Išpildyk vaiko svajonę turėti šeimą. Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymas ir konsultavimas Anykščiuose. Anykščių rajono socialinių paslaugų centras (Šaltupio g. 11, Anykščiai. Tel.: 8 381 5 20 79).

Ar domitės publikacijomis apie Anykščių-Panevėžio apygardoje išrinktą Seimo narę Gretą Kildišienę?

Orai

Naktį -2
Dieną -4

Dienos anekdotas

Prarūkė visą vasarą kiškis su ožiuku, ir nutarė, jog jei kas mokykloj paklaus ką jie veikė, vietoj rūkymo pasakos apie skaitymą. Pirma diena mokykloje, ir štai mokytoja nutaiko pirštu į ožiuką:
-Nagi, papasakok savo vasaros įspūdžius.
Ožiukas kiek sunerimęs atsistojo prieš klasę, ir rėžė:
- Vasara nebuvo labai ypatinga, atsikeliu iš ryto paskaitau, pavalgau, vėl paskaitau, nueinu pas kiškį, ten abu paskaitom. Ir pamenu kartą pamatėm, kaip iš miško išėjo vilkas. Nu bet tooooks apsiskaitęs, jau toooks apsiskaitęs, ir dar pusę knygos už ausies užsikišęs.

Komentaras

Pagal Maironį:

„Oi neverk anykštėne | 2017 01 12

Oi neverk, anykštėne, kad jaunas sūnus
Pradings iš brangiosios tėvynės!
Kad išaugęs kaip ąžuolas girių puikus
Britanijoj bus pastumdinis.

Taip nelaužyk sau rankų, kaip beržo šakas
Kad laužo užrūstintas vėjas;
Kam gimdyti vaikus kad Tėvynę prarast,
Po padu Briuselio apgailėjus“.

Skaityti komentarus (1)
2017-01-14

Gyvenimas po ąžuolais (3)

Kaimų yra visokių – mažų, susispietusių į kupetas ir ištęstų per kelis kilometrus.
Vienas iš ilgiausių Anykščių rajono kaimų, išsitiesusių nuo pat Anykščių miesto ribos iki Storių kaimo, yra Liudiškiai. Net ir patys gyventojai tiksliai negali pasakyti, kur yra kaimo ribos, tad kiek ankstyvokos žiemos rytą pasiekiau, galima sakyti, istorinį Liudiškių kaimo branduolį – kur po šakotais ąžuolais prie kelio snaudžia keletas sodybų.

Skaityti daugiau...
2017-01-07

Pašvenčių šilų smiltynų Plikiškiai

Šimonių girios pakraštėlyje, pustomuose Šventosios pakrančių smiltynuose, nuo seniausių laikų gyvuoja Plikiškių kaimas, garsėjęs mažųjų upelių upėtakiais, rašytoju bei rusų sentikių kolonija, taikliai Kremliumi vadinama.
Svėdasų parapijiečių knygoje 1900 m. įrašyta, kad čia surašant 1923-iais surastos 8 sodybos su 43 gyventojais, šiuo metu dar tebegyvena keliolika gyventojų.

Skaityti daugiau...
2017-01-03

Papiliai - kapinynas piliakalnio ūksmėje (10)

Prie šviesių vieškelių kryžkelės, Lietuvos tūkstantmečio proga pažymėtos didingu ąžuolo kryžiumi, ten, kur susilieja legendinės Papilio ir Viešintos upelės ir mistiškai stūkso nedidukas piliakanis, gyvuoja Papilių kaimas, garsus Šv. Vincento Ferariečio koplyčia, tradiciniais Žolynėlės atlaidais ir senomis, jaukiomis, meniškais paminklais turtingomis kapinaitėmis. Gal kadaise čia ir buvo pilaitės gyventojų senovės kapai. 
Pasak 1923 m. surašymo, tuomet Papilių kaime buvo 25 sodybos su 133 gyventojais, o štai 2011 m. telikęs 21 žmogus. Papilių kaimas beveik jungiasi su pačioje gyvenvietėje gyvuojančiu Putino kaimu, kurio riba eina tiesiog per Dubrų trobą.

Skaityti daugiau...
2016-12-23

Privataus verslo plėtra rajone prasidėjo Leliūnuose (7)

„Ant kalno“, - paduodama autobusų vairuotojui pinigus, kryptį, kur link važiuos, nurodo garbaus amžiaus moteris. Ir niekam net nekyla jokių klausimų, kad ji vyksta į Debeikių seniūnijos Leliūnų kaimą. Už 15 kilometrų nuo Anykščių, prie kelio Anykščiai – Rokiškis, įsikūręs kaimas – lyg ir vienas, lyg ir du, nes kaimo gyventojai gyvena „ant kalno“ ir „pakalnėje“.

Skaityti daugiau...
2016-12-17

Pamargavonės elegijos (1)

Butėnai nuo seno žemių plotu yra didžiausias Svėdasų parapijos kaimas, vadintas linksmu milžinu su 40 kiemų, ir gyventojų čia geriausiais laikais beveik pusė tūkstančio buvę. Dabar gi ta didybė stipriai sunykusi, išeina į nebūtį, sodžiuje gyventojų kažin ar septynios dešimtys belikę.
Kiekviena vietelė, kiekvienas pakraštėlis nuo seno žemėvardžiu būdavo pažymėtas. Vakaruosna, palei Šventają, nuo Margavonės pievų paupy, šiaurės pusėn besikeliančiose smėlio kalvose, nuo seno gyvuoja Pamargavonės vienkiemiai. Gyvenę kadaise čia paslaptingasis, Ožiu vadinamas Juozas Kazlauskas, Liudvikas Žvirblis, o dar dviejuose kiemuose - Juzėnai.

Skaityti daugiau...
2016-12-17

Viršaičio dukra ir biskvitinės gulbės

Ji buvo aukšta ir taip pat elegantiška, visuomet ramaus, rimto ir  kiek susimąsčiusio veido. Ji gimė netoli Debeikių, turėjo daugiau negu dešimt dėdžių ir tetų. Kuomet sugrįžo sovietai, jai buvo jau aštuoniolika. Ji niekuomet nedirbo valdiško darbo - augino vaikus, šeimininkavo namuose ir kepė puikiausius tortus bei kitus kepinius. Man pradėjus rašyti šį straipsnį ji numirė, bet daug kam atrodo, kad tebėra - tik išėjusi į kitą kambarį...

Skaityti daugiau...
2016-12-13

Pasivaikščiojimas po Pauriškius (1)

Už penketo kilometrų į pietus nuo Svėdasų, visai šalia krašto kelio Anykščiai- Rokiškis, įsikūręs Pauriškių kaimas. Sodžius ribojasi su Vikonių, Kušlių, Girelės, Grikiapelių kaimais, Galviškio viensėdžiu. Vakariniu kaimo pakraščiu teka Jaros upė, šiauriniu- jos kairysis intakas Vosinta. Pauriškiai priklauso Svėdasų seniūnijai ir parapijai, taip pat ir Grikiapelių seniūnaitijai. Svėdasų seniūnijos duomenimis, Pauriškiuose gyvenamąją vietą šiuo metu deklaruoja 17 asmenų. Kai kuriose sodybose gyvenimas verda kiekvieną mielą dieną, o kai kurie namai atgyja tik šiltuoju metų laiku.

Skaityti daugiau...
2016-11-26

Dar vienas šimtas... (1)

Lygiai prieš savaitę visai tyliai ir paprastai dukters namuose Pakruojyje, kur jau iškeliavo pas dukrą žiemoti, šimto gyvenimo metų sukaktį sutiko Svėdasų miestelio gyventoja Adelija Gajauskienė.
Greitai, labai greitai prabėgo šitiek metų, nors ir gyvenimas nelengvas buvo. Taip gražiai šiuos svėdasietiškus metus įprasmino antruoju šimtmečiu, juk balandyje tokią pat sukaktį minėjo Butėnų gyventoja Bronė Valuntienė.

Skaityti daugiau...
2016-11-05

Želtiškiuose Lietuvos trispalvė plevėsuoja kasdien... (3)


Vos 2,5 kilometro pavažiavus nuo Skiemonių pietvakarių kryptimi pasitinka ūkinio pastato skliaute išpieštas kaimo pavadinimas „Želtiškiai“ ir abipus kelio išsibarsčiusios kaimo sodybos. Kadaise nemažo kaimo sodybų maža ir belikę. Pasak Skiemonių seniūno Stasio Steponėno, gyvenamąją vietą deklaruoja čia 19 žmonių, tačiau gyvena gerokai mažiau. Kaimas Lietuvai davė tokius šviesuolius kaip verslininką Joną Karvelį, miškininką Klemensą Alekną, savo gimtinės nepamirštantį kunigą Albiną Pipirą ir kitus. Kaimas ribojasi su Molėtų rajonu, kuriame vos už kelių kilometrų nuo kaimo centro yra Želtiškių dvaras. Per kaimą teka upelė Veteka, šalia siūruoja Želtiškių miškas.

Skaityti daugiau...
2016-11-02

Latavėnai dar pamena Okuličių dvaro šviesuolius (1)

Vietovė prie Latavos upelio rašytiniuose šaltiniuose minima nuo 1596 metų. Latavėnų kaime buvusį dvarą XIX a. ir XX a. pradžioje valdė Okuličių šeima. Iš Mykolo Okuličiaus dvarą paveldėjo sūnus Kazimieras Okuličius, jam mirus dvare šeimininkavo išsilavinusi moteris Juzefa Okuličienė, jo našlė, kuri aprašė savo laikmečio Latavėnų kaimo įvykius. Okuličių šeima buvo ištremta, dvaras sunyko, liko tik parko žymės su giminės iniciatyva pastatytu atminimo kryžiumi .

Skaityti daugiau...