Orai

Ar esate gėręs raminamuosius vaistus?

Dienos anekdotas

Susitiko dvi artimos draugės.
- Kaip tavo vyras? - pasiteiravo viena.
- Lyg ir nieko... tačiau vakarais prisileidžia vonią vandens, pasiima meškerę, užsidaro duris ir meškerioja.
- Reikėtų tau jį vis dėlto parodyti psichiatrui, - susirūpina draugė.
- Reikėtų... - atsidūsta vyro žmona. - Bet gi taip norisi šviežios žuvies.

Komentaras

Kaimo diedas:„Kaipo čia suprast? Aną dieną politologai per TV skiedė, kad gyvenimas Lietuvoj labai pagerėjo ir dar gerėja, kad smarkiai sumažėjo skurstančių, o šitiek skirta lėšų maisto produktams dėl skurstančių įsigijimui? Tai gal Lietuva jau nebe gerovės valstybė, gal skurdžių vėl padaugėjo?"

Komentuoti

Prieš kiekvienus rinkimus skaitau kandidatų programas. Toks – mano hobis, pramoga. Ir tik nereikia smerkti. Supraskit ir atleiskit. Visi žmonės skirtingi. Kiekvienas su savais trūkumais ir „pribombasais“... Kandidatų programos man yra lyg žmogaus veidrodis. Koks esi, taip ir elgiesi su dviem sprindžiais popieriaus, į kurį, VRK valia, leista suguldyti savo sąmonės ar pasąmonės srautą ir paleisti į eterį. Man regis, visi septyni kandidatai į Anykščių merus savo rinkiminėse programose puikiai atsiskleidė.

Nepriklausomas kandidatas Arūnas Liogė visuomenei pasirodė esąs romantikas. Vietoj programos jis pateikė svajonių ir fantazijų rinkinį. „Atkursiu seniūnijose tikrą savivaldą, įkursiu veikiančią kaimų atstovų tarybą. Remsiu gyventojų teisę rinkti seniūnus. Skatinsiu alternatyvių energijos šaltinių įrengimą.“ – rinkimų fantazijoje rašė A.Liogė. Jo pažaduose radau tokį rinkėjams ypač patrauklų punktą: „Pertvarkysime daugiabučių namų šildymo sistemas, įrengsime kiekviename bute apskaitą, kad gyventojai mokėtų už realiai gautą šilumą“. Žavu... Žinotojai sako, jog toks projektas Anykščiams kainuotų 10 mln. eurų. Būta čia pinigų. Darom! Bet A.Liogei dėl viso pikto priminsiu, kad, kai jis taps meru, tai valdys ne tik daugiabučius, bet ir niekadėją „Anykščių šilumą” ir turės visus svertus (Marijoną Fergizienę ir kt.) priversti įmonę elgtis sąžiningai. Kam tie skaitliukai, jei yra svertai? Peržvelgus visą p.Arūno programą, regis, kažko trūksta, kažkokios vienos ypatingos razinos. Na, kodėl gi jis ignoravo svarbią Aliaskos grąžinimo Rusijai problemą... Bet bus dar tų rinkimų, ateis eilė ir Aliaskai, ir Krymui, ir Ariogalai (čia ne į temą, bet labai gražiai skamba). Žavi ir socialdemokrato Dainiaus Žiogelio programa. „Mano siekis – maksimaliai panaudoti vietos savivaldos galimybes rajono ekonominei, socialinei raidai užtikrinti ir įgyvendinti su vietos valdžia susijusius rajono gyventojų lūkesčius.“ – programos pradžioje parašė D.Žiogelis. Brutaliai aiškinant, „socialinė raida“ yra tas pats, kas „visuomenės raida“, o pastarasis terminas tapatus „žmonių raidai“. Taigi, išeina, kad D.Žiogelis sieks „užtikrinti žmonių raidą“. Spėju, jog D.Žiogelis žino, jog raida yra laipsniškas kitimas. Taigi, jis rinkiminės programos pradžioje parašė: „Mano siekis – maksimaliai panaudoti vietos savivaldos galimybes rajono žmonių laipsniškam kitimui užtikrinti.“ Žmogus išsivystė iš beždžionės, iš žmogaus išsivystė anykštėnas, jei D.Žiogelis taps meru, laipsniškai kisdami anykštėnai, maksimaliai panaudojant vietos savivaldos galimybes išsivystys iki socialdemokratų.Darbietis Alfrydas Savickas irgi linksmą programą sukūrė. Tačiau jį galima pateisinti. Matyt, Darbo partijos viešųjų ryšių konsultantai nurodė kandidatams į merus kalbėti aiškiai, pateikti kelis esminius aspektus su skaičiais. Todėl pvz. Darbo partijos kandidatas į Ignalinos merus pažadėjo rinkėjams, kad jei jį išrinks, iš Ignalinos į Uteną tris kartus per savaitę važiuos autobusai. O A.Savickas normaliai taip, lengva ranka, pabūrė trijose gyvenvietėse „įrengti asfalto dangą“ ir iki 20 proc. atpiginti šilumą ir vandenį. Man atrodo be reikalo A.Savickas kuklinosi – reikėjo penkias gyvenvietes, nors dar geriau – septynias asfaltuoti. „Prioritetu laikysiu biokuro katilinės įvedimą į eksploataciją kuo greitesniais terminais.“ – rinkiminėje programoje parašė kandidatas į merus A.Savickas. Priminsiu, jis į Anykščių, ne į Visagino merus kandidatuoja. Anykščiuosna įvesti biokuro katilinę rizikinga – visą paveldą suniokos. O jei dar kuo greitesniais terminais, tai apskritai bus nušluota pusė miesto (bus pravalas – aut. past. A.Savickui). Liberalpolicininkas Kęstutis Tubis parašė liberalpolicinę programą. „Iš savivaldybės valdininkų reikalausiu sąžiningumo ir darbus vertinsiu tik pagal rezultatą. Pasieksiu, kad rajone būtų mažiau biurokratijos ir daugiau pagarbos gyventojams“. – štai, kaip bus... O jei nebus pagarbos – į snukį ir baigtas kriukis. Stipru! Bet nesuprantu, K.Tubiui lyg ir nebūdingos multiplikacijos („Pasieksiu, kad nenaudojami pastatai atgytų.“). Gal, sakau, jis anūkų susilaukė? Konservatorius Sigutis Obelevičius ir „valstietis“ Antanas Baura per bendro gyvenimo (t.y. darbo) metus labai supanašėjo. Abu savo programas pradėjo analogiškai. „Esu A.Baura, gimiau 1955 m. Utenos r. valstiečių šeimoje.“ – rašė A.Baura. Geras! Išeina, kad jis nuo pat gimimo valstietis. Ir S.Obelevičius programą pradėjo analogiškai: „Gavę Jūsų pasitikėjimą 8 metus galėjome dirbti kartu su Jumis, dirbti Jums, mielieji.“ Sakysit neanalogiškai? Analogiškai. Tik A.Baurai gyvenimas prasidėjo, kai gimė, o S.Obelevičiui, kai tapo meru. Abu šie politikai naujovių nežada, bet ketina tęsti pradėtus darbus. Tiesa, A.Baura gal visgi naujovę pažadėjo. Jis programoje nurodė: „Mūsų svarbiausias rūpestis – pagarba, pagalba žmogui ir žemei“. Pagaliau bus kas mums padeda ir mus pagerbia. Amen. Visų žemės gyventojų ir pačios žemės vardu (turiu Jos elektroniniu parašu patvirtintą įgaliojimą) ačiū! Konservatorius S.Obelevičius savo programoje išdėstė labai daug pažadų socdemų rinkėjams. Net tas „mielieji“ kvepia Donatu Krikštaponiu. O ką jau kalbėt apie pažadą toliau dirbti „su patikima komanda“ (pradžioje galvojau, kad meras kalba apie Kavarsko seniūną, bet paskui išvydau aklą ir dėl to piktą Temidę ir nuvijau šią mintį šalin...). Ir tai dar nieko. Aiškiausias šitas mero pažadas socdemams: „Rūpinsiuos, kad nebūtų pamirštas nei vienas vyresnio amžiaus asmuo, stengsiuos, jog jų senatvė būtų ori.“ Ar gali senyvas žmogus jaustis oriai netekęs vicemero ar ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS posto? Šokiravo partijos „Tvarka ir teisingumas“ kandidato Raimundo Razmislavičiaus programos pradžia. Solidus vyras, buvęs policijos komisaras savo programą pradėjo banaliu tostu: „Gana žadėti – reikia daryti!” Žodžiu, padarom po 200 gramų ir einam ieškoti teisingumo. Už tostą buvusiam pareigūnui gal būtų galima ir atleisti, bet jis savo programos pradžioje taip konkrečiai pasiūlęs po 200 gramų, vos priartėjus prie kiosko pirmas nėrė į krūmus. „Užtikrinsiu skaidrią, demokratija ir teisingumu besiremiančią savivaldą; sieksiu, kad savivaldybės, jai pavaldžių įstaigų ir įmonių darbuotojai į darbą būtų priimami ne pagal partinę priklausomybę. Prioritetas – kompetencija ir dalykinės savybės.“ – paskaičius R.Razmislavičiaus programą pradėjo kilti abejonės, kas anksčiau atrado bulves, tabaką ir Holivudą – K.Kolumbas ar R.Razmislavičius. „Jei mane išrinksite meru, savivaldybės darbuotojai eis į darbą. Kiekvieną dieną. Blaivūs.“ - normalus pažadas, siektinas. Stebiuosi, kodėl niekas iš kandidatų jo neįrašė... Va (nors geriau – „vot“) už tokį žmogų aš balsuočiau.

 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Palikite komentarą

0
Sąlygos ir terminai.
Įkelti daugiau