Orai

Ar esate gėręs raminamuosius vaistus?

Dienos anekdotas

Susitiko dvi artimos draugės.
- Kaip tavo vyras? - pasiteiravo viena.
- Lyg ir nieko... tačiau vakarais prisileidžia vonią vandens, pasiima meškerę, užsidaro duris ir meškerioja.
- Reikėtų tau jį vis dėlto parodyti psichiatrui, - susirūpina draugė.
- Reikėtų... - atsidūsta vyro žmona. - Bet gi taip norisi šviežios žuvies.

Komentaras

Kaimo diedas:„Kaipo čia suprast? Aną dieną politologai per TV skiedė, kad gyvenimas Lietuvoj labai pagerėjo ir dar gerėja, kad smarkiai sumažėjo skurstančių, o šitiek skirta lėšų maisto produktams dėl skurstančių įsigijimui? Tai gal Lietuva jau nebe gerovės valstybė, gal skurdžių vėl padaugėjo?"

Komentuoti
2015-12-31

Tarybinės parduotuvės asortimentas: duona, silkė "ivasi" ir jautienos lajus (18)

Anykščių rajono vartotojų kooperatyvo direktorė Rita Kripaitienė spėjo dar tarybiniais metais padirbti prekybos sistemoje. Pardavėja ji niekuomet nedirbo, bet devintajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje būdama prekių žinove matė tarybinę prekybą iš vidaus.

Skaityti daugiau...
2015-12-30

Kruvino karo nebuvo…

Sirvydų kaime gimęs literatas, lituanistas, mokyklų vadovas Antanas Šleikus gerai prisimena tarybinę tikrovę, nes baigęs Vilniaus universitetą dirbo tuometinio Kavarsko rajono laikraščio literatūriniu bendradarbiu, buvo Kavarsko rajono vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyriaus inspektoriumi, o likvidavus Kavarsko rajoną 1962–1972 metais dirbo Kavarsko vidurinės mokyklos direktoriumi. Nuo 1972 iki 1986 metų A. Šleikus dirbo Ukmergės A.Smetonos vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoju, paskui tokiose pareigiose dirbo Ukmergės  5–ojoje vidurinėje mokykloje. 1986–1991 metais A.Šleikus dirbo Ukmergės 1–osios vidurinės mokyklos direktoriumi, jo iniciatyva šiai mokyklai buvo grąžintas J.Basanavičiaus vardas. Nuo 1991–ųjų iki mokyklos pertvarkymo į pradinę 2001 metais dirbo Dabužių Konstantino Sirvydo mokyklos, kurioje vaikystėje ir pats mokėsi, mokytoju.  A.Šleikų kalbinome apie tarybinio patriotizmo skiepijimą mokyklose, karinį mokymą.

 

Skaityti daugiau...
2015-12-30

Disidentė įsitikinusi: nuo nelaimių ją saugojo Dievo Apvaizda (1)

„Ar per žiemos šventes puošdavote eglutę?“ – klausiu vienuolę, disidentę, už Katalikų bažnyčios kronikos spausdinimą ir platinimą suimtą ir 5 metus kalintą Mordovijoje ir Sibire, buvusią Anykščių J.Biliūno gimnazijos moksleivę, 77-erių Nijolę Sadūnaitę.
„Gal vėlesniais laikais ir parnešdavo tėvelis iš miško kokią eglutę nukirtęs, bet daug svarbiau buvo tai, ką ant Kūčių vakarienės stalo mamytė padės – gerai, jeigu duonos būdavo“, – pasakoja pačiose Antrojo pasaulinio karo išvakarėse gimusi disidentė N. Sadūnaitė.

Skaityti daugiau...
2015-12-26

Autoriai kalbėjo Ezopo kalba

Rašytojas Antanas Drilinga yra parašęs apie 40 knygų. Lietuvos rašytojų sąjungai jis priklauso per 50 metų, nuo 1962-ųjų. Jis taip pat ir vertėjas, ir operų libretų autorius, ir žurnalistas. Tarybiniais metais A.Drilinga redagavo tris žurnalus – 1965-1966 m. „Moksleivį“, 1967-1972 m. – „Nemuną“, 1985-1989 m. „Literatūrą ir meną“. Šį kartą "Anykšta“ su rašytoju kalbėjosi apie kultūrinių žurnalų redaktoriaus duoną tarybiniais metais.

Skaityti daugiau...
2015-12-24

Vyskupas per miegus laikydavo šv.Mišias (2)

Anykštėnas pedagogas, elementorių autorius Juozas Danilavičius, atsiuntė savo tėvo bendravardžio Juozo Danilavičiaus pasakojimą apie Kalėdas lageriuose. J.Danilavičius buvo ištremtas 1944 m., iš lagerių grįžo 1955 m. Mirė J.Danilavičius 1956 m., sūnui palikęs sąsiuvinį, kuriame surašė 20 pasakojimų - maldų. Vienas iš jų – „Kalėdos“.

Skaityti daugiau...
2015-12-23

Už mokytojų įdarbinimą kaime gaudavo papeikimus (1)

 

„Mano tėtis kanklėmis grojo pirmojoje dainų šventėje Kaune 1924–aisiais, o aš dar besimokydamas  Kauno Juozo Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje 1956-aisiais  dirigavau garsiajam Skriaudžių kaimo ansambliui“, - pastebėjo su paskyrimu  į Kavarską atvažiavęs ir Anykščių krašte visam likusiam gyvenimui pasilikęs buvęs Anykščių kultūros skyriaus vedėjas Stasys SIAURUSAITIS. Juo dirbo nuo 1966 iki 1973 metų, apsipykęs su rajono valdžia jau norėjo išvažiuoti, tačiau direktoriauti priprašė Muzikos mokykla, o po kelių metų vėl grįžo dirbti kultūros skyriaus vedėju ir dirbo iki 1984 – ųjų. Išėjo gydytojams pasiūlius susirasti ramesnį darbą, tad iki pensijos 22 metus dirbo eiliniu Anykščių muzikos mokyklos mokytoju. Penkis dešimtmečius Anykščių kultūros baruose dirbęs,  kadaise beveik du dešimtmečius jai ir vadovavęs S.Siaurusaitis sutiko atsakyti į keletą „Anykštos“ žurnalisto klausimų.

Skaityti daugiau...
2015-12-21

Kolūkmetis - tai ne Rojus (6)

 

Anykštėnams gerai pažįstamas žurnalistas, muziejininkas Vytautas Bagdonas 1979 metų rudenį žurnalistinį darbą „Anykštos“ pirmtake rajono laikraštyje „Kolektyvinis darbas“ iškeitė į tuometinio „Lenino keliu“ kolūkio pirmininko pavaduotojo politiniam- masiniam darbui pareigas. Pirmaujančiame ūkyje, kurio pavadinimas Atgimimo pradžioje buvo pakeistas į Malaišių kolūkį (pagerbiant kraštiečio lietuvių literatūros klasiko kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto gimtinę-Malaišius), jis išdirbo daugiau kaip dešimtį metų-iki pat kolūkinės eros pabaigos. Per tuos metus keitėsi pareigų pavadinimai ( kolūkio pirmininko pavaduotojas kultūriniam-masiniam darbui, kolūkio pirmininko pavaduotojo kultūriniams ir socialiniams reikalams), tačiau darbo pobūdis išliko panašus. Be to, tą dešimtmetį, kol sugriuvo Lietuvoje gyvavusi TSKP (Tarybų sąjungos komunistų partija) ir šios partijos respublikinis padarinys –LKP (Lietuvos komunistų partija), V.Bagdonas vadovavo kelias dešimtis komunistų apjungusiai pirminei partinei organizacijai.
Žurnalisto profesiją turintis, kolūkiniame darbe įvairios kitos patirties įgijęs Vytautas Bagdonas atsakė į „Anykštos“ žurnalistų klausimus ir pasidalino savo prisiminimais, apmąstymais apie tuos dar visiškai neprimirštus laikus.

Skaityti daugiau...
2015-12-19

„Pasodintieji“ atveždavo dovanų (6)

„Anykšta“ kalbėjosi su buvusiu Anykščių kriminalistų vadu, trisdešimt metų milicijoje dirbusiu ir 1991-aisiais į pensiją papulkininkiu išėjusiu Arvydu Paškevičiumi. Jis nekritikavo nei tarybinės, nei dabartinės teisėsauginės sistemos – skirtingi laikai buvę, skirtinga technika, įranga ir teisinė bazė.

Skaityti daugiau...
2015-12-18

Į sovietų armiją – kartu su šeima (4)

Anykščių gėlių salono „Lanka“ savininką Algimantą Sudeikį likimas buvo nubloškęs į Archangelsko sritį, už poliarinio rato. Daugelis vyresnės kartos vyrų tarnavo sovietinėje kariuomenėje, tačiau Algimantas į ją buvo pašauktas ne aštuoniolikos, kaip įprasta, o  jau 26-erių, turėdamas žmoną ir dukrą. Tarnavo A.Sudeikis 1978-1980 m. Plesecko kosmodrome, gyveno uždarame Mirny mieste.

Skaityti daugiau...
2015-12-17

Nuvarymas nuo žemės – džiaugsmas vilkams (11)

 

Buvęs Anykščių mero patarėjas, Tarybos narys, ūkininkas Arvydas Mačiulis, paklaustas apie vieną iš skaudžiausių Lietuvos kaimą paveikusių įvykių – kolektyvizaciją, sako, kad šia okupantų pertvarka džiaugėsi tik vilkai.

Skaityti daugiau...