Orai

Ar esate gėręs raminamuosius vaistus?

Dienos anekdotas

Susitiko dvi artimos draugės.
- Kaip tavo vyras? - pasiteiravo viena.
- Lyg ir nieko... tačiau vakarais prisileidžia vonią vandens, pasiima meškerę, užsidaro duris ir meškerioja.
- Reikėtų tau jį vis dėlto parodyti psichiatrui, - susirūpina draugė.
- Reikėtų... - atsidūsta vyro žmona. - Bet gi taip norisi šviežios žuvies.

Komentaras

Kaimo diedas:„Kaipo čia suprast? Aną dieną politologai per TV skiedė, kad gyvenimas Lietuvoj labai pagerėjo ir dar gerėja, kad smarkiai sumažėjo skurstančių, o šitiek skirta lėšų maisto produktams dėl skurstančių įsigijimui? Tai gal Lietuva jau nebe gerovės valstybė, gal skurdžių vėl padaugėjo?"

Komentuoti

Anykščių bandymus tapti UNESCO kūrybinių miesto tinklo nariais lydėjo kuriozai. Anykščių rajono savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vedėja Audronė Pajarskienė rajono Kultūros tarybai aiškino, kad dėl to, jog mūsų miestas negali jungtis prie projekto, kalta UNESCO, nes pakeitė reikalavimus paraiškoms.
Anykščių meras Sigutis Obelevičius, vedėjos suklaidintas, UNESCO sprendimą vadino „šlykščiu“. Bet galų gale paaiškėjo, kad UNESCO atstovybei buvo nusiųsta tik sena, prieš ketverius metus pildyta paraiška, o darbo grupė, kuri turėjo rengti naują paraišką, net nebuvo sudaryta.

 

Vytautas BALČIŪNAS, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktoriaus pavaduotojas investicijoms, plėtrai ir vadybai, Anykščių rajono Kultūros tarybos narys:
„Neturiu pagrindo abejoti UNESCO Lietuvos nacionalinio sekretoriato kultūros projektų koordinatorės Mildos Valančiauskienės „Anykštai“ išsakytais faktais ir argumentais, juoba kad ji visapusiškai stengėsi Anykščiams padėti ir yra man gerai žinoma profesionali, geranoriška konsultantė, tikras kultūros žmogus, kuria visiškai pasitikiu. Juk jei net nebuvo sudaryta ir įteisinta darbo grupė projekto sampratai sukurti ir paraiškai parengti, tai nebuvo padaryta net pirminių būtinų žingsnių, todėl nėra apie ką kalbėti - atsakingo, rimto darbo nebuvo. Manyčiau, kad Anykščiams reikalingas iš principo naujas ir suderintas atrankos dalyvavimo kultūros projektų makrokonkursuose mechanizmas, nes jei vienas žmogus teikia rajono tarybai dalyvavimo konkursuose siūlymus, ypač tuose, kurie turi ryškų nacionalinį ir tarptautinį pobūdį, tai klaidos beveik neišvengiamos (pamenu, kaip klaidingai buvo pasiūlyta ir rengtasi Anykščiams dalyvauti Europos kultūros sostinės 2022 konkurse, kur nebuvo jokių šansų laimėti). Apskritai dėl UNESCO kultūros konkursų būčiau labai rezervuotas, nes jie paprastai sulaukia daugiausia Afrikos, Lotynų Amerikos, Azijos šalių dalyvavimo, bet mažai produktyvūs Europoje. Tik dėl vienos UNESCO programos galimybių matau Anykščiams perspektyvą, tai UNESCO sudaromi nematerialaus žmonijos kultūros paveldo sąrašai. Anykščių kultūrinis fenomenas galėtų būti išgrynintas ir pateiktas į sąrašą kaip toks objektas. Bet dėl to reikėtų išsamių konsultacijų, ypač su didžiausią patirtį turinčiais buvusiais Lietuvos ambasadoriais prie UNESCO, ypač su Ina Marčiulionyte, kuri labai dėmesinga Anykščiams (dabar ji yra Europos Sąjungos ambasadorė Laose). Manau, kad jei Anykščiai sukurs ir išgrynins kultūros ateities viziją, jei tinkamai bus pasirengta pirmojo Lietuvos memorialinio muziejaus - Antano Baranausko klėtelės - šimtmečiui 2027 metais, jei vėl bus grįžta prie kolektyvinio kultūros srities programavimo, kaip tai buvo Atgimimo metais, kai Anykščiai pirmieji Lietuvoje sukūrė kultūros plėtojimo programines nuostatas, galima tikėtis ženklaus šuolio ir ryškaus atsinaujinimo, kuriame nebūtų vietos skandalams ir dabartiniams nesusipratimams.“

-ANYKŠTA

Palikite komentarą

0
Sąlygos ir terminai.
 • Ns

  Nuoroda

  Kokios raudos....

  Prieš mėnesį
 • Juozas

  Nuoroda

  Mano galva čia vėl kažkur nesueina galai tarp spaudoje publikuojamos informacijos ir oficialios Anykščių rajono savivaldybės administracijos publikuojamos, viešai prieinamos informacijos.
  Taigi remiantis rajono savivaldybės vieša informacija šiai dienai savivaldybės kultūros tarybos sudėtis patvirtinta 2019 m. liepos 25d. sprndimu Nr.1-TS-248, kurio priede tarybos narių sąrašas. Minimo šiame spaudos straipsnyje pono sąraše nėra patvirtinto. Kokiu pagrindu gerb.direktoriaus intervių pateikiama straipsnyje nėra nurodyta.
  Pasistoja klausimas- kas čia kam bandoma įrodyti ar suformuoti tendencingą nuomonę, eskaluojant rajono spaudoje vienašališką informaciją.
  Mano galva, straipsnyje turėtų būti ir savivaldybės mero ir savivaldybės administracijos kultūros skyriaus vedėjos pasisakymai, kad skaitytojas galėtų susidaryti teisingą nuomonę, gaunamą iš spaudos atstovų.
  Dabar, panašu į nesutarimo pasėkmių tarp savų išviešinimą, siekiant vienus pversti geriečiais, kitus blogiečiais. Deja, taip tik kenkiama Anykščių rajono ir savivaldybės įvaizdžiui, jos komandos darbo vientisumui.
  Ar anykštėnams to reikia? Gal sulauksime oficialių pranešimų iš savivaldybės atstovo ryšians su visuomene ar mero patarėjos šia tema?

  Prieš mėnesį
 • Apie Vytautą

  Nuoroda

  Gerbiamas kultūrininkas tik dabar šiaip ne taip priimtas į kultūros tarybą. Tik dabar atsirado viltis, kad kultūra Anykščiuose ūgtels. Bijo visi vidutinybės protingesnių už save. Todėl ir tarpsta mauras.

  Prieš mėnesį
 • Gerai būtų

  atsakymas į: Apie Vytautą Nuoroda

  Iki vidutinybių dar reikėtų nemažai paaugti

  Prieš mėnesį
 • N

  atsakymas į: Apie Vytautą Nuoroda

  O ar buvo dingęs. Mažai žinote. Komedija.

  Prieš mėnesį
 • 00

  Nuoroda

  Tai kur tamysta buvote kaip Kultūros tarybos narys.

  Prieš mėnesį
 • Kolonija

  Nuoroda

  Kol rajoną valdys konserfašistai ,nieko gero nebus ,Kaunas išvyjo ,ir suklestėjo .

  Prieš mėnesį
 • Taigi aha

  atsakymas į: Kolonija Nuoroda

  Kol kultūrai ir komunikacijai Anykščiuose atsiprašant vadovauja tokia persona A.P, tai tą ir turim...

  Prieš mėnesį