administracija įsteigė dar 2010 metais. Šioje bibliotekoje bus pakabintas įrėmintas tautodailininkės Egidijos Miškinienės kūrinys, jos siuvinėta Liudvikos Didžiulienės-Žmonos monograma, kurios originalas saugomas A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniame muziejuje. Šis pereinamasis prizas 2010 m. buvo iškeliavęs į Kavarską, o nuo 2011 m. buvo Ažuožeriuose.
Už nepriekaištingą kraštotyros veiklą šiemet antroji vieta apžiūroje skirta Kurklių filialo vyr. bibliotekininkei Danguolei Kavaliauskienei, trečioji - Ažuožerių filialo vyr. bibliotekininkei Daivai Agafanovienei.
Apžiūros nugalėtojus apdovanojo renginio mecenatas kraštotyrininkas ir fotografas Tautvilis Uža, rėmėjas Anykščių krašto laikraščio „Šilelis" redaktorius Žilvinas Pranas Smalskas, taip pat Lietuvos bibliotekininkų draugijos Anykščių skyriaus pirmininkė Ligita Matulienė ir Anykščių bibliotekininkų profesinės sąjungos pirmininkė Audronė Šidlauskienė.
Dar aštuoniems kraštotyros apžiūros nominantams kraštotyrininkas T. Uža dovanojo knygas. Tokius paskatinamuosius prizus gavo Troškūnų filialo vyr. bibliotekininkė Aurelija Deveikienė - už darbų tęstinumą, Andrioniškio filialo vyr. bibliotekininkas Antanas Žvikas - už savitą kraštotyros veiklos pateikimą, Leliūnų filialo vyr. bibliotekininkė Birutė Ražanskienė - už išradingumą pateikiant kraštotyros veiklos ataskaitą, Svėdasų filialo vyr. bibliotekininkė Violeta Gliaudelienė - už įvairiapusę kraštotyros veiklą, Surdegio filialo vyr. bibliotekininkė Janina Uzdrienė - už gražų bendradarbiavimą su kraštiečiais, Viešintų filialo vyr. bibliotekininkė Jolanta Mameniškienė ir Kavarsko filialo vyr. bibliotekininkė Eugenija Zajankauskaitė - už aktyvią kraštotyros veiklą. Šerių filialo vyr. bibliotekininkei Virginijai Jakučionienei įteiktas paskatinamasis prizas už tai, kad ji pirmoji tarp filialų pradėjo rinkti medžiagą apie asmenines bibliotekas.
Už naujas idėjas organizuojant kraštotyros renginius Lietuvos bibliotekininkų draugijos Anykščių skyriaus pirmininkė L. Matulienė apdovanojo Elmininkų filialo vyr. bibliotekininkę Dianą Šermukšnienę.

Audronė BEREZAUSKIENĖ, Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos valdybos pirmininko pavaduotoja

Palikite komentarą

0
Sąlygos ir terminai.
  • Komentarų nerasta