Ką pirmiausiai skaitėte naujame žurnalo "Aukštaitiškas formatas" numeryje?

Dienos anekdotas

Bažnyčioje kunigas aiškina jaunavedžiui:

- Į klausimą "Ar sutinkate vesti šią moterį?" reikia atsakyti "Sutinku", o ne "Kas bus, tas bus".

Komentaras

Zosė smailianosė:„Girdėjau meras sakė kad čia paslapčių dvarelis, tai gal čia tokia paslapis ir bus parodyta už įsigyta bilietą :), o gal įstaiga neužilgo keis pavadinimą iš viešoji biblioteka į labiau tinkantį ir šiolaikišką- "Paslapčių ir pasakų patyrimo biblioteka...)"

Komentuoti
2015-08-08

Decincinos ir decincininkai

Kai kas sako, kad Svėdasų miestelis truputį panašus į Romą, nes jis, kaip ir amžinasis miestas, išsistatęs bei apsuptas septynių kalvų. Alaušo pakrantėse ryškiai ir labai kukliai, vos pastebimai savo viršūnes kelia – Vadų, Kalviniškio, Kapų, na ir Radvilų kalnai, arčiau Beragio – Barono kalnas ir šiokiu tokiu kalnu besibaigiantis Garnių galas. Be kalnų gi nebūtų slėnių, nebūtų šlapių, šaltiniuotų pievų. Prie vingraus, neįtikėtinai sumenkusio abu ežerus gražuolius jungiančio skambiai sruvenančio upeliuko, kairiajame krante, versmynais turtingame slėnyje nuo senų laikų gyvuoja senovėje amatininkų rojumi garsėjusi gatvelė Decincinomis vadinama.

Skaityti daugiau...
2015-07-29

Mileikiškiai - pusiaukelėje tarp Anykščių ir Panevėžio

Lygumose, abipus plento Anykščiai – Panevėžys, išsibarsčiusios Mileikiškių kaimo trobos. Aplink Tešliūnų, Bačerninkų, Skamarokų, Bartuliškio ir Nakonių kaimelių sodybos, keli maži upeliukai Genys ir Jūrupis. Pasak Troškūnų seniūno Antano Jankausko, kaime gyvenamąją vietą deklaruoja 57 gyventojai.

Skaityti daugiau...
2015-07-23

Šeimyniškėliai: kaimas, Mindaugo Voruta ir jos valdovai

Didysis romantikas, Anykščių krašto istorijos populiarintojas ir poetiškų, legendomis skambančių jos versijų kūrėjas rašytojas Antanas Žukauskas - Vienuolis dar 1934 metais rašytuose „Anykščių padavimuose“ pasakoja apie dvare, neva stovėjusiame ant Kalitos kalno, dabar moderniais pramanais išgarsėjusio, gyvenusį karaliaus Mindaugo palikuonį bajorą Nykštį, jo didžią, narsiais sūnumis turtingą šeimyną ir visos tos elitinės vyrijos žūtį 1435 m. rudenį Pabaisko mūšyje prie Ukmergės, tragiškame dėl sosto besivaržančių kunigaikščių Švitrigailos ir Žygimanto kariaunų susirėmime.
Bet šitų gražių legendų pradžių pradžia buvo legendinė Voruta - didingas piliakalnis, stūksantis Šeimyniškėlių kaimo laukuose.

Skaityti daugiau...
2015-07-16

Jononys: Šv. Lauryno kelias

Už upės, tiesiai nuo mano gimtųjų Butėnų yra Jononių dvaras bei kaimas. Nuo seniausių laikų tai buvo ponų Jaugelių valda, Vyžuonų parapijos pakraštėlis, nevisai menki ir gausiai apgyvendinti kraštai. 1930 m. daugiau nei 200 hektarų kaimo žemių plotas buvo išdalytas į vienkiemius, šiuo metu gyvena daugiau nei dvidešimt jononiečių.

Skaityti daugiau...
2015-07-09

Niūronys: trijų Jonų pasaka

Niūronys - vienas nuostabiausių Anykščių krašto kaimų, šviesiose, smiltėtose, žiemą vasarą šilais žaliuojančiais šilais aukštumose išsibarstęs. Kadaise Burbiškio dvarui priklausęs, nuolatinė poniškų medžioklių vieta, senovėje net meškomis turtinga. Beveik 900 hektarų plotas, o gyventojų visuomet neypatingai daug buvę - 1923 m priskaičiuota 30 sodybų su 164 sodiečiais, dabar sodybų net šiek tiek daugiau bet prieš trejus metus tik 67 gyventojai tebuvę. Kaimas žymus net dviem muziejais ir visais laikais čia gyvenusia, gyvenančia ir gal gyvensiančia Biliūnų gimine.

Skaityti daugiau...
2015-07-02

Kiškelių laukai kvepia šienu

Vos pavažiavus porą kilometrų link Skiemonių už Girelės miško su Liūdiškiu piliakalniu, abipus plento, Storių kalvų papėdėje, plyti Kiškelių kaimo laukai. Pasak Skiemonių seniūno Stasio Steponėno, Anykščius šio kaimo gyventojams pasiekti galima pėsčiomis ar dviračiu, o į seniūnijos centrą Skiemonis tenka 11 kilometrų važiuoti. Kaime nuolat gyvena apie dešimt gyventojų, tačiau gyvenamąją vietą deklaruoja dvidešimt.

Skaityti daugiau...
2015-06-16

Kalvose už Beragio – Gykiai

Svėdasų miestelyje ties „Pragiedrulių“ - dabar Juozo Tumo-Vaižganto vardu vadinamos gimnazijos rūmais iš didžiosios gatvės į kairę pasukus tokia pat asfalto gatve pro baltus mūrinukus veikiai į platų slėnį išsprūsime. Beragio ežero pakrantėmis per kalvas, slėnius vieškeliu Moliakalnio vienkiemius pralėksime, tuoj už baltosios Šv.Stepono koplytėlės į Gykių kaimo laukus pakliūsime. Vidutinio dydžio kaimas buvęs - kartais gerokai daugiau nei šimtas gykiečių čia krutėdavęs, o dabar gal vos aštuoni sodžiaus gyvastį išlaiko.

Skaityti daugiau...
2015-06-16

Elmininkiečiai smaginasi šienapjūtėje

Vos septyni kilometrai už Anykščių, dešinėje kelio pusėje, prasideda Elmininkų (senųjų) kaimo laukai, o pats kaimas nuo plento nutolęs vos kilometrą. Pasak Anykščių seniūnijos seniūno Eugenijaus Pajarsko, kaimas patrauklus, išskirtinai patogioje ir gražioje vietoje – patogus susisiekimas, rami aplinka ir prie kaimo prisišliejęs užtvenktos Elmės tvenkinys. Kaime veikli bendruomenė, seniūnaitija, gyvenamąją vietą deklaruoja pusantro šimto gyventojų.

Skaityti daugiau...
2015-06-16

Gečionių dvaro niekam nebereikia

Penkiolika  kilometrų nutolęs nuo Skiemonių seniūnijos centro, gal porą kilometrų daugiau nuo Anykščių, Gečionių kaimas šliejasi prie regioninio parko botaninio draustinio - Gečionių miško, ribojasi su Grūdeliškio, Dobilynės, Gaidamiškių, Narkiškio, Kelpiškio, Velykūnų, Paežerių kaimeliais, kuriuose vos po vieną kitą gyventoją belikę.
Pasak Skiemonių seniūno Stasio Steponėno, kaime yra senas, beveik griuvėsiais virtęs dvaras, kurio jau nekam nebereikia. Kaime registruoti 49 gyventojai, nors gyvena mažiau.

Skaityti daugiau...
2015-05-30

Kaimas lauko gale

Laukagaliai – tai kaimas, įsikūręs tarp Traupio ir Troškūnų, o šalia jo vingiuoja Nevėžis, visai nepanašus į didelę Lietuvos upę. Laukagaliai priklauso Traupio seniūnijai, čia yra trys gatvės – Paupio, Putriškio ir Traupio. Įvažiuojant į kaimą ir iš jo išvažiuojant keliautojus sveikina gandrai – jie peri abiejuose kaimo galuose.

Skaityti daugiau...