Orai

Ar esate gėręs raminamuosius vaistus?

Dienos anekdotas

Susitiko dvi artimos draugės.
- Kaip tavo vyras? - pasiteiravo viena.
- Lyg ir nieko... tačiau vakarais prisileidžia vonią vandens, pasiima meškerę, užsidaro duris ir meškerioja.
- Reikėtų tau jį vis dėlto parodyti psichiatrui, - susirūpina draugė.
- Reikėtų... - atsidūsta vyro žmona. - Bet gi taip norisi šviežios žuvies.

Komentaras

Kaimo diedas:„Kaipo čia suprast? Aną dieną politologai per TV skiedė, kad gyvenimas Lietuvoj labai pagerėjo ir dar gerėja, kad smarkiai sumažėjo skurstančių, o šitiek skirta lėšų maisto produktams dėl skurstančių įsigijimui? Tai gal Lietuva jau nebe gerovės valstybė, gal skurdžių vėl padaugėjo?"

Komentuoti
2018-07-22

Mačionių kaimas patrauklus verslui ir poilsiui (29)

Auksinių rankų autoserviso savininką Audrių Šiukščių skriaudė ir valdžia, ir vagys.

Išskirtinai gražioje, kalvotoje vietovėje prie Rubikių ir Mušiejaus ežerų įsikūręs Skiemonių seniūnijos Mačionių kaimas, sovietmečiu tapęs centrine Marytės Melnikaitės kolūkio gyvenviete, nūnai tarsi atgimsta. Kaime nėra tuščių, apleistų sodybų, o geras asfaltuotas kelias iki Utenos ar Anykščių gyventojams suteikia galimybę darbą susirasti miestuose. Kaime išskirtinai daug ypač gražiai sutvarkytų sodybų.
Šiais metais šeimininkai atsirado ir buvusiems apleistiems pirties ir vaikų darželio pastatams. Iš kolūkmečiu sukurtos infrastruktūros iki šiol išliko biblioteka, prieš septynetą metų, panaudojus Europos Sąjungos paramos lėšas, rekonstruoti kultūros namai ir netoli jų įrengtas sporto aikštynas.

Skaityti daugiau...
2018-07-05

Mikieriai ir nuostabusis Leika (1)

Mikieriai, kaimas Šimonių girios proskynoje. Nuo seno priklausė Svėdasų parapijai, XIX amžiaus viduryje čia buvę sodybų su gyventojais, tarpukariu priaugo dar daugiau sodiečių, o štai dabar vos keletas telikę ir, matyt, dar mažės ir mažės. Nėra nieko smagiau, kaip gyvenimą pradėti ir po to užbaigti toje pačioje vietoje, gimtame sodžiuje, kur tau viskas sava ir tu viskam savas.
Aleksandras Leika smagus vyras. Žodis sodrus, jam gražiausiu pasakojimu skleidžiasi, miela klausytis.

Skaityti daugiau...
2018-06-09

Skiemonyse tuščių sodybų beveik nelikę (29)

„Nebėra Skiemonyse nei mokyklos, nei ambulatorijos, miestelį „puošia“ ir keli apgailėtinos būklės pastatai, tačiau tuščių namų praktiškai nėra. Smagu dėl to, kad Skiemonyse savo gyvenimus kuria jaunos šeimos. Patogi miestelio geografinė padėtis leidžia nesunkiai pasiekti už 16 kilometrų esančius Anykščius, už 9 kilometrų esančią Alantą, net ir į Uteną žmonės važiuoja dirbti. Deja, Skiemonyse darbų praktiškai nėra“ – kalbėjo Skiemonių seniūnijos seniūnas Stasys Steponėnas.

Skaityti daugiau...
2018-05-26

Nuo melioracijos išsigelbėjo pakišdamas revoliucionierių (2)

Retas toks nedidelis kaimas kaip Klevėnai galėtų pasigirti tokia gausa iš čia į plačius gyvenimo vandenis išplaukusių žmonių: pedagogas, rašytojas Rapolas Šaltenis, miškininkas Juozas Karvelis, mokslininkas gydytojas Bronislavas Kisielius, dailininkas Arvydas Šaltenis, garsus praeito amžiaus kraštotyrininkas Antanas Pakalnis ir net revoliucionierius, kaime 1905 metais mitingą surengęs Rapolas Rasikas ir šį bei tą apie juos ir kaimą galintis papasakoti kaimo senbuvis kraštotyrininkas ir literatas Bronius Karvelis, kuriam už šešių dienų sukaks 84 – eri metai.
Vos pora kilometrų nuo senojo Peterburgo – Varšuvos trakto įsikūręs kaimas turi pustrečio šimto metų istoriją, tačiau dabar jame gyvenamąją vietą deklaruoja vos 14 žmonių, kurie ne visi kaime gyvena nuolat.

Skaityti daugiau...
2018-05-19

„Nebėr Jurgiškio...“ (8)

Šie žodžiai nejučiom išsprūdo į gimtąjį kaimą, pas tėvą ūkininkauti sugrįžusiam Rimantui Indilui. Vyras tuojau pat pasitaisė, kad jam nėra gražesnio ir mielesnio kaimo už Jurgiškį, dėl jo jis palieka ir Utenoje turimą namą ir didžiąją dalį laiko dabar praleidžia kartu su devinton dešimtin įkopusiu, tačiau dar gana tvirtai atrodančiu tėvu Baltramiejum.
Tačiau be tėvo ir sūnaus šiame Viešintų seniūnijos, prie Kupiškio rajono ribos ir Viešintų – Kupiškio plento prisišliejusiame kaime gyvena tik dar nuolatiniai gyventojai.

Skaityti daugiau...
2018-05-12

Žiogų kaime Žiogai negyvena (6)

„Ko tu ten į Žiogus važiuosi, tokiu metu ten beveik nėra žmonių“, - perspėjo Skiemonių seniūnijos seniūnas Stasys Steponėnas, patikslinęs, kad ir Žiogai ten negyvena, nors, spėjama, kad būtent tokia pavardė davusi kaimui pavadinimą. - Kaimas nemažas, trobų daug, tačiau gyvenamąją vietą deklaruoja vos 7 žmonės“.

Skaityti daugiau...
2018-04-21

Levaniškiuose užpuolė šunys (9)

Kol kolega Robertas Aleksiejūnas Traupio seniūnijoje klausėsi Traupio seniūnijos seniūnės Daivos Tolušytės ataskaitos ir Anykščių rajono savivaldybės vadovų kalbų, palėkėjau penketą kilometrų Panevėžio kryptimi, į Levaniškius. O jie, pasirodo, net už patį seniūnijos centrą Traupį didesni, istorine praeitimi, 5 hektarų dydžio parku ir darbščiais žmonėmis garsūs.
Pasak Traupio seniūnijos specialistės Dangirutės Maskoliūnienė, Levaniškiuose gyvena per 300 žmonių.

Skaityti daugiau...
2018-04-14

Vaikystės pievose prezidentas gano aubrakus (23)

Vos aštuonetas kilometrų nuo Anykščių pietų kryptimi, pakeliui į Kurklius, plyti Bliuvonių kaimo pievos ir laukai. Iki 2013 – ųjų buvę šiek tiek apleisti, jie dabar maitina kelis šimtus iš šio kaimo kilusio ir jame bendrovę „Vaja Farm“ įkūrusio verslininko Vyganto Šližio mėsinių galvijų. Garsas apie ūkį pasklido plačiai. Prieš pusantrų metų čia vyko pirmoji šalyje mėsinių galvijų paroda ir tarptautinė konferencija, o ūkio įkūrėjas V. Šližys išrinktas Mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos, vienijančio per pusę tūkstančio galvijų augintojų, prezidentu.

Skaityti daugiau...
2018-04-07

Repečkų dinastiją mena dviejų šimtmečių senumo troba (2)

Keliukas,vedąs link tuštėjančių Bliuvonių kaimo sodybų, tykiai sutūpusių pamiškėje.

Iš Anykščių link Kurklių pravažiavus labirintų parką, mišką ir pasukus į kairę, pasitinka Prano Žilvino Smalsko medinis jautis su ,,triusikais“, uodega rodantis kryptį į Bliuvonių kaimą, kurio laukai čia pat ir prasideda. Man nepavyko išsiaiškinti kaimo pavadinimo kilmės, tačiau, kaip toj legendoj apie staugusį geležinį vilką, pranašavusį Vilniaus gimimą, gal kadais čia koks jautis baubojo, pranašaudamas, kad kaimo laukuose ganysis keli šimtai bendrovės „Vaja Farm“, kurią įkurs šio kaimo vaikis, prancūziškos veislės galvijų, o jų pasižiūrėti ir savus parodyti suvažiuos ūkininkai iš visos Lietuvos. Būtent tai garsina šį, beveik be gyventojų likusį, ir dar kelis aplinkinius kaimelius. Pasak Anykščių seniūno Eugenijaus Pajarsko, čia gyvenamąją vietą deklaruoja vos 7 žmonės, tačiau kaimą naujam gyvenimui prikėlė jame gimęs ir augęs verslininkas Vygantas Šližys.

Skaityti daugiau...
2018-03-31

Lyg sostinėje šurmuliuojančios Kaziuko mugės dalis

Kaip atrodo Vilniuje kasmet vykstanti Kaziuko mugė, kiekvienas žino. O štai kaip vyksta Budrių bendruomenės (Kavarsko sen.) narių švenčiama šv. Kazimiero – Lietuvos globėjo – diena, retas gali papasakoti. Jums, mieli skaitytojai, pateikiame ilgą, kiek literatūrišką, tačiau išsamų šv. Kazimiero šventės mažame kaime aprašymą.

Skaityti daugiau...