Išpildyk vaiko svajonę turėti šeimą. Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymas ir konsultavimas Anykščiuose. Anykščių rajono socialinių paslaugų centras (Šaltupio g. 11, Anykščiai. Tel.: 8 381 5 20 79).

Kokiu kuru varomas Jūsų automobilis?

Orai

Naktį -2
Dieną +6

Dienos anekdotas

Tarybiniais laikais pagavo milicija užkietėjusį narkomaną. Galvoja kaip čia atpratinti jį nuo narkotikų. Pagaliau sugalvojo. Trim dienom uždarė žmogelį į kamerą su dviem pašvinkusiais lavonais. Galvoja, va pasėdės kraupiom sąlygom, tikrai atpras. Po trijų dienų ateina išleisti narkomano, atidaro duris, o tas rėkia: uždarykit duris, uždarykit duris, kaifą išleisit!.

Komentaras

Anykštėnas:„Alfrydai ir vėl i lankas kalbate. Kuris tau seniūnas savo seniūnaitį blogai vertins ? Seniūnaičiai turi didesnį žmonių palaikymą, nei seniūnai ir tokiu poelgiu, seniūnas užsitrauktų žmonių nemalonę. Mąstykite daugiau nors kartą."

Komentuoti
2017-03-25

Šovenių seniūnaitis ir bendruomenės pirmininkas dirba išvien (5)

Septynetą kilometrų nuo Kavarsko, seniūnijos centro, nutolęs Šovenių kaimas tris dešimtmečius buvo „Atžalyno” kolūkio centrine gyvenviete. Tą mena aptrupėjusios raidės ant nenaudojamo dviaukščio buvusio kolūkio administracijos ir kultūros namų pastato.
Dabar gyvenimas verda šalia esančiame buvusios mokyklos pastate, kur įsikūrusi Budrių bendruomenė, vienijanti Šovenių, Budrių ir dar kelių mažų kaimelių žmones. Šių kaimų žmonės yra draugiški, bendruomeniški, kartu švenčia, linksminasi ir užjaučia vienas kitą nelaimėje. Šoveniuose gyvenamąją vietą deklaruoja per 100 gyventojų.

Skaityti daugiau...
2017-03-18

Ramus senolių kaimas prie Nevėžos (1)

Vienas didžiausių Kurklių seniūnijos Kurklių II kaimas glaudžiasi prie pavasariškai patvinusios Nevėžos upelės.
Pasak šiame kaime gyvenančio Kurklių seniūnijos seniūno Algimanto Jurkaus, nors didžioji gyventojų dalis - čia įsikūrę kolūkmečio atėjūnai, žmonės itin draugiški, gerai sutaria tarpusavyje, daugelį problemų išsprendžia kartu su garbaus amžiaus sulaukusiu seniūnaičiu Leonu Leščium.
Kaime gyvenamąją vietą deklaruoja 174 gyventojai, tačiau gyvena mažiau, nes dalis deklaruojančių dirba užsienyje arba šalies miestuose.

Skaityti daugiau...
2017-03-10

Vaikus pakeitė žmonės su negalia (5)

Vos 7 kilometrai nuo Anykščių  įsikūręs Burbiškio kaimas gyventojų skaičiumi nūnai didesnis už Skiemonių miestelį. Pasak Anykščių seniūnijos seniūno Eugenijaus Pajarsko, gyvenamąją vietą čia deklaruoja 293 gyventojai, yra veikli kaimo bendruomenė, kultūros namai, sporto aikštynas, parduotuvė... Renovuotame buvusiame vaikų darželyje įkurdintas Anykščių socialinės globos namų Burbiškio grupinio gyvenimo namų filialas, kuriame dirba ir keli kaimo gyventojai.

Skaityti daugiau...
2017-03-06

Vaitkūnai: senojo vieškelio pasakos (2)

Vienas žymiausių, kadaise ir turtingiausias Svėdasų parapijos kaimas - Vaitkūnai. Pats mūsų rajono pakraštys, Šetekšnos upelė, Jaro ežeras, o aname krante jau Rokiškio rajono pakraštėlis. Paslaptingi toliai, senasis vieškelis, derlingi laukai, vis dar gyvas senasis kaimas, dviaukščiais daugiabučiais ir paprastesniais namukais boluojanti, senutėliais daug mačiusiais ir daug visko rodžiusiais kultūros namais garsus. Buvęs „Lenino keliu“ kolchozo centras, dabar naujomis varsomis, naujais atradimais atsiveriantis legendinis kaimas. 1923 m. buvę čia 45 sodybos su 298 gyventojais, o dabar dar tebegyvena daugiau negu 150 sodiečių.

Skaityti daugiau...
2017-03-04

Apie duoną, šautuvą ir meilę...

Jai jau devyniasdešimt vieneri, ji gimusi Pagojės vienkiemyje, ant kalniuko, prie vieškelio, vedančio iš Anykščių Troškūnų link, kryžkelėje, kur atitrūksta dar vienas kalvomis nuvingiuojantis kelias į Andrioniškį. Jos gyvenimas - meilės, supratimo, krikščioniškos bičiulystės ir ištikimybės pamoka. Dar nespėjusi ištekėti liko našle, būsimą vyrą nušovė, namus sudegino, ėjo ji kaip pokario skausmų madona iš kiemo į kiemą, besiglausdama pas gerus žmones, pirmosios meilės šviesą bei ištikimybę išsaugodama.

Skaityti daugiau...
2017-02-25

Atokų kaimą garsina muziejus (1)

Garsas apie mažą, atokų netoli kelio Anykščiai – Viešintos įsikūrusį Andrioniškio seniūnijos kaimelį Giežionėles sklinda toli. Spaudos draudimo metais čia susibėgdavo knygnešių keliai, čia gyveno lietuvybės puoselėtojų Stanislovo ir Liudvikos Didžiulių šeima. Ant kalvelės tebestovi apie  1820–1850 metus statytas namas, svirnas, dabar - Didžiulių šeimos memorialinis muziejus. Nors kaime nėra nė dešimties gyventojų, jo žymiausią sodybą per metus aplanko apie 800 Lietuvos istorija ir kultūra besidominčių žmonių.

Skaityti daugiau...
2017-02-18

Pakštų giminės lizdas senojoje ulyčioje (1)

Tas namas yra pirmasis iš senųjų užsilikusių, tik įvažiavus į istorinę Butėnų ulyčią. Dviejų galų, tamsių rąstų, anoje pusėje - tolimesnėje nuo keliuko, seklyčia ar kamarėle vadinamoje - spindi maži, į šešias mažas akeles suskaidyti langučiai su langinėmis. Lizdas Pakštų giminės, vienos didžiausios kadaise daugiau nei 400 gyventojų turtingame Butėnų kaime. Keturiasdešimt kiemų gal ir išliko, bet žmonių tai vos per šešias dešimtis...

Skaityti daugiau...
2017-02-04

Palaukiškių elegijos... (2)

Palaukė, palaukės kiškis, palei Uosintos upeliuko dešiniąją pakrantę nukūręs, šile pasislėpęs, nesugaunamas. Nesugaunamas kaip laikas, kuris nusinešė nežinia kur kaimo šlovę, kai rimtų karo vyrų čia netrūko ir moterų kantrių nestigo. Kuomet 1923 m. Lietuvos gyventojus surašinėjo, buvo čia net 26 sodybos, kuriose 95 sodiečiai gyveno. Dabar seniūnijos popieriuose tik sodybos, vadinamieji ūkiai, surašyti, o žmonių registruota tik šeši.

Skaityti daugiau...
2017-01-28

Gimęs dvyliktu kunigauja 70 metų (1)

Bene vyriausias iš Anykščių krašto kilęs dvasininkas kun. Albinas Pipiras kunigauja jau beveik 70 metų, kelis dešimtmečius buvo Pušaloto parapijos klebonas. Nūnai čia tebegyvendamas jubiliatas talkininkauja jaunesniam administratoriui, tebėra žvalus, mėgstantis bendrauti ir atrodo viskuo besidomintis, dažnai leidžiasi į atsiminimus, džiaugiasi gimęs pirmąją 1925 m. dieną netoli Skiemonių ir augęs gausioje bei vieningoje ūkininkų šeimoje.

Skaityti daugiau...
2017-01-21

Liepų gatvelė - svėdasietiškas Tibetas (2)

Svėdasų miestelyje, kuriame nelabai tikslios statistikos duomenimis, beveik 800 gyventojų tebegyvena, tuoj už didžiosios nūnai Bronės Buivydaitės vardu paženklintos, o kadaise turgaus aikštės, kairėn atitrūksta nedidelė, nežymi Liepų gatvė. Įdomių ten žmonių gyventa, įdomių dar tebegyvena, o vos prieš kelis metus čia buvo ir dar tebejaučiama pati nuostabiausia seniausių svėdasiškių sankaupa, pats tikriausias „svėdasietiškas Tibetas“.

Skaityti daugiau...