Ar planuojate atostogas?

Dienos anekdotas

Vėlų rudenį, susėdo alkoholikai prie šiaudų kupetos ir geria. Po kiek laiko jiems pasidarė šalta, ir vienas iš jų padegė tą kupetą. Tai išvydę, kaimo žmonės nutarė nubėgti pažiūrėti, kas vyksta. Pamatęs atbėgančius kaimo žmones, vienas alkoholikas sako:
- Kai padegti, tai niekas nepadėjo, o kai šildytis tai visi susirenka.

Komentaras

Anykštėnas:„Ar galima nors vieną kartą Garbės piliečio vardą suteikti išskirtinai kultūros srities pažibai. Kas garsina Anykščius rimtuose kultūros ir menų projektuose, kieno vardas skamba už Anykščių rajono ar užsienio plotmėje, kas neša žinią apie Anykščių kraštą kaip apie ryškų kultūrai kraštą. Jau laikas būtų pažiūrėti itin profesionaliai į tokios nominacijos skyrimą, o ne saviems išsidalinti, ypač iš biudžeto gyvenantiems."

Komentuoti

Populiariausių medikų rinkimuose pirmauja gydytojas Valdas Macijauskas. Gydytojas viena padėka lenkia gydytoją Dalią Kazlauskienę. V.Macijauskas dabar turi 27 -ias, D. Kazlauskienė - 26-ias padėkas.

 

Po 11 padėkų gavo gydytojos R. Juodiškienė ir N.Kišonaitė. Kitų gydytojų surinktų padėkų skaičius: D.Irician - 9, V.Pažėrienė - 7, G.Šinkūnaitė - 5, R. Bukelis ir R. Jurkėnas - po 4, A. Tarvydas - 3, A. Morkūnienė ir V. Giriūnienė - po 2, Z. Neniškienė, V. Žiogė, G.Klimkevičius, L.Prabišienė ir A.Gustas - po 1 padėką.
Tarp slaugytojų toliau pirmauja 15 padėkų gavusi R. Pociūnienė. 14-os padėkų sulaukė J. Abraškevičienė, po 11 padėkų gavo A. Bartulienė ir L. Slapšienė , 10 - S. Strazdienė ir ir R. Strazdienė, 9 - K. Liutkienė, 5 – R. Viršylienė, 4 - R. Burneikienė, 3 - R. Bagočiūnienė ir D. Rudokienė, po 2 - A. Valaitienė ir R. Jankienė, po 1 - L. Staniūnienė, V. Kvasauskienė, L. Kiaušienė ir B. Gaiževskienė.
Padėti populiariausiems medikams balsus rinkti galite keliais būdais – „Anykštos“ laikraštyje spausdindami padėkas (1 padėkos kaina 10 eurų), rašydami laiškus apie tai, kaip Jumis medikai pasirūpino, bei balsuodami anyksta.lt. 75 proc. balsų sudarys padėkos ir laiškai „Anykštoje“, 25 proc. – balsavimas internete.
Balsavimą internete skelbsime balandžio mėnesį, o padėkų ir laiškų jau laukiame. Padėkas galima užsakyti elektroniniu paštu reklama@anyksta.lt arba redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai). Telefonai pasiteirauti: 8-381-59458; 8-686-33036.
Šiuos rinkimus „Anykšta“ organizuoja kartu su Anykščių PSPC. Populiariausiems medikams bus įteikti sertifikatai ir dovanos.
Populiariausi medikai, tikimės, bus pagerbti balandžio 27-ąją, Medicinos darbuotojų dieną. O nugalėtoją paskelbsime balandžio 25 dieną.
-ANYKŠTA

-ANYKŠTA