Ką manote apie rajono vadovų komandiruotes į užsienį?

Dienos anekdotas

Prancūzija. Iš urvelio išlenda pelė. Apsidairo. Katino nematyti. Greitai nubėga prie stalo, išmaukia vyno taurę ir greitai grįžta.
Vokietija. Iš urvelio išlenda pelė. Apsidaro. Katino nematyti. Greitai nubėga prie stalo, išmaukia bokalą alaus ir greitai grįžta.
Rusija. Iš urvelio išlenda pelė. Apsidairo. Katino nematyti. Greitai nubėga prie stalo, padaro šimtą gramų. Apsidairo. Katino nematyti. Dar šimtą gramų. Vėl apsidairo. Dar vis katino nėra. Na ir dar šimtą gramų. Apsidairo. Atsiremia į butelį ir pradeda barbenti nageliais: "Na ką, palauksime!"

Komentaras

Nepatenkinta: „Šitaip nušienauja ir kapinių takelius. Atėjusi aplankyti kapų, ne kartą radau visą kapavietę padengtą nupjauta žole. Patikėkite ne taip lengva iš ant kapo augančių augalų išrankioti nupjautą žolę. O jeigu apsilankai po savaitės, tai ir ir džiūsta ta žolė ant kapo. Geriau visai nepjautų siaurų takelių, einančių tarp kapų“.

Skaityti komentarus (4)
2018-05-26

Nuo melioracijos išsigelbėjo pakišdamas revoliucionierių

Retas toks nedidelis kaimas kaip Klevėnai galėtų pasigirti tokia gausa iš čia į plačius gyvenimo vandenis išplaukusių žmonių: pedagogas, rašytojas Rapolas Šaltenis, miškininkas Juozas Karvelis, mokslininkas gydytojas Bronislavas Kisielius, dailininkas Arvydas Šaltenis, garsus praeito amžiaus kraštotyrininkas Antanas Pakalnis ir net revoliucionierius, kaime 1905 metais mitingą surengęs Rapolas Rasikas ir šį bei tą apie juos ir kaimą galintis papasakoti kaimo senbuvis kraštotyrininkas ir literatas Bronius Karvelis, kuriam už šešių dienų sukaks 84 – eri metai.
Vos pora kilometrų nuo senojo Peterburgo – Varšuvos trakto įsikūręs kaimas turi pustrečio šimto metų istoriją, tačiau dabar jame gyvenamąją vietą deklaruoja vos 14 žmonių, kurie ne visi kaime gyvena nuolat.

Skaityti daugiau...
2018-05-19

„Nebėr Jurgiškio...“

Šie žodžiai nejučiom išsprūdo į gimtąjį kaimą, pas tėvą ūkininkauti sugrįžusiam Rimantui Indilui. Vyras tuojau pat pasitaisė, kad jam nėra gražesnio ir mielesnio kaimo už Jurgiškį, dėl jo jis palieka ir Utenoje turimą namą ir didžiąją dalį laiko dabar praleidžia kartu su devinton dešimtin įkopusiu, tačiau dar gana tvirtai atrodančiu tėvu Baltramiejum.
Tačiau be tėvo ir sūnaus šiame Viešintų seniūnijos, prie Kupiškio rajono ribos ir Viešintų – Kupiškio plento prisišliejusiame kaime gyvena tik dar nuolatiniai gyventojai.

Skaityti daugiau...
2018-05-12

Žiogų kaime Žiogai negyvena (4)

„Ko tu ten į Žiogus važiuosi, tokiu metu ten beveik nėra žmonių“, - perspėjo Skiemonių seniūnijos seniūnas Stasys Steponėnas, patikslinęs, kad ir Žiogai ten negyvena, nors, spėjama, kad būtent tokia pavardė davusi kaimui pavadinimą. - Kaimas nemažas, trobų daug, tačiau gyvenamąją vietą deklaruoja vos 7 žmonės“.

Skaityti daugiau...
2018-04-21

Levaniškiuose užpuolė šunys (6)

Kol kolega Robertas Aleksiejūnas Traupio seniūnijoje klausėsi Traupio seniūnijos seniūnės Daivos Tolušytės ataskaitos ir Anykščių rajono savivaldybės vadovų kalbų, palėkėjau penketą kilometrų Panevėžio kryptimi, į Levaniškius. O jie, pasirodo, net už patį seniūnijos centrą Traupį didesni, istorine praeitimi, 5 hektarų dydžio parku ir darbščiais žmonėmis garsūs.
Pasak Traupio seniūnijos specialistės Dangirutės Maskoliūnienė, Levaniškiuose gyvena per 300 žmonių.

Skaityti daugiau...
2018-04-14

Vaikystės pievose prezidentas gano aubrakus (19)

Vos aštuonetas kilometrų nuo Anykščių pietų kryptimi, pakeliui į Kurklius, plyti Bliuvonių kaimo pievos ir laukai. Iki 2013 – ųjų buvę šiek tiek apleisti, jie dabar maitina kelis šimtus iš šio kaimo kilusio ir jame bendrovę „Vaja Farm“ įkūrusio verslininko Vyganto Šližio mėsinių galvijų. Garsas apie ūkį pasklido plačiai. Prieš pusantrų metų čia vyko pirmoji šalyje mėsinių galvijų paroda ir tarptautinė konferencija, o ūkio įkūrėjas V. Šližys išrinktas Mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos, vienijančio per pusę tūkstančio galvijų augintojų, prezidentu.

Skaityti daugiau...
2018-04-07

Repečkų dinastiją mena dviejų šimtmečių senumo troba (2)

Keliukas,vedąs link tuštėjančių Bliuvonių kaimo sodybų, tykiai sutūpusių pamiškėje.

Iš Anykščių link Kurklių pravažiavus labirintų parką, mišką ir pasukus į kairę, pasitinka Prano Žilvino Smalsko medinis jautis su ,,triusikais“, uodega rodantis kryptį į Bliuvonių kaimą, kurio laukai čia pat ir prasideda. Man nepavyko išsiaiškinti kaimo pavadinimo kilmės, tačiau, kaip toj legendoj apie staugusį geležinį vilką, pranašavusį Vilniaus gimimą, gal kadais čia koks jautis baubojo, pranašaudamas, kad kaimo laukuose ganysis keli šimtai bendrovės „Vaja Farm“, kurią įkurs šio kaimo vaikis, prancūziškos veislės galvijų, o jų pasižiūrėti ir savus parodyti suvažiuos ūkininkai iš visos Lietuvos. Būtent tai garsina šį, beveik be gyventojų likusį, ir dar kelis aplinkinius kaimelius. Pasak Anykščių seniūno Eugenijaus Pajarsko, čia gyvenamąją vietą deklaruoja vos 7 žmonės, tačiau kaimą naujam gyvenimui prikėlė jame gimęs ir augęs verslininkas Vygantas Šližys.

Skaityti daugiau...
2018-03-31

Lyg sostinėje šurmuliuojančios Kaziuko mugės dalis

Kaip atrodo Vilniuje kasmet vykstanti Kaziuko mugė, kiekvienas žino. O štai kaip vyksta Budrių bendruomenės (Kavarsko sen.) narių švenčiama šv. Kazimiero – Lietuvos globėjo – diena, retas gali papasakoti. Jums, mieli skaitytojai, pateikiame ilgą, kiek literatūrišką, tačiau išsamų šv. Kazimiero šventės mažame kaime aprašymą.

Skaityti daugiau...
2018-03-27

Apie Storių močiutę ir didžiuosius kalnus

Storiai kadaise buvo didelis ir garsus aukščiausiais kalnais Anykščių parapijos kaimas. Trečiojo dešimtmečio pradžioje buvę 42 sodybos ir beveik 250 gyventojų, net sunku patikėti, dabar ir trijų dešimčių nebelikę.
Bene seniausia, jau dešimtą dešimtį įpusėjusi šio kaimo moteris - Marija Gaigalienė. Smagu klausytis, kai ji prabyla, pasakoja, kad tie garsieji kalnai priklausė jos tėvams Zabieloms. Jei kam reikėdavo ant Didžiojo Storių kalno rengti gegužinę, tai visuomet atsiklausdavo tėvelio, o jis visuomet leisdavo - tiesiog džiaugdavosi, kad daug žmonių, ypač jaunimo, susirinks ir gražiai linksmindamiesi švęs jaunystę jo žemėje.

Skaityti daugiau...
2018-03-17

Čekonys: vis daugiau saviškių kapinėse (3)

Rubrikai „Pastogė“ aprašinėti Debeikių seniūnijos Čekonių kaimą labai patogu. Kaimas prie pat Svėdasų kelio, tik gerų dešimt kilometrų nuo Anykščių.
Tiesa, žurnalistui vidurdienį, krečiant šlapiam sniegui, pačioje gyvenvietėje susirasti pašnekovą buvo kebloka. Gelbėjo kaimo prieigose esančių namų gyventojai.

Skaityti daugiau...
2018-03-09

Beveik dingęs Signataro kaimas (3)

Užunvėžių baloje ,,pakabinau‘‘ savo visais keturiais ratais varomą ,,Subaru‘‘. Gal dėl to man šis kaimas tapo mistiniu, tokiu savotišku kaimu - vaiduokliu. Nežinantiems, kur tie Užunvėžiai yra, nesugebėčiau papasakoti: visai jie netoli, gal tik kokie 10 km nuo Anykščių, į pietryčius. Galima į Užuvėžius važiuoti pro Storius, galima pro Antruosius Kurklius, galima mėginti raizgytis ir iš Ukmergės-Utenos plento.
Užunvėžiai turi veikiančią bažnyčią, kapines, didžiulį buvusios mokyklos pastatą ir stogastulpį, žymintį Nepriklausomybės Akto signataro, Lietuvos socialdemokratų patriarcho Stepono Kairio gimtosios sodybos vietą.

Skaityti daugiau...